Terugblik op de kerkdiensten: We kijken terug op de afgelopen 3 kerkdiensten te beginnen met de dienst van 28 juli waarin dominee F. van Vliet op de preekstoel stond. Hij las uit Exodus 17: 1-6 en Psalm 63. Het thema was water, dorst: Mijn ziel dorst naar U. Dorst is gebrek aan water en leidt tot onrust. Water is van levensbelang. Dorst is in de bijbel een uitdrukking van het diepste verlangen. Als je werkelijk dorst hebt, blijf je zoeken naar water, zo blijft ook David zoeken naar God. Na “Mij dorst” volgde: Het is volbracht”. Jezus leed dorst, opdat wij nooit meer dorst zullen hebben!
Op 5 augustus was Pieter Jan Boot weer bij ons te gast hij legde Handelingen 1:1-14 aan ons uit. Zijn thema was: Wat zie je? Denk je bij de wolken aan Jezus? Wolken zijn over de hele wereld. Het is geen taal maar iedereen ziet de wolken. Soms spreekt God uit de wolk. Wolken brengen je bij de Schepper. Waar is Jezus nu, moet je gaan zitten wachten en naar de wolken kijken? Hij is vertrokken met doorboorde, zegende handen. Als je worstelt met ziekte, zie je dat Hij met je is, Jezus is ook op de proef gesteld. Richt je op Hem, bij Hem vind je barmhartigheid, je kan altijd binnen lopen. Neem in de vakantie eens (extra) tijd voor God, het werpt zijn vruchten af in je leven!
Afgelopen zondag nog een ‘oude bekende’ Peter Riemens die een stukje Jozua behandelde. Jozua heeft de opdracht gekregen om het beloofde land te veroveren. Het valt op hoe gehoorzaam hij is, hij valt neer als de Heer aan hem verschijnt als aanvoerder van het leger van de Heer met getrokken zwaard. Hij doet wat hem gevraagd wordt, Jozua weet dat God hem helpt bij zijn werk. Jericho is de eerste stad die verovert moet worden. God vraagt aan Jozua of hij Hem wil vertrouwen. De opdracht is vreemd in de oren van een generaal die wil vechten. Loop rond de stad in stilte op 6 dagen met alleen de sjofar als geluid en op de 7e dag met sjofar en geschreeuw, dan zullen de muren instorten. De Ark ging mee, als teken dat God mee liep. De sterke muren storten in en de stad ligt op en bloot. Iedereen werd vermoord, ze hebben 6 dagen gehad om zich over te geven, maar hun hart bleef gesloten. Hebben wij ook blokkades richting God? Is ons hart soms ook gesloten? Sommige dingen wil je vermijden, maar welke muren, blokkades we ook hebben, God weet ervan. Vertrouw ze toe aan Hem, Hij zorgt ervoor dat de blokkades worden opgeruimd!

Meeleven: We weten dat mensen in onze (kerkelijke) gemeente het moeilijk hebben. Denk aan hen, bid voor ze, ga eens langs, stuur een kaartje. Het doet goed als je weet dat er andere mensen aan je denken! “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

Activiteitenagenda:
Vrijdag 16 augustus
- 19.30 – 20.30 uur: zomerpraise, Havenplein Zierikzee georganiseerd door de Christengemeente
Vrijdag 6 september
- 19.00 uur: Spullen inleveren voor de actiedag 2020 in ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende zondagen bekende voorgangers op de preekstoel, komt allen, u ontvangt de goede boodschap!

Ten slotte: Hopelijk is iedereen weer gezond en uitgerust terug van vakantie, en begint het ‘gewone leven’ weer. We willen voorafgaand aan de startzondag van het winterwerk een gemeentedag organiseren op zaterdag 21 september, noteer deze datum alvast in uw agenda! Binnenkort volgt er een uitnodiging en krijgt u meer informatie.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: We zien terug op een prachtige dienst onder een open hemel. Meer dan honderd kerkgangers waren bijeengekomen op de boerderij van Aart-Jan en Mirjam Bil aan de Zandweg. Heel bijzonder dat zowel het jongste gemeentelid, Abe Hartman (04-06-2019), als onze oudste broeder Jan van Damme (06-04-1922) in ons midden waren. Ds. Sinke leidde de dienst, David en Hannah verzorgden de schriftlezing. We leerden van Jezus zelf hoe we met elkaar om mogen gaan in dit leven. Samuël en Sofie hielpen bij het collecteren. De gastheer bespeelde zijn orgel en vader en zoon Dicou verzorgden het geluid. Maar liefst zeven gemeenteleden zijn in de weer geweest met het bakken van lekkernijen. Iedereen die voor, tijdens of na de dienst een taak had: heel hartelijk dank! Onze grootste dank is voor God onze Schepper die ons deze samenkomst gaf!
Een week later was het een stuk rustiger in de kerk. We beleefden een goede dienst met ds. Slingerland. Hij preekte vanuit Numeri 11. Voor degenen die er waren volgt hier de samenvatting in vier woorden: Bijbel, Jezus, Kerk en Koninkrijk….
Afgelopen zondag mochten we een mooie dienst vieren met Wiekenpastor Verbruggen. Hij begon met de vraag: “Wie is de beste meester?” We kwamen uit bij Jezus, Hij is de beste Meester en elke zondag zijn de kerkbanken eigenlijk schoolbanken. We blijven ons leven lang leren, als het goed is. En wat missen we veel wanneer we dit niet (meer) doen… Vanuit Kolossenzen 3 kregen we te horen dat we vernieuwd moeten worden naar het beeld van de Schepper. Huiswerk genoeg dus!

Geboren! Grote vreugde en dankbaarheid in de pastorie te Oosterland! Op maandag 8 juli werd bij onze predikant en zijn vrouw een gezonde dochter geboren: Féline Grietje Engelina. We feliciteren ds. Edwin en Elselien Groot Karsijn-Treure (Kerkstraat 29, 4307 AP Oosterland) van harte met dit prachtige geschenk van God! We hopen dat Féline vrolijk op mag groeien en dat ze haar Schepper mag leren kennen!

Jubilea: Maar liefst vier bijzondere huwelijksjubilea mochten worden herdacht begin juli; één zilveren, twee gouden en één smaragden huwelijk. Daar mogen we God dankbaar voor zijn! Alle goeds en Zijn liefdevolle nabijheid toegewenst voor de toekomst!

Meeleven: Sylvia Bevelander-de Waaij (Florisweg 6, 4321 TP) onderging de operatie waar ze zo lang op heeft moeten wachten. We zijn blij met haar dat deze operatie geslaagd is. We wensen haar en haar gezin veel geduld en goede moed voor de toekomst!
Wat moeilijk om te moeten ervaren dat je niet alles kunt wat je graag zou willen. Kees den Boer (Hoeveweg 13, 4303 AG Zierikzee) en zijn gezin wensen we veel kracht van Boven toe in deze moeilijke tijd!
Ria Berrevoets-Moerkerke (Vroonstraat 1, 4321 AE) verbleef opnieuw een week in het ziekenhuis. We wensen haar en allen om haar heen alles toe wat nodig is, bovenal Gods liefdevolle nabijheid.
Xandra Francke-Ackema (Vloedstraat 1, 4321 AN) moest met man en dochter eerder van vakantie terug-keren dan de bedoeling was. Ze verbleef enkele dagen in het Goese ziekenhuis. Hopelijk mag ze nu snel opknappen!
Enkele namen….wellicht kent u nog meer gemeenteleden en dorpsgenoten die onze aandacht nodig hebben.
Bid voor hen en laat hen merken dat u aan hen denkt, juist in deze vakantieperiode!

Verdriet: Bij het gouden bruidspaar Jan en Tiny Stouten-van der Goot (Kerkweg 19, 4321 AB) kwam verdriet. Twee dagen voor de gedenkdag werd moeder Elizabeth Stouten-van Burg door de Here weggenomen, op de hoge leeftijd van bijna 101 jaar. Afgelopen maandag werd haar lichaam gezaaid in Gods akker te Kerkwerve na een rouwdienst in de Pniëlkerk waarvan ze het oudste gemeentelid was. We wensen de bedroefde familie troost en kracht van Boven toe!

Vakantie predikant: Ds. H.G.W. Groot Karsijn heeft vakantie van maandag 29 juli tot en met maandag 19 augustus. Mocht u, om wat voor reden ook, een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (de heer S.L. van der Wekken, tel. 06-51569373) of scriba (mevrouw M.J. Huisman, tel. 0111-417704) van de kerkenraad.

Vakantiebijbelschool: Kinderen van 4 – 12 jaar kunnen in de week van 29 juli naar de vakantiebijbelschool, georganiseerd door leden van de Pniëlkerk. Het thema is dit jaar: “Welkom thuis”. Er wordt naar Bijbelverhalen geluisterd, er is een fietspuzzeltocht, er wordt geknutseld en gespeeld. Op vrijdag 2 augustus is de slotavond om 19 uur in de Pniëlkerk. Verdere informatie kunt u krijgen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-45051422). We hopen dat de kinderen zullen genieten van deze week!

Eilandelijk: We feliciteren de Hervormde gemeente van Serooskerke met de nieuwe voorganger ds. S. A. Doolaard. Welkom op ons schone eiland! Een mooie tijd met elkaar toegewenst onder de zegen van God.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: De voorgangers in de komende weken zijn bekend. De kerkenraad heeft de diensten belegd, de koster zal de deuren openen, organisten komen spelen, de kinderen mogen tijdens de preek naar de kinder(neven)dienst en nu de kleine Abe is geboren wordt er wekelijks kinderoppas gehouden.
Laten we toch beseffen hoe bevoorrecht we zijn dat we elke week in vrijheid op kunnen gaan naar Gods Huis om zo onze dankbaarheid te kunnen tonen voor al het goede dat ons door God wordt geschonken. Maar ook kunnen we er terecht met ons verdriet en onze zorgen.
Wat houdt ons tegen? Welkom allemaal!!

Tenslotte: Opnieuw enkele woorden van Corrie ten Boom:

Als ik kijk naar de wereld,
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mezelf,
maak ik mij zorgen.
Als ik kijk naar Jezus,
weet ik mij geborgen.

Vriendelijke groet!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 23 juni luisterden we naar dominee J. Kievit uit Dordrecht en vierden we het Heilig avondmaal. Hij las Psalm 8 een psalm van David met (maar) 10 verzen. De tekst precies in het midden was: “Wat is nou een mens”. De bijbel is heel duidelijk, de mens is een zondaar. Dat is niet (altijd) negatief. We weten dat we niet altijd alles goed doen. Maar gelukkig staat er nog iets achter “wat is nou is een mens”: dat U naar ons omziet, dat wij nooit aan Zijn aandacht ontsnappen. Hoe merken we dat? Dat er een dokter zegt, er is nog hoop of iemand komt precies op tijd op bezoek. Hij zorgt voor ons met brood en wijn als tekenen van Zijn liefde en genade. De Here Jezus reikt ons het brood en de wijn aan, maar je moet het ook wel aanpakken: zonder Uw genade kan ik niet leven, zonder Uw genade kan ik niet sterven. Het avondmaal is voor diegenen die de redding zoeken bij God. God denkt aan u!
Afgelopen zondag ging onze eigen dominee voor en namen we afscheid van kinderen die de kindernevendienst gingen verlaten: Rowan en Stan. Ze hadden allebei hun favoriete lied doorgegeven, respectievelijk: Evangelische liedbundel 421 en Evangelische liedbundel 413. Edwin las uit Genesis 22 de verzen 1-19, de beproeving van Abraham, waar hij zijn zoon moest offeren. We hebben dit gedeelte op een wijkavond ook behandeld en het is goed om met elkaar open in gesprek te gaan over bijbelverhalen, ook thuis. Gelooft u dat, dat God u op de proef stelt? Abraham gaat! Is hij super gelovig, of is hij gek geworden? Of moeten we denken wat is dit voor een vreemde God die dit vraagt? In die tijd, was een kinderoffer niet ongewoon. Ze geloofden dan dat hun god hen (extra) zou beschermen. Hoe kan God zijn eigen belofte breken, na Isaac zouden er toch nog veel nakomelingen volgen? God begaat soms vreemde wegen, ook met ons. Abraham gelooft erin dat het goed gaat komen, God zal erin voorzien. Geloven in God is een stap zetten, gehoorzamen, het erop wagen met God. God vraagt aan ons om ons over te geven aan Hem, dat we levende offers zijn. Net als Jezus zijn hele leven een offer was.

Meeleven: We kennen allemaal mensen in de omgeving die steun kunnen gebruiken, loop eens binnen, bel eens op en vooral blijf bidden!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag hopen we op goed weer, zodat we de dienst onder Gods hemel kunnen vieren bij een van onze organisten, Aart-Jan Bil aan de Zandweg 2. Als het geen goed weer is kunnen we in de schuur terecht. Het thema van de dienst is: "Zet eens een andere bril op”. Deze dienst zal geleid worden door dominee G. Sinke uit Burgh-Haamstede. Na deze ‘buitendienst’ drinken we nog een kopje koffie / thee. De week erna weer een vertrouwd gezicht op de preekstoel, dominee A. Slingerland uit Klundert. Op 21 juli komt de Wieken pastor ons weer wat bijleren, weet u allen welkom, u krijgt het evangelie, de goede boodschap te horen!

Ten slotte: Voor velen is de grote vakantie aangebroken, sommigen gaan / zijn onderweg, we bidden allen een goede tijd van ontspanning toe, zodat ze weer uitgerust, het gewone leven in mogen gaan.
Ga met God!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: We zien terug op een mooie Pinksterdienst met ds. Reehorst. Hij preekte vanuit Handelingen 2 vurig over de komst en het werk van de Heilige Geest. We danken de organist van deze morgen, onze dorpsgenoot Aart-Jan Bil, voor zijn vrolijke orgelspel!
Afgelopen zondag werd de dienst geleid door mevrouw ds. Meeuwissen. Zij vertelde over Nicodemus (Johannes 3) die door Jezus vanuit het donker in het Licht geroepen werd. Nicodemus zocht Jezus in de nacht op. Wanneer wij ’s nachts wakker liggen…ga dan geen schapen tellen maar spreek met de Herder. Hij is toch altijd wakker! Fijn dat beide diensten goed zijn bezocht, iets om dankbaar voor te zijn!

Gehuwd! De kerkenraad ontving een prachtige trouwkaart van Natalie Jasperse en Chris Schoo (Simonskerkestraat 17, 4321 AS). Zij zijn op 22 mei jl. in het huwelijk getreden. We hopen dat het mooie weer op de dag van de huwelijksvoltrekking en het feest tekenend mag zijn voor een gelukkig huwelijk onder Gods zegen!

Geboren! Groot feest in huize ‘Windekind’! In het gezin van Rob en Rianne Hartman-Bakker (Provincialeweg 12, 4321 SM) is op 4 juni jl. een gezonde zoon geboren: Abe Hugo Jacob. Wat zullen Samuel en Grace blij zijn met de kleine Abe! Van harte gelukgewenst met dit prachtige geschenk van God en Zijn zegen gewenst bij de opvoeding!

Geslaagd! Indy Poelman en Tessa van de Velde hebben na hun examen een goed bericht ontvangen! Van harte gelukgewenst en alle goeds voor de toekomst!

Meeleven: Mevrouw G. Kesteloo-Berrevoets (Vroonstraat 18, 4321 AG) kwam onverwacht in het medisch circuit terecht. Na een korte ziekenhuisopname wordt ze verder onderzocht en behandeld. We wensen haar alles toe wat nodig is, bovenal kracht van Boven en goede moed voor de toekomst!
Eerder onderging mevrouw D. Hanse-Verton (Taaijersweg 1a, 4321 TS) een operatie en mag thuis in alle rust herstellen. We wensen haar en haar man alles toe wat nodig is! Fijn dat ze op het Pinksterfeest samen in de kerk konden zijn!
We blijven meeleven met Kees en Joke den Boer-Hanse (Hoeveweg 13, 4303 AG Zierikzee). We hopen dat ze Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren in deze spannende tijd!
Laten we hen, en anderen die niet met name genoemd zijn, in onze gebeden gedenken.

Onderhoud: U hebt de steigers bij de kerk vast zien staan. Met name de zuid- en westgevel van de kerk worden opnieuw gevoegd. De kerkrentmeesters zijn blij dat ze, dankzij alle acties van de activiteitencommissie, de kerkelijke gebouwen goed kunnen onderhouden. Alles ziet er weer keurig uit!

Buitendienst: Op D.V. zondag 7 juli mogen we een dienst houden onder een open hemel, ditmaal bij de familie A.J.J. Bil-Hekman (Zandweg 2, 4321 TA). Ds. G. Sinke hoopt de dienst te leiden en de gastheer op deze morgen is tevens onze organist. Het wordt een gezinsdienst, dus we blijven we met oud en jong bij elkaar. Voor de allerkleinsten is er crèche. Dat moet een feest worden! Zorg dat u erbij bent! Natuurlijk is iedereen die dit leest welkom!! Na deze dienst is er koffie, thee en fris!

Kerkgeluid: We hopen u begin juli een nieuw Kerkgeluid te kunnen aanbieden. Wilt u iets schrijven dan kan dit tot en met maandag 1 juli a.s. via de bekende (mail)adressen.

Avondmaalscollecte: Pasen was voor Sri Lanka geen feest dit jaar. Negen aanslagen vonden plaats op hotels en kerken en meer dan 250 kinderen van God lieten het leven. De Stichting Ondergrondse Kerk zet zich in voor vervolgde christenen. De stichting geeft medische hulp, pastorale zorg maar ook voedsel en kleding aan hen die dit her hardste nodig hebben. De diaconie hoopt op een mooie opbrengst voor dit goede doel!!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Leuk om te melden dat een oud-gemeentelid vorige week 11.000 DE-punten(!!) heeft geschonken, veel dank daarvoor! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag worden we genodigd aan de Tafel van de Heer. Jezus at met iedereen. Hij hield niet van de mensen zoals ze zouden moeten zijn, maar zoals ze waren. En dat is nog steeds zo. We gaan niet aan tafel omdat we zo goed zijn maar omdat we alles verwachten van Hem, de gekruisigde en opgestane Heer.
Een week later hopen we onze predikant ds. Groot Karsijn op onze 319 jaar oude preekstoel te zien. Komt, ziet en hoort!! We moeten door de zomerstop drie maanden wachten voor hij weer in Kerkwerve voorgaat…We wensen hem en zijn vrouw alle goeds in de komende weken en tegelijk een prima zomervakantie! Die heeft hij verdiend!!

Tenslotte: Enkele woorden van de bekende Corrie ten Boom:

Moge de liefde van een stervende Heiland,
de kracht van een opgestane Heiland,
het gebed van een ten hemel gevaren Heiland
en de heerlijkheid van een wederkomende Heiland
de troost en vreugde van uw hart zijn.

