Startdag en startdienst:

Dit weekend zal de start van het winterwerk plaatsvinden. Zaterdag 23 september hopen we met elkaar een hele leuke en gezellige startdag te beleven. Er zijn al 28 aanmeldingen. U kunt zich opgeven t/m vandaag. Zondag 24 september zal de startdienst plaatsvinden. Ds. C. Bijman hoopt in deze dienst voor te gaan. Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. We hopen op een goede start van het winterwerk! U en jij, van harte uitgenodigd.

Catechese en Israëlkring

Op maandag 25 september beginnen we weer met de catechese. Ben je 12 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom! Dit jaar staan bekende en minder bekende Bijbelverhalen centraal. De catechese is vaak leerzaam en altijd gezellig. Tijd: 19.00-20.00 uur. Locatie: ’t Kerkerf.

Op dinsdag 26 september zal de Israëlkring weer van start gaan o.l.v. ds. Van der Ploeg. Misschien heeft u er weleens over nagedacht om deel te nemen. Van harte welkom! Tijd: 9.30-11.00. Locatie: ’t Kerkerf.

Spullen verzamelen actiedag:

Op vrijdag 6 oktober kunnen er weer spullen voor de actiedag worden ingeleverd in ’t Kerkerf tussen 19.00 en 20.30 uur.

Activiteitenagenda:

Zaterdag 23 september:

- 14:00-19:00  Startdag

Maandag 25 september:

- 19:00-20:00 Catechese, ’t Kerkerf

Dinsdag 26 september

- 9:30-11:00 Israëlkring, ’t Kerkerf

Vrijdag 29 september

- 19:00-20.30 Kerkuiltjes, ’t Kerkerf

Dinsdag 3 oktober

- 19:30-21:00 Groeigroep, ’t Kerkerf

Vrijdag 6 oktober

- 19:00-20.30 Inzamelen spullen actiedag, ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Ten slotte:

We bidden dat we ook dit nieuwe seizoen als gemeente, jong en oud, opgebouwd mogen worden in geloof, hoop en liefde. Weet u in de diensten en bij alle activiteiten die georganiseerd zullen worden van harte welkom.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: We kijken terug op een mooie zangdienst van 27 augustus. Dominee Sinke las 4 stukjes uit de bijbel, waarbij hij elke keer een kleine uitleg gaf. De liederen werden aangeleverd door de gemeente en de dominee had de passende liederen uitgezocht. Zeker ook een woord van dank voor Hans Biesma die ons begeleide op orgel én piano. Er komt eens een geweldige Koningsdag: Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof en d’engelen zingen voortdurend zijn lof. O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan; dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, uw naam zij d’eer – want U bent der mensen en engelen Heer!

Afgelopen zondag 3 september luisterden we naar de heer Verbruggen, die las uit Johannes 8: 12 – 20 en Mattheus 5: 14 – 16 en ons vertelde over het licht. Jezus is God, God is licht. Ooit zal er geen licht meer nodig zijn, God zal ons verlichten. Hij is het licht voor de wereld. Wij zijn ook lichtjes, kinderen van God, kinderen van het licht. Als je in het donker loopt verdwaal je. Als je niet in het licht geloofd, kom je nergens. Wat doen wij met ons licht, het licht wat we uitstralen is niet (alleen) voor jezelf, maar voor het hele dorp, voor iedereen. Het doel is dat ze onze goede daden zien, dat we iets te vertellen hebben. De vragen die we mee krijgen: zijn wij het licht van de wereld en kan het nog beter en wat is dan het gevolg voor de gemeente en ieder persoonlijk?

Meeleven: We leven mee met de gereformeerde gemeente van Oosterland en de familie van dominee J. van Belzen na zijn plotselinge overlijden. We kennen allemaal mensen in de gemeente, op het dorp die ziek zijn, op uitslagen wachten of juist goede berichten hebben ontvangen. Denk aan hen in uw gebeden, stuur een kaartje, ga eens even langs, het doet goed! Ga met God.

Actiedag 2018: Vrijdag 1 september was de eerste gelegenheid om spulletjes voor de actiedag in te leveren in ’t Kerkerf. Dat heeft heel goed gelopen. De volgende mogelijkheid om spullen in te leveren is 6 oktober. Hopelijk blijven de goederen binnen komen, zodat we 19 mei 2018 weer een geslaagde dag mogen hebben!

Activiteitenagenda:

Zaterdag 7 september

- 10.00 – 16.00 Open monumentendag

Maandag 18 september

- 20.15 uur: kerkenraadsvergadering

Dinsdag 19 september

- 19.30 uur: groeigroep, in ’t Kerkerf te Kerkwerve

Zaterdag 23 september

- 14.00 - ± 20.00: gezellige middag met maaltijd, geef u op!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag hopen we samen met onze eigen dominee het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Weet dat u genodigd bent aan de tafel des Heren. In deze dienst is de collecte extra bij u aanbevolen, het geld is voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Bangladesh. Zeker 600 mensen zijn omgekomen en in totaal zijn meer dan 16 miljoen mensen getroffen en er is veel bebouwde grond vernietigd. We weten in Zeeland hoe erg dat is, geef gul en bid voor Gods nabijheid.

De week daarna luisteren we naar mevrouw Zomer, geen onbekende in ons midden. Deze dienst zal live uitgezonden worden via radio Schouwen-Duiveland dus we ‘moeten’ binnen het uur klaar zijn.

Ten slotte: U heeft vorige week een uitnodiging ontvangen voor de gemeentedag op 23 september op Moriaanshoofd. We gaan op bezoek bij molen de Zwaan, krijgen voorlichting over bijen en mogen we rondkijken op het bloemteeltbedrijf: de Bloemhoek. We hopen velen van u te ontmoeten. Hoe de dag precies verloopt, hangt een beetje af van het aantal deelnemers, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik en vooruitblik:

Na een heerlijke tijd van vakantie gaat zo langzamerhand alles weer beginnen. De scholen, het werk en ook het nieuwe kerkelijke seizoen staat weer voor de deur. Ik hoop dat u en dat jij frisse moed hebt opgedaan om weer aan de slag te gaan. Alle goeds en Gods zegen gewenst op school en op het werk.

Rommelmarkt:

De spullen voor de rommelmarkt kunnen ingeleverd worden in ’t Kerkerf op vrijdagavond 1 september tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Een hartelijke groet namens de activiteitencommissie.

Gemeentedag:

De gemeentedag zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 23 september. De middag is op Moriaanshoofd en zal afgesloten worden met een hapje, een drankje en een eenvoudige maaltijd. De uitnodiging volgt.

Sparen:

Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: Op 16 juli luisterden we naar dominee Smink uit Zierikzee. Hij las uit Handelingen 2:41-47 en Romeinen 5: 1-5. Het thema was volharden, houd vol, hang on. Hebben we nog zin om naar de kerk te komen? We moeten werken aan onze volharding, juist als het moeilijk is. ‘Moeite’ is een mogelijkheid om God te ervaren. Als je volhard grijp je de kans, die God je geeft. Jezus gaf niet op, Hij had ons voor ogen! Houd vol.

De week daarna stond dominee Schipper uit Dordrecht op de preekstoel. Hij las uit Psalm 146 en Handelingen 16: 25-34. Juist in de landen waar je niet in God mag geloven groeit de kerk. Paulus en Silas zijn gevangen genomen. Wat kan je dan nog? Ze bidden en zingen lofliederen voor God. Dat zegt iets over hun geloofshouding. Met deze geloofshouding worden anderen bereikt met het evangelie van licht en bevrijding. Zitten we ook niet vaak gevangen, geboeid door dingen die we niet eens in de gaten hebben. Het verhaal gaat niet alleen over Paulus en Silas, het gaat ook over ons!

Afgelopen zondag werd door dominee Haasnoot uit Noordwijkerhout gelezen uit Genesis 12: 1-9 en Psalm 121. Wat is geloof, hoe sta je erin, wat gebeurt er als ik geloof? Hoe houd je contact met God? Door te blijven bidden. Bidden is de ‘motor’ van je geloof. In de kerk horen we de stem van God, dus er is nog niet veel veranderd sinds Abraham. Ons leven is een reis, net als die van Abraham. Hoe vind je je weg, met je rugzak? De Heer is je schaduw, Hij is er altijd bij. Als je over de bergen heen bent, ben je verlost van je last, dan mag je je rugzak neerleggen dan ben je thuis!

Meeleven: We zijn blij samen met Wilco en Anne-Marie Bolkenbaas met de geboorte van hun dochter Willianne. We bidden hen Gods nabijheid toe. Er zijn zieken, ouderen die het moeilijk hebben. Ook al kennen we niet allen bij naam, neemt u hen mee in uw gebed.

Activiteitenagenda:

Zondag 27 augustus, zangdienst.

Zaterdag 23 september, gemeentedag, meer informatie volgt!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Het is een kerkbode voor 3 weken in verband met de vakantie. De komende weken alleen maar bekende gezichten op de preekstoel. Weet dat u welkom bent ook als u hier op vakantie bent. Kom luisteren, kom zingen, kom stil wezen. God reist met ons mee, ook op vakantie.

Ten slotte: Op 27 augustus is er weer een zangdienst. U kunt de liedjes opschrijven in schriftje wat in de hal van de kerk ligt of via scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De liedjes mogen ook uit andere boeken komen dan waar we wekelijks uit zingen, we zien ze graag tegemoet. Dominee Sinke zal hieruit een selectie maken die past bij zijn preek. Tot ziens in de kerk!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Afgelopen zondag hebben we een heerlijke dienst gehad op de camping van Bouw en Marja Post. We hebben met elkaar stil gestaan bij 2 Samuël 7. Het thema was “wonen in een tent”. David wil een huis voor God bouwen, maar God blijft nog liever even in een tent wonen. Dat past misschien wel beter bij de God van Israël. Hij zal voor David een ‘huis’ bouwen. Dat is de belofte die David krijgt. Zou je met een andere behuizing misschien ook een ander beeld van God krijgen? Bijzonder om onder een blauwe hemel met zingende vogels samen te komen als gemeente van Christus. Ik hoop dat u en jij terugkijkt op een mooie dienst. Veel dank aan allen die op de achtergrond een taak hebben vervuld.

Meeleven: We wensen iedereen die op vakantie gaat een fijne vakantie en een voorspoedige reis toe. Ook als u thuis zal verblijven; een hele fijne zomerse periode gewenst.

Zomervakantie: De scriba zal van 28 juli tot en met 18 augustus op vakantie zijn en niet bereikbaar zijn. De dominee zal van 24 juli tot en met 14 augustus op vakantie zijn. Indien u contact wilt met een dominee of ouderling kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Steef vd Wekken, telefoon 06-51569373.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn

%MCEPASTEBIN%