Terugblik op de kerkdiensten: Op 29 april kregen we les van de heer Slabbekoorn uit Goes, hij las uit: Psalm 70 en Romeinen 8: 31-39. Het is een moeilijke week, met het oog op de tweede wereldoorlog. Ook David was opgejaagd wild. Welke herinneringen er (deze week) ook boven komen, God kent ons, op Hem mogen we vertrouwen als we het niet meer weten. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Zondag 6 mei luisterden we naar dominee Reehorst, hij las uit: Lukas 12: 32-40 en 2 Korinthe 5:1-10.  “Op dat we het nooit zouden vergeten”. Wanneer houdt het eens op? Hoe zijn de nazi’s, de IS hun menselijkheid kwijtgeraakt? Hierachter schuilt de duivel. Het is een gebrek aan geloof in God. Het evangelie verkondigt dat Christus de dood heeft overwonnen. Dit aardse leven is uitwonen van de Here. Als je op leeftijd bent of ernstig ziek bent, zou je ook willen leven bij God. We zetten alles op alles om Hem welgevallig te zijn. Onze opdracht is: wees bereid en blijf vol goede moed!

Op Hemelvaartsdag stond de heer Verwijs op de preekstoel. De preek ging over: Lucas 24: 51, terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Er zijn vijf dingen te bespreken: Afscheid, verwachting, verheffing, vervulling van het werk, de zegenende handen. Jezus is voor altijd bij ons, maar toch vertrekt hij naar de hemel. Zoals een schip dat aan de horizon verdwijnt. De discipelen zitten op een ander spoor, ze verwachten dat Hij koning wordt van Israël. Maar hij verheft zich naar de hemel, echter de Geest blijft bij ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Jezus plaats is in de hemel, zoals beschreven. Christus is de zin van alle dingen. De zegen is voor ons allemaal, voor altijd!

Afgelopen (wezen)zondag verduidelijkte dominee Nijman een stukje uit de bijbel. Ze las uit Johannes 16: 22-24; 17: 11-19 en Filippenzen 4: 4-9. Weest blij en verheugd, hebben we daar reden toe? We zijn allemaal wel eens ‘verweest’. Niet meer weten hoe je verder moet. De discipelen voelen zich in deze tijd ook wees. Jezus sprak tot zijn leerlingen en tot ons, om te volharden in deze wereldtijd. Woorden van leven, van hoop, van verwachting. Hierdoor mogen we verblijd zijn, door de liefde van God. Ook als je niet meer kunt bidden, denk dan: wat zou Jezus doen? Hij is onze middelaar. God komt met zijn hulp de Geest, ga terug naar de basis, naar de bron, alles gebeurt in de naam van God. Als je bij God blijft, word je verblijdt.

Kerkrentmeester: Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester die is ontstaan heeft de kerkenraad het volgende tweetal opgesteld;

De heer P. Bij de Vaate, Vuufgemeten 8, en de heer C. den Hoed, Oude Hoofdweg 1

De verkiezing zal worden gehouden op D.V. zondag 27 mei na de dienst.

Mag deze verkiezing een plaats krijgen in uw gebeden?

Meeleven: Laten we blijven bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben, in de gemeente en op het dorp en wereldwijd. Laat ze merken dat Gods liefde er ook voor hun mag zijn!

Activiteitenagenda:

Vrijdag 18 mei

15.30 uur: inleveren gebakken taarten, cakes en allerlei andere lekkerheden bij Rianne:

Kerkweg 20 te Kerkwerve

Zaterdag 19 mei

- 09.00 – 16.00 uur: Actiedag

Vrijdag 1 juni

- 18.00 uur Nacht zonder dak op camping d’Oute Poppe

- 19.00 uur Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: We hebben een speciale Pinksterdienst onder leiding van onze eigen dominee, waarin drie mensen hun geloof belijden. We zijn blij met en voor hen! Wees welkom, om hen te feliciteren en Gods zegen mee te geven. De week daarop komt dominee Meeuwissen de goede boodschap brengen, komt allen voor uw wekelijkse portie levend brood.

Ten slotte (1): We wensen iedereen die met examens bezig zijn veel sterkte toe. We bidden, hopen op een goed resultaat voor iedereen!

Ten slotte (2): Zaterdag hebben we onze 2 jaarlijkse actiedag, we hopen op mooi weer en een goede opbrengst, tot opbouw van Gods kerk!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke