Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk bedankt.

---

Door de verlenging van de lockdown blijven ook onze kerkdeuren in lijn van de regelgeving in ieder geval tot 8 februari 2021 gesloten. In de nieuwe regelgeving is ook aangegeven dat er niet meer gezongen mag worden, Oosterland volgt deze lijn. Tevens is het aantal aanwezigen tijdens de online Eredienst verder afgeschaald naar de predikant, de organist, de koster en twee kerkraadsleden van elke kerkelijke gemeente één.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---

Verkiezing ambtsdragers.

Door verschuivingen in het rooster van aftreden zijn in onze gemeente eind dit jaar 4 ambtsdragers aftredend, namelijk:
Ouderling-kerkrentmeester Dhr. J. Bolle
Ouderling mevr. M.J. Huisman
Diaken Mevr. H.M. van der Sluis-Meerdink
Ouderling dhr. S.L. van der Wekken

Geen van de genoemde ambtsdragers stelt zich herkiesbaar, hiermee ontstaan er in de kerkenraad 4 vacatures per 1 januari 2021.

Als gemeenteleden werd u uitgenodigd namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht het betreffende ambt te vervullen. Velen hebben hier gehoor aan gegeven, er zijn veel namen aangereikt. De Kerkenraad is hiermeee aan de slag gegaan.

Dat deze verkiezing een plaats in uw gebeden mag hebben.

 -----

Kinderen:

Voor de kinderen zijn er ook Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindernevendienst mee werkt. Betrek uw kind zoveel mogelijk bij het geloofsleven en de (online) diensten.

---

Deze Kerstbrief van de landelijke PKN willen wij als uw Kerkenraad graag met u delen.

---

Vanwege het aanzwellende aantal besmettingen van het Covid-19 virus zijn
alle kerkdiensten en kerkelijke activiteiten de komende tijd afgelast.

Hierin volgen wij de termijnen en richtlijnen die de Nederlandse overheid stelt en de dringende adviezen die de landelijke kerk en Classis Delta ons hebben gegeven.

Ook al is er geen fysieke kerkdienst, het is wel mogelijk om live mee te luisteren met de kerkdienst van de Hervormde gemeente in Oosterland of via www.kerkdienstgemist.nl, net als tijdens de eerste lockdown. 
Elke zondag om 10.00 uur zal er live een dienst worden uitgezonden.

De dienst kunt u ook achteraf terugluisteren via deze site of vis www.kerkdienstgemist.nl. Eventuele voor- en dankbeden of mededelingen kunt u kenbaar maken aan ouderling mw. K. van de Panne-den Boer telefonisch of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Overige informatie kunt u in de actuele nieuwsberichten van onze gemeente vinden.

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen computer, smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

De kerkenraad wenst u onder de gegeven moeilijke omstandigheden toch goede diensten, een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar met allen die u zijn toevertrouwd.

Houdt u deze site in de gaten voor wijzigingen en actuele berichtgevingen!


Behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd een ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Het kinderkerstfeest is niet doorgegaan.
Bent u  nieuwsgierig naar wat de kinderen thuis hebben gedaan of wilt u deze zelf thuis meedoen? Klik dan hier voor het document en kijk het filmpje Kinderkerst met Rianne, bekijk de foto's.

---

Op de derde Adventszondag,13 december jl., mochten wij ook weer het Heilig Avondmaal vieren.
Wat een zegen om te weten dat Jezus voor ons allen gekomen is en Zijn leven voor ons gegeven heeft.
We kunnen op dit moment niet samen aan de tafel zitten maar blijven in de banken zitten, waar de diakenen ons het brood en de wijn komen aanreiken.

Advent 3 1 HA brood  Advent 3 1 HA wijn

Hij heeft ons lief en komt werkelijk naar ons toe, ook in deze moeilijke coronatijd.

------

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.