Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

Volgende week zondag 26 sepember 2021 vieren wij de start van het winterwerk in onze gemeente. Wij vragen u om uw voor- en dankbeden voor deze startdienst op een briefje in te leveren bij de dienstdoende coördinator, of voor zaterdag 25 september te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---

Zingen tijdens de Erediensten.

Afgelopen tijd werden er diverse vragen gesteld, wanneer er weer volledig gezongen kon worden tijdens de kerkdiensten. Om hier antwoord op te kunnen geven, is de kerkenraad dinsdag 31 augustus bijeen geweest en heeft hier uitvoerig over gesproken. De adviezen van de landelijke kerk zijn niet veranderd. Maar omdat de meeste gemeenteleden volledig gevaccineerd zijn en de besmettingen heel laag zijn in onze omgeving, is er -met ruime meerderheid van stemmen- besloten om weer alle liederen te gaan zingen.

Omdat het virus nog totaal niet is verdwenen blijven de volgende maatregelen in onze gemeente gewoon van kracht:
- Voor elke dienst dient u zich nog op te geven.
- De 1,5 meter afstand blijft.
- Als u klachten heeft of iemand in uw omgeving wordt u aangeraden niet naar de kerk te komen.

Tijdens de dienst zullen de kerkdeuren open staan voor voldoende ventilatie, dus ook wanneer het iets kouder wordt buiten. Aan de voorgangers zal gevraagd worden om het aantal coupletten te beperken, zodat er een kleinere kans op besmetting is. Als kerkenraad zijn wij ons ervan bewust dat elk besluit wat er genomen wordt, kan betekenen dat niet iedereen het hierover eens is. Maar dat zal altijd zo blijven. Het virus is nog onder ons en dit zal voorlopig ook wel zo blijven.

Mochten er zich in de komende tijd wijzigingen voordoen, dan kan het bovenstaande altijd weer worden aangepast.

---

Onder het kopje "Overig/documenten' kunt u de vernieuwde gebruiksplannen, de adviezen van het CIO en de landelijke PKN alsmede van de werkgroep Zingen in de kerk vinden.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---

De kerkdeuren staan op zondag wijd open voor u. Meer versoepeling betekent ook meer verantwoordelijkheid. Daarom noemen wij, wellicht ten overvloede, toch weer even de aandachtspunten op:

  • Als er klachten zijn bij u of bij één van uw gezinsleden kom dan niet naar de dienst.
  • Houdt altijd 1,5 mtr afstand van anderen buiten uw eigen huishouden.
  • Schudt geen handen.
  • Volg ten alle tijden de adviezen van de coördinatoren op.
  • Aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagdienst.

Bij aanmelding van kinderen zal er kindernevendienst en crèche zijn in de dienst.

Op de vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u zich aanmelden voor de dienst van zondag, te weten:

10 september t/m 3 oktober bij Jeannette Bil, tel. 06-14147318.
3 september en 8 oktober t/m 31 oktober bij Mara Bolle, tel. 06-22657606.

We hopen u zeer binnenkort in een van de zondagse diensten te ontmoeten.

Mocht u liever niet naar de kerk komen, dan kunt u altijd live meeluisteren met Oosterland, of achteraf naar de dienst luisteren uit onze eigen gemeente onder het kopje De dienst/terugluisteren.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd een ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.