Terugblik op de kerkdiensten: Op 13 oktober beleefden we een goede dienst met mevrouw ds. Wolters. Over de dood van Saul ging het (2 Samuël 1), nepnieuws. Maar ook over de liefde van Jezus (Lucas 17) voor alle mensen van elke kleur en elk ras. Hoe staat het met onze liefde en vergevingsgezindheid? De tafel voorin de kerk stond vol bloemen. Eén bloemstukje ging naar ons oudste vrouwelijke gemeentelid, mevrouw A. Stuik-Dijke in ’t Opper te Bruinisse die onlangs 96 jaar mocht worden.
Afgelopen zondag vierden we een feestelijke en vrolijke kinderdienst in een goed gevulde kerk. Hannah las de geloofsbelijdenis. Onze eigen predikant las uit de kinderbijbel het Scheppingsverhaal. Tijdens de uitleg konden de kinderen aankruisen wat ze hoorden, bingo in de kerk! Natuurlijk hielpen de kinderen mee collecteren. Wat een prachtig moment toen aan het eind van de dienst onze twee jongste gemeenteleden, Abe en Lars, werden binnengebracht!

Meeleven: Laten we onze zieken, alleengaanden en ouderen merken dat we hen niet vergeten? Een kaart of bezoekje kan veel goed doen. Iedereen die het onder ons moeilijk heeft wensen we Gods liefdevolle nabijheid toe.

Entree: In de afgelopen week is de entree van de kerk door enkele vrijwilligers onder handen genomen, we kunnen trots zijn op het resultaat. De muren van de hal zijn prachtig wit geworden. Veel dank voor dit werk aan ons Godshuis!

Herfstfair: Het was afgelopen gezellig druk in het Kerkerf! Veel mensen kwamen een kijkje nemen en kochten, aten of dronken iets. De opbrengst mag er zijn, ruim € 1000,--! We bedanken de activiteitencommissie voor de organisatie van de Herfstfair en iedereen die aan het welslagen heeft bijgedragen!

Actiedag: Vrijdag 1 november, tussen 19.00-20.00 uur kunt u uw spullen voor de actiedag brengen in ’t Kerkerf. Ook is er een ophaalronde door het dorp. Bij de ophaalrondes kunt u uw spullen voor 19.00 uur aan de straatkant zetten. Deze worden dan vanzelf bij u opgehaald. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). We komen dan de spullen bij u ophalen. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan bij de familie Post. aan Kerkweg 34a,

Gezocht: uitzoekhulp! De leden van de activiteitencommissie zoeken momenteel zelf alle ingeleverde spullen uit. Alles wordt gesorteerd zodat het op de actiedag zelf direct bij de juiste kraam gezet kan worden. Ze kunnen bij dit uitzoekwerk nog hulp gebruiken. Heeft u een ochtend, middag of avondje tijd? Laat het even weten. Zodra er veel spulletjes zijn, dan wordt bekeken wanneer het voor de meesten het beste uitkomt. Aanmelden kan via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt ook één van de leden van de activiteitencommissie aanspreken.

Vrouwengesprekskring Bij-Één: Deze komt samen op dinsdag 5 november aanstaande om 20.00 uur bij Rianne Hartman, Provincialeweg 12.

Dankdag: Nu alvast uw aandacht gevraagd voor de aanstaande dankdag. In de week van maandag 4 november kunt u hiervoor een uitnodiging in uw bus verwachten. Daarbij ook het bekende (nog lege) zakje voor de zogenaamde ‘Oogstcollecte’. We mogen dankbaar zijn voor alle goede gaven die God ons dagelijks schenkt. Alles wat we hebben komt van Hem. Zullen we dankbaar offeren zodat het werk in onze gemeente kan doorgaan? Bij voorbaat dank!

Seniorenmiddag: Op woensdag 6 november, Dankdag, vindt een seniorenmiddag plaats in ’t Kerkerf. Deze begint om 14 uur en zal rond 17 uur worden afgesloten. Onze actieve diaconessen verzorgen deze middag. Ons gemeentelid Marja Post neemt de senioren mee op reis door Guatemala, waar dochter Petra woont. Zorg dat u er bij bent!

Voedselactie Dorcas: Op woensdag 6 november kunnen boodschappen (voor de boodschappenlijst zie Kerkgeluid) worden ingeleverd in ’t Kerkerf, van 14 – 17 uur. Wij hebben het zo goed! Dan is het ook goed om te delen met de velen die het niet zo breed hebben. Laten we blijmoedig delen van onze overvloed!

Oproep kerkrentmeesters: Nog niet alle toezeggingen voor Kerkbalans 2019 zijn voldaan… Vriendelijk verzoeken zij, indien van toepassing, uw aandacht hiervoor! Alvast bedankt!!

Agenda:
25-10 (19.00): Kerkuiltjes in ‘t Kerkerf
25-10 (19.30): Bijbelquiz in Thomaskerk te Zierikzee
28-10 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf
29-10 (18.00): Wijkavond in ‘t Kerkerf
01-11 (19.00): Inleveren spullen actiedag in ’t Kerkerf
05-11 (20.00): Vrouwengesprekskring Bij-Één, Provincialeweg 12
06-11 (14.00): Seniorenmiddag in ‘t Kerkerf
06-11 (14.00): Dorcasactie in ‘t Kerkerf
11-11 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf
15-11 (19.00): Kerkuiltjes / Cirkelslag in ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag gaat voor het eerst mevrouw ds. M.M.M. Leydens bij ons voor. Begin van deze eeuw was ze predikant te Burgh waar ze nu weer woont. Bezorgen we haar een warm welkom? Denkt u aan het ingaan van de wintertijd op de laatste zondag van oktober? De nacht duurt een uurtje langer…. Een week later mogen we elkaar na de dienst ontmoeten in ‘t Kerkerf onder het genot van een kopje koffie of thee. We wijzen u alvast op de Dankstond voor gewas, arbeid en visserij op zondag 10 november. Het Gospelkoor Sheborim uit Middelburg hoopt hieraan medewerking te verlenen. In alle diensten is, vanzelfsprekend, iedereen van harte welkom!

Tenslotte: Een gedachte van Max Lucado: “Toen Christus werd gevraagd hoe groot zijn liefde was, strekte Hij zijn ene hand naar rechts en zijn andere naar links en liet ze in die positie vastnagelen, zodat je zou weten dat Hij is gestorven uit liefde voor jou!”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Dominee A.H. Groen was onze voorganger op 29 september, hij las uit Exodus 5: 1-14. Vierhonderddertig jaar na Jozef, vond die farao dat het Israëlitische volk kleiner moest worden. De jongetjes moesten in de Nijl, een van hun goden. De Nijl bracht altijd water, altijd leven. De Egyptenaren vonden het geweldig, kinderoffers waren de beste offers die je kon brengen. De Israëlieten riepen om God. Achter de schermen werkte God aan de verlossing: Mozes. Hij leert naast besturen van een volk ook schrijven. Mozes vlucht na de moord op de Egyptenaar. Hij is 40 jaar herder bij zijn schoonvader, hij leert het woestijn leven. Dan is de tijd zover, God roept Mozes in de brandende braamstruik. En Mozes gaat, terug naar de farao, via het volk. Het volk dankte dat God naar hen omzag. Vol goede moed gingen Mozes en Aaron naar de farao, dat viel tegen! Wie is die Here dan wel? Ik ken hem niet, daarom laat ik ze ook niet gaan. Dat geluid horen we ook vandaag: ik ken God niet, ik heb geen boodschap aan Hem. De mens als vandaag is als de farao van toen, een goddelijk persoon. Mozes verzint de straf van het zwaard of de pest, maar dat had God niet gezegd tegen Mozes. We vullen allemaal wel eens wat zelf in. Mozes doet dat om de farao in beweging te krijgen, hun goden deden ook rare plichtplegingen. God zoekt een weg om ons te verlossen, opnieuw is God neergedaald om ons te verlossen en ook dat was eeuwenlang voorbereid. Wees discipel van Jezus, alles is reeds voorbereid, maar we kunnen het niet zien. Wandel met zijn verhalen, zijn geschiedenissen. Goede reis!
Op 6 oktober stond dominee M. Beerends-van Waardenberg op de preekstoel. De schriftlezingen waren: Leviticus 26: 1-6 en Mattheüs 25: 31-40. Sinds de reformatie is de bijbel centraal te komen staan. Protestanten willen de samenleving erbij betrekken. Het geloof is in Nederland niet meer vanzelfsprekend. Maar je wilt het graag overbrengen, maar hoe doe je dat? Jezus is het levend woord van God wat ons vooruit gaat. De bijbel is belangrijk, maar Jezus spreekt tot onze verbeelding. We hebben Jezus nodig, wij zijn de belichaming van Hem op aarde. In de tijd tussen heengaan en terugkomst, moeten wij voor elkaar zorgen, niet oordelen. Mensen plaatsen elkaar in hokjes, toen en nu. Kun je Christus ontmoeten in de ander? Dan is hij nabij, wonend in ons midden!

Meeleven: We bidden om Gods nabijheid bij de families Bevelander-de Bruine en Bevelander-de Waaij, na het overlijden van hun (schoon)moeder. Verder kennen we allemaal mensen in onze nabijheid die ziekte of moeilijkheden hebben, bid voor ze, stuur een kaartje, ga even langs. Het helpt!

Herfstfair: Op 19 oktober is de herfstfair er weer. Als u nog klimop en / of hortensia in de tuin heeft staan, dan kunt u dat woensdag 16 oktober in ’t Kerkerf afgeven (9.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00 – 21.00 uur). Indien u wilt dat het opgehaald moet worden dan kunt u contact opnemen met Anita Brouwer. Op woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober bent u van harte welkom om mee te helpen met de voorbereidingen. Stuur even een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!
Op de herfstfair zelf staan de kramen met pompoenen, kalebassen, herftsbloemstukjes en nog veel meer klaar. Ook de befaamde pompoensoep is er weer! Van de opbrengst gaat er 5% naar een van onze spaardoelen van dit seizoen de bas stichting (www.debasstichting.nl). Kom even een bakje doen!

Activiteitenagenda:
Maandag 14 oktober
- 19.00 uur: catechese
Zaterdag 19 oktober
- 09.30 – 13.30 uur: Herfstfair
Maandag 21 oktober
- 19.30 uur: kerkenraadsvergadering
Vrijdag 25 oktober
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes
- 19.30 uur: Eilandelijke bijbelquiz in de Tomaskerk te Zierikzee

Kerkenraad: Door periodiek aftreden van dhr. J. Francke en mw. L. Berrevoets-van Loo komen er twee vacatures vrij in de kerkenraad aan het eind van het jaar, de termijn van mw. M.J. Huisman loopt ook af, maar zij voelt zich geroepen om nog een termijn in de kerkenraad te blijven, zij het in een andere functie. Als vanuit de gemeente binnen vijf dagen geen bezwaren zijn ingediend zal zij begin volgend jaar worden bevestigd als ouderling-scriba en zich alleen bezighouden met het scribaat. Voor de twee vacatures die daarna overblijven, namelijk diaken en ouderling kerkrentmeester vragen wij de gemeente namen te noemen van belijdende leden die u voor deze functies geschikt acht. U kunt deze namen schriftelijk inleveren, voorzien van uw handtekening in de brievenbus van ’t Kerkerf.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag maken we kennis met dominee L. Wolters-Berghout uit Renesse. Ze vangt de beurt op van een voorganger die heeft afgezegd. Heel fijn dat ze dat wil doen! Ook hebben we die dag een voor ons nieuwe organist en de dienst is live te volgen op radio Schouwen-Duiveland. De week erna is er een kinderdienst gepland, dus geen kindernevendienst. Deze dienst zal geleid worden door onze eigen voorganger. Komt allen, u hoort de goede boodschap, het evangelie!

Ten slotte: Dominee Groen had nog een mooie uitsprak over de leefregels. Sommige mensen vinden die leefregels net boeien (die je handen binden). Het zijn ook boeien, maar dan boeien in de vaargeul om de weg te kunnen vinden, opdat wij door de wereldnacht de weg vinden naar Zijn woning!
Het was de bedoeling om weer met elkaar te lopen, met de vrouwenclub ‘Bij-Eén’, na de dienst van 6 oktober, maar door het slechte weer is de wandeling uitgesteld. De nieuwe datum volgt!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,
Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: We vierden een mooie dienst met ds. Van Beek. Het was opnieuw Pinksteren in de kerk. Over ‘wind’ ging het. In de brief aan de Tessalonicenzen staat dat we de Geest niet uit moeten doven. Dat kan door de Bijbel niet te lezen, onze handen niet te vouwen, onze plaats op zondagmorgen leeg te laten…… Dit moeten we niet willen! Laten we in de wind gaan staan, Woord en Geest toelaten in ons leven. Dat alleen maakt ons rijk en geeft werkelijk toekomst!
Afgelopen zondag was de kerk helemaal gevuld en beleefden we een feestelijke start- en doopdienst. Onze predikant, ds. Groot Karsijn, opende de Bijbel in Handelingen 8 (vers 26 – 40). De ontmande kamerling uit Ethiopië wilde zo graag bij het volk van de God horen maar was niet welkom. God gebruikte Filippus om aan deze minister van financiën het Evangelie te verkondigen. Omdat de kamerling geloofde kon hij, zomaar langs de kant van de weg, door Filippus gedoopt worden. Ongeacht wie we zijn of wat we op onze kerfstok hebben….bij God is iedereen welkom! Er werd heerlijk gezongen onder begeleiding van ‘onze’ Aart-Jan!

Gedoopt! Op zondag 22 september jl. zijn door de Heilige doop aan de gemeente toegevoegd: Abe Hugo Jacob Hartman (geb. 04-06-2019), zoon van Rob en Rianne Hartman-Bakker (Provincialeweg 12, 4321 SM) en Lars Kornelis Kloet (geb. 13-08-2019), zoon van Peter en Marijke Kloet-Sonneveld (Weelweg 20, 4321 AH). We bidden dat Abe en Lars hun Schepper mogen leren kennen en daar kunnen de ouders en wij allemaal aan bijdragen!

Doopboek: Het doopboek, waarin nu ook de namen van Abe en Lars staan, is in 1915 in gebruik genomen. Op 11 september jl. is Martinus Hart op 102-jarige leeftijd heengegaan, hij is op 28 oktober 1917 gedoopt in de dorpskerk te Kerkwerve. Best bijzonder en daarom vermelden we het hier.

Meeleven: We denken ditmaal in het bijzonder aan de familie van Leeuwen van “Spennekot”, onverwacht in rouw gedompeld door het tragisch overlijden van echtgenoot, vader en opa John, nog maar 55 jaar oud.
Laten we meeleven met allen die verdrietig zijn en met hen die te maken hebben met (langdurige) ziekte of andere zorgen. U kent vast wel iemand aan wie u in de komende week een kaartje kunt sturen ter bemoediging. Niet vergeten, het is van zoveel waarde!

Gemeentedag: Wat een stralende dag was het afgelopen zaterdag, werkelijk zonovergoten! Meer dan vijftig gemeenteleden genoten van de speurtocht op de fiets met aansluitend een gezellig samenzijn bij de familie Jasperse aan de Slikweg. Wat was het gezellig zo met elkaar! In het komende Kerkgeluid kunt u er verder over lezen. We danken Melanie, Krijna en Jan voor de perfecte organisatie van het geheel, en verder iedereen die heeft meegeholpen. Het was geweldig!!

Kerkgeluid: Tot zaterdag 28 september kunt u kopij inleveren voor het nieuwe Kerkgeluid dat wellicht een week later uit zal komen. Alvast bedankt!

Catechese: Onze predikant ziet er naar uit de jeugd van de gemeente te ontmoeten, voor het eerst in het nieuwe seizoen op maandag 30 september aanstaande. De catechese start om 19 uur. Willen de ouders die dit lezen er aan denken wat ze bij de doop van hun kind(eren) hebben beloofd? Dan kan het aardig druk worden in ’t Kerkerf…. Laten we bidden voor onze jongeren en voor onze voorganger om gezegende avonden in de komende periode!

Vrouwenkring Bij-Één: Op dinsdag 1 oktober hoopt de Vrouwenkring bijeen te komen ten huize van Krijna van de Panne, Tellersweg 13. Een goede avond, vol zegen, toegewenst!

Groeigroep: De Groeigroep zal voor het eerst bijeen komen op woensdagavond 9 oktober aanstaande. Iedereen is van harte welkom om half 8!

Actiedag: Volgend jaar, op 30 mei, de dag voor Pinksteren, vindt de 21-ste Actiedag plaats. Daar hoort een grote markt met tweedehands spullen bij. Mocht u thuis goede spullen hebben staan waar u nu al van af wilt dan kunt u ze op vrijdag 4 oktober aanstaande inleveren in het Kerkerf. Leden van de activiteitencommissie zullen u daarbij, zonodig, helpen!

Agenda:
27-09 (19.00 uur): Kerkuiltjes
30-09 (19.00 uur): Catechese
01-10 (19.30 uur): Vrouwenkring Bij-Één, Tellersweg 13
04-10 (19.00 uur): Spullen inleveren voor Actiedag
09-10 (19.30 uur): Groeigroep
14-10 (19.00 uur): Catechese

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: De komende zondag een bekende en onbekende voorgang(st)er op onze 319 jaar oude kansel, een prachtig monument. Het Woord van God is echter anno 2019 verfrissend actueel! Komt en hoort!

Tenslotte: Een citaat van Jaap Zijlstra:
“God, uw handen begrijp ik niet, maar ik heb in uw hart gezien, dat is genoeg.
Dat is Jezus die in de hof heeft geschreid, die aan het kruis heeft geleden.
Vader die in de hemelen zijt, Hij is het, Hij is onze vrede!”

Een vriendelijke groet!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 1 september luisterden we naar dominee G. Zomer uit Burgh-Haamstede. Zij las uit de Exodus 3:1-14 en Openbaringen 21: 1-6. De preek begon met het luisteren naar het lied (opwekking 770) gezongen door Kinga Bán; “Ik zal er zijn”, over de naam van God, wie is God? Kinga Bán is op 37 jarige leeftijd overleden aan het begin van het jaar. Ervaren wij God ook als steun? Wie is God voor ons? Mozes moet tegen het volk zeggen dat “Ik zal er zijn” heeft me gestuurd. Nou daar hebben ze al heel lang niets van gemerkt. Hoe vaak denken we dat zelf niet? God is een ‘ik’, we denken hierbij vaak aan Jezus. Jezus verbind het ‘zijn’ met begrippen als: weg, liefde, licht, brood, wijn. Hoe bijzonder is het dat we allemaal een eigen invulling hebben van God en het is allemaal goed! God is present op verschillende momenten en levenssituaties. Hoe uniek is zo’n God die Zijn naam door uzelf in te laten kleuren, dat Hij dat aan ons toevertrouwt!
Afgelopen zondag vierden we het Heilig avondmaal met dominee C. Bijman uit Arnemuiden. Hij las uit 1 Koningen 19:1-8, het verhaal van Elia in de woestijn. Elia is (levens)moe, hij kan en wil niet meer verder. Hij ligt onder een bremstruik in de woestijn. Hij wordt wakker gemaakt door een engel: eet wat, drink wat. Hierna nog een keer en toen wist Elia, mijn opdracht is nog niet vervuld. Nadat hij voor de tweede keer gegeten had, liep hij 40 dagen en 40 nachten door naar de Horeb, de berg Gods. Zo is het ook bij ons, wij moeten ook eten en drinken om onze opdrachten te vervullen. Ook daarom vieren we het Heilig avondmaal met brood en wijn, zoals elk (echt) mens voedsel nodig heeft om verder te kunnen. God haalt ons niet weg uit de woestijn, maar geeft ons kracht om er door te komen, God haalt niet het kruis van onze schouders, maar geeft ons kracht om het te dragen!

Meeleven: Er is recent weer van alles gebeurd in onze (kerkelijke) gemeente en families. God, U weet ervan, wees bij diegenen die Uw nabijheid ‘extra’ nodig hebben!

Activiteitenagenda:
Zaterdag 21 september
- 13.00 uur: start puzzelrit op de fiets, zie ‘ten slotte’.

Catechisatie: Alle jongeren hebben een brief in de bus gehad over de catechisatie. Vul het strookje in en doe het in de brievenbus van ’t Kerkerf. We hopen dat er veel jongeren zich opgeven en hun doop, waarbij hun ouders hebben beloofd hun kind met God op te voeden, beantwoorden! Je bent sowieso welkom op 30 september om 19:00 uur in ’t Kerkerf.

Groeigroep: Wil je wat meer weten over God, het geloof, de kerk en misschien heb je nog andere vragen: geef je op voor de groeigroep. Dat kan ook als je al belijdenis hebt gedaan! De eerste avond is gepland op 9 oktober om 19:30 uur. Geef je op bij Edwin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0111-641219. Na deze groeigroep is er een mogelijkheid om belijdenis te doen van je geloof, bespreek het tijdens deze bijeenkomsten. Welkom!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Komende zondag komt, nu vanuit Nieuw-Lekkerland, dominee van Beek weer langs. Dat is al een poosje geleden, komt allen luisteren naar het evangelie, de goede boodschap! De week daarna willen we het winterwerk openen met een doopdienst, hoe mooi zal dat worden! De namen van Abe en Lars worden in Gods hand geschreven. Deze dienst zal worden geleid door onze eigen voorganger.

Ten slotte: Op zaterdag 21 september, voor de startzondag voor het winterwerk, is er een gezellige middag en avond georganiseerd. Als het goed is hebben alle gemeenteleden hiervoor een uitnodiging gekregen. Vul die in en lever hem in met gepast geld bij Melanie aan de Ring 3. Mocht u het papier kwijt zijn, u kunt het ook nog vinden op de website. Hopelijk tot dan!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: We beleefden een mooie dienst met ds. Van der Aa. Ook hij preekte over de muren van Jericho vanuit Hebreeën 11: 30: “Door dat geloof vieren de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was”. Muren zijn er, in de maatschappij, in de kerk en in ons eigen leven. Om er iets aan te doen krijgen we geloof (als we daar om vragen). Het is goed om de muren goed te bekijken en om stil te zijn. Aan de andere kant mogen we juichen vóór de overwinning!
Afgelopen zondag ging de heer Slabbekoorn voor en sprak over Lukas 21. De toestand in de wereld….er is niets nieuws onder de zon. We hoeven niet van streek te raken wanneer we om ons heen kijken of wanneer we zien dat steeds minder mensen God zoeken. De Mensenzoon zal terugkomen op de wolken van de hemel. Laten we daar rekening mee houden en regelmatig omhoog kijken. De verlossing (Verlosser) is nabij! En laten we in onze omgeving getuigen dat we zonder Hem niets kunnen doen….

Geboren! Opnieuw mogen we melding maken van de geboorte van een kindje bij trouwe leden van de gemeente! “Groot is het wonder, jij bent zo lief en klein. Dankbaar zijn wij,dat jij ons kindje mag zijn” Zo wordt de komst van Lars Kornelis Kloet aangekondigd. Gelukkig en blij zijn Peter en Marijke Kloet-Sonneveld (Weelweg 20, 4321 AH) om de geboorte van hun eersteling op 13 augustus jl. We willen hen van harte gelukwensen met dit prachtige geschenk van God en wensen hen Zijn zegen toe bij de opvoeding van Lars.

Meeleven: Ditmaal geen namen maar we kennen ze wel…..de weduwen, onze ouderen en alleengaanden, mensen met ziekte, zorgen of verdriet, in gemeente en dorp. Leven we met hen mee? We bidden hen Gods liefdevolle nabijheid toe!

