Vanochtend tijdens de kindernevendienst was er een ware teken- en schilderles!

De kinderen maakten Lazarus, blijkbaar als je dit op een telefoon bekijkt en je houdt je telefoon ondersteboven, dan je ziet Lazarus. In het koninkrijk van God staat alles op z’n kop. De rijke wordt de arme en de arme wordt de rijke.

Zaterdag 22 oktober 2022 was de jaarlijkse herfstmarkt in 't Kerkerf.

Een goed bezochte markt, dat kunnen we zeker zeggen. Vele bloemstukjes waren al vroeg verkocht. Wie pas eind van de ochtend kwam, had niet veel keus meer. Ook de oliebollen zijn goed verkocht. Deze waren rond 12 uur zelfs helemaal uitverkocht.
De boodschappenmand is gewonnen door Tiny Stouten aan de Kerkweg. Ze waren er erg blij mee!
Het raden van het gewicht van de suikerbiet (9,195 kilo), heeft 2 winnaars opgeleverd: zowel Mats Verhage als Diny Hanse zaten het dichtst in de buurt met 9,5 kilo.
De opbrengst was meer dan 1100 euro. Een zeer mooi bedrag!
Alles bij elkaar was het een mooie ochtend, dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen en aan een ieder die aanwezig was!

 

 

Vandaag 16 oktober 2022 is in een goed gevulde kerk dominee G. Zomer aan onze kerk verbonden. Als teken van verbinding staat er nu een (Jacobs)ladder in de kerk. De bedoeling is dat we allemaal onze eigen sport (traptrede) in de ladder steken, beschreven, bewerkt of niet, om zo onze verbinding met God te symboliseren.

 

Vandaag hebben we met dominee Ineke Bakker uit Sommelsdijk het Pinksterfeest gevierd in de kerk.
De Geest is ook over ons uitgestort, mogen wij ook in alle talen vertellen dat Jezus leeft!

Voor de dienst hoorden we dat dominee G. Zomer haar beroep heeft aangenomen en dat we na de zomer weer een predikant hebben. Ze liet ons dit per brief weten:
Aan kerkenraad, gemeenteleden en andere betrokkenen van de
Protestantse gemeente te Kerkwerve.

Allereerst dank voor het beroep. Ik ervaar dit als een teken van vertrouwen. Daar ben ik dankbaar voor. Graag wil ik u / jou laten weten dat ik het beroep aanneem. Door de jaren heen heb ik, en ook mijn kinderen, zich welkom gevoeld in Kerkwerve. Zelfs wanneer we iets anders deden dan u / jullie misschien gewoon zijn. Uw openheid en ruimte heb ik gewaardeerd. Het was fijn om af en toe voor te gaan en in te springen. Wat mij betreft is het een goede basis om de komende tijd samen op te gaan lopen en ook samen met God. Want zo ervaar ik het hele proces tot aan dit beroep. God loopt mee. Het is bijzonder, dat nu op dit moment uw en mijn weg deels gaan samenvallen. Ik ervaar dat als leiding van God in het leven. Tijdens onze kennismaking hoop ik hier meer over te vertellen. Voor nu volstaat om u mijn keuze te laten weten. Voor nu wens ik u en jullie een mooi pinksterfeest. Ik bid dat de Geest u kracht zal geven om het leven, dat met Pasen is veiliggesteld, samen te leven.

Met vriendelijke groet,
ds. Geertje Zomer

De kenningsmakingsavond met dominee G. Zomer is op donderdag 30 juni 2022 om 19:30 uur in 't Kerkerf.

Daarna werd ook nog de opbrengst van de actiedag van 04/06/2022 medegedeeld: € 10000!
Een heel mooi bedrag, waar we dankbaar voor zijn.
Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van deze dag, heel er bedankt!
Een speciale dank aan de activiteiten commissie, alles was volgens mij (in een korte periode) goed geregeld.

 

 

Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

Nu de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid woedt, roept onze classispredikant ds. Arie van der Maas op om als gemeenten na te denken over wat er kan worden gedaan voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Hij vraagt om ideeën en initiatieven te delen, ter inspiratie van anderen. ,,Bundeling van krachten is in de gegeven omstandigheden belangrijk.’’

De collecte voor de Oekraïne van 6 maart jl. heeft het mooie bedrag van € 1.511,00 opgebracht. We bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Doneer voor Oekraïne het kan nog steeds.

---

Mag de vorming van een voltallige kerkenraad een plaats in uw gebeden hebben?

--- 

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee G. Sinke. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Rob Hartman 06 - 10 59 15 83

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Peter Vader 0111 - 41 47 63

Corine Dicou 0111 - 42 10 57

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------