Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk bedankt.

---

De kerkenraad heeft nog twee openstaande vacatures van ouderling.

---

Omdat eigenlijk iedereen de regels wel weet, zeggen wij aan het einde van de dienst niet meer hoe de routing is. Bij het verlaten van de kerk neemt u dezelfde route terug zoals u gekomen bent. Ritsend bank voor bank en iedereen houdt 1,5 mtr. afstand van anderen buiten hun eigen gezin.

 ---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---

De kerkdeuren zijn weer open sinds 14 maart 2021. Meer ruimte betekent ook meer verantwoordelijkheid, daarom noemen wij, wellicht ten overvloede, toch weer even de aandachtspunten op:

  • Als er klachten zijn bij u of bij één van uw gezinsleden kom dan niet naar de dienst.
  • Houdt altijd 1,5 mtr afstand van anderen.
  • Draag bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje.
  • Volg ten alle tijden de adviezen van de coördinatoren op.
  • Aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagdienst.

Bij aanmelding van kinderen zal er kindernevendienst en crèche zijn in de dienst.

Op de vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 kunt u zich aanmelden voor de dienst van zondag, te weten:

Op 7-11-14-21 en 28 mei opgeven bij Jeannette Bil, telefoon 0614147318.

We hopen u zeer binnenkort in een van de zondagse diensten te ontmoeten.

Mocht u liever niet naar de kerk komen, dan kunt u altijd live meeluisteren met Oosterland, of achteraf naar de dienst uit onze eigen gemeente onder het kopje De dienst/terugluisteren.

---

Kinderen:

Voor de kinderen zijn er ook Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindernevendienst mee werkt. Betrek uw kind zoveel mogelijk bij het geloofsleven en de (online) diensten.

---
Behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd een ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.