Terugblik op de kerkdiensten: Op 13 januari luisterden we vol aandacht naar dominee A.H. Groen, hij las uit Mattheüs 5:1-11 uit NBG 1951, over de zaligsprekingen aan het begin van de bergrede. Het zijn 3 groepen van drie, net als het “Onze Vader”. Het lijken mooie woorden, maar als je ze goed leest, ben je zalig als je treurt, ben je gelukkig als je verdriet hebt? Wat vinden wij zalig? Jezus’ woorden waren van een andere wereld. Zalig heeft met de hemel te maken, je bent tot een zegen. Jezus doet een deur voor je open, je hoeft niet alles te weten, durf te treuren, durf te huilen. Laat de Geest in je regeren, we zijn leerling, Hij is de meester. Met Jezus wordt u leven niet gemakkelijker, maar wel zinvoller. Zalig ben je als je achter Jezus aangaat en Hem voor laat gaan.
Afgelopen zondag 20 januari hadden we een fijne jeugddienst onder leiding van onze eigen dominee. Tijdens de catechese bedacht en uitgewerkt: “Welke kleding draag jij?” Alies speelde een lied op het orgel, Roosmarijne las de geloofsbelijdenis voor, Quinten deed een schriftlezing, Sophie (en Nicole) bedankt voor de bediening van de powerpoint en Indy en Amy collecteerden voor SAVE van Kerken in Actie, zodat meer kinderen naar school kunnen, in plaats van te moeten werken. Naar aanleiding van Deuteronomium 10:17-20 en Markus 12:38 – 13:2 ging de preek over: waar komt jouw kleding vandaan, uit welk land? Hebben daar kinderen aan gewerkt? We moeten naast God ook onze naaste liefhebben, dat kan (ook) door kleding te dragen die niet gemaakt is door kinderen. Vraag eens in de winkel waar je je kleding koopt, waar het vandaan komt, wie het heeft gemaakt. Zoek vooraf naar informatie op internet: rankabrand.nl, fairwear.org of kerkinactie.nl/save. Ook al lijkt het maar een druppel op de gloeiende plaat, God maakt het een waterval op de gloeiende plaat!

Voorgegaan: Op 7 januari jl. is vrij onverwacht ons oud-gemeentelid Jan Landman overleden op 81-jarige leeftijd. Hij groeide op in Kerkwerve. In 1967 trouwde hij met Adrie van der Werf. Ze woonden in ‘De Wijk’, kregen drie kinderen en genoten jarenlang aan Ring 12, de voormalige pastorie. De laatste jaren woonde het echtpaar Landman te Zierikzee. Jan Landman heeft veel betekend voor de Hervormde gemeente van Kerkwerve. Hij was verschillende jaren kerkvoogd en was vele jaren ‘ontvanger’ van de kerkvoogdij. Op 12 januari werd een dankdienst voor zijn leven gehouden in de dorpskerk, geleid door mevr. ds. Riedijk. Troost werd gezocht in Mattheüs 11: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” We wensen de familie Landman en in het bijzonder onze scriba en haar gezin, troost en kracht van de hemelse Vader toe.
Op 10 januari jl. is ons gemeentelid Adriaantje Pieternella de Wit-van Westenbrugge op 95-jarige leeftijd uit het aardse leven weggenomen. Ze werd geboren in het ziekenhuis te Noordgouwe en in de dorpskerk gedoopt op 16 maart 1924. Ze groeide op te Moriaanshoofd. Ze trouwde in 1946 met Leendert Jan de Wit en het gezin kwam in 1955 wonen aan Ring 2 waar Jaantje de Wit 61 jaar mocht wonen. Na een ziekenhuisopname werd haar nieuwe thuis ‘De Wieken’ te Zierikzee waar ze nog een paar goede jaren mocht beleven. Ze zag het als extra tijd. Op 15 januari namen haar vier kinderen en partners, de klein- en achterkleinkinderen afscheid van moeder en oma in een goede afscheidsdienst in de dorpskerk, geleid door ds. Groot Karsijn. Hij sprak over Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd”. We wensen de familie de Wit en allen die bedroefd zijn om het heengaan van Jaantje de Wit-van Westenbrugge veel sterkte en kracht van Boven toe.

Meeleven: We kennen allen mensen in de familie, in de (kerkelijke) gemeente, die op wat voor manier dan ook hulp kunnen gebruiken, ga langs, bel op, stuur een kaartje en blijf bidden. Het helpt!

Activiteitenagenda:
Woensdag 30 januari
- 19.00 – 21.30 uur: Ring Schouwen-Duiveland en Tholen
Maandag 4 februari
- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie
Dinsdag 5 februari
- 19.30 – 21.30 uur: Groeigroep

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondagen bekende voorgangers op de preekstoel, komt allen tezamen in Gods huis, om gezamenlijk achter Jezus aan te gaan met de goede boodschap op zak.

Ten slotte: Het nieuwe jaar is al weer even bezig en dat betekent ook dat we weer langs komen met de vraag of u onze kerk (ook) financieel wil (blijven) steunen. U heeft daarvoor van de week een brief in de bus gekregen: “Geef voor je kerk” Volgende week komen we langs om uw antwoord op te halen. Wilt u het klaarzetten a.u.b.?

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke (en Henk Kesteloo)

%MCEPASTEBIN%