Terugblik op de kerkdiensten: Op 10 februari luisterden we naar onze eigen dominee in een dienst waarin ambtsdragers werden (her)bevestigd en werd afscheid genomen van onze scriba. De schriftlezing was uit Lukas 10: 38-42, het verhaal van Maria en Martha. In wie herkennen we onszelf? Als Jezus langskomt, gaat Martha meteen aan het werk om de gasten van eten en drinken te voorzien en Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten, om te luisteren naar zijn verhalen, als een vrouwelijke discipel. Dat was voor die tijd niet vanzelfsprekend. Aan de voeten van Jezus is iedereen welkom. Het is goed om aan de voeten van Jezus te zitten, dat kunnen we zelf ook doen, door wekelijks naar de kerk te komen, door in de bijbel te lezen, een moment rust te zoeken op de dag en / of je aan te melden bij de podcast van de EO: “Eerst dit”. Natuurlijk moeten er ook dingen gebeuren, maar we zijn meer Martha, dan Maria, maar vind daar een goede balans in! Zouden we met al onze drukdoenerij het meest wezenlijke van het leven niet kwijtraken? En is het nu zo dat we weinig bidden omdat we druk zijn, of is het omgekeerd: we zijn druk omdat we weinig bidden? Zoals iemand ooit zei: 'Wie geen tijd neemt om te bidden, zal tijd verliezen. Maar wie zijn tijd verliest in gebed, zal tijd winnen.'
Op 17 februari kregen we les van dominee van der Aa uit Waalwijk. Hij las ons het verhaal uit Lukas 2: 40-52, van Jezus in de tempel op 12 jarige leeftijd. Waarom staan er zo weinig verhalen in de bijbel van Jezus op jongere leeftijd? Het is blijkbaar niet nodig geweest om het op te schrijven. Waarom dit verhaal dan wel? De jaarlijkse reis (opgaan) betekend wel dat men genoeg geld had om dat te doen. Hij doet dat uit gewoonte, zoals we gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Een goede gewoonte! Jezus is nog maar 12, dus geen 13 de leeftijd dat je bar mitswa doet. Hij weet al zoveel en stelt goede vragen. Na 3 dagen hadden Jozef en Maria hem gevonden. Drie een bijzonder getal. Breek deze tempel af, Ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dit is een lijdensverhaal. Het lammetje draagt de schuld. Ons lam dat geslacht is tot een volkomen verzoening van al onze zonden: lof zij het Lam!

Meeleven: We bidden voor Gods nabijheid, bij diegenen die in het ziekenhuis verblijven, thuis zorg nodig hebben of wachten op een uitslag van een onderzoek. We kennen allemaal mensen in onze (kerkelijke) gemeente. Geef elkaar steun, heb uw naaste lief als uzelf.

Activiteitenagenda:
Vrijdag 22 februari
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes
Maandag 4 maart
- 19.00 – 20.00 uur: catechese
Dinsdag 5 maart
- 19.30 – 21.30 uur: groeigroep

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende gezichten op de preekstoel, aanstaande zondag dominee Meeuwissen uit Sint-Maartensdijk en de week erna de heer Riemens uit Arnemuiden. De dienst van 3 maart zal ook uitgezonden worden door radio Schouwen-Duiveland, zodat het hele eiland mee kan genieten van onze dienst! Helaas kunnen de luisteraars niet mee genieten van de koffie, die we na deze dienst drinken in ’t Kerkerf. Maar weet u welkom!

Ten slotte: Een lied uit de dienst van afgelopen zondag (Psalm 119:37)

Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
de ganse dag en zal mij daaraan houden.
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan.
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde,
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan
en overtref ik de beroemdste ouden.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke