Afdrukken

De Kerkenraad

 

 

voorganger

vacant

Krijna1

ouderling

mw. K. van de Panne-den Boer

 Jan van Vossen

ouderling-kerkrentmeester

dhr. J.H. van Vossen

Voorzitter

 

Hoek

ouderling

mw. F. van den Hoek

 

ouderling

vacant

 

 Peter Vader1

diaken

dhr. P.M. Vader

diaken

dhr. B. Post

Scriba

Bil

diaken

mw. J.W. Bil-Joolink

 Marja Bolle

ouderling-kerkrentmeester

mw. J.M. Bolle-van der Have

 

ouderling-kerkrentmeester

dhr. A. Sandee

 

ouderling

Vacant