Terugblik op de kerkdiensten: Op 26 oktober luisterden we naar dominee Leijdens die op korte termijn in kon vallen, bedankt! Ze las uit 1 Samuel 31: 1 t/m 13 en 2 Samuel 1: 1 t/m 17. Twee dezelfde verhalen met een soort ‘zoek de verschillen’. Wat zit er in dit lange verhaal voor ons? We varen in een bootje door de chaos van het leven. Saul wilde de regie zelf voeren, hij wil dat erge scenario niet door laten gaan. Het leven is niet alleen bitter, het ontroerd ook. In de kerk is het gewoon om de naam van God te noemen, in veel harten van mensen is God verdwenen. Wie verliefd is voelt dat er iemand is die je bootje draagt, dat Gods goede Geest leeft in en om ons heen. In het tweede gedeelte van de bijbellezing, is het allemaal niet zo romantisch. Zou David, de Amalekiet belonen? Welke rol speelt David hierin? Hij doodt hem. David heeft ook een keer de kans gehad om Saul te doden, maar hij deed het niet. David respecteerde de gezalfde koning. Soms kun je niet al je scenario’s leven, plannen uitvoeren, er worden ook scenario’s voor je geregeld. Gods hand draagt je. Blijf verliefd op het leven en op God, God die ons draagt door alles heen!

Afgelopen zondag kregen we les van dominee Vastenhoud, hij las Psalm 77, van Asaf, een gedenkteken. Asaf is het zicht op God kwijt. Dit is een herkenbare situatie, aan de ene kant weet je dat God er is, maar er zijn ook voldoende momenten waarop het lijkt dat God er niet (meer) is. Net als de vloedlijn. Schelpjes en rommel blijven liggen na hoog water, maar voetstappen zijn verdwenen als het weer eb wordt, alsof er nooit iemand geweest is. Asaf is er zeker van dat God hem zal horen. Asaf gaat mediteren, zoals de bijbel erover spreekt: denken, overwegen gericht op God. Dan gebeurt er iets met je, net als je met muziek kan hebben, bijvoorbeeld bij Saul als David op de harp speelt. Het heft blokkades op. Hij schakelt over op zijn verstand, hij denkt terug aan de daden van de Heer en op God en zijn belofte. Gods voetstappen zijn niet meer terug te vinden op de vloedlijn, maar toch mogen we weten dat Hij er is. Totdat we onze eigen vloedlijn passeren, dan zien we Hem weer. Daar mogen we naar uitzien!

Meeleven(1): We bidden Gods nabijheid toe in de familie Sandee, na het overlijden van (schoon)moeder.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om afscheid te nemen van een geliefde, kort of langer geleden, de wond blijft. Wees er voor elkaar, zoals God er altijd bij is ook al zie en hoor je hem niet.

Meeleven(2): De Hervormde gemeente uit Zierikzee heeft afscheid genomen van dominee P. de Graaf. De kerk was (bijna) helemaal gevuld zondagmiddag. We wensen dominee de Graaf zijn verdiende rust toe! Hij was ook bij ons een graag geziene voorganger. En hopelijk zien we hem nog eens hier op de preekstoel. Ga met God!

Gesprekskring: Op dinsdagavond 26 november willen we starten met een nieuwe kring. We zullen gedurende zes avonden verschillende onderwerpen uit de Gewone Catechismus (2019) bespreken. Dit leerboek voor vandaag, zoals de ondertitel van deze nieuwe catechismus luidt, is een boeiend hulpmiddel voor een goed gesprek over geloven vandaag. De doelen van deze kring zijn geloofsverdieping, gesprek en ontmoeting. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom. Er is geen leeftijdsgrens verbonden aan deze kring. Alleen enthousiasme is vereist. De bijdrage voor de boekjes bedraagt € 5,- (te voldoen op de eerste avond). De inloop is om 19.45 en we beginnen om 20.00 uur in 't Kerkerf. Doet u mee? Geef u dan op vóór 18 november bij onze predikant. Voor meer informatie: zie de uitnodiging bij de dankdag brief.

 

Activiteitenagenda:

Maandag 11 november

- 19.00 - 20.00 uur: catechese

Vrijdag 15 november

- 19.00 - 20.00 uur: Kerkuiltjes, Sirkelslag

Vrijdag 22 november

- 19.00 - 20.00 uur: Kerkuiltjes

Inzameling Rommelmarktspullen: Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). We komen dan de spullen bij u ophalen. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de fam. Post.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Komende weken weer bekenden op de preekstoel, aanstaande zondag dominee Kievit uit Dordrecht die de dankdagdienst zal leiden. In deze dienst als het gospelkoor Sheborim uit Middelburg voor ons zingen. Op 17 november komt onze ‘oude’ voorganger uit Rotterdam weer op bezoek, dominee de Rooij. Komt allen u hoort de goede boodschap, het evangelie!

Ten slotte: U weet dat er aftredende ambtsdragers zijn aan het eind van 2019 en we zijn bezig met het zoeken naar vervangers voor hen. Van de ingediende namen zijn al een paar mensen benaderd, maar tot op heden is er nog geen succes. We hopen dat er mensen zijn die het werk in Gods wijngaard voort willen zetten. Bedenk dat je het niet alleen doet, je bent ‘gereedschap’ in Gods hand. En met elkaar kunnen we de aardse kerkzaken blijven regelen.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke