Terugblik op de kerkdiensten: Op 19 mei luisterden we naar dominee de Jong uit Rotterdam. Ze las uit: Marcus 7:31-37 en Romeinen 8:18-26. Als je doofstom bent zit je in een isolement, er is een communicatie probleem. Gelukkig had hij vrienden die hem bij Jezus brachten. Zij smeekten Hem om zijn handen op te leggen. Jezus raakt zijn oren aan en smeert speeksel op zijn tong. Jezus zucht en vraagt zijn Vader om hulp en zegt.”Effata”, wat betekent: ga open jij! De diepere betekenis is dat Jezus tegen ons allemaal zegt, ga open jij, jij die zoveel praat, maar zo weinig te zeggen hebt, ga open jij, die wegkruipt omdat je je minder voelt. Hoor mijn stem. Open je en laat je zegenen.

De week daarna op 26 mei kregen we uitleg over het bekende verhaal van Naäman door dominee de Graaf, met als tekst: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Het dienstmeisje vertelde over de profeet in Israël die Naäman wellicht beter kon maken. Met brief voor de koning en geschenken vertrekken ze. Elisa laat zeggen wat hij moet doen. Naäman is boos, omdat Elisa niet zelf komt en gaat naar huis. Maar zijn knechten praten op hem in en hij doet het alsnog. Hierna doet hij zijn geloofsbelijdenis. We zijn genezen en we hebben er hulp bij nodig, je hebt een zetje nodig om tot genezing te komen. Elke zondag krijgen we dat zetje hier in de kerk. En dan weet je: er is maar één God. Ga in vrede.

Op Hemelvaartsdag ging onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn voor. Hij las uit het tweede boek van Lucas, Handelingen 1 de verzen 1-14. De apostelen staren naar boven, waar Jezus in een wolk aan hun zicht werd ontnomen. Hij steeg verticaal op naar de Hemel, waar hij zit aan de rechterhand Gods. Maar waar is die hemel? Astronauten hebben hem niet gevonden, er is een groot heelal, een grote ruimte rondom de aarde. Wij kunnen dat niet beseffen, maar waarschijnlijk is God altijd onzichtbaar, onherkenbaar bij ons. We hebben de ‘zonnebril’ van het geloof nodig om het te kunnen zien.

Afgelopen zondag ontvingen we voor de eerste keer dominee de Lang uit Zaamslag. Hij las uit Openbaring 21: 10-12, 22-27 en Johannes 14: 23 – 29. Johannes beschreef vanuit zijn gevangenis op Patmos zijn visioen op de nieuwe wereld. Hij zag Jeruzalem met 12 poorten, die niet dicht konden, iedereen kan naar binnen. Er was geen tempel, want God zelf was aanwezig. Er zal geen dag en nacht zij, omdat Zijn licht altijd schijnt. We wachten op de dag dat het zover is, de voorpleiter, de Heilig Geest is voor ons aan het werk.

Meeleven: Vrijdag 31 mei is Kees den Boer geopereerd en we wensen hem en zijn familie Gods nabijheid toe in deze herstelperiode. We bidden ook voor Ria Berrevoets, nu zij thuis verder hersteld. Er zijn meerdere mensen van wie we weten, dat ze God hulp nodig hebben, bid voor ze stuur een kaart, een berichtje. Laat weten dat u aan hen denkt, het helpt. Geef ze een zetje!

Als je examen gedaan hebt, wil je dan de uitslag doorgeven aan Marja Huisman? Bedankt en Succes!

Woord van dank: Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten en berichten die ik heb mogen ontvangen voor mijn 30e verjaardag. Het was een heerlijke en feestelijke dag! Bedankt!

Met hartelijke groet, ds. Edwin Groot Karsijn

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende voorgangers op de preekstoel. Dominee Reehost was mijn redding, nadat een andere dominee zijn dienst had teruggegeven. Hierna mag hij met vakantie☺. Dominee Meeuwisse kennen we ook allemaal, kom naar haar luisteren, ze verkondigt het Evangelie: de goede boodschap!

Ten slotte: De agenda is op het moment leeg, we gaan richting de zomervakantie. Op de achtergrond zijn we bezig met het organiseren van de dienst op locatie op 7 juli met dominee Sinke en de gemeentedag die we willen houden op 21 september. Schrijf deze datums alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Op Bevrijdingsdag preekte de Wiekenpastor over een bekend gedeelte uit Johannes 21. De discipelen gingen voor het eerst na Pasen vissen maar vingen niets. Pas toen ze op Jezus’ Woord de netten aan de andere zijde uitwierpen werd er een record aantal vissen gevangen. Als het bij ons tegenzit moeten we het misschien over een andere boeg gooien. Laten we daarbij altijd Jezus in het oog houden, Hij ziet ons en weet wat we nodig hebben.

We zien terug op een mooie dienst waarin het huwelijk van Martijn en Daniëlle van Klinken-van der Linden werd bevestigd en ingezegend. Ds. Groot Karsijn preekte over de liefde vanuit 1 Korinthiërs 13. Er werd een duidelijk appèl gedaan om toch niet zonder Gods liefde door het leven te gaan. Onder een stralend zonnetje mocht het gezegende jonge paar de kerk verlaten. We wensen hen nogmaals een prachtig huwelijk toe!

Afgelopen zondag mocht ds. Smink bij ons voorgaan. Hij sprak over de tekst “Heilige Vader, bewaar hen door Uw Naam….”, een stukje uit het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17). Een goede dienst! Mooi om te zien hoe tien kinderen met ouderling Steef mee huppelden naar de kinderdienst! Om heel dankbaar voor te zijn!

Paaskaars: De nieuwe Paaskaars is op het Feest van de Opstanding ontstoken door onze jongste kerk-gangster Grace Hartman. Prachtig dat zo het Licht van Christus elke zondag, de Dag van de Opstanding, mag branden!

Geranium- en boekenmarkt: Het was opnieuw gezellig in en om het Kerkerf. De verkoop van plantjes en boeken heeft € 340,-- opgeleverd. Dank aan onze activiteitencommissie voor het organiseren van het geheel!

Meeleven: Na tien spannende dagen mocht Ria Berrevoets-Moerkerke (Vroonstraat 1, 4321 AE) thuiskomen vanuit het ziekenhuis. Helaas moest ze vorige week vrijdag opnieuw met spoed worden opgenomen. Met haar zijn we dankbaar dat God haar leven heeft gespaard. We wensen haar sterkte toe bij de revalidatie en daarbij denken we ook aan haar man Kees en de kinderen.

Onze trouwe diaken Inca van der Sluis-Meerdink (Provincialeweg 1, 4321 SM) kwam vorige week onverwacht in het ziekenhuis terecht. Wat een schrik! Inmiddels is ze na een operatie weer thuis en doet het even rustig aan. We wensen haar, met Gerrit en kinderen, alles toe wat nodig is.

Al maandenlang is Sylvia Bevelander-de Waaij (Florisweg 6, 4321 TP) door ziekte aan huis gebonden. Ze wacht op een operatie. We denken aan haar en aan Bram en de kinderen en wensen hen goede moed voor de toekomst!

We willen de naam noemen van Xandra Francke-Ackema (Vloedstraat 1, 4321 AN) die we ook missen in de diensten. We hopen dat er elke dag wat meer Licht schijnt in haar leven. We denken daarbij natuurlijk ook aan Jan en de kinderen.

Laat er een muur van gebed om onze zieken heen zijn en laat merken dat u aan hen denkt! Een kaart is zo geschreven en kan zo goed doen…. Onlangs las ik de volgende spreuk: ‘Om te weten of de liefde tot God bloeit in een kerk, moet men vragen hoe de zieken, de eenzamen en de bejaarden behandeld worden….’

Voorgegaan: Op donderdag 9 mei werd uit dit aardse leven weggenomen, onze broeder in het geloof Maljart Broekhuizen, in de leeftijd van 61 jaar. De laatste jaren waren er regelmatig zorgen om zijn gezondheid, de laatste twee maanden heeft hij veel moeten lijden. Afgelopen dinsdag was er een herdenkingsdienst in de dorpskerk waarin onze predikant, ds. Groot Karsijn, de Bijbel heeft geopend bij Psalm 23 – ‘De Here is mijn herder…’ Daarna werd het lichaam van Maljart gezaaid in Gods akker te Kerkwerve, wachtend op de Jongste Dag. We denken aan zijn vrouw Lenie, de kinderen en kleinkinderen en aan zijn hoogbejaarde vader in Nieuw Sandenburgh te Veere die nu zijn enige kind voor zag gaan….. Leven we mee met deze familie? We wensen hen troost en kracht van Boven toe!

Examens: Er is en wordt druk geblokt vanwege de examens. Nog even volhouden en dan is het wachten op de uitslag. Willen de geslaagden (of hun ouders) dit laten weten aan onze scriba Marja Huisman? Tel. 0643188043, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Er wordt graag met jullie meegeleefd door de kerkelijke gemeente!

Verjaardag: Op 22 mei D.V. hoopt onze pastor, ds. H.G.W. Groot Karsijn, de mooie leeftijd van 30 jaar te bereiken. We wensen hem alvast een fijne verjaardag toe en een gezegend nieuw levensjaar, samen met zijn vrouw! En samen wensen we hen een goede voorbereidingstijd nu ze eind volgende maand vader en moeder hopen te worden. Zullen we voor onze enthousiaste en gewaardeerde herder een kaartje op de bus doen? Hier is het adres: Ds. H.G.W. Groot Karsijn, Kerkstraat 29, 4307 AP Oosterland.

Nieuw leven verwacht: Ook in de gemeente is er in enkele gezinnen nieuw leven op komst en daar mogen we dankbaar voor zijn! We vragen de Schepper of hij alles goed wil maken, voor, tijdens en na de geboorte!

Wandeling: Als het weer het toelaat kan er na de dienst van komende zondag, 19 mei, een wandeling worden gemaakt, een initiatief van de Vrouwenkring ‘Bij-één”. Het tochtje zal ongeveer drie kwartier in beslag nemen, daarna is er iets te drinken.

Agenda:

17-05 (19.00–20.30): Slotavond Kerkuiltjes

19-05: (11.15): Wandeling na de dienst (onder voorbehoud)

Jaarrekeningen: De jaarrekeningen van zowel kerkbeheer als diaconie over 2018 zijn gereed. De jaarrekening van kerkbeheer ligt tot en met 24 mei a.s. ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester J. Bolle. Wilt u deze inzien dan kunt u telefonisch een afspraak maken: 720618. De jaarrekening van de diaconie ligt tot dezelfde tijd ter inzage bij diaken L.K. Berrevoets-van Loo, tel. 417191. Maak er gebruik van!

Eilandelijk meeleven: We zijn blij voor en dankbaar met de Hervormde gemeente te Serooskerke nu zij aan het begin van de zomer een nieuwe herder en leraar mogen verwelkomen in de persoon van ds. S.A. Doolaard. Een goede tijd met elkaar toegewenst, onder Gods zegen!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Vier diensten zijn hierboven aangekondigd, weet u van harte welkom om het Woord van God te horen, elkaar te ontmoeten en bemoedigd te worden op onze reis door het leven.

Tenslotte: Met elkaar zijn we, als pelgrims, op weg naar Gods heerlijke toekomst. Wim Plomp dichtte:

“Laat mijn liefde in U blijven,

aangeblazen door uw Geest,

door de wereld heengedragen

naar het hemels Bruiloftsfeest.”

Een vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 14 april luisterden we naar dominee de Rooij die las uit Exodus 12: 1-13 en Lucas 22: 7-20 en bereide ons voor op het avondmaal van Goede vrijdag. Jezus zegt ik heb er hevig naar verlangd dit Pesach maal met jullie te eten. Dit is het nieuwe verbond, dat door mij bloed gesloten wordt. We zitten in de kerk omdat Jezus naar ons verlangd. Jezus zoekt ons, Hij wil met ons een band een verbond. Dat gaat door de hele bijbel zo. Jezus wil met hun het ongedesemde brood te eten, zodat ze opnieuw kunnen beginnen. We vieren het avondmaal tot Zijn gedachtenis. Bereid je op het avondmaal voor, door aan Hem te denken.

Op Goede vrijdag vierden we het avondmaal met onze eigen voorganger. Hij las uit: Mattheus 27: 27-56. Hij heeft zijn vertrouwen op de Here God gesteld. Helpt dat? Komt er nog wat van terecht van Gods plannen nu Jezus aan het kruis hangt? Wat is er goed aan deze vrijdag? De Here God is overal in onze wereld aanwezig, zo dun als een potloodstreepje. We worden gedragen door de dood heen.

Na het paasontbijt met de kinderen hadden we weer onze eigen dominee en hij vertelde dat Jezus was opgestaan, door Johannes 20: 1-18 uit te leggen. Maria Magdalena gaat als het nog donker is naar het graf, de steen is weggerold en het lichaam is weg. Johannes ziet de doeken liggen, maar gaat het graf niet in. Petrus rent naar binnen. Daarna ging ook Johannes naar binnen, hij zag en geloofde. Maria vraagt aan de tuinman of hij weet waar Jezus is. Pas als Jezus haar bij haar naam noemt herkend ze hem: Rabboeni, mijn meester. Maria gaat naar de discipelen: de Heer is waarlijk opgestaan!

Afgelopen zondag, beloken Pasen, stond dominee Sinke op de preekstoel en hij preekte naar aanleiding van Genesis 5: 21-24 en Lucas 24: 25-35. Wat hebben deze lezingen met elkaar te maken? Henoch wandelde met God en Jezus wandelde met de Emmaüsgangers. Wandelen is rust, intimiteit, praten, een relatie hebben (met God). De Emmaüsgangers zagen niet dat het Jezus was, dat hebben we zelf ook wel eens, dat Jezus met je mee loopt, terwijl je het niet ziet! Loop zelf ook eens stukje mee met je vrienden, met je kinderen, ook al ga je de verkeerde kant op, het inzicht volgt. Pasen is ook voor ons elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis.

Meeleven: Er zijn altijd zorgen in de (kerkelijke) gemeente. Neem deze mensen mee in uw gebed. We zijn ook dankbaar voor hen die weer beter mogen worden.

Activiteitenagenda:

Zaterdag 11 mei

- 09.00 – 11.30 uur: Geraniummarkt in ’t Kerkerf (zie bericht hieronder)

Woensdag 15 mei

- 19.30 – 21.30 uur: Ring overleg Schouwen-Duiveland en Tholen

Donderdag 16 mei

- 19.30 uur: Gemeenteavond

Vrijdag 17 mei

- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Geraniumactie: Nieuws van de Activiteiten Commissie

Op zaterdag 11 mei van 9.00 tot 11.30 organiseert de AC een Geranium- en boekenmarkt in ’t Kerkerf aan de Ring, te Kerkwerve. In en rond het dorp zijn de bestelbrieven inmiddels bezorgd. Bestellingen kunt u doorgeven tot en met dinsdag 30 april. U kunt de bestelbriefjes inleveren bij Mieke Vader, Rengerskerkestraat 12. Of u kunt uw bestelling per mail doorgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet u niet erbij te zetten of u uw bestelling komt ophalen of wilt laten bezorgen!

Verder bent u deze ochtend van harte welkom om te komen snuffelen bij de boeken, voor een kopje koffie of misschien voor wat (moestuin)plantjes van eigen kweek voor in uw eigen tuin.

We zien u graag op zaterdag 11 mei!

Hartelijke groet namens de Activiteiten Commissie.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende mensen op de preekstoel. Na de dienst met Jaap Verbruggen, is er de mogelijkheid om na te praten in ’t Kerkerf onder het genot van een kopje koffie of thee. De collecte op 5 mei is voor Syrië: Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt.

Dominee Smink zal waarschijnlijk weer een papieren orde van dienst verzorgen. Komt allen want de Here zoekt u en u ontvangt de goede boodschap.

Ten slotte: Op 16 mei is onze jaarlijkse gemeenteavond waarin de verschillende ambten vertellen wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben, voor zover dat mogelijk is. Na de pauze gaat het over het Heilig avondmaal en het kiezen van ambtsdragers. Als het goed is hebt u hiervoor een uitnodiging gekregen, met ‘huiswerk’ van prof. dr. J. Muis. Als u de folder van prof. dr. J. Muis niet heeft ontvangen, klik dan op de link in de agenda van de website van onze kerk.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad, ga met God!

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: We zien terug op een goede dienst met ds. Van Beek. Hij stelde de vraag uit Mattheüs 16 – ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ook aan ons. Vanuit de kerk klonken enkele antwoorden: “mijn Verlosser” en “mijn Behoeder”. Johannes de Heer beschreef Jezus zo: “Welk een Vriend is onze Jezus, die in ons plaats wil staan.” Laten we in deze Lijdenstijd goed nadenken over Jezus, de Zoon van God, Die onze zonden op Zich nam.

De heer Slabbekoorn verbond het verhaal van Abraham, die zijn zoon Isaäk moest offeren (Genesis 22) met het lijden en sterven van Jezus, ‘Op die heuvel daarginds, aan het ruwhouten kruis’. Hij voor ons, een wonderlijke en niet te bevatten ruil.

Op de eerste zondag in april hoorden we van ds. De Boo woorden van Kajafas, te lezen in Johannes 11. Woorden die achteraf goed passen in het plan van God. Niet alleen de Joden maar alle verstrooiden, allen die geloven, mogen delen in het door Jezus gebrachte offer op Golgotha.

Bijzondere verjaardagen: Onze jarigen, die dit wensen, staan in Kerkgeluid. In deze kerkbode maken we een uitzondering voor onze twee oudste broeders in het geloof.

De heer J. van Damme (Kerkweg 32, 4321 AC) mocht vorige week de hoge leeftijd van 97 jaar bereiken. Prachtig dat hij nog elke zondag in ons midden kan zijn. Zijn trouw is een voorbeeld voor veel gemeenteleden…..

Eind 2017 is hij verhuisd, maar de heer L. Broekhuizen blijft aan onze gemeente verbonden. Op D.V. donderdag 2 mei hoopt hij de mooie leeftijd van 90 jaar te bereiken! Een felicitatie kan naar: Nieuw-Sandenburgh, Rozenhof, kamer 50. Sandenburghlaan 2, 4351 RL Veere.

We feliciteren onze hoogbejaarde broeders en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd!

Huwelijk: Bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Martijn van Klinken en Daniëlle van der Linden. De trouwdienst, die geleid zal worden door ds. H.G.W. Groot Karsijn, zal worden gehouden op D.V. vrijdag 10 mei aanstaande in onze dorpskerk. We wensen het aanstaande bruidspaar een goede voorbereiding toe en straks een stralende trouwdag en een heel gelukkig huwelijk, onder Gods zegen! Wanneer u hen geluk wilt wensen, hun adres is: Haringvlietstraat 2, 4301 XE Zierikzee.

Israëlkring: Eind maart heeft de laatste bijeenkomst van de Israëlkring plaatsgehad. We danken ds. A. van der Ploeg uit Zierikzee voor de leiding hiervan in de afgelopen jaren!

Biddagcollecte: De biddagcollecte heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1949,-- opgebracht en dat is ruim 45% meer dan vorig jaar!! Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Kerkgeluid: Eind vorige week is een nieuw Kerkgeluid uitgekomen. We bedanken allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd door iets te schrijven. Het is niet verboden om ook financieel bij te dragen….Het is altijd fijn om ‘uit de kosten te blijven’. Bij voorbaat dank!

Seniorenmiddag: Deze week (woensdag) hebben onze ouderen een maaltijd bereid voor de jongeren. We hopen dat het een goede ontmoeting is geweest maar daar hoort u ongetwijfeld meer van.

 

Meeleven: Er zijn zorgen in de gemeente, een ingrijpende operatie, wachten op een operatie of andere zorgen om de gezondheid. Wanneer we ervan weten…leven we mee met mensen in gemeente en dorp? Voor iedereen die het moeilijk heeft vanwege ziekte of gemis: veel kracht van Boven toegewenst!

Wandeling na de dienst: Het lijkt de dames van Vrouwenkring Bij-Één  mooi om op een zondag na de dienst met elkaar als gemeente een wandeling te maken. De datum is afhankelijk van het weer. Op de betreffende zondag zal dit voorafgaand aan de dienst worden afgekondigd. Van harte uitgenodigd om gezellig mee te lopen. De wandeling zal ongeveer drie kwartier duren en na afloop is er gelegenheid om iets met elkaar te drinken.

Agenda:

12-04 (19.00-20.30): Kerkuiltjes

24-04 (19.30-21.30): Groeigroep

11-05 (09.00-11.30): Geranium- boekenmarkt in ’t Kerkerf

16-05 (19.30): Gemeenteavond

17-05 (19.00–20.30): Kerkuiltjes

Avondmaalscollecte: De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. Help mee en steun de slachtoffers. Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai'. Of geef tijdens de collecte op Goede Vrijdag!

Geranium- en boekenmarkt: Op zaterdag 11 mei, van 9.00 tot 11.30 uur, organiseert de activiteitencommissie een geranium- en boekenmarkt. Wat is er nog nodig? Oude bloempotten, mandjes en/of leuke lege plantenbakjes kunt u inleveren bij Anita Brouwer, Zwaardweg 6 (0111-672004). Eigen gekweekte plantjes (bijvoorbeeld van kruiden, tomaten, komkommer, groente, courgette, enz.) kunt u vrijdag 10 mei afgeven in ‘t Kerkerf. Indien niemand aanwezig, kunt u deze ook afgeven bij Rianne de Geus, Kerkweg 20. (Oude) boeken over of een boekenkast die nodig aan wat ruimte toe is? Gooi deze niet bij het oud papier, maar lever ze in bij de familie Post, Kerkweg 34a. Bestelformulieren worden vanaf begin april huis aan huis bezorgd. Bestellingen kunnen ook via de mail worden gedaan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Gehoopt wordt op een gezellige verkoop met een mooie opbrengst!

Gemeenteavond: Op donderdag 16 mei vindt de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Er zal dan opnieuw worden gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal. Een persoonlijke uitnodiging volgt.

 

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Vier diensten zijn aangekondigd, de voorgangers hoeven we niet aan u voor te stellen. We mogen rekenen op een goede verkondiging van het Evangelie en we mogen van tevoren vragen om de leiding van de Heilige Geest. We hopen op een volle kerk op de avond van Goede Vrijdag want: zonder Goede Vrijdag kunnen we onmogelijk een vreugdevol Paasfeest vieren…. Op de Eerste Paasdag zal een nieuwe Paaskaars worden ontstoken. Zorg dat u daarbij bent!

Tenslotte: Een troostrijke gedachte voor alle lezers: “Als vooruitkijken je bang maakt en achterom kijken je pijn doet, kijk dan omhoog, God zal je helpen!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 10 maart luisterden we naar de uitleg van Mattheus 16: 13-26 en 1 Petrus 5: 6-11 door dominee F. van Vliet uit Zaamslag. De dominee vroeg of we Simon Jones kende, in de bijbel Simon Barjona geheten. Jezus noemde Simon, bij zijn eigen naam. Daarna gaf hij hem de naam Petrus (rots). Wij worden ook bij name genoemd, wees jezelf en niemand anders. Dien de Heer, want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden!
Zondag 17 maart vierden we biddag met onze eigen dominee H.G.W. Groot Karsijn en het koor VZOS uit Oosterland. We lazen het hele verhaal uit Exodus over het gouden stierkalf. Wat bedoelt God hiermee? Her geduld is op, ze maken zelf een god. Waarom willen mensen een beeld van God / goden maken? Dat stierkalf beeld de Here God zelf uit. Het is geen afgod. Onze God wil niet worden gevangen in een beeld. Hij is altijd groter dan onze gedachten, Hij past niet in ons beeld, in ons beeldje. Zo’n beeldje kan niet praten, maar onze God spreekt, Hij is een persoon. Hij wil met ons in gesprek. Geduld en geloof zijn met elkaar verbonden, zodat je elkaar kunt respecteren. Op de berg brengt Mozes God op andere gedachten. We moeten met elkaar in gesprek en ook met God, we moeten allemaal voorbidders zijn. Wij zijn het beeld van God, we moeten blijven bidden, in gesprek blijven, zodat Hij ons kan boetseren naar Zijn beeld.

Meeleven: We bidden voor Gods nabijheid voor families met rouw, recent en langer geleden. Het waren er de laatste tijd veel en ze worden gemist. We weten allen dat ze op een betere plaats vertoeven, maar hier op aarde is er een lege plaats ontstaan. Neem hen mee in uw gebed!

Activiteitenagenda:
Dinsdag 26 maart
- 09.30 – 11.30 uur: Israël kring o.l.v. dominee A. van der Ploeg
Woensdag 27 maart
- 18.00 uur: wijkavond, voor diegenen die zijn uitgenodigd. (Iedereen wordt een keer uitgenodigd)
Maandag 1 april
- 19.00 – 20.00 uur: catechisatie
Dinsdag 2 april
- 19.30 – 21.30 uur: groeigroep
Woensdag 10 april
Seniorenmiddag, meer informatie volgt nog
Vrijdag 12 april
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Het is in deze lijdenstijd, weer een kerkbode voor drie weken, met bekende voorgangers op de preekstoel. Komt allen luisteren naar het evangelie, de goede boodschap (#doeslief).

Ten slotte: Het is nog een ‘eind weg’ maar, reserveert u alvast donderdagavond 16 mei in uw agenda. Dan hebben we weer een gemeenteavond, waar naast de verslagen van de diverse ambten ook het avondmaal weer ter sprake komt. Om u hier op voor te bereiden staat er in de agenda van de website een link, naar het stukje van J. Muis, over de maaltijd van de Heer. We hopen u daar allemaal te ontmoeten in ’t Kerkerf.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke