logoResp

 

Volgende dienst

zondag 1 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. P. Riemens, Arnemuiden

Ouderling van dienst: mw. J.M. Bolle-van der Have

Mededelingen: mw. C.M. Dicou-van der Have

Organist: dhr. A.J. Bil

Intochtslied: Psalm 122

Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 en Romeinen 11:25-36

Uitgangscollecte: Kerk en Israël (Israëlzondag)

Bijzonder: 

Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Oppas: Marijke Kloet

Taxidienst: 1 oktober, 10:00 uur.

fam. J. Stouten, tel: 414720

Kindernevendienst: 1 oktober, 10:00 uur.

Stan