Terugblik op de kerkdiensten: Op 19 mei luisterden we naar dominee de Jong uit Rotterdam. Ze las uit: Marcus 7:31-37 en Romeinen 8:18-26. Als je doofstom bent zit je in een isolement, er is een communicatie probleem. Gelukkig had hij vrienden die hem bij Jezus brachten. Zij smeekten Hem om zijn handen op te leggen. Jezus raakt zijn oren aan en smeert speeksel op zijn tong. Jezus zucht en vraagt zijn Vader om hulp en zegt.”Effata”, wat betekent: ga open jij! De diepere betekenis is dat Jezus tegen ons allemaal zegt, ga open jij, jij die zoveel praat, maar zo weinig te zeggen hebt, ga open jij, die wegkruipt omdat je je minder voelt. Hoor mijn stem. Open je en laat je zegenen.

De week daarna op 26 mei kregen we uitleg over het bekende verhaal van Naäman door dominee de Graaf, met als tekst: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Het dienstmeisje vertelde over de profeet in Israël die Naäman wellicht beter kon maken. Met brief voor de koning en geschenken vertrekken ze. Elisa laat zeggen wat hij moet doen. Naäman is boos, omdat Elisa niet zelf komt en gaat naar huis. Maar zijn knechten praten op hem in en hij doet het alsnog. Hierna doet hij zijn geloofsbelijdenis. We zijn genezen en we hebben er hulp bij nodig, je hebt een zetje nodig om tot genezing te komen. Elke zondag krijgen we dat zetje hier in de kerk. En dan weet je: er is maar één God. Ga in vrede.

Op Hemelvaartsdag ging onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn voor. Hij las uit het tweede boek van Lucas, Handelingen 1 de verzen 1-14. De apostelen staren naar boven, waar Jezus in een wolk aan hun zicht werd ontnomen. Hij steeg verticaal op naar de Hemel, waar hij zit aan de rechterhand Gods. Maar waar is die hemel? Astronauten hebben hem niet gevonden, er is een groot heelal, een grote ruimte rondom de aarde. Wij kunnen dat niet beseffen, maar waarschijnlijk is God altijd onzichtbaar, onherkenbaar bij ons. We hebben de ‘zonnebril’ van het geloof nodig om het te kunnen zien.

Afgelopen zondag ontvingen we voor de eerste keer dominee de Lang uit Zaamslag. Hij las uit Openbaring 21: 10-12, 22-27 en Johannes 14: 23 – 29. Johannes beschreef vanuit zijn gevangenis op Patmos zijn visioen op de nieuwe wereld. Hij zag Jeruzalem met 12 poorten, die niet dicht konden, iedereen kan naar binnen. Er was geen tempel, want God zelf was aanwezig. Er zal geen dag en nacht zij, omdat Zijn licht altijd schijnt. We wachten op de dag dat het zover is, de voorpleiter, de Heilig Geest is voor ons aan het werk.

Meeleven: Vrijdag 31 mei is Kees den Boer geopereerd en we wensen hem en zijn familie Gods nabijheid toe in deze herstelperiode. We bidden ook voor Ria Berrevoets, nu zij thuis verder hersteld. Er zijn meerdere mensen van wie we weten, dat ze God hulp nodig hebben, bid voor ze stuur een kaart, een berichtje. Laat weten dat u aan hen denkt, het helpt. Geef ze een zetje!

Als je examen gedaan hebt, wil je dan de uitslag doorgeven aan Marja Huisman? Bedankt en Succes!

Woord van dank: Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten en berichten die ik heb mogen ontvangen voor mijn 30e verjaardag. Het was een heerlijke en feestelijke dag! Bedankt!

Met hartelijke groet, ds. Edwin Groot Karsijn

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende voorgangers op de preekstoel. Dominee Reehost was mijn redding, nadat een andere dominee zijn dienst had teruggegeven. Hierna mag hij met vakantie☺. Dominee Meeuwisse kennen we ook allemaal, kom naar haar luisteren, ze verkondigt het Evangelie: de goede boodschap!

Ten slotte: De agenda is op het moment leeg, we gaan richting de zomervakantie. Op de achtergrond zijn we bezig met het organiseren van de dienst op locatie op 7 juli met dominee Sinke en de gemeentedag die we willen houden op 21 september. Schrijf deze datums alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke