Terugblik op de kerkdiensten: Op 23 juni luisterden we naar dominee J. Kievit uit Dordrecht en vierden we het Heilig avondmaal. Hij las Psalm 8 een psalm van David met (maar) 10 verzen. De tekst precies in het midden was: “Wat is nou een mens”. De bijbel is heel duidelijk, de mens is een zondaar. Dat is niet (altijd) negatief. We weten dat we niet altijd alles goed doen. Maar gelukkig staat er nog iets achter “wat is nou is een mens”: dat U naar ons omziet, dat wij nooit aan Zijn aandacht ontsnappen. Hoe merken we dat? Dat er een dokter zegt, er is nog hoop of iemand komt precies op tijd op bezoek. Hij zorgt voor ons met brood en wijn als tekenen van Zijn liefde en genade. De Here Jezus reikt ons het brood en de wijn aan, maar je moet het ook wel aanpakken: zonder Uw genade kan ik niet leven, zonder Uw genade kan ik niet sterven. Het avondmaal is voor diegenen die de redding zoeken bij God. God denkt aan u!
Afgelopen zondag ging onze eigen dominee voor en namen we afscheid van kinderen die de kindernevendienst gingen verlaten: Rowan en Stan. Ze hadden allebei hun favoriete lied doorgegeven, respectievelijk: Evangelische liedbundel 421 en Evangelische liedbundel 413. Edwin las uit Genesis 22 de verzen 1-19, de beproeving van Abraham, waar hij zijn zoon moest offeren. We hebben dit gedeelte op een wijkavond ook behandeld en het is goed om met elkaar open in gesprek te gaan over bijbelverhalen, ook thuis. Gelooft u dat, dat God u op de proef stelt? Abraham gaat! Is hij super gelovig, of is hij gek geworden? Of moeten we denken wat is dit voor een vreemde God die dit vraagt? In die tijd, was een kinderoffer niet ongewoon. Ze geloofden dan dat hun god hen (extra) zou beschermen. Hoe kan God zijn eigen belofte breken, na Isaac zouden er toch nog veel nakomelingen volgen? God begaat soms vreemde wegen, ook met ons. Abraham gelooft erin dat het goed gaat komen, God zal erin voorzien. Geloven in God is een stap zetten, gehoorzamen, het erop wagen met God. God vraagt aan ons om ons over te geven aan Hem, dat we levende offers zijn. Net als Jezus zijn hele leven een offer was.

Meeleven: We kennen allemaal mensen in de omgeving die steun kunnen gebruiken, loop eens binnen, bel eens op en vooral blijf bidden!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag hopen we op goed weer, zodat we de dienst onder Gods hemel kunnen vieren bij een van onze organisten, Aart-Jan Bil aan de Zandweg 2. Als het geen goed weer is kunnen we in de schuur terecht. Het thema van de dienst is: "Zet eens een andere bril op”. Deze dienst zal geleid worden door dominee G. Sinke uit Burgh-Haamstede. Na deze ‘buitendienst’ drinken we nog een kopje koffie / thee. De week erna weer een vertrouwd gezicht op de preekstoel, dominee A. Slingerland uit Klundert. Op 21 juli komt de Wieken pastor ons weer wat bijleren, weet u allen welkom, u krijgt het evangelie, de goede boodschap te horen!

Ten slotte: Voor velen is de grote vakantie aangebroken, sommigen gaan / zijn onderweg, we bidden allen een goede tijd van ontspanning toe, zodat ze weer uitgerust, het gewone leven in mogen gaan.
Ga met God!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke