Terugblik op de kerkdiensten: Dominee A.H. Groen was onze voorganger op 29 september, hij las uit Exodus 5: 1-14. Vierhonderddertig jaar na Jozef, vond die farao dat het Israëlitische volk kleiner moest worden. De jongetjes moesten in de Nijl, een van hun goden. De Nijl bracht altijd water, altijd leven. De Egyptenaren vonden het geweldig, kinderoffers waren de beste offers die je kon brengen. De Israëlieten riepen om God. Achter de schermen werkte God aan de verlossing: Mozes. Hij leert naast besturen van een volk ook schrijven. Mozes vlucht na de moord op de Egyptenaar. Hij is 40 jaar herder bij zijn schoonvader, hij leert het woestijn leven. Dan is de tijd zover, God roept Mozes in de brandende braamstruik. En Mozes gaat, terug naar de farao, via het volk. Het volk dankte dat God naar hen omzag. Vol goede moed gingen Mozes en Aaron naar de farao, dat viel tegen! Wie is die Here dan wel? Ik ken hem niet, daarom laat ik ze ook niet gaan. Dat geluid horen we ook vandaag: ik ken God niet, ik heb geen boodschap aan Hem. De mens als vandaag is als de farao van toen, een goddelijk persoon. Mozes verzint de straf van het zwaard of de pest, maar dat had God niet gezegd tegen Mozes. We vullen allemaal wel eens wat zelf in. Mozes doet dat om de farao in beweging te krijgen, hun goden deden ook rare plichtplegingen. God zoekt een weg om ons te verlossen, opnieuw is God neergedaald om ons te verlossen en ook dat was eeuwenlang voorbereid. Wees discipel van Jezus, alles is reeds voorbereid, maar we kunnen het niet zien. Wandel met zijn verhalen, zijn geschiedenissen. Goede reis!
Op 6 oktober stond dominee M. Beerends-van Waardenberg op de preekstoel. De schriftlezingen waren: Leviticus 26: 1-6 en Mattheüs 25: 31-40. Sinds de reformatie is de bijbel centraal te komen staan. Protestanten willen de samenleving erbij betrekken. Het geloof is in Nederland niet meer vanzelfsprekend. Maar je wilt het graag overbrengen, maar hoe doe je dat? Jezus is het levend woord van God wat ons vooruit gaat. De bijbel is belangrijk, maar Jezus spreekt tot onze verbeelding. We hebben Jezus nodig, wij zijn de belichaming van Hem op aarde. In de tijd tussen heengaan en terugkomst, moeten wij voor elkaar zorgen, niet oordelen. Mensen plaatsen elkaar in hokjes, toen en nu. Kun je Christus ontmoeten in de ander? Dan is hij nabij, wonend in ons midden!

Meeleven: We bidden om Gods nabijheid bij de families Bevelander-de Bruine en Bevelander-de Waaij, na het overlijden van hun (schoon)moeder. Verder kennen we allemaal mensen in onze nabijheid die ziekte of moeilijkheden hebben, bid voor ze, stuur een kaartje, ga even langs. Het helpt!

Herfstfair: Op 19 oktober is de herfstfair er weer. Als u nog klimop en / of hortensia in de tuin heeft staan, dan kunt u dat woensdag 16 oktober in ’t Kerkerf afgeven (9.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00 – 21.00 uur). Indien u wilt dat het opgehaald moet worden dan kunt u contact opnemen met Anita Brouwer. Op woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober bent u van harte welkom om mee te helpen met de voorbereidingen. Stuur even een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!
Op de herfstfair zelf staan de kramen met pompoenen, kalebassen, herftsbloemstukjes en nog veel meer klaar. Ook de befaamde pompoensoep is er weer! Van de opbrengst gaat er 5% naar een van onze spaardoelen van dit seizoen de bas stichting (www.debasstichting.nl). Kom even een bakje doen!

Activiteitenagenda:
Maandag 14 oktober
- 19.00 uur: catechese
Zaterdag 19 oktober
- 09.30 – 13.30 uur: Herfstfair
Maandag 21 oktober
- 19.30 uur: kerkenraadsvergadering
Vrijdag 25 oktober
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes
- 19.30 uur: Eilandelijke bijbelquiz in de Tomaskerk te Zierikzee

Kerkenraad: Door periodiek aftreden van dhr. J. Francke en mw. L. Berrevoets-van Loo komen er twee vacatures vrij in de kerkenraad aan het eind van het jaar, de termijn van mw. M.J. Huisman loopt ook af, maar zij voelt zich geroepen om nog een termijn in de kerkenraad te blijven, zij het in een andere functie. Als vanuit de gemeente binnen vijf dagen geen bezwaren zijn ingediend zal zij begin volgend jaar worden bevestigd als ouderling-scriba en zich alleen bezighouden met het scribaat. Voor de twee vacatures die daarna overblijven, namelijk diaken en ouderling kerkrentmeester vragen wij de gemeente namen te noemen van belijdende leden die u voor deze functies geschikt acht. U kunt deze namen schriftelijk inleveren, voorzien van uw handtekening in de brievenbus van ’t Kerkerf.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag maken we kennis met dominee L. Wolters-Berghout uit Renesse. Ze vangt de beurt op van een voorganger die heeft afgezegd. Heel fijn dat ze dat wil doen! Ook hebben we die dag een voor ons nieuwe organist en de dienst is live te volgen op radio Schouwen-Duiveland. De week erna is er een kinderdienst gepland, dus geen kindernevendienst. Deze dienst zal geleid worden door onze eigen voorganger. Komt allen, u hoort de goede boodschap, het evangelie!

Ten slotte: Dominee Groen had nog een mooie uitsprak over de leefregels. Sommige mensen vinden die leefregels net boeien (die je handen binden). Het zijn ook boeien, maar dan boeien in de vaargeul om de weg te kunnen vinden, opdat wij door de wereldnacht de weg vinden naar Zijn woning!
Het was de bedoeling om weer met elkaar te lopen, met de vrouwenclub ‘Bij-Eén’, na de dienst van 6 oktober, maar door het slechte weer is de wandeling uitgesteld. De nieuwe datum volgt!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,
Jan Francke