Terugblik op de kerkdiensten: Op 12 maart luisterden we naar onze eigen dominee. We vierden de biddag voor gewas, arbeid en visserij. Hij las uit Prediker 2 en uit Mattheus 6. We hoorden een stukje uit de bergrede wat begon met: “Verzamel geen schatten op aarde” en maak je om geen zorgen wat je voor kleren aan moet vandaag. Dat klinkt een beetje raar, zweverig. Verzamel schatten in de hemel, waar je schat is, is ook je hart. We moeten ook even denken in de tijd van Jezus, denk aan een grote voorraadschuur, er waren nog geen banken, je moest je bezit opslaan en beschermen tegen ongedierte en dieven. De schatten in de hemel zijn de vruchten van de Geest. Je kunt niet God dienen en de mammon. Mammon betekende in die tijd vermogen, bezit, vastigheid, zekerheid. Je moet kiezen tussen je bezit en God. De mammon houd je bezorgd en houd je bezig, God maakt je onbezorgd en rustig. Jezus riep zijn 12 leerlingen op om zonder enige bezitting de wereld in te gaan. Maar de vraag aan ons is: waar investeer jij in, waar ligt jouw hart? Waar zoek je je vastigheid? Werp je zorgen op God, Hij wil voor je zorgen. Geloof ontvangen we van God. Slechts zoveel als we voor de dag nodig hebben, God schenkt ons elke dag opnieuw geloof.
Afgelopen zondag was dominee Kievit te gast en hij vertelde over Lucas 22: 54-62, de woorden “De Heer draaide zich om en keek Petrus aan” stonden centraal. Wat zei, deed, geeft deze blik? Petrus doet drie keer belijdenis door te zeggen: “U bent de Christus(1), de Messias(2), de zoon van God(3), maar bij het kolenvuur zegt hij wat anders: Mens, hou je mond, ik weet niet over wie je het hebt. Ook wij maken loze beloften. We hebben de Heer allemaal wel een keer verloochend. Petrus vloekt Hem, maar Hij zoekt hem. De blik doet Petrus naar buiten rennen. De blik van Jezus kijkt ons ook aan, wat ziet Hij bij ons? Wat is er van onze belofte terechtgekomen? Zonde is bewust dingen doen, waarvan we weten dat we God verdriet doen. Genade is: God geeft aan mij vergeving, Jezus heeft mijn zonden gedragen en mijn schuld betaald, verzoening. Deze blik klaagt zijn discipel aan, maar vertroost hem ook. Petrus mag het weten, het is verschrikkelijk wat je doet, maar ik blijf je liefhebben! Daarom vieren we ook het avondmaal, het is een volkomen verzoening van al onze zonden. Als je twijfelt of tobt, weet dat je geliefd bent en aanvaard, wat de rest je ook doet willen geloven. Mijn liefde en genade, zegt God, is er dankzij Zijn trouw aan ons. Jezus neemt de zondaars aan.

Meeleven: De gezondheid van mevrouw de Wit is zorgwekkend. Ze ligt op het moment van schrijven nog ik het ziekenhuis te Goes, wachtend op een plekje in een verzorgingstehuis. We bidden haar Gods nabijheid toe.

Activiteitenagenda:
Dinsdag 28 maart
- 19.30 – 21.00 uur: groeigroep, ‘t Kerkerf
Donderdag 30 maart
- 19.30 uur: Classicaal overleg Ouderlingen, Hervormde kerk te Zierikzee.
Maandag 3 april
- 19.00 uur: Catechisatie
Donderdag 6 april
- 19.30 uur: gemeenteavond

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken staan er bekende voorgangers op de preekstoel, kom uw wekelijkse portie levend brood halen.

Ten slotte: Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe “Kerkgeluid” als u nog wat in wilt leveren, kunt u dat tot maandag 27 maart. Per voorkeur per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De jaarrekening van het kerkbeheer van 2016 is in te zien. Hiervoor graag een telefonische afspraak maken met Jan Bolle: 720618

Op 6 april aanstaande hoopt ons oudste gemeentelid, Jan van Damme (Kerkweg 42, 4321 AC), de prachtige leeftijd van 95 jaar te bereiken. Wanneer u hem persoonlijk wilt feliciteren bent u van harte welkom op zaterdag 8 april, tussen 14.00 – 16.30 uur in ‘t Kerkerf aan de Ring.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik en vooruitblik:
Aanstaande zondag 12 maart vieren we biddag voor gewas, arbeid en visserij. Ook zal het koor Sheborim uit Middelburg zijn medewerking verlenen. We zien uit naar uw komst en hopen op een goede en opbouwende dienst!
Een aantal weken geleden zijn we gestart met de groeigroep. Met elkaar zijn we in gesprek over de kernzaken van het christelijk geloof. Ik hoop en verwacht dat er nog heel veel mooie avonden zullen volgen. Mocht je nog graag willen aansluiten: laat het mij even weten! .

Meeleven:
We leven mee met Krijna van de Panne en haar familie vanwege de ernstige rugklachten die zij heeft. Ook leven wij mee met Inca van der Sluis. Zij is aan haar heup geopereerd en is inmiddels weer thuis voor herstel. Wij wensen hen Gods nabijheid toe.

Kerkbalans 2017:
De actie Kerkbalans heeft dit jaar tot nu toe € 21.200,- opgebracht. Wij willen iedereen bedanken die aan deze opbrengst heeft bijgedragen. Een mooi bedrag voor de instandhouding van de gemeente.

Kerkenraad:
Zeer dankbaar mogen we zijn dat Inca van der Sluis bereid is om na haar herstel het ambt van diaken te gaan dragen.

Activiteitenagenda:
Dinsdag 14 maart
- 19.30-21.00 uur: Groeigroep
’t Kerkerf, Kerkwerve
Maandag 20 maart
- 19.00-20.00 uur: Catechisatie
Vrijdag 24 maart:
- 19.00-20.30 uur: Kerkuiltjes
’t Kerkerf, Kerkwerve

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

ds. H.G.W. Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: op zondag 12 februari luisterden we naar dominee Baggerman uit Yerseke, hij las uit Mattheüs 5: Wees dus volmaakt zoals jullie Hemelse Vader volmaakt is. We blijven onverschillig, we zijn niet volmaakt en kunnen het ook niet worden. We doen ons best, maar onze opdracht is wees volmaakt. Zo moet het, maar de eis is onmogelijk, waar gaat het hierom? Jezus zegt: geef er een eigen betekenis aan. Hoe gaat Jezus er mee om? De kern is altijd de liefde, zelfs je vijand liefhebben en voor ze bidden, dat is volmaakt. Het is ons gebod. Liefde is het geheim, Christus de bron van de liefde. De liefde is de vervulling van de wet.
Op 19 februari preekte dominee Vastenhout uit Daniël 6 en hij begon met een fabeltje: Een stevige eik was omgewaaid en viel dwars over een riviertje en kwam terecht tussen het riet. Hij vroeg aan het riet waarom zijn jullie niet gebroken? Toen zeiden de riet stengels, jij vecht tegen de wind, wij buigen voor de wind en daarom breken we niet. De preek ging over het buigen voor God. We hebben allemaal leren bidden, je kan / mag praten tegen God, onze Vader die in de Hemel woont. Toen Daniël de boodschap kreeg van de wet dat hij niet mocht bidden tot God, was het eerste wat hij deed: naar huis gaan om te bidden tot God op zijn knieën voor zijn geopende venster, richting Jeruzalem. Hij prees God, zoals hij gewend was om driemaal daags te doen. Jeruzalem is symbool voor Gods Koninkrijk. Hij prijst God ook voor wat er in de toekomst gebeurd. Daniël wist wat hem te wachten stond, de leeuwenkuil en toch kiest hij voor God. Het gebed en de lofprijzing kan niet gemist worden in ons leven. Een christen blijft staande, wanneer hij knielt!

Meeleven: We zijn verdrietig met Bouw en Marja Post nu hun eerste kleinkind na drie weken de strijd moest opgeven. We bidden om Gods nabijheid ook voor Petra en Juan Mario.

Activiteitenagenda:
Dinsdag 28 februari
- 19.30 – 21.00 uur: Groeigroep, Hervormde kerk Oosterland
Maandag 6 maart
- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie
Dinsdag 7 maart
- 09.30 – 11.30 uur: Israëlkring, o.l.v. dominee A. van der Ploeg
Woensdag 8 maart
- 14.00 – 16.00 uur: Jeugdmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 5 in ’t Zuudende, met het thema: ‘God hoort!’ Georganiseerd door de werkgroep ‘Kerk en school’ die bestaat uit de Gereformeerde gemeente, basisschool de Morgenster en onze kerk.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag mogen we weer naar onze eigen dominee luisteren en met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Komt allen het staat ook voor u gereed! De week daarna mogen we heel veel zingen onder leiding van mevrouw G. Zomer. Als het goed is hebt u uw lievelingsliederen door gegeven aan Hubrina m.b.t. het thema "De vrucht van de Geest" uit Galaten 5; liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Philip, de organist, valt met zijn neus in de boter!

Ten slotte: Als u naar het ziekenhuis moet voor een operatie of wat dan ook, (langdurig) ziek bent, problemen heeft of iets wat u kwijt wilt, laat het iemand van de kerkenraad weten. Dan kunnen we in overleg een bezoekje brengen. Of voor elkaar bidden (in de kerk). We zijn samen de kerk!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Meeleven:
Op 24 januari overleed Leny Verton. Boven de overlijdenskaart stonden woorden uit Psalm 139: Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Typerende woorden voor hoe zij in het leven stond. Wij wensen al haar geliefden veel sterkte toe.
Bouw en Marja Post mochten pasgeleden een kleinzoon ontvangen. Het jongetje is echter te vroeg geboren en er zijn veel zorgen om zijn gezondheid. We bidden deze familie veel kracht en Gods nabijheid toe.

‘t Kerkerf:
Namens de gemeente bedanken wij Joke den Boer voor al haar schoonmaakwerf in ’t Kerkerf. Klara Bevelander zal dit werk gaan overnemen. Hartelijk dank!

Zangdienst 5 maart
D.V. 5 maart a.s. hopen we een zangdienst te houden onder leiding van mevrouw G. Zomer.
Ze vraagt de gemeente liederen aan te leveren m.b.t. het thema "De vrucht van de Geest" uit Galaten 5; liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
De liederen mogen uit alle liedbundels komen die er zijn.
We vragen u de verzoeknummers in te leveren vóór 21 februari a.s. bij onze scriba Hubrina de Vlieger; emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0111-414726.
B.v.d. voor het meewerken hierin.

Pastoraat
Indien u of één van uw familieleden ziek is of opgenomen wordt in het ziekenhuis, willen we als gemeente graag met u meeleven. Daarom vragen wij u, mocht dit het geval zijn, ons als kerkenraad of predikant te informeren. B.v.d.

Activiteitenagenda:
Dinsdag 14 februari – 19:30-21:00 uur Groeigroep
Maandag 20 februari – 19:00-20:00 uur Catechese

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Op dinsdagavond 14 februari beginnen we met de Groeigroep. Dit is een groep waarin we de basics van het christelijk geloof gaan bespreken. Locatie deze eerste keer is ’t Kerkerf.

Ten slotte:
Wij feliciteren de gereformeerde kerk te Zierikzee met hun nieuwe predikant ds. F. Schipper. Gods zegen in alle dingen toegewenst.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Ds. H.G.W. Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: Op 15 januari hoorden we onze eigen predikant preken over Lukas 4:14-30. Jezus liet in Nazareth geen wonderen zien. Hij genas geen zieken zoals hij elders wel had gedaan. Waarom ergens anders wel en bij ons niet. Mensen kregen wel les van Hem, Hij las uit Jesaja de woorden: “De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden. Daarna zegt Hij: “Heden is deze schrift in vervulling gegaan”. De mensen willen bewijs, laat eens zien wat je waard bent. Jezus zegt gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Geloven en zien gaan samen op en kunnen niet zonder elkaar. We moeten leren geloven zonder te zien. Wij mogen ook gesterkt door de Geest op weg, leven we ook uit die Geest?
Verder werden in deze dienst de nieuwe ouderling-kerkrentmeesters Jan Bolle en Marja Huisman bevestigd: hartelijk welkom binnen de kerkenraad, weet dat je het niet alleen hoeft te doen, God helpt je! Er werd afscheid genomen van drie andere kerkenraadsleden te weten Arjen Berrevoets, Peter Vader en Jan van Vossen, heel hartelijk bedankt voor jullie werk en tijd! We zijn dus nog op zoek naar een diaken. Er zijn diverse mensen benaderd, maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Als u denkt ik zou het best willen proberen, schroom niet en neem contact op met de kerkenraad!
Op 22 januari luisterden we naar dominee de Boo die las uit Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Mattheüs 4: 12-17. Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper, daarna verdween hij naar de achtergrond, de woestijn. Totdat Hij hoorde dat Johannes gevangen genomen werd, kwam Hij weer op de voorgrond, het eerste ‘bedrijf’ is afgesloten. In het tweede ‘bedrijf’ vindt plaats in Kafarnaüm, een grensplaats, net veilig. Jezus treedt voor het eerst op in Kafarnaüm in Galilea. Kafarnaüm ligt in het achterland, het volk wat de wet niet kent, boers en plat. Daarom ook een toevluchtsoord voor verzetsstrijders het ligt aan de grote weg. Daar verteld Jezus dat het Koninkrijk van de hemel nabij is. Juist daar moet het begin van de verkondiging plaatsvinden in het dorp van troost. Het Koninkrijk van God ligt dus dichterbij Kafarnaüm, een rommelstad, dan bij Jeruzalem. Het Koninkrijk van God is dat God nabij gekomen is. God is daar gekomen. Hij kijkt naar deze mensen, het grote licht gaat op over de gewone mensen, het licht is het evangelie, het licht steekt ook andere mensen aan. Nu begrijp ik wat het Konikrijk van God is, dat is daar waar het evangelie klinkt en het in mijn leven doorgaat.

Voorgegaan: Op 17 januari is de heer Gerrit Kristalijn overleden. We leven mee met Agnes en de kinderen en kleinkinderen. We bidden God om nabijheid in deze moeilijke tijd nu ze Gerrit’s lichaam afgelopen maandag hebben gezaaid in Gods akker.

Meeleven: Voor zover ik weet liggen er geen mensen in het ziekenhuis, maar iedereen kent mensen uit de gemeente of op het dorp met ziekte, problemen en verdriet. Neem deze mensen mee in uw gebed.

Activiteitenagenda:
Maandag 6 februari
- 19.00 uur: catechese
Dinsdag 7 februari
- 09.30 – 11:30 uur: bijbelmorgen (Israëlkring) o.l.v. ds. A. van der Ploeg

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

DVD: Hierbij de laatste aankondiging om een DVD van de bevestigingsdienst van onze dominee te bestellen. Als alle bestellingen binnen zijn, dan zal ik ze bestellen en verspreiden. De kosten zijn € 7.50 per DVD.

Vooruitblik: Aanstaande zondagen weer bekende gezichten op de preekstoel. Weet dat u altijd welkom bent om de goede boodschap te ontvangen.

Ten slotte (1): Deze week heeft u de ‘Kerkbalanspost’ ontvangen. Om onze kerk in balans te houden is er ook geld nodig. We hebben uw financiële bijdrage nodig om het evangelie te kunnen blijven verspreiden. Wilt u het klaarzetten zodat we het volgende week weer kunnen komen ophalen? Hartelijk dank!
Ten slotte (2): Het is al vaker genoemd, maar we zoeken nog iemand, of een aantal mensen die per toerbeurt, ’t Kerkerf willen schoonhouden. Het verhuur van de zaal is ook een bron van inkomsten, maar als het niet schoon is kan deze bron wegvallen en dan moet we terugvallen op een betaald schoonmaakbedrijf....? Geef uzelf op, bij de kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij Xandra Francke. Voor meer informatie over de werkzaamheden: Xandra Francke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ten slotte (3): Het is al weer lang geleden, maar de oliebollenactie heeft € 2450 opgebracht. Heel hartelijk dank aan alle helpers, bakkers, bezorgers en bovenal de activiteitencommissie!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke