Weet u van harte welkom!

We heten onze gemeenteleden en gasten van harte welkom in de Erediensten nadat zij zich telefonisch hebben aangemeld.
Aan de openstelling van de kerk zijn veel voorwaarden verbonden en als Kerkenraad zijn wij ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze gemeenteleden tijdens een Eredienst. Het is dan ook belangrijk dat wij ons aan de gestelde regels houden zoals deze in het Gebruiksplan beschreven zijn.

U kunt zich aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de dienst tussen 19:00 - 21:00 uur bij:

17 juli t/m 2 aug. 2020  Jeannette Bil Tel. 06-14147318
7 aug. t/m 23 aug. 2020 Krijna van de Panne Tel: 06-36563908
28 aug. t/m 13 sept. 2020 Marja Bolle Tel: 06-22657606
18 sept. 2020 Jeannette Bil Tel: 06-14147318
25 sept. 2020 t/m 2 okt. 2020 Krijna van de Panne Tel: 06-36563908

     

 

 

 

 

               

Na aanmelding krijgt u een bevestiging, u hoort dan in welk tijdsblok u uitgenodigd bent en welke ingang u moet gebruiken.
Ingang A: de hoofdingang aan de voorzijde bij de koster.
Ingang B: de kleine zijingang tussen de kerk en de keuken.
Ingang C: de ingang van ’T Kerkerf.
Er zijn coördinatoren aanwezig, te herkennen aan de rode hesjes met de tekst: “Houd moed, Heb lief”. Iedereen gaat op de aangewezen plek zitten, de plaats wordt op volgorde van binnenkomst toegewezen. Uw gewone “eigen plekje” is opgenomen in het geheel van dit gebruiksplan en kan ‘buiten gebruik’ zijn door de 1,5 meter regel. Er kan geen voorkeurspositie opgegeven worden.

Controleer regelmatig het gebruiksplan, er kan iets gewijzigdd zijn.

-----

Beste gemeenteleden,
Als diaconie hebben we besloten om de uitgangscollecte a.s. zondag 16 augustus 2020 voor Beiroet te bestemmen.
We geven gehoor aan de oproep van de PKN en Kerk In Actie om zondag hiervoor te collecteren.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
Hieronder vind u de link met uitleg over de ramp in Beiroet.
Hartelijke groet,
Bouw, Inca en Jeannette

https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-voor-getroffenen-explosie-libanon

-----

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

 -----

Kinderen:

Als u bij het aanmelden ook kinderen tot 12 jaar aanmeld zal er ook kindernevendienst zijn. Crèche zal er op afspraak zijn. Let op de regels zoals in het gebruiksplan is aangegeven.

Voor de kinderen zijn er ook Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindernevendienst mee werkt. Betrek uw kind zoveel mogelijk bij het geloofsleven en de (online) diensten.

------

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.

-------

Behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

Misschien voelt u zich soms wel een beetje eenzaam of angstig of heeft u gewoon even behoefte aan een praatje. U kunt dan altijd een ouderling bellen. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Steef van der Wekken 06 51 56 93 73

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Inca van der Sluis  06 50 53 75 16

Jeannette Bil 06 14 14 73 18