Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:

Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

De Adventskalender 2021 van de PKN 

Wilt u elke dag een bemoedigende adventstekst ontvangen via de mail?
Schrijf je dan in via deze link: Adventskalender 2021

---

Geef vandaag voor de kerk van morgen: Actie Kerkbalans 2022 komt eraan!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Protestantse gemeente Kerkwerve een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 24 januari komt een vrijwilliger het antwoordstrookje bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op bovengenoemde bankrekeningnummers, deze staan ook in het Kerkgeluid vermeld. Als er gemeenteleden zijn die willen helpen met rondbrengen en ophalenvan de kerkbalansbrieven laat het weten aan een van de kerkrentmeesters.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

---

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar u te kunnen mededelen dat Dhr. J. Francke zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard.

Helaas hebben dhr. J. Berrevoets, dhr. H.A. Kesteloo, dhr. P. Kloet (ouderlingen) en mevr. H.P. Jasperse-Stouten (diaken) bedankt voor hun benoeming. De Kerkenraad zal zich in de komende kerkenraadsvergadering verder beraden over de te volgen weg. Dat er spoedig nieuwe kerkenraadsleden nodig zijn behoeft geen verdere uitleg.

Mag de vorming van een voltallige kerkenraad en de beroeping van een nieuwe predikant een plaats in uw gebeden hebben?

---

Update corona maatregelen

Na de persconferenties op 3 en 12 november jl. zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid, de landelijke PKN en het CIO.
Als kerkenraad sluiten wij ons aan bij het advies van de CIO:
- Om de Eredienst te kunnen bijwonen kunt zich op de voorafgaande vrijdagavond aanmelden zoals in het dienstrooster op de site vermeldt staat.
- We houden 1,5 mtr. afstand tot elkaar (uiteraard gezinnen uitgezonderd).
- Elke zondag zijn er twee coördinatoren aanwezig om u welkom te heten en u een plaats te wijzen.
- Er worden banken overgeslagen, u kunt gaan zitten waar de groene 'Welkom' bordjes liggen en
  schuift u zover mogelijk bij het gangpad vandaan.

- Dringend advies om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
- Beide ingangen blijven in gebruik. De gemeenteleden die links langs de muur willen zitten, vanaf de hoofdingang gerekend, kunnen de kerk binnenkomen en verlaten via de zijingang bij de keuken.

- Houdt u bij het in- en uitgaan van de kerk rekening met elkaar en ontsmet uw handen.
- De algemeen geldende regels blijven belangrijk: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen en schud geen handen.

We hopen elkaar in de Erediensten te kunnen blijven ontmoeten en wensen u gezegende Erediensten toe.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Ondanks de laatste maatregelen van de overheid wordt het inzamelen van de boeken en actiedagspullen niet opgestart. Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.