Terugblik op de kerkdiensten: We beleefden een mooie dienst met ds. Van der Aa. Ook hij preekte over de muren van Jericho vanuit Hebreeën 11: 30: “Door dat geloof vieren de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was”. Muren zijn er, in de maatschappij, in de kerk en in ons eigen leven. Om er iets aan te doen krijgen we geloof (als we daar om vragen). Het is goed om de muren goed te bekijken en om stil te zijn. Aan de andere kant mogen we juichen vóór de overwinning!
Afgelopen zondag ging de heer Slabbekoorn voor en sprak over Lukas 21. De toestand in de wereld….er is niets nieuws onder de zon. We hoeven niet van streek te raken wanneer we om ons heen kijken of wanneer we zien dat steeds minder mensen God zoeken. De Mensenzoon zal terugkomen op de wolken van de hemel. Laten we daar rekening mee houden en regelmatig omhoog kijken. De verlossing (Verlosser) is nabij! En laten we in onze omgeving getuigen dat we zonder Hem niets kunnen doen….

Geboren! Opnieuw mogen we melding maken van de geboorte van een kindje bij trouwe leden van de gemeente! “Groot is het wonder, jij bent zo lief en klein. Dankbaar zijn wij,dat jij ons kindje mag zijn” Zo wordt de komst van Lars Kornelis Kloet aangekondigd. Gelukkig en blij zijn Peter en Marijke Kloet-Sonneveld (Weelweg 20, 4321 AH) om de geboorte van hun eersteling op 13 augustus jl. We willen hen van harte gelukwensen met dit prachtige geschenk van God en wensen hen Zijn zegen toe bij de opvoeding van Lars.

Meeleven: Ditmaal geen namen maar we kennen ze wel…..de weduwen, onze ouderen en alleengaanden, mensen met ziekte, zorgen of verdriet, in gemeente en dorp. Leven we met hen mee? We bidden hen Gods liefdevolle nabijheid toe!

Agenda:
06-09 (19.00 – 20.00 uur): Spullen actiedag inleveren
21-09 (13.30 uur): Gemeentedag
22-09 (10.00): Startdienst winterwerk
30-09 (19.00 uur): Catechese

Actiedag: Volgend jaar, op 30 mei, de dag voor Pinksteren, vindt de 21-ste Actiedag plaats. Daar hoort een grote markt met tweedehands spullen bij. Mocht u thuis goede spullen hebben staan waar u nu al van af wilt dan kunt u ze op vrijdag 6 september aanstaande inleveren in het Kerkerf. Leden van de activiteitencommissie zullen u daarbij, zonodig, helpen!

Gemeentedag: Op zaterdag 21 september wordt er een gemeentedag gehouden. Er zal een fiets / auto / speurtocht worden gehouden met daarna een barbecue. U hebt een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Er wordt gehoopt op veel aanmeldingen en straks op een gezellig samenzijn met elkaar!

Berichten van de predikant:
Groeigroep: Ook dit seizoen willen we met een nieuwe Groeigroep starten. Samen zullen we gaan nadenken over de basics van het christelijk geloof. Hierbij maken we gebruik van het boekje ‘Als ik op zondag wakker word’, geschreven door ds. A.F. Troost. Dit boekje wordt op de eerste bijeenkomst uitgedeeld. De Groeigroep is een mooie kans om jouw of uw kennis van het christelijk geloof op te frissen en te verdiepen. Na het volgen van deze Groeigroep is het mogelijk om belijdenis van het geloof te doen. Als u echter al belijdenis hebt gedaan, maar toch graag uw kennis van het geloof wilt opfrissen binnen een vertrouwde sfeer, dan bent u van harte welkom! De Groeigroep zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn van de gemeente van Oosterland en Kerkwerve. De avonden vinden om de week op woensdagavond plaats van 19.30-21.30 uur. De data zijn binnenkort te vinden op de website. Graag vóór 1 oktober aanmelden bij ds. Groot Karsijn (mail/tel.) Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om even te bellen of te mailen!
ds. Edwin Groot Karsijn

Woord van dank: Zoals u wellicht hebt gelezen of gehoord is op 8 juli bij ons een dochtertje, Féline, geboren. Dankbaar en vol vreugde zijn wij met ons kleine wondertje. Afgelopen weken vielen er veel lieve kaarten en cadeautjes op de mat. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw warme medeleven in de afgelopen tijd. Op D.V. zondag 29 september hoop ik ons dochtertje Féline te mogen dopen in het midden van de gemeente van Christus in de Jodocuskerk te Oosterland. Van harte uitgenodigd om bij deze dienst van Woord en sacrament aanwezig te zijn. Met hartelijke groet, ook namens Féline,
Elselien en Edwin Groot Karsijn

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Avondmaalscollecte: Dankbaar voor het offer dat Jezus bracht op Golgotha mogen wij dankbaar offeren voor de Stichting Godanaw. Deze stichting, waarvan Wiekenpastor Jaap Verbruggen voorzitter is, heeft de zorg voor 40 ouderen in de stad Debre Zeit in Ethiopië op zich genomen. Dit zijn ouderen die niemand hebben die voor hen zorgt. Deze ouderen krijgen ter plaatse o.a. voedsel, kleding, schoenen, dekens en medische verzorging. Ook krijgen ze begeleiding van een maatschappelijk werker. Zij wonen echter in hun eigen “huisje” in de stad. Dit betreft meestal een lemen huisje met een dak van golfplaten. In november hopen ze met een groep van 8 vrijwilligers naar Ethiopië te gaan om een aantal huisjes op te knappen en leefbaar te maken. Het streven is om minimaal 10 huisjes te renoveren. De meeste huisjes zullen voorzien worden van een nieuw dak omdat deze doorgeroest en lek zijn. Om dit werk mogelijk te maken is natuurlijk geld nodig. Een mooi doel waarvan we weten dat elke euro goed besteed wordt! Offert met vreugde!

Vooruitblik: Komende zondag begroeten we mevrouw ds. Zomer, een week later, anders dan in Kerkgeluid is vermeld, gaat ds. Bijman voor in de avondmaalsdienst. Een nieuw seizoen begint, laten we trouw de diensten bijwonen, al is het alleen al om de Schepper te danken voor de vele gaven die we uit Zijn hand ontvangen.

Tenslotte: Een citaat van Corrie ten Boom: “Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo