Terugblik op de kerkdiensten: Op 10 maart luisterden we naar de uitleg van Mattheus 16: 13-26 en 1 Petrus 5: 6-11 door dominee F. van Vliet uit Zaamslag. De dominee vroeg of we Simon Jones kende, in de bijbel Simon Barjona geheten. Jezus noemde Simon, bij zijn eigen naam. Daarna gaf hij hem de naam Petrus (rots). Wij worden ook bij name genoemd, wees jezelf en niemand anders. Dien de Heer, want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden!
Zondag 17 maart vierden we biddag met onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn en het koor VZOS uit Oosterland. We lazen het hele verhaal uit Exodus over het gouden stierkalf. Wat bedoelt God hiermee? Her geduld is op, ze maken zelf een god. Waarom willen mensen een beeld van God / goden maken? Dat stierkalf beeld de Here God zelf uit. Het is geen afgod. Onze God wil niet worden gevangen in een beeld. Hij is altijd groter dan onze gedachten, Hij past niet in ons beeld, in ons beeldje. Zo’n beeldje kan niet praten, maar onze God spreekt, Hij is een persoon. Hij wil met ons in gesprek. Geduld en geloof zijn met elkaar verbonden, zodat je elkaar kunt respecteren. Op de berg brengt Mozes God op andere gedachten. We moeten met elkaar in gesprek en ook met God, we moeten allemaal voorbidders zijn. Wij zijn het beeld van God, we moeten blijven bidden, in gesprek blijven, zodat Hij ons kan boetseren naar Zijn beeld.

Meeleven: We bidden voor Gods nabijheid voor families met rouw, recent en langer geleden. Het waren er de laatste tijd veel en ze worden gemist. We weten allen dat ze op een betere plaats vertoeven, maar hier op aarde is er een lege plaats ontstaan. Neem hen mee in uw gebed!

Activiteitenagenda:
Dinsdag 26 maart
- 09.30 – 11.30 uur: Israël kring o.l.v. dominee A. van der Ploeg
Woensdag 27 maart
- 18.00 uur: wijkavond, voor diegenen die zijn uitgenodigd. (Iedereen wordt een keer uitgenodigd)
Maandag 1 april
- 19.00 – 20.00 uur: catechisatie
Dinsdag 2 april
- 19.30 – 21.30 uur: groeigroep
Woensdag 10 april
Seniorenmiddag, meer informatie volgt nog
Vrijdag 12 april
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Het is in deze lijdenstijd, weer een kerkbode voor drie weken, met bekende voorgangers op de preekstoel. Komt allen luisteren naar het evangelie, de goede boodschap (#doeslief).

Ten slotte: Het is nog een ‘eind weg’ maar, reserveert u alvast donderdagavond 16 mei in uw agenda. Dan hebben we weer een gemeenteavond, waar naast de verslagen van de diverse ambten ook het avondmaal weer ter sprake komt. Om u hier op voor te bereiden staat er in de agenda van de website een link, naar het stukje van J. Muis, over de maaltijd van de Heer. We hopen u daar allemaal te ontmoeten in ’t Kerkerf.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke