zondag 5 februari, 10:00 uur.

Voorganger: Ds. G. Zomer

Ouderling van dienst: mw. J.M. Bolle-van der Have

Mededelingen: dhr. B. Post

Organist: dhr. M. van 't Hoff

Intochtslied: 

Schriftlezing: 

Uitgangscollecte: Diaconie Op 1 februari jl. was het 70 jaar geleden dat het water over en door de dijken kwam in Zuidwest Nederland, de watersnoodramp. We konden er niet omheen in de afgelopen weken, de media lieten heel wat verdriet zien en horen uit die tijd. In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor deze ongekende ramp in Zeeland. Nu, 70 jaar later, kunnen wij iets terug doen voor de mensen in Pakistan die getroffen zijn door de grote overstromingen in hun land. Offert met vreugde en een dankbaar hart!

Bijzonder: Viering Heilig avondmaal

Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Oppas: Rianne en Samuël

Geen evenementen
Kindernevendienst: 5 februari, 10:00 uur.

Nicole