Terugblik op de kerkdiensten: Het is al weer 3 weken sinds er een kerkbode is verschenen, ook hier is het vakantie. Voor diegenen die de diensten (nog eens) terug willen luisteren, kan dat op onze website. Ik zal hieronder een korte samenvatting proberen te geven. Op 15 juli luisterden we naar de heer P. Riemens, hij las uit Gen. 14:13-24 en Hebr.4:14-16 en 5:1-10. We hebben als gemeente en mens de roeping om op te komen voor elkaar, voor collega’s, klasgenoten en asielzoekers. Abraham, in de minderheid, vertrouwt op God. Melchizedek, koning en priester, zegent Abraham. We mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade, dat betekent dat we met alles terecht kunnen bij Jezus.

Een week later stond dominee J. Reehorst op de preekstoel, hij las uit Mattheüs 6: 24b-34, “Weest niet bezorgd”. Hoe zorg je ervoor dat je God niet vergeet, voor / door alle materiele dingen? We worden opgeslokt door de situatie van hier en nu. Zorgen over werk, gezondheid enz. Hoe kan Jezus vragen om ons geen zorgen te maken? Omdat God voor ons zal zorgen! Je moet Hem dan wel zoeken en vinden. Hij heeft jou al gevonden.

Afgelopen zondag sprak God tot ons via de heer P.C. Morée. Hij las uit Psalm 63 en Openbaring 2 vers 1-7. Hoe is het met onze liefde en enthousiasme gesteld voor God? Hoe was het vroeger, hoe is het ontstaan? We moeten terug naar de basis. Denk (in de vakantie ) nog eens na over hoe het begon, God is je niet vergeten, neem nog eens tijd om over je relatie met God na te denken. Het geloof is de motor van je leven!

Meeleven: We bidden voor (verder) herstel van Nico van der Have en Melanie Jasperse. En we kennen allemaal nog andere mensen die steun nodig hebben. Ga eens langs, stuur een kaart, bid. Het is een kleine moeite.

Activiteitenagenda:

“Zomervakantie”

Vrijdag 31 augustus

- 18.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande weken bekende gezichten op de preekstoel. Weet u welkom, ook als u hier op vakantie bent en komt luisteren naar het evangelie, de goede boodschap.

Ten slotte: We wensen iedereen een goede vakantie toe, thuis of op reis en neem dan inderdaad eens een moment rust en denk aan (je relatie met) God. Als je de vakantie al achter de rug hebt ga je hopelijk weer vol goede moed aan de slag. Hoe of wat of waar je het ook doet: Ga met God!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke