Terugblik op de kerkdiensten: We kijken terug op de afgelopen 3 kerkdiensten te beginnen met de dienst van 28 juli waarin dominee F. van Vliet op de preekstoel stond. Hij las uit Exodus 17: 1-6 en Psalm 63. Het thema was water, dorst: Mijn ziel dorst naar U. Dorst is gebrek aan water en leidt tot onrust. Water is van levensbelang. Dorst is in de bijbel een uitdrukking van het diepste verlangen. Als je werkelijk dorst hebt, blijf je zoeken naar water, zo blijft ook David zoeken naar God. Na “Mij dorst” volgde: Het is volbracht”. Jezus leed dorst, opdat wij nooit meer dorst zullen hebben!
Op 5 augustus was Pieter Jan Boot weer bij ons te gast hij legde Handelingen 1:1-14 aan ons uit. Zijn thema was: Wat zie je? Denk je bij de wolken aan Jezus? Wolken zijn over de hele wereld. Het is geen taal maar iedereen ziet de wolken. Soms spreekt God uit de wolk. Wolken brengen je bij de Schepper. Waar is Jezus nu, moet je gaan zitten wachten en naar de wolken kijken? Hij is vertrokken met doorboorde, zegende handen. Als je worstelt met ziekte, zie je dat Hij met je is, Jezus is ook op de proef gesteld. Richt je op Hem, bij Hem vind je barmhartigheid, je kan altijd binnen lopen. Neem in de vakantie eens (extra) tijd voor God, het werpt zijn vruchten af in je leven!
Afgelopen zondag nog een ‘oude bekende’ Peter Riemens die een stukje Jozua behandelde. Jozua heeft de opdracht gekregen om het beloofde land te veroveren. Het valt op hoe gehoorzaam hij is, hij valt neer als de Heer aan hem verschijnt als aanvoerder van het leger van de Heer met getrokken zwaard. Hij doet wat hem gevraagd wordt, Jozua weet dat God hem helpt bij zijn werk. Jericho is de eerste stad die verovert moet worden. God vraagt aan Jozua of hij Hem wil vertrouwen. De opdracht is vreemd in de oren van een generaal die wil vechten. Loop rond de stad in stilte op 6 dagen met alleen de sjofar als geluid en op de 7e dag met sjofar en geschreeuw, dan zullen de muren instorten. De Ark ging mee, als teken dat God mee liep. De sterke muren storten in en de stad ligt op en bloot. Iedereen werd vermoord, ze hebben 6 dagen gehad om zich over te geven, maar hun hart bleef gesloten. Hebben wij ook blokkades richting God? Is ons hart soms ook gesloten? Sommige dingen wil je vermijden, maar welke muren, blokkades we ook hebben, God weet ervan. Vertrouw ze toe aan Hem, Hij zorgt ervoor dat de blokkades worden opgeruimd!

Meeleven: We weten dat mensen in onze (kerkelijke) gemeente het moeilijk hebben. Denk aan hen, bid voor ze, ga eens langs, stuur een kaartje. Het doet goed als je weet dat er andere mensen aan je denken! “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

Activiteitenagenda:
Vrijdag 16 augustus
- 19.30 – 20.30 uur: zomerpraise, Havenplein Zierikzee georganiseerd door de Christengemeente
Vrijdag 6 september
- 19.00 uur: Spullen inleveren voor de actiedag 2020 in ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende zondagen bekende voorgangers op de preekstoel, komt allen, u ontvangt de goede boodschap!

Ten slotte: Hopelijk is iedereen weer gezond en uitgerust terug van vakantie, en begint het ‘gewone leven’ weer. We willen voorafgaand aan de startzondag van het winterwerk een gemeentedag organiseren op zaterdag 21 september, noteer deze datum alvast in uw agenda! Binnenkort volgt er een uitnodiging en krijgt u meer informatie.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke