Terugblik op de kerkdiensten: Op 5 augustus luisterden we naar de kerkelijk werker uit de Wieken, de heer J. Verbruggen. Hij las uit Psalm 23 en Johannes 14: 1 t/m 6. Waar zijn de meeste woningen? In Rotterdam, Parijs? Nee, in de hemel in het Vaderhuis. We mogen erop vertrouwen dat ons leven na dit aardse leven doorgaat en dat we in de hemel verder mogen leven in het Vaderhuis. Zonder Jezus kun je het niet binnen gaan, Jezus is de weg!

Een week later ontvingen we mevrouw G. Zomer die Psalm 8 aan ons uit legde, compleet met plaatjes op de beamer tijdens de preek. Het ging over verwondering, over iets wat je voor het eerst ziet, voor het eerst opvalt. Waar ben jij de afgelopen tijd door verwondert? Bijna God zijn betekent dat je én kracht én zwakheid kunt voelen.

Afgelopen zondag stond dominee N. de Boo op de preekstoel, hij las uit Daniël 1 en Efeziërs 4. Daniël en zijn vrienden worden opgeleid tot ministers leidinggevenden onder Nebukadnessar. Ze kleden zich zodanig, leerden alles van het land. Maar toen gevraagd werd om ook hun voedsel te eten zeiden ze nee. Ze bleven trouw aan hun reinheidsvoorschriften. Ook wij moeten eens leren nee te zeggen. We willen God geen verdriet doen, maar het is soms moeilijk. Daniël en zijn vrienden waren de eerste zendelingen. Paulus zei: zo hebben jullie het van God niet geleerd, buiten de kerk liggen de mogelijkheden. Wees een leesbare, hoorbare brief van Jezus.

Meeleven: We bidden voor (verder) herstel voor de zieken in de gemeente. En iedereen kent mensen op het dorp, in je familie die steun nodig hebben. Heer wees nabij!

Activiteitenagenda:

Vrijdag 31 augustus

- 18.00 - 20.30 uur: Kerkuiltjes

Zaterdag 8 september

- 10.00 – 16.00 uur open monumentendag

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag 26 augustus weer een bekend gezicht op de preekstoel. Een week later mevrouw dominee I. de Heer. Ik weet niet of ze hier al eens gepreekt heeft, maar ze verkondigd het evangelie, de goede boodschap. De deur staat open, weet u welkom!

Ten slotte: Volgende keer komt de invulling van de kerkbode (weer) van Henk Kesteloo, hij neemt het over van de dominee. Veel leesplezier toegewenst.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke