Met vreugde en dankbaarheid mogen wij u meedelen van mw. N.A.G. Gijzel-Bil haar verkiezing als ouderling officieel heeft aanvaard.