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 19 mei luisterden we naar dominee de Jong uit Rotterdam. Ze las uit: Marcus 7:31-37 en Romeinen 8:18-26. Als je doofstom bent zit je in een isolement, er is een communicatie probleem. Gelukkig had hij vrienden die hem bij Jezus brachten. Zij smeekten Hem om zijn handen op te leggen. Jezus raakt zijn oren aan en smeert speeksel op zijn tong. Jezus zucht en vraagt zijn Vader om hulp en zegt.”Effata”, wat betekent: ga open jij! De diepere betekenis is dat Jezus tegen ons allemaal zegt, ga open jij, jij die zoveel praat, maar zo weinig te zeggen hebt, ga open jij, die wegkruipt omdat je je minder voelt. Hoor mijn stem. Open je en laat je zegenen.

De week daarna op 26 mei kregen we uitleg over het bekende verhaal van Naäman door dominee de Graaf, met als tekst: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Het dienstmeisje vertelde over de profeet in Israël die Naäman wellicht beter kon maken. Met brief voor de koning en geschenken vertrekken ze. Elisa laat zeggen wat hij moet doen. Naäman is boos, omdat Elisa niet zelf komt en gaat naar huis. Maar zijn knechten praten op hem in en hij doet het alsnog. Hierna doet hij zijn geloofsbelijdenis. We zijn genezen en we hebben er hulp bij nodig, je hebt een zetje nodig om tot genezing te komen. Elke zondag krijgen we dat zetje hier in de kerk. En dan weet je: er is maar één God. Ga in vrede.

Op Hemelvaartsdag ging onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn voor. Hij las uit het tweede boek van Lucas, Handelingen 1 de verzen 1-14. De apostelen staren naar boven, waar Jezus in een wolk aan hun zicht werd ontnomen. Hij steeg verticaal op naar de Hemel, waar hij zit aan de rechterhand Gods. Maar waar is die hemel? Astronauten hebben hem niet gevonden, er is een groot heelal, een grote ruimte rondom de aarde. Wij kunnen dat niet beseffen, maar waarschijnlijk is God altijd onzichtbaar, onherkenbaar bij ons. We hebben de ‘zonnebril’ van het geloof nodig om het te kunnen zien.

Afgelopen zondag ontvingen we voor de eerste keer dominee de Lang uit Zaamslag. Hij las uit Openbaring 21: 10-12, 22-27 en Johannes 14: 23 – 29. Johannes beschreef vanuit zijn gevangenis op Patmos zijn visioen op de nieuwe wereld. Hij zag Jeruzalem met 12 poorten, die niet dicht konden, iedereen kan naar binnen. Er was geen tempel, want God zelf was aanwezig. Er zal geen dag en nacht zij, omdat Zijn licht altijd schijnt. We wachten op de dag dat het zover is, de voorpleiter, de Heilig Geest is voor ons aan het werk.

Meeleven: Vrijdag 31 mei is Kees den Boer geopereerd en we wensen hem en zijn familie Gods nabijheid toe in deze herstelperiode. We bidden ook voor Ria Berrevoets, nu zij thuis verder hersteld. Er zijn meerdere mensen van wie we weten, dat ze God hulp nodig hebben, bid voor ze stuur een kaart, een berichtje. Laat weten dat u aan hen denkt, het helpt. Geef ze een zetje!

Als je examen gedaan hebt, wil je dan de uitslag doorgeven aan Marja Huisman? Bedankt en Succes!

Woord van dank: Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten en berichten die ik heb mogen ontvangen voor mijn 30e verjaardag. Het was een heerlijke en feestelijke dag! Bedankt!

Met hartelijke groet, ds. Edwin Groot Karsijn

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende voorgangers op de preekstoel. Dominee Reehost was mijn redding, nadat een andere dominee zijn dienst had teruggegeven. Hierna mag hij met vakantie☺. Dominee Meeuwisse kennen we ook allemaal, kom naar haar luisteren, ze verkondigt het Evangelie: de goede boodschap!

Ten slotte: De agenda is op het moment leeg, we gaan richting de zomervakantie. Op de achtergrond zijn we bezig met het organiseren van de dienst op locatie op 7 juli met dominee Sinke en de gemeentedag die we willen houden op 21 september. Schrijf deze datums alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke