Terugblik op de kerkdiensten: Op 4 november genoten we van de vele liederen tijdens de zangdienst onder leiding van dominee Groen. Tussen de liederen door waren en drie overdenkingen naar aanleiding van Johannes 20: 19 t/m 31 en 1 Johannes 1: 1 t/m 10. Opstanding, hoe gaat God dat doen? Is het waar of kan het niet? Hoe verklaar je je geloof tegenover anderen. Iedereen wil ‘vrij’ zijn. Niemand is vrij, we zijn allemaal afhankelijk. Wie moet ons helpen? We hebben de bijbel en God is taai, trouw. God bevrijd ons Hij zorgt voor ons.
Niemand werd afgewezen door Jezus. Ook na zijn opstanding blijft Hij mensen zoeken. Ook achter de moderne mens, zoals de Emmaüsgangers en Tomas. Hij zoekt ons op!
Jezus wil iets goeds van ons. Hij wil ons daarbij helpen. God is licht, het eerste woord in de bijbel: er is licht. Hetgeen we gezien, getast hebben (Tomas). Kom met je vinger en ga langs de letters van het evangelie, het gaat over u. Zalig die niet gezien hebben maar toch vertrouwen, geloven! Wees niet ongelovig, maar gelovig. Ons verstand is niet de grens voor wat kan. Denk niet te klein over God, als mensen al die technieken in 125 jaar hebben ontwikkeld, staar dan eens over het kerkhof en staar naar het heelal en denk eens ik ben benieuwd hoe Hij het gaat doen. En die God heeft je lief. Je bent Gods koninklijk kind! Zijn hand houdt mij vast.
Op 11 november vierden we de dankdag voor gewas, arbeid en visserij met het koor Waisisi en de heer Slabbekoorn op de preekstoel. Hij las de laatste (73e) abc-psalm van David. Had David wel reden om te danken, hij had ook beroerde tijden meegemaakt? Kunnen we in 2018 nog danken? Gebrek aan arbeidskrachten, tweedeling in de maatschappij, slechte oogst, als je ontslag hebt gekregen? Ondanks alles, hoeven we niet bang te zijn, want God is bij ons. We mogen samen dankbaar zijn met Gods belofte dat Hij ons nooit verlaat.

Meeleven: We bidden voor diegenen die onze steun hard nodig hebben. De zieken, de ouderling-scriba die zondag gekozen wordt, we kennen allemaal mensen in onze omgeving die (extra) steun kan gebruiken.

Kerk en Israëlkring:
Dinsdag 30 oktober kwam voor het eerst in het seizoen de Israëlkring bijeen. Met aandacht hebben we het slot van Genesis 24 gelezen, dat zo prachtig en ontroerend eindigt: En Rebekka werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder. (Vert. 1951) Ook hebben we geluisterd naar de joodse traditie, die een antwoord probeert te vinden op de vraag wat Isaak in het veld deed. Om te peinzen, zo is wel vertaald, maar meer vertaling zijn mogelijk.
Dinsdagmorgen 27 november willen we weer bij elkaar komen en nieuwe deelnemers aan de kring zijn hartelijk welkom. Plaats: ’t Kerkerf. Tijd: 09.30 – 11.30 u.
‘Een niet-jood kwam bij Hillel en vroeg hem: Maak mij proseliet, op voorwaarde dat je mij de hele Tora leert in de tijd dat ik op één been sta. Daarop zei Hillel tegen hem: Wat jou onaangenaam is, doe dat niet aan je medemens. Dat is de hele Tora, de rest is uitleg daarvan. Ga en leer!’
(Babylonische Talmoed – Sjabbat 31a )

Activiteitenagenda:
Vrijdag 16 november
- 19.00 uur: Sirkelslag ‘Kids’
Vrijdag 23 november
- 19.30 uur: Kerkuiltjes
Maandag 26 november
- 19.00 – 20.00 uur: Catechsatie
Dinsdag 27 november
- 09.30 – 11.30 uur Israëlkring (zie stukje hierboven)
- 19.30 – 21.30 uur: Groeigroep

Seniorenmiddag: Afgelopen woensdagmiddag hebben we een gezellige seniorenmiddag gehad. Onder het genot van een drankje en een hapje nam een gemeentelid ons mee naar de onderwaterwereld van de Oosterschelde. We zagen prachtige foto's en filmpjes van de dieren die daar leven. Als diaconie bedanken we iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en ons gemeentelid voor de boeiende presentatie. Ook de boodschappen voor de Dorcas werden in ontvangst genomen. Heel hartelijk bedankt!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag een oude bekende op de preekstoel, dominee de Rooij uit Rotterdam. Na deze dienst gaan de stemgerechtigde leden in het middenschip zitten en stemmen op Krijna of Henk. We leggen het in Gods hand, opdat het werk in Zijn wijngaard door kan blijven gaan met een voltallige kerkenraad. Op 25 november sluiten we het kerkelijk jaar af, met de herdenking aan diegenen die ons zijn voorgegaan, met onze eigen dominee. We kunnen na de dienst napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Weet u altijd welkom, u krijgt een goede boodschap: het evangelie!

Ten slotte: Nog een ‘zakelijke’ mededeling, de diaconie heeft een nieuw rekeningnummer: NL42RABO0373737971. Hierop kunt u giften overmaken. De diaconie zorgt dan dat het geld goed terechtkomt.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke