Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

Verkiezing ambtsdragers

Nadat u als gemeenteleden briefjes hebt ingeleverd met namen van mensen die u geschikt acht de bestaande en komende vacatures in de kerkenraad te vervullen, heeft de kerkenraad in zijn laatste vergadering besloten de volgende gemeenteleden te benoemen:

In de vacatures van ouderling:
- dhr. J. Berrevoets
- dhr. H.A. Kesteloo
- dhr. P. Kloet

In de vacature van diaken: mevr. H.P. Jasperse-Stouten.
In de vacature ouderling-kerkrentmeester dhr. J. Francke.

Zij hebben allen hun benoemingsbrief de afgelopen week ontvangen en hebben een bedenktijd van 1 week.

Laten we voor hen bidden om in hun hart en in gebed met Onze Heiland hun roeping te overwegen, zodat ze tot een goede beslissing kunnen komen

---

Update corona maatregelen

Na de persconferenties op 3 en 12 november jl. zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid, de landelijke PKN en het CIO.
Als kerkenraad sluiten wij ons aan bij het advies van de CIO:
- We houden 1,5 mtr. afstand tot elkaar (uiteraard gezinnen uitgezonderd).
- Er worden banken overgeslagen, u kunt gaan zitten waar de groene 'Welkom' bordjes liggen en
  schuift u zover mogelijk bij het gangpad vandaan.
- Elke zondag zijn er twee coördinatoren aanwezig om u welkom te heten en u een plaats te wijzen.
- Dringend advies om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
- Beide ingangen blijven in gebruik. De gemeenteleden die links langs de muur willen zitten, vanaf de hoofdingang gerekend, kunnen de kerk binnenkomen en verlaten via de zijingang bij de keuken.

- Houdt u bij het in- en uitgaan van de kerk rekening met elkaar en ontsmet uw handen.
- De algemeen geldende regels blijven belangrijk: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen en schud geen handen.

De kerkenraad hoopt u in de Eredienst te mogen ontmoeten en wenst u gezegende Erediensten toe.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Ondanks de laatste maatregelen van de overheid wordt het inzamelen van de boeken en actiedagspullen niet opgestart. Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.