zondag 5 december, 10:00 uur.

Voorganger: ds. S. v.d Hauw uit Noordgouwe Tweede Advent en Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: dhr. A. Sandee

Diaken: dhr. B. Post en dhr. P. Vader

Organist: dhr. Aart Jan Bil

Intochtslied: Psalm 42: 1 en3

Schriftlezing: Micha 6:1-8 en 7:18-20


Onze uitgangscollecte: Delta voor Indonesië HA Diaconie
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder:
Voor het bijwonen van deze dienst kunt u zich op vrijdag 3 december
tussen 19.00 en 21.00 uur aanmelden bij Nicole Gijzel tel. 06-12313330

Er is oppas voor kinderen tot 4jr.
Oppas: Daphne Jasperse

Taxidienst: 5 december, 10:00 uur.

Fam. P.M. Vader tel. 414763

Kindernevendienst: 5 december, 10:00 uur.

Moment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Ruth 2

"Ruth en Boaz ontmoeten elkaar."

Steef van der Wekken
2e Adventszondag en
Heilig Avondmaal