Agenda:
06-09 (19.00 – 20.00 uur): Spullen actiedag inleveren
21-09 (13.30 uur): Gemeentedag
22-09 (10.00): Startdienst winterwerk
30-09 (19.00 uur): Catechese

Actiedag: Volgend jaar, op 30 mei, de dag voor Pinksteren, vindt de 21-ste Actiedag plaats. Daar hoort een grote markt met tweedehands spullen bij. Mocht u thuis goede spullen hebben staan waar u nu al van af wilt dan kunt u ze op vrijdag 6 september aanstaande inleveren in het Kerkerf. Leden van de activiteitencommissie zullen u daarbij, zonodig, helpen!

Gemeentedag: Op zaterdag 21 september wordt er een gemeentedag gehouden. Er zal een fiets / auto / speurtocht worden gehouden met daarna een barbecue. U hebt een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Er wordt gehoopt op veel aanmeldingen en straks op een gezellig samenzijn met elkaar!

Berichten van de predikant:
Groeigroep: Ook dit seizoen willen we met een nieuwe Groeigroep starten. Samen zullen we gaan nadenken over de basics van het christelijk geloof. Hierbij maken we gebruik van het boekje ‘Als ik op zondag wakker word’, geschreven door ds. A.F. Troost. Dit boekje wordt op de eerste bijeenkomst uitgedeeld. De Groeigroep is een mooie kans om jouw of uw kennis van het christelijk geloof op te frissen en te verdiepen. Na het volgen van deze Groeigroep is het mogelijk om belijdenis van het geloof te doen. Als u echter al belijdenis hebt gedaan, maar toch graag uw kennis van het geloof wilt opfrissen binnen een vertrouwde sfeer, dan bent u van harte welkom! De Groeigroep zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn van de gemeente van Oosterland en Kerkwerve. De avonden vinden om de week op woensdagavond plaats van 19.30-21.30 uur. De data zijn binnenkort te vinden op de website. Graag vóór 1 oktober aanmelden bij ds. Groot Karsijn (mail/tel.) Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om even te bellen of te mailen!
ds. Edwin Groot Karsijn

Woord van dank: Zoals u wellicht hebt gelezen of gehoord is op 8 juli bij ons een dochtertje, Féline, geboren. Dankbaar en vol vreugde zijn wij met ons kleine wondertje. Afgelopen weken vielen er veel lieve kaarten en cadeautjes op de mat. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw warme medeleven in de afgelopen tijd. Op D.V. zondag 29 september hoop ik ons dochtertje Féline te mogen dopen in het midden van de gemeente van Christus in de Jodocuskerk te Oosterland. Van harte uitgenodigd om bij deze dienst van Woord en sacrament aanwezig te zijn. Met hartelijke groet, ook namens Féline,
Elselien en Edwin Groot Karsijn

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Avondmaalscollecte: Dankbaar voor het offer dat Jezus bracht op Golgotha mogen wij dankbaar offeren voor de Stichting Godanaw. Deze stichting, waarvan Wiekenpastor Jaap Verbruggen voorzitter is, heeft de zorg voor 40 ouderen in de stad Debre Zeit in Ethiopië op zich genomen. Dit zijn ouderen die niemand hebben die voor hen zorgt. Deze ouderen krijgen ter plaatse o.a. voedsel, kleding, schoenen, dekens en medische verzorging. Ook krijgen ze begeleiding van een maatschappelijk werker. Zij wonen echter in hun eigen “huisje” in de stad. Dit betreft meestal een lemen huisje met een dak van golfplaten. In november hopen ze met een groep van 8 vrijwilligers naar Ethiopië te gaan om een aantal huisjes op te knappen en leefbaar te maken. Het streven is om minimaal 10 huisjes te renoveren. De meeste huisjes zullen voorzien worden van een nieuw dak omdat deze doorgeroest en lek zijn. Om dit werk mogelijk te maken is natuurlijk geld nodig. Een mooi doel waarvan we weten dat elke euro goed besteed wordt! Offert met vreugde!

Vooruitblik: Komende zondag begroeten we mevrouw ds. Zomer, een week later, anders dan in Kerkgeluid is vermeld, gaat ds. Bijman voor in de avondmaalsdienst. Een nieuw seizoen begint, laten we trouw de diensten bijwonen, al is het alleen al om de Schepper te danken voor de vele gaven die we uit Zijn hand ontvangen.

Tenslotte: Een citaat van Corrie ten Boom: “Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo