Terugblik op de kerkdiensten: Op 25 februari luisterden we naar dominee Smink die ons las uit Mattheüs 17 vers 22 tot 18 vers 7. Het thema was: “Groot is klein”. De discipelen vragen zich af wie de belangrijkste is, deze vraag zien we ook vaak in onze maatschappij, waar mensen elkaar soms willen afslachten. Jezus laat zien dat groot worden alleen kan door klein te zijn, ook al kost het je leven. Niemand wil van klein, naar kleiner naar kleinst. Nee, we willen alleen maar van groot naar groter, naar grootst. Jezus geeft aan om niet moeilijk te doen over de jaarlijkse bijdrage. Hij vangt een vis en in zijn bek zit de bijdrage voor Jezus en Petrus, Hij laat hiermee zien hoe groot hij is, zelfs de vissen luisteren naar Hem. En toch blijft Hij klein. We moeten worden bekeerd: wordt als een kind! Als we willen wandelen in de voetstappen van Jezus, dan zullen we dezelfde weg moeten gaan, op uitnodiging van de zoon van God.
Dominee van Belzen leidde de dienst op 4 maart en legde ons het gedeelte van Marcus 14: 32-42 uit, waar Jezus aan Petrus, Jacobus en Johannes vraagt om te waken terwijl hij gaat bidden. We leven in een tijd waarin we het lijden willen ontlopen, als we niet meer kunnen genieten, willen we een spuitje of een pilletje. We vinden lijden moeilijk, ook van andere mensen. Jezus weet dat zijn lijden naderbij komt. Hij bid in de hof van Getsemane. Getsemane betekent olijven- of druiven pers. Jezus zit in die pers. Hij heeft behoefte aan vrienden, ook wij kunnen aan een bed staan van iemand die lijd en een hand op een hoofd leggen: “De Here zegene je en behoede je”, we kunnen geen mensen beter maken, maar ze voelen zich stukken beter! Jezus bid of ‘deze ure’, deze verzoeking, aan hem voorbij kan gaan, maar Gods wil geschiedde. Zo lief had Jezus ons. Als wij in de pers zitten, als de dag des oordeels komt, zitten we dan goed, is het genoeg? Dan staan we hopelijk in het andere boekje uit Openbaringen, ja ik ken hem, ik ken haar. Ook als onze kinderen die niet meer naar de kerk gaan, is dat een stukje van onze verzoeking? Bidt en waakt, dat je in Mijn nabijheid blijft. Wie met Hem lijdt, zal met Hem verheerlijkt worden.

Wijkavond: Op 22 maart is er weer een wijkavond. Iedereen ontvangt hiervoor een uitnodiging, we gaan de verschillende wijken af. Het grootste gedeelte van de wijk van Steef van der Wekken is al geweest op 8 februari. De rest is uitgenodigd voor 22 maart en we gaan verder met de wijk van Jan Francke. De avonden beginnen met een maaltijd om 18:30 uur, waarna het programma om 19:30 uur begint, met als thema “Deel je leven”.

Actiedag: Hij komt steeds dichterbij, op 19 mei is het zover. Houd deze dag vrij, grote kans dat u wordt gevraagd een handje mee te helpen! Bij voorbaat hartelijk dank, zonder u kunnen we niet! Op 6 april is de laatste inzamelavond met rondgang door het dorp, maar heeft u daarna nog spullen, dan kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie, tot 14 april: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Gerrit (06 27177142) of Janny (06 12510897).

Activiteitenagenda:
Maandag 12 maart
- 19.00 – 20.00 uur: catechese
Dinsdag 13 maart
- 09.30 – 11.30 uur: Israëlkring o.l.v. dominee A. van der Ploeg
- 19.30 – 21.00 uur: Groeigroep
Woensdag 14 maart
- 17.30 uur: Seniorenmaaltijd met diaconie en catechisanten

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Komende zondagen weer bekende voorgangers op de preekstoel. Op 18 maart vieren we de biddag voor gewas, arbeid en visserij, waarin de Cantorij uit Nieuwerkerk haar medewerking zal verlenen. Deze cantorij onder leiding van Ria van Sluijs, bij velen wel bekend, zal ook nog worden versterkt met Erica van Stee-Berrevoets op dwarsfluit. Weet u elke zondag welkom, voor uw wekelijkse portie geestelijk voedsel!

Ten slotte: Volgende week zal de uitnodiging voor de biddag in de bus vallen met het bekende envelopje. Dat willen we een week later weer ophalen, wilt u zorgen dat het klaar staat? Bij voorbaat dank voor uw gave! Ook zal er een brief bij zitten waarin u gevraagd wordt om mee te werken aan een ledenboek. Op 8 april kan er dan na de dienst, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris, indien nodig een foto van u worden gemaakt. Meer informatie kunt lezen in de brief. Van harte aanbevolen!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke