Wijkavond:

Op donderdagavond 8 februari was de eerste Wijkavond in ’t Kerkerf. Met een groep van twaalf mensen hebben we gesproken over het thema ‘delen’ aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Vooraf aan het gesprek hebben we met elkaar gegeten. Paola en Steef hadden dit verzorgd, waarvoor dank. De soep en de broodjes smaakten heerlijk! Al met al een erg geslaagde avond. Deze Wijkavonden zullen in de toekomst daarom vaker gaan plaatsvinden. In het Kerkgeluid van januari kunt u de nodige informatie vinden over deze avonden. U zult te zijner tijd overigens vanzelf een uitnodiging ontvangen van een ouderling om deel te nemen aan een Wijkavond.

 

Verkiezing ambtsdrager:

Helaas moet de kerkenraad de gemeente inlichten over het tussentijds terugtreden van ouderling-kerkrentmeester E. Pors wegens privé-omstandigheden. Daarom willen wij de belijdende leden uitnodigen om een naam te noemen van lidmaten die zij geschikt achten het ambt van ouderling-kerkrentmeester te vervullen. U kunt hiervoor een briefje met daarop de namen van uw voordracht voorzien van uw eigen naam en ondertekend in de brievenbus van ’t Kerkerf inleveren tot en met 9 maart. Hierna zal de kerkenraad een dubbeltal opstellen en hier mededeling van doen. De datum van verkiezing zal dan ook gemeld worden. Mag deze vacature een plaats krijgen in uw gebeden? Wij bedanken Eric voor zijn tijd en inzet de afgelopen jaren en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe.

Meeleven:

Op vrijdagavond 16 februari is in de leeftijd van 93 jaar Maria Joppa Hendrikse-Hagesteijn overleden. De laatste jaren woonde zij in de Wieken in Zierikzee. We wensen haar familie en allen die haar lief zijn Gods troost en nabijheid toe.

 

Actiedag 19 mei 2018:

De actiedag komt al steeds dichterbij. Op 19 mei is het zover. Elke eerste vrijdagavond van de maand kunt u spullen inleveren in ’t Kerkerf. De eerste inleveravond is vrijdagavond 2 maart van 19:00-20:30 uur.

Activiteitenagenda:

Vrijdag 2 maart

- 19:00-20:30 uur inleveren spullen actiedag, ’t Kerkerf.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

ds. Edwin Groot Karsijn