Terugblik op de kerkdiensten: We vierden een mooie dienst met ds. Van Beek. Het was opnieuw Pinksteren in de kerk. Over ‘wind’ ging het. In de brief aan de Tessalonicenzen staat dat we de Geest niet uit moeten doven. Dat kan door de Bijbel niet te lezen, onze handen niet te vouwen, onze plaats op zondagmorgen leeg te laten…… Dit moeten we niet willen! Laten we in de wind gaan staan, Woord en Geest toelaten in ons leven. Dat alleen maakt ons rijk en geeft werkelijk toekomst!
Afgelopen zondag was de kerk helemaal gevuld en beleefden we een feestelijke start- en doopdienst. Onze predikant, ds. Groot Karsijn, opende de Bijbel in Handelingen 8 (vers 26 – 40). De ontmande kamerling uit Ethiopië wilde zo graag bij het volk van de God horen maar was niet welkom. God gebruikte Filippus om aan deze minister van financiën het Evangelie te verkondigen. Omdat de kamerling geloofde kon hij, zomaar langs de kant van de weg, door Filippus gedoopt worden. Ongeacht wie we zijn of wat we op onze kerfstok hebben….bij God is iedereen welkom! Er werd heerlijk gezongen onder begeleiding van ‘onze’ Aart-Jan!

Gedoopt! Op zondag 22 september jl. zijn door de Heilige doop aan de gemeente toegevoegd: Abe Hugo Jacob Hartman (geb. 04-06-2019), zoon van Rob en Rianne Hartman-Bakker (Provincialeweg 12, 4321 SM) en Lars Kornelis Kloet (geb. 13-08-2019), zoon van Peter en Marijke Kloet-Sonneveld (Weelweg 20, 4321 AH). We bidden dat Abe en Lars hun Schepper mogen leren kennen en daar kunnen de ouders en wij allemaal aan bijdragen!

Doopboek: Het doopboek, waarin nu ook de namen van Abe en Lars staan, is in 1915 in gebruik genomen. Op 11 september jl. is Martinus Hart op 102-jarige leeftijd heengegaan, hij is op 28 oktober 1917 gedoopt in de dorpskerk te Kerkwerve. Best bijzonder en daarom vermelden we het hier.

Meeleven: We denken ditmaal in het bijzonder aan de familie van Leeuwen van “Spennekot”, onverwacht in rouw gedompeld door het tragisch overlijden van echtgenoot, vader en opa John, nog maar 55 jaar oud.
Laten we meeleven met allen die verdrietig zijn en met hen die te maken hebben met (langdurige) ziekte of andere zorgen. U kent vast wel iemand aan wie u in de komende week een kaartje kunt sturen ter bemoediging. Niet vergeten, het is van zoveel waarde!

Gemeentedag: Wat een stralende dag was het afgelopen zaterdag, werkelijk zonovergoten! Meer dan vijftig gemeenteleden genoten van de speurtocht op de fiets met aansluitend een gezellig samenzijn bij de familie Jasperse aan de Slikweg. Wat was het gezellig zo met elkaar! In het komende Kerkgeluid kunt u er verder over lezen. We danken Melanie, Krijna en Jan voor de perfecte organisatie van het geheel, en verder iedereen die heeft meegeholpen. Het was geweldig!!

Kerkgeluid: Tot zaterdag 28 september kunt u kopij inleveren voor het nieuwe Kerkgeluid dat wellicht een week later uit zal komen. Alvast bedankt!

Catechese: Onze predikant ziet er naar uit de jeugd van de gemeente te ontmoeten, voor het eerst in het nieuwe seizoen op maandag 30 september aanstaande. De catechese start om 19 uur. Willen de ouders die dit lezen er aan denken wat ze bij de doop van hun kind(eren) hebben beloofd? Dan kan het aardig druk worden in ’t Kerkerf…. Laten we bidden voor onze jongeren en voor onze voorganger om gezegende avonden in de komende periode!

Vrouwenkring Bij-Één: Op dinsdag 1 oktober hoopt de Vrouwenkring bijeen te komen ten huize van Krijna van de Panne, Tellersweg 13. Een goede avond, vol zegen, toegewenst!

Groeigroep: De Groeigroep zal voor het eerst bijeen komen op woensdagavond 9 oktober aanstaande. Iedereen is van harte welkom om half 8!

Actiedag: Volgend jaar, op 30 mei, de dag voor Pinksteren, vindt de 21-ste Actiedag plaats. Daar hoort een grote markt met tweedehands spullen bij. Mocht u thuis goede spullen hebben staan waar u nu al van af wilt dan kunt u ze op vrijdag 4 oktober aanstaande inleveren in het Kerkerf. Leden van de activiteitencommissie zullen u daarbij, zonodig, helpen!

Agenda:
27-09 (19.00 uur): Kerkuiltjes
30-09 (19.00 uur): Catechese
01-10 (19.30 uur): Vrouwenkring Bij-Één, Tellersweg 13
04-10 (19.00 uur): Spullen inleveren voor Actiedag
09-10 (19.30 uur): Groeigroep
14-10 (19.00 uur): Catechese

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: De komende zondag een bekende en onbekende voorgang(st)er op onze 319 jaar oude kansel, een prachtig monument. Het Woord van God is echter anno 2019 verfrissend actueel! Komt en hoort!

Tenslotte: Een citaat van Jaap Zijlstra:
“God, uw handen begrijp ik niet, maar ik heb in uw hart gezien, dat is genoeg.
Dat is Jezus die in de hof heeft geschreid, die aan het kruis heeft geleden.
Vader die in de hemelen zijt, Hij is het, Hij is onze vrede!”

Een vriendelijke groet!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo