zondag 30 januari, 10:00 uur.

Voorganger: ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

Ouderling van dienst: mw. M. Bolle- van der Have

Diaken: dhr. P. Vader

Organist: dhr. Aart-Jan Bil

Intochtslied: 

Schriftlezing:

Uitgaanscollecte:Kerkbeheer

Bijzonder:

Om deze dienst bij te wonen kunt u zich op vrijdag 28 januari tussen 19.00 en 21.00 uur aanmelden bij: mw. N. Gijzel-Bil tel. 06-12 31 33 30

 

Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Oppas: Rianne Hartman

Taxidienst: 30 januari, 10:00 uur.

Fam. P.M. Vader tel. 41 47 63

Kindernevendienst: 30 januari, 10:00 uur.

Een moment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Rianne Hartman