Terugblik op de kerkdiensten: Er is heel wat om op terug te blikken, de laatste kerkbode was van vorig jaar 22 december! We mogen terugzien op mooie, goed bezochte diensten in deze periode. We luisterden naar dominee van Beek op zondag 24 december, verlangen doen we allemaal, maar we zijn al zo bevoorrecht. Gods genade, maakt een einde aan de nacht, door de geboorte van een kind! Die zelfde dag hadden we de kerstnachtdienst om 22:00 uur, onze eigen dominee ging voor en we luisterden ook naar het gospelkoor Polyhymnia. Hoe vieren we dit jaar Kerst? Het komt neer op de vraag: is er bij u nog plaats voor de Here Jezus? Op de eerste kerstdag ging dominee Reehorst ons voor. We zijn allemaal welkom bij de kribbe, kennen we de weg naar de kribbe? Christus is voor ons geboren!

Het was ook bijzondere oudejaarsdag, normaal gesproken hebben we alleen om 19:00 uur dienst nu hadden we ook een zangdienst om 10:00 uur ’s morgens. Deze werd geleid door onze eigen dominee en hij las die ochtend uit Jesaja 61:10-62:3 en Lukas 2:22-40. Simeon heeft hoop, hij gelooft in verlossing. Hij gelooft en daarom ziet hij. Hij zegt dit is het teken! Ook Hannah ziet verwachtingen in het kindje Jezus. We vragen ons wel eens af wanneer de belofte wordt vervuld, maar de volharding, het geduld en de verwachting van Hannah, hebben we nodig. Laat haar een voorbeeld zijn voor ons.  ’s Avonds eindigden we het jaar 2017 met een dienst onder leiding van dominee Bijman. De tekst was: Deuteronomium 32:11-12a “Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid.” God laat zijn volk ook nooit vallen. God zal dragen, God zal torsen, tot het eind van ons leven.

In het nieuwe jaar begonnen we met een dienst op 7 januari met onze eigen dominee. Hij las uit Lukas 2: 40-52 en Spreuken 3: 1-26. Het ging over de 12-jarige Jezus. We weten eigenlijk van zijn jeugd, alleen dit gedeelte in Lukas is bekend. Het vertelt ons dat Jezus na drie dagen zoeken, gevonden wordt in de tempel. Hij verwijt dat Jozef en Maria overal hebben gezocht, ze begrepen toch wel dat hij in het huis van zijn Vader was? Hij deed daar wijsheid op door vragen te stellen. Wijsheid is kostbaarder dan goud en zilver. Dat is nog steeds zo. Als je wijsheid wil vergaren: vraag. Aan wie dan ook. Het begin van alle wijsheid is het hebben van ontzag voor God!

Meeleven: We kennen allemaal mensen in de gemeente, op het dorp of in onze families die meeleven nodig hebben, hetzij door ziekte, problemen, of uitslagen van een onderzoek. Bid voor hen, ga langs wees een discipel.

Oliebollenactie: Het was een dagje (nachtje) eerder omdat het op zondag oudejaar was, maar er zijn in alle gezelligheid, ongeveer 5000 oliebollen gebakken. De opbrengst was ± € 3000. Heel erg hartelijk dank aan de activiteitencommissie die ook deze dag (én nacht) hard hebben gewerkt! En daarnaast natuurlijk ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen op welke manier dan ook, bedankt! En alle bestellers en kopers van harte bedankt. Ik hoop dat we ze aan het eind van het jaar weer aan u mogen verkopen! Het geld is voor het goede doel, de kerk.

Activiteitenagenda:

Vrijdag 12 januari

- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Dinsdag 16 januari

- 19.30 – 21.00 uur: Groeigroep in ’t Kerkerf te Kerkwerve

Maandag 22 januari

- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie

Vrijdag 2 februari

- 19.00 - 20.30 uur: inleveren spullen actiedag 2018 in ’t Kerkerf en huis aan huis ophaalronde

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken begint het ‘gewone leven’ weer, met bekende voorgangers op de preekstoel. Op zondag de 21e januari herbevestigd dominee de Boo, Jeanette Bil en Vera van den Hoek als ambtsdragers. We zijn dankbaar dat ze nog even door willen gaan en wensen hen Gods zegen bij hun werk.

Ten slotte: We mochten afgelopen zondag smullen van het gebak dat getrakteerd werd door Edwin en Elselien. We wensen hen een goed huwelijk toe. Dat ze zich gedragen weten door God: gegrepen door Gods liefde. Als gemeente hadden we wat geld opgehaald en dat is hen overhandigd. We horen te zijner tijd waar het aan uitgegeven is.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Op de eerste advents dag luisterden we naar dominee H. de Jong uit Rotterdam. Voordat we uit de bijbel gingen lezen vertelde Krijna iets over het kerstproject wat  de kinderen bij de kindernevendienst te horen krijgen, naar het verhaal van Jona. De dominee las uit Genesis 49: 1-28. Jacob zegent zijn kinderen. Het zinnetje: “Op Uw heil wacht ik Here” springt eruit. Waarom staat die zin ertussen? God het moet wel van Uw kant komen, als U op ons moet wachten… We vinden wachten vaak vervelend, voor een stoplicht, voor je aan de beurt bent. Maar we wachten wel op de terugkomst van Jezus, dat is wel fijn! Maar we wachten al zo lang. Wachten is een gave. Eeuwen later hebben Simeon en Anna na lang wachten de vertroosting van Israël (Jezus) in hun armen. We wachten allemaal op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: Op Uw heil wacht ik Here!

Op de 2e advents dag stond dominee N. de Boo op de preekstoel en vierden we met hem het Heilig avondmaal. Hij las Jona 2. Na 3 dagen spuugde de vis hem uit, op de drempel van de dood. Net als Jezus na drie dagen opstond uit de dood. Het is de Heer die red. Wij mogen ook gered worden, door God die de hele wereld lief heeft!

De derde advents dag leerden we van dominee C. van Eck, ze las uit Jesaja 35:1-10 en Matteus 11:2-6. Het ging over de vraag van Johannes de Doper aan Jezus en die was: Bent U het die we verwachten? We hebben allemaal onze vragen, zeker wanneer het leven moeilijk is, dan valt het niet mee om te geloven. Johannes verwachtte het oordeel, eindelijk zou alles worden zoals God het bedoeld had. Jezus antwoord met: “Zeg tegen Johannes over wat jullie zien”. Kijk om je heen. Je ziet het rijk van God doorbreken. Niet als een bijl aan de wortel, maar lichtvoetig en met liefde. Is het verhaal dan klaar? Nee, het verhaal gaat door tot op de dag vandaag. Waar? Kijk eens om je heen. Wij zijn het lichaam van Jezus, een grote ruimte waar mensen tot leven mogen komen. Hoe breng jij arme mensen tot leven? Of zit je ook in een ‘gevangenis’? Het actief met geloven bezig zijn staat vaak niet zo hoog op ons lijstje. God is in ons midden, laat aan anderen, door je manier van leven, het rijk van God zien, het is hier en vandaag! Dezelfde avond om 18:30 uur mochten we genieten van het kinderkerstfeest. De hele kerk zat vol met kinderen, ouders, opa’s en oma’s, herders, schapen en nog veel meer. We kregen een terugblik op de geboorte van Jezus. Het was heel mooi! Iedereen die er aan meegewerkt heeft op welke manier dan ook, van harte bedankt!

Meeleven: We leven mee met de familie de Vlieger, waarvan (schoon)moeder, oma van is overleden. En met iedereen die iemand heeft verloren in hun familiekring, recent of langer geleden. We wensen de nabestaanden de troost van God toe.

Oliebollenactie: Het is weer bijna zover, het einde van 2017 komt eraan. Mocht u dit willen vieren met een lekkere oliebol en of appelbeignet, vergeet ze dan niet te bestellen bij onze activiteitencommissie. U kunt het formulier vinden op de website:

http://www.pkn-kerkwerve.nl/index.php/overig/documenten/125-bestelbriefje-oliebollen-2017

Eén zak met 5 oliebollen kost € 3 (geef aan met of zonder krenten/rozijnen), een zak met 5 appelbeignets kost € 5,50. Ze worden op het hele eiland Schouwen-Duiveland gratis thuisbezorgd. U kunt ze ook zelf afhalen in Kerkwerve aan de Zandweg 2a op zaterdag 30 december van 09:00 uur tot 11:00 uur. Meer informatie en/of bestellen: Marja Post: 0111-852278 of Mieke Vader: 0111-414763.

Activiteitenagenda:

Zaterdag 30 december

- 9.00 – 11.00 uur: ophalen oliebollen Zandweg 2a

Vrijdag 5 januari

- 19.00 - 20.30 uur inleveren spullen actiedag 2018 in ‘t Kerkerf

Maandag 8 januari

- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie

Dinsdag 9 januari

- 9.30 – 11.30 uur: Israëlkring o.l.v. dominee A. van de Ploeg

Vrijdag 12 januari

- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Dinsdag 16 januari

- 19.30 – 21.00 uur Groeigroep in ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Oproep: Zijn er mensen die BHV’er zijn, voor hun werk of voor hun bedrijf en regelmatig in de kerk zitten? We willen dat graag weten, zodat we indien nodig een beroep op u mogen doen? Tevens is er woensdagavond 17 januari 2017 een EHBO oefening met lotussen in de kerk en in ’t Kerkerf. Ik hoor graag van jullie wie er allemaal mee wil en kan doen. Graag doorgeven aan Jan Francke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Bedankt!

 

Vooruitblik: Het jaar is voorbij gevlogen, het is alweer kerst. Er komen nog veel diensten aan op eerste kerstdag komt dominee J. Reehorst uit Stavenisse, die invalt voor dominee P.L. de Jong die eerst op het rooster stond. Bedankt voor het overnemen van de dienst! Verder allemaal ‘bekenden’ die allemaal het goede nieuws vertellen, Jezus komt op de wereld voor ons allemaal!

Ten slotte(1):

We waren met een aantal mensen van Kerkwerve en Oosterland op de trouwdag van Edwin en Elselien. Het weer was niet geweldig, maar iedereen was mooi op tijd. De dienst werd geleid door dominee F.J. van Harten en het orgel werd bespeeld door Rianda Dorst en Sjaak Berrevoets speelde op de trompet. De tekst was: “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” uit 1 Johannes 4: 7-19. Het was een mooie dienst. Op 7 januari zal het bruidspaar ons trakteren na de kerkdienst en kunt u hen feliciteren.

Ten slotte(2): De kerkbalans voor 2018 komt er weer aan en er staan nog een aantal toezeggingen voor 2017 open. Kunt u dit alsnog overmaken aan de kerkrentmeesters op ons bankrekeningnummer NL82 RABO 0375 1088 31 o.v.v. Kerkbalans 2017? Hartelijk dank!

Gezegende (Kerst)dagen toegewenst, mede namens de kerkenraad en we ‘spreken’ elkaar weer in 2018. Ga met God!

Jan Francke

 

Terugblik: Eilandelijke Bijbelquiz  De winnaars van de eilandelijke bijbelquiz

We mogen terugkijken op een geslaagde eilandelijke Bijbelquiz. Er was een volle kerk, bestaande uit 20 teams en zelfs toeschouwers. In de pauze waren er verschillende lekkernijen verzorgd door Riet en Xandra. Hartelijk dank hiervoor! Tijdens de pauze werd er driftig overlegd over de diverse moeilijke vragen en instinkers. De quiz was afkomstig van het NBG en Jan en Marja Bolle hebben deze avond voortreffelijk geleid. Hartelijk dank voor jullie werk! Het team van Wim Bil is als winnaar uit de bus gekomen.

Terugblik: seniorenmiddag  

Tevens mogen we terugkijken op een geslaagde seniorenmiddag. Dhr. J. Verbruggen heeft verteld over zijn werk bij de politie. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we op interactieve wijze kunnen luisteren naar zijn verhaal. Het was een geslaagde middag. Dank aan de diakenen voor het organiseren van deze middag.

Kerkenraad:

De kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat zowel ouderling mw. F. v.d. Hoek-Houmes als diaken mw. J.W. Bil-Joolink te kennen hebben gegeven dat zij een tweede ambtstermijn willen vervullen. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden bij de kerkenraad tot uiterlijk 18 november. 

Zangdienst 31 december:

Op D.V. zondag 31 december zal er in de morgendienst een zangdienst gehouden worden. Liederen voor deze dienst kunt u indienen bij onze scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Actiedag 2018:

Elke eerste vrijdagavond van de maand kunt u spullen inleveren bij ’t Kerkerf voor de actiedag van 19 mei 2018.

Activiteitenagenda:

Vrijdag 17 november

- 19:00-20:30 Kerkuiltjes, Sirkelslag kids Geef Hoop

Vrijdag 24 november

- 19:00-20:30 Kerkuiltjes

Maandag 27 november

- 19:00-20:00 Catechese, ‘t Kerkerf

Dinsdag 28 november

- 9:30-11:00 Israëlkring, ‘t Kerkerf

- 19:30-21:00 Groeigroep, ’t Kerkerf

Vrijdag 1 december

- 19:00-20:30 inleveren spullen actiedag

 

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

ds. Edwin Groot Karsijn

 

Terugblik op de kerkdiensten: Op 22 oktober luisterden we naar dominee T. Meijer uit Puttershoek, hij las uit Genesis 3 en Lukas 19, met als tekst: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken wat verloren was”. Zacheüs was schatrijk, maar van binnen leeg en arm. Niemand gaat om met een landverrader. Hij is wel benieuwd naar Jezus, hij wil Hem ontmoeten, waarom? Waarom pakken mensen soms na jaren weer de bijbel of komen weer eens naar de kerk, is dat een honger naar houvast? Hij zit (verstopt) in de vijgenboom. Net als de bedekking van de schaamte van Adam en Eva. Jezus zoekt Zacheüs, kom eens naar beneden, heden moet Ik in jouw huis zijn. Hij roept met de stem uit het paradijs. Tot op de dag van vandaag (heden) zoekt God mensen. “Heden” is de tijd waarin God heil schept, er staat iets te gebeuren. We kunnen ons wel verstoppen, maar Jezus roept ons bij onze naam, heden moet Ik je leven zijn!
Afgelopen zondag werd Willianne Bolkenbaas gedoopt door onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn. Hij las uit Handelingen 2: 37 - 47 en Galaten 3: 26 – 29. Kleding doet ertoe, kleren maken de man. In de tekst van vanmorgen zegt Paulus dat we door de doop met Christus zijn omkleed. Door de doop zijn ook wij met Christus omkleed. We zijn aangekleed met Christus, Willianne is met de mantel van Christus gekleed. Waarom moet dat dan? Het is nodig omdat we geestelijk naakt tegenover God staan, met de kleding van Adam en Eva. In ons mensen zit iets wat niet goed is. We moeten tijd maken voor God in ons leven. De doop helpt ons hierbij door ons te kleden met Jezus, dat wat je draagt doet er toe, zeker je geestelijke kleding!

Meeleven: We kregen een rouwkaart van het overlijden van mevrouw Duk-Veenstra op 22 oktober, weduwe van onze oud dominee J.B. Duk die onze gemeente diende tussen 1980 en 1985. Mevrouw Duk leefde tot het laatst toe met onze gemeente, ze was een trouwe lezeres van Kerkgeluid. Dankbaar herinneren we ons het echtpaar Duk-Veenstra. God trooste haar kinderen en kleinkinderen.

Terugblik: Het was een geslaagde herfstfair, met de mooie opbrengst van € 650. De activiteitencommissie zet zich in om geld te generen voor de kerk bedankt! Door de vele mensen die de fair bezochten kijken we er met voldoening op terug! Activiteitencommissie en alle andere medewerkers / helpers / bezoekers: Bedankt!

Activiteitenagenda:
Vrijdag 3 november
- 19.00 uur: Mogelijkheid tot het brengen van spullen voor de actiedag van 2018 in ‘t Kerkerf. Ook zal deze avond de activiteitencommissie deur aan deur langs komen voor het ophalen van spullen. Het mag eventueel op de stoep gezet worden. Bij voorbaat dank!
Zaterdag 4 november
- 09.00 – 12.00 uur: Dorcas voedselactie in de Pniëlkerk
Donderdag 9 november
- 19.30 uur: Eilandelijke bijbelquiz
Dinsdag 14 november
- 19.30 – 21.00 uur: Groeigroep in ’t Kerkerf
Vrijdag 17 november
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes, deelname aan Sirkelslag kids

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: We zien uit naar de komende diensten, waarin we onze eigen dominee weer op de preekstoel zien en met elkaar nadenken over arbeid, gewas en visserij: dankdag. Kom met ons danken, er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn, ook al wordt het vaak vergeten. U heeft als het goed is deze week de uitnodiging voor de dankdagdienst in de bus ontvangen. Volgende week zal het envelopje weer worden opgehaald, wilt u het alvast klaarleggen? Bedankt! De week erna ook een bekend gezicht op de preekstoel, die de ouderen laatst nog verteld heeft wat hij doet naast het werk in Gods wijngaard, de heer J. Verbruggen. Komt allen luisteren naar het Evangelie: het is de goede boodschap, we mogen allemaal kinderen van God zijn!

Huwelijk: Op zaterdag 9 december hopen wij te trouwen. Dit willen we graag met u vieren. Na de dienst op zondag 7 januari zorgen wij daarom voor de traktatie bij de koffie. Mocht u op de dag zelf de huwelijksdienst willen bijwonen dan is dit eventueel ook mogelijk. Deze zal gehouden worden om 14:00 uur in de Sint Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1, 4054 ML te Echteld. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen verzoeken wij u om dit dan uiterlijk 17 november aan ons door te geven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Hartelijke groet, Elselien en Edwin

Ten slotte: Een mooi bericht van een van onze organisten: Philip den Eerzamen is geslaagd voor zijn examen kerkmuzikant niveau III van de PKN. Het diploma Kerkmuziek en de bevoegdheidsverklaring zijn binnen! Ik hoop dat hij wel regelmatig hier wil blijven spelen! Philip van harte gefeliciteerd!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik:

We mogen terugkijken op een prachtige jeugddienst. Het thema was: geloven mag je leren. Met veel genoegen hebben we samen met de jongeren nagedacht over de invulling van deze dienst. Hartelijk dank aan alle jongeren van onze gemeente die hun medewerking hebben verleend in deze dienst. Ook dank aan onze organist en pianist deze ochtend! Voor herhaling vatbaar.

Vooruitblik:
D.V. zondag 29 oktober zal Willianne Bolkenbaas gedoopt worden. Zij is de dochter van Wilco en Anne Marie. Ik hoop zelf deze de dienst te leiden. We zien uit naar een bijzondere dienst.

Seniorenmiddag:
Op woensdagmiddag 1 november is er vanaf 14.15 uur weer de seniorenmiddag. Deze middag zal Jaap Verbruggen vertellen over zijn werk bij de politie. Dat wordt dus ongetwijfeld een boeiende en gezellige middag. U bent van harte uitgenodigd.

Bijbelquiz:
Op donderdagavond 9 november wordt de Bijbelquiz gehouden van ons eiland. Deze avond vindt plaats in ’t Kerkerf te Kerkwerve. Vanaf 19.30 is er koffie en thee en om 20.00 start de quiz. Opgave tot 1 november (per team van 4 personen) bij familie Bolle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Herfstmarkt:
Zaterdag 28 oktober zal de herfstmarkt plaatsvinden. Op deze herfstmarkt is er de mogelijkheid tot het volgen van een workshop, u kunt heerlijk lunchen en er zullen bloemstukjes, voedertaarten en herfstartikelen te koop zijn. Ook ontbreekt de boekenmarkt niet. De markt duurt van 9.30-14.00 uur. U en jij van harte welkom in ’t Kerkerf!

Activiteitenagenda:
Vrijdag 20 oktober
- 19.30-20.30 uur: Kerkuiltjes
Maandag 23 oktober
- 19.00-20.00 uur: Catechese
Zaterdag 28 oktober
- 9.30-14.00 uur: Herfstmarkt
Maandag 30 oktober
- 19.30-21.00 uur: Groeigroep
Dinsdag 31 oktober
- 9.30-11.30 uur: Israëlkring
Woensdag 1 november
- 14.15 uur: Seniorenmiddag
Vrijdag 3 november
- 19.00-20.30 uur: inleveravond actiedag en ophaalronde
Zaterdag 4 november
- 9.00-12.00 uur: Dorcas Voedselactie, Pniëlkerk

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

ds. Edwin Groot Karsijn

 

%MCEPASTEBIN%