Spreker: Ds. H.G.W. Groot Karsijn

Datum: 22 mrt 10:00

Orde van dienst voor zondag 22 maart 2020 10.00 uur

Hervormde gemeente te Oosterland

4e zondag van de 40 dagentijd (Laetare, verheug u!)

• welkom en mededelingen

• zingen Psalm 91a: 1 (NLB)

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade

opdat je eens geluk zult zien

• stil gebed

• votum en groet

• zingen Gezang 184: 1,2

1. Met de boom des levens

wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht

Kyrie eleison

wees met ons begaan

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.

2. Laten wij dan bidden

in dit aardse dal

dat de lieve vrede

ons bewaren zal

Kyrie eleison

wees met ons begaan

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.

• de Bergrede

• zingen Gezang 481: 4

4. Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven

wij uit uw liefde leven.

• gebed om de opening van het Woord

• Schriftlezingen: Psalm 91 en Mat. 4:1-11

• zingen Psalm 91a: 2 (NLB)

2. Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.

Geen bange nacht zal je doen beven,

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van de beek.

• Verkondiging: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.

Want er staat geschreven…” (Mat. 4:6)

• zingen EB 246: 1

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwen naam.

• dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader        

• zingen NLB 416: 1,2,4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

• zegen