Terugblik op de kerkdiensten: We zien terug op een mooie Pinksterdienst met ds. Reehorst. Hij preekte vanuit Handelingen 2 vurig over de komst en het werk van de Heilige Geest. We danken de organist van deze morgen, onze dorpsgenoot Aart-Jan Bil, voor zijn vrolijke orgelspel!
Afgelopen zondag werd de dienst geleid door mevrouw ds. Meeuwissen. Zij vertelde over Nicodemus (Johannes 3) die door Jezus vanuit het donker in het Licht geroepen werd. Nicodemus zocht Jezus in de nacht op. Wanneer wij ’s nachts wakker liggen…ga dan geen schapen tellen maar spreek met de Herder. Hij is toch altijd wakker! Fijn dat beide diensten goed zijn bezocht, iets om dankbaar voor te zijn!

Gehuwd! De kerkenraad ontving een prachtige trouwkaart van Natalie Jasperse en Chris Schoo (Simonskerkestraat 17, 4321 AS). Zij zijn op 22 mei jl. in het huwelijk getreden. We hopen dat het mooie weer op de dag van de huwelijksvoltrekking en het feest tekenend mag zijn voor een gelukkig huwelijk onder Gods zegen!

Geboren! Groot feest in huize ‘Windekind’! In het gezin van Rob en Rianne Hartman-Bakker (Provincialeweg 12, 4321 SM) is op 4 juni jl. een gezonde zoon geboren: Abe Hugo Jacob. Wat zullen Samuel en Grace blij zijn met de kleine Abe! Van harte gelukgewenst met dit prachtige geschenk van God en Zijn zegen gewenst bij de opvoeding!

Geslaagd! Indy Poelman en Tessa van de Velde hebben na hun examen een goed bericht ontvangen! Van harte gelukgewenst en alle goeds voor de toekomst!

Meeleven: Mevrouw G. Kesteloo-Berrevoets (Vroonstraat 18, 4321 AG) kwam onverwacht in het medisch circuit terecht. Na een korte ziekenhuisopname wordt ze verder onderzocht en behandeld. We wensen haar alles toe wat nodig is, bovenal kracht van Boven en goede moed voor de toekomst!
Eerder onderging mevrouw D. Hanse-Verton (Taaijersweg 1a, 4321 TS) een operatie en mag thuis in alle rust herstellen. We wensen haar en haar man alles toe wat nodig is! Fijn dat ze op het Pinksterfeest samen in de kerk konden zijn!
We blijven meeleven met Kees en Joke den Boer-Hanse (Hoeveweg 13, 4303 AG Zierikzee). We hopen dat ze Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren in deze spannende tijd!
Laten we hen, en anderen die niet met name genoemd zijn, in onze gebeden gedenken.

Onderhoud: U hebt de steigers bij de kerk vast zien staan. Met name de zuid- en westgevel van de kerk worden opnieuw gevoegd. De kerkrentmeesters zijn blij dat ze, dankzij alle acties van de activiteitencommissie, de kerkelijke gebouwen goed kunnen onderhouden. Alles ziet er weer keurig uit!

Buitendienst: Op D.V. zondag 7 juli mogen we een dienst houden onder een open hemel, ditmaal bij de familie A.J.J. Bil-Hekman (Zandweg 2, 4321 TA). Ds. G. Sinke hoopt de dienst te leiden en de gastheer op deze morgen is tevens onze organist. Het wordt een gezinsdienst, dus we blijven we met oud en jong bij elkaar. Voor de allerkleinsten is er crèche. Dat moet een feest worden! Zorg dat u erbij bent! Natuurlijk is iedereen die dit leest welkom!! Na deze dienst is er koffie, thee en fris!

Kerkgeluid: We hopen u begin juli een nieuw Kerkgeluid te kunnen aanbieden. Wilt u iets schrijven dan kan dit tot en met maandag 1 juli a.s. via de bekende (mail)adressen.

Avondmaalscollecte: Pasen was voor Sri Lanka geen feest dit jaar. Negen aanslagen vonden plaats op hotels en kerken en meer dan 250 kinderen van God lieten het leven. De Stichting Ondergrondse Kerk zet zich in voor vervolgde christenen. De stichting geeft medische hulp, pastorale zorg maar ook voedsel en kleding aan hen die dit her hardste nodig hebben. De diaconie hoopt op een mooie opbrengst voor dit goede doel!!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Leuk om te melden dat een oud-gemeentelid vorige week 11.000 DE-punten(!!) heeft geschonken, veel dank daarvoor! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag worden we genodigd aan de Tafel van de Heer. Jezus at met iedereen. Hij hield niet van de mensen zoals ze zouden moeten zijn, maar zoals ze waren. En dat is nog steeds zo. We gaan niet aan tafel omdat we zo goed zijn maar omdat we alles verwachten van Hem, de gekruisigde en opgestane Heer.
Een week later hopen we onze predikant ds. Groot Karsijn op onze 319 jaar oude preekstoel te zien. Komt, ziet en hoort!! We moeten door de zomerstop drie maanden wachten voor hij weer in Kerkwerve voorgaat…We wensen hem en zijn vrouw alle goeds in de komende weken en tegelijk een prima zomervakantie! Die heeft hij verdiend!!

Tenslotte: Enkele woorden van de bekende Corrie ten Boom:

Moge de liefde van een stervende Heiland,
de kracht van een opgestane Heiland,
het gebed van een ten hemel gevaren Heiland
en de heerlijkheid van een wederkomende Heiland
de troost en vreugde van uw hart zijn.

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo