Terugblik op de kerkdiensten: Op 2 december luisterden we naar Peter Riemens. Hij las uit Genesis 35:1-22 en 1 Timotheüs 1:12-17. Jakob heeft vaak moeten vluchten. Na 20 jaar komt hij weer terug naar Israël. God neemt weer initiatief en Jakob gaat weer terug naar Bethel. De Here zegent Jakob en geeft hem zijn nieuwe naam Israël. Bij God mag je altijd opnieuw beginnen! Op tweede advent ontvingen we de classis predikant A.P. van der Maas uit Wemeldinge. Hij vertelde over Maria naar aanleiding van Lucas 1: 26 – 38: Gabriël ontmoet Maria, wie is Maria? Wat is haar betekenis? Zij is de moeder van de Heer. Ze draagt Hem, ze baart Hem, brengt Hem groot en laat Hem los. Hoe bereid je je voor op de komst van Jezus? Je geloof mag je laten zien, Christus wil op de wereld zijn, het licht verspreiden. Opgroeien kost bloed, zweet en tranen, hoe gaat het met het (op)voeden van ons geloof? Maria moet Hem loslaten. Maria de moeder aller gelovigen. Iedere moeder moet zijn kind een keer loslaten. We moeten Christus loslaten, het draait niet om Christus maar het gaat om het mens zijn, het gaat om de schepping, de aarde. Dat vierden we in het Heilig avondmaal! Afgelopen zondag stond dominee P. de Graaf op de preekstoel, hij las Openbaringen 10 met ons. We zijn onderweg naar de geboorte van Jezus, maar we zijn ‘volwassen’ en weten dat Jezus al geboren is. Waarom geloven we in dat kind? Omdat Hij terug komt als Koning. De rode draad in de Bijbel is dat God de wereld in zijn handen heeft, er is een God die het kwade zal overwinnen door het goede! Johannes heeft dat gezien. Jezus komt terug op de wolken van de hemel, als de zevende engel op de bazuin blaast.

Meeleven: Er zijn zieken in de gemeente, bid voor hen. Ook op het dorp en in de polder kennen we mensen die problemen hebben, ga eens langs, stuur een kaartje, wees een lichtdrager van God.

Oliebollenactie: Vorige week heeft u naast de Elisabeth bode ook een bestelbriefje ontvangen voor de oliebollen / appelbeignets. Voorkom teleurstelling en bestel ze! Ze worden met liefde voor u gebakken en u helpt ook de kerk er mee!

Activiteitenagenda:
Zaterdag 22 december
- 20.00 uur: Kerstconcert door Marlotte van ’t Hoff en Jurgen van Oostenbrugge
Maandag 7 januari
- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie
Dinsdag 8 januari
- 19.30 – 21.30 uur: Groeigroep
Vrijdag 11 januari
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Er volgen vele diensten de komende weken, zoals u gewend bent in de kerstperiode. Weet u welkom, u ontvangt er een goede boodschap, het evangelie.

Ten slotte: (uit de dienst van 2 december voor de dienst van 9 december)
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke