Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

Nu de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid woedt, roept onze classispredikant ds. Arie van der Maas op om als gemeenten na te denken over wat er kan worden gedaan voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Hij vraagt om ideeën en initiatieven te delen, ter inspiratie van anderen. ,,Bundeling van krachten is in de gegeven omstandigheden belangrijk.’’

De collecte voor de Oekraïne van 6 maart jl. heeft het mooie bedrag van € 1.511,00 opgebracht. We bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Doneer voor Oekraïne het kan nog steeds.

---

Mag de vorming van een voltallige kerkenraad een plaats in uw gebeden hebben?

--- 

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee G. Sinke. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Rob Hartman 06 - 10 59 15 83

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Peter Vader 0111 - 41 47 63

Corine Dicou 0111 - 42 10 57

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------