Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk bedankt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overlijden Gerrie van den Hoek

Op maandag 19 juli 2021 is na enkele dagen van hoop en wanhoop uit het leven gerukt ons gemeentelid Gerrie van den Hoek in de leeftijd van 50 jaar. Gerrie was de man van ons gewaardeerd kerkenraadslid Vera van den Hoek en vader van hun drie kinderen Robin, Sophie en Hannah van den Hoek.

We wensen Vera, kinderen en verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid bij dit grote verlies.

Op verzoek van de familie vindt de herdenkingsdienst en de plechtigheid op de begraafplaats in besloten kring plaats.

De dienst is zaterdag 24 juli 2021 om 11.00 uur te volgen via livestream: www.uitvaartstream.live/vandenhoek

Vanaf ongeveer 12.30 uur gaat de begrafenisstoet van het parkeerterrein van WIK via de Ring, waar een ronde om de kerk zal worden gedaan, naar de begraafplaats.

De familie geeft aan het op prijs te stellen als een ieder die medeleven wil tonen zich opstelt langs de route om zo een haag te vormen. Het is niet de bedoeling dat u aansluit.

Indien u met de auto komt, wordt u verzocht niet op het terrein van WIK te parkeren.

---

Onder het kopje "Overig/documenten' kunt u de vernieuwde gebruiksplannen, de adviezen van het CIO en de landelijke PKN alsmede van de werkgroep Zingen in de kerk vinden.

---

De laatste wijzigingen in de coronamaatregelen: We mogen met 60 mensen mensen in de kerk (incl. klinderen en excl. medewerkers) Voor ons betekent dit dat wij ons niet meer aan de aantallen hoeven te houden. Wel blijft de afstandsregel van 1,5 meter van kracht en mogen we bij ons nog ALLEEN de liederen na de preek en het 'Amen' na de zegen zingen. Ook kunnen we hardop het 'Onze Vader' bidden.

---

De kerkenraad heeft nog twee openstaande vacatures van ouderling.

---

Omdat eigenlijk iedereen de regels wel weet, zeggen wij aan het einde van de dienst niet meer hoe de routing is. Bij het verlaten van de kerk neemt u dezelfde route terug zoals u gekomen bent. Ritsend bank voor bank en iedereen houdt 1,5 mtr. afstand van anderen buiten hun eigen gezin.

 ---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---

De kerkdeuren staan op zondag wijd open voor u. Meer versoepeling betekent ook meer verantwoordelijkheid. Daarom noemen wij, wellicht ten overvloede, toch weer even de aandachtspunten op:

  • Als er klachten zijn bij u of bij één van uw gezinsleden kom dan niet naar de dienst.
  • Houdt altijd 1,5 mtr afstand van anderen buiten uw eigen huishouden.
  • Zing alleen wanneer dat aangegeven wordt en schudt geen handen.
  • Volg ten alle tijden de adviezen van de coördinatoren op.
  • Aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagdienst.

Bij aanmelding van kinderen zal er kindernevendienst en crèche zijn in de dienst.

Op de vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u zich aanmelden voor de dienst van zondag, te weten:

2 juli t/m 8 augustus bij Jeannette Bil, te. 06-14147318.
13-27 augustus bij Mara Bolle, tel. 06-22657606.

We hopen u zeer binnenkort in een van de zondagse diensten te ontmoeten.

Mocht u liever niet naar de kerk komen, dan kunt u altijd live meeluisteren met Oosterland, of achteraf naar de dienst luisteren uit onze eigen gemeente onder het kopje De dienst/terugluisteren.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd een ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.