Terugblik op de kerkdiensten: We zien terug op een goede dienst met ds. Van Beek. Hij stelde de vraag uit Mattheüs 16 – ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ook aan ons. Vanuit de kerk klonken enkele antwoorden: “mijn Verlosser” en “mijn Behoeder”. Johannes de Heer beschreef Jezus zo: “Welk een Vriend is onze Jezus, die in ons plaats wil staan.” Laten we in deze Lijdenstijd goed nadenken over Jezus, de Zoon van God, Die onze zonden op Zich nam.

De heer Slabbekoorn verbond het verhaal van Abraham, die zijn zoon Isaäk moest offeren (Genesis 22) met het lijden en sterven van Jezus, ‘Op die heuvel daarginds, aan het ruwhouten kruis’. Hij voor ons, een wonderlijke en niet te bevatten ruil.

Op de eerste zondag in april hoorden we van ds. De Boo woorden van Kajafas, te lezen in Johannes 11. Woorden die achteraf goed passen in het plan van God. Niet alleen de Joden maar alle verstrooiden, allen die geloven, mogen delen in het door Jezus gebrachte offer op Golgotha.

Bijzondere verjaardagen: Onze jarigen, die dit wensen, staan in Kerkgeluid. In deze kerkbode maken we een uitzondering voor onze twee oudste broeders in het geloof.

De heer J. van Damme (Kerkweg 32, 4321 AC) mocht vorige week de hoge leeftijd van 97 jaar bereiken. Prachtig dat hij nog elke zondag in ons midden kan zijn. Zijn trouw is een voorbeeld voor veel gemeenteleden…..

Eind 2017 is hij verhuisd, maar de heer L. Broekhuizen blijft aan onze gemeente verbonden. Op D.V. donderdag 2 mei hoopt hij de mooie leeftijd van 90 jaar te bereiken! Een felicitatie kan naar: Nieuw-Sandenburgh, Rozenhof, kamer 50. Sandenburghlaan 2, 4351 RL Veere.

We feliciteren onze hoogbejaarde broeders en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd!

Huwelijk: Bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Martijn van Klinken en Daniëlle van der Linden. De trouwdienst, die geleid zal worden door ds. H.G.W. Groot Karsijn, zal worden gehouden op D.V. vrijdag 10 mei aanstaande in onze dorpskerk. We wensen het aanstaande bruidspaar een goede voorbereiding toe en straks een stralende trouwdag en een heel gelukkig huwelijk, onder Gods zegen! Wanneer u hen geluk wilt wensen, hun adres is: Haringvlietstraat 2, 4301 XE Zierikzee.

Israëlkring: Eind maart heeft de laatste bijeenkomst van de Israëlkring plaatsgehad. We danken ds. A. van der Ploeg uit Zierikzee voor de leiding hiervan in de afgelopen jaren!

Biddagcollecte: De biddagcollecte heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1949,-- opgebracht en dat is ruim 45% meer dan vorig jaar!! Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Kerkgeluid: Eind vorige week is een nieuw Kerkgeluid uitgekomen. We bedanken allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd door iets te schrijven. Het is niet verboden om ook financieel bij te dragen….Het is altijd fijn om ‘uit de kosten te blijven’. Bij voorbaat dank!

Seniorenmiddag: Deze week (woensdag) hebben onze ouderen een maaltijd bereid voor de jongeren. We hopen dat het een goede ontmoeting is geweest maar daar hoort u ongetwijfeld meer van.

 

Meeleven: Er zijn zorgen in de gemeente, een ingrijpende operatie, wachten op een operatie of andere zorgen om de gezondheid. Wanneer we ervan weten…leven we mee met mensen in gemeente en dorp? Voor iedereen die het moeilijk heeft vanwege ziekte of gemis: veel kracht van Boven toegewenst!

Wandeling na de dienst: Het lijkt de dames van Vrouwenkring Bij-Één  mooi om op een zondag na de dienst met elkaar als gemeente een wandeling te maken. De datum is afhankelijk van het weer. Op de betreffende zondag zal dit voorafgaand aan de dienst worden afgekondigd. Van harte uitgenodigd om gezellig mee te lopen. De wandeling zal ongeveer drie kwartier duren en na afloop is er gelegenheid om iets met elkaar te drinken.

Agenda:

12-04 (19.00-20.30): Kerkuiltjes

24-04 (19.30-21.30): Groeigroep

11-05 (09.00-11.30): Geranium- boekenmarkt in ’t Kerkerf

16-05 (19.30): Gemeenteavond

17-05 (19.00–20.30): Kerkuiltjes

Avondmaalscollecte: De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. Help mee en steun de slachtoffers. Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai'. Of geef tijdens de collecte op Goede Vrijdag!

Geranium- en boekenmarkt: Op zaterdag 11 mei, van 9.00 tot 11.30 uur, organiseert de activiteitencommissie een geranium- en boekenmarkt. Wat is er nog nodig? Oude bloempotten, mandjes en/of leuke lege plantenbakjes kunt u inleveren bij Anita Brouwer, Zwaardweg 6 (0111-672004). Eigen gekweekte plantjes (bijvoorbeeld van kruiden, tomaten, komkommer, groente, courgette, enz.) kunt u vrijdag 10 mei afgeven in ‘t Kerkerf. Indien niemand aanwezig, kunt u deze ook afgeven bij Rianne de Geus, Kerkweg 20. (Oude) boeken over of een boekenkast die nodig aan wat ruimte toe is? Gooi deze niet bij het oud papier, maar lever ze in bij de familie Post, Kerkweg 34a. Bestelformulieren worden vanaf begin april huis aan huis bezorgd. Bestellingen kunnen ook via de mail worden gedaan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Gehoopt wordt op een gezellige verkoop met een mooie opbrengst!

Gemeenteavond: Op donderdag 16 mei vindt de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Er zal dan opnieuw worden gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal. Een persoonlijke uitnodiging volgt.

 

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Vier diensten zijn aangekondigd, de voorgangers hoeven we niet aan u voor te stellen. We mogen rekenen op een goede verkondiging van het Evangelie en we mogen van tevoren vragen om de leiding van de Heilige Geest. We hopen op een volle kerk op de avond van Goede Vrijdag want: zonder Goede Vrijdag kunnen we onmogelijk een vreugdevol Paasfeest vieren…. Op de Eerste Paasdag zal een nieuwe Paaskaars worden ontstoken. Zorg dat u daarbij bent!

Tenslotte: Een troostrijke gedachte voor alle lezers: “Als vooruitkijken je bang maakt en achterom kijken je pijn doet, kijk dan omhoog, God zal je helpen!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo