06 augustus 2015

KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Vacant
Consulent: ds. B. Boersma, Scharendijke

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 19 juli 2015
10.00 uur: dominee C. Bijman, Arnemuiden
Schriftlezing: Spreuken 1:1-7 en 27:1-10, tekst: 1 Koningen 5:12-13
Orgel: de heer M. Mijnders
Uitgangscollecte: Nederlands Bijbel Genootschap

Zondag 26 juli 2015
10.00 uur: dominee N. de Boo, Zeist
Schriftlezing: Jeremia 14: 7-10, 19-22 en Lukas 18: 9-14
Orgel: de heer M. Mijnders
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 2 augustus 2015
10.00 uur: mevrouw Riedijk, Zierikzee
Schriftlezing: 2 Samuël 9 en Lucas 14: 12 -15
Orgel: mevrouw C. Bij de Vaate
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten:
Op 5 juli luisterden we naar de heer Verwijs uit Bruinisse. Naar aanleiding van Lucas 5 ging de preek over keuzes maken in je leven. Wat wil je, wat kan je? “En het geschiedde” staat er aan het begin van de schriftlezing: er gaat wat gebeuren. Jezus gaat aan één van de 2 schepen aan boord om te preken. Niet toevallig is het het schip van Simon. Na een nacht zonder vangst, geen goede keuze gemaakt of pech? Het uitzetten van de netten in diep water overdag, is een vreemde keuze / opdracht, dat lijkt zinloos. Simon doet het op het woord van Jezus, niet omdat hij er iets van verwacht. Toen Simon de vangst zag, vroeg hij aan Jezus: “Here ga uit van mij, want ik ben een zondig mens”. We lezen de naam van Simon (luisteraar), maar nu komt Petrus (rots) erbij. Op het cruciale moment noemt hij hem Petrus. Jezus heeft voor Petrus, voor ons gekozen. Simon Petrus knielt voor hem neer, maar Jezus zegt, vreest niet. We leven van de genade van Jezus, van het Heilig Avondmaal. Wat kunnen we aan de mensen die niet geloven aanbieden? Heeft het nog zin om mensen te winnen voor het geloof. Voor ons onbereikbaar, maar met de motivatie van Simon: “omdat U het zegt”, kunnen we mensen vangen!
Een week later weer een les met een boot centraal, van mevrouw dominee Meeuwissen uit Sint-Maartensdijk. De schriftlezing was uit Mattheüs 14:22-33, Jezus wilde even alleen zijn na de maaltijd van 5 broden en 2 vissen. De discipelen waren al onderweg naar de overkant van het meer, in de storm met tegenwind. Hoewel ze uit al uit zicht zijn, Hij ziet ze, Hij ziet ons. Jezus loopt over het water naar hen toe. Petrus wil naar Jezus toe en Jezus zegt kom. Zolang Petrus in Jezus ogen kijkt loopt hij over het water naar Hem toe. Zodra hij naar de hoge golven en de harde wind kijkt begint hij te zinken. Je moet je ogen gericht houden op God, dan komt alles goed. Je moet het wagen, Jezus steekt direct zijn hand uit om Petrus te redden: U bent werkelijk Gods zoon! Een geheimenis, Jezus is de altijd aanwezige redding. Vergelijkbaar met het Avondmaal, er wordt iets zichtbaar, zonder dat je het ziet, ook een geheimenis.

Zoals ik ben, kom ik nabij met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd mijn angsten en onzekerheid mijn maskers en mijn ijdelheid
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind tast ik naar U, die mij bemint bij wie mijn ziel genezing vindt
o Lam van God, ik kom.

Meeleven:
Er zijn de nodige zieken in en buiten de gemeente. We denken met name aan Gerrit van der Sluis, die vorige week is geopereerd en weer thuis hersteld. We bidden voor herstel van mw. De Vlieger en dominee Sinke.
We denken ook aan mevrouw Slager, die verhuisd is naar ’t Nieuwe Vrije, Jannewekken 34 te Zierikzee, we gaan haar missen op haar vertrouwde plekje in de kerk. Ook haar buurman Ben Schot heeft nu een definitief plekje bij het SVRZ Ter Poorteweg 17, 4371RM in Koudekerke.
Denk aan hen in uw gebeden, het doet goed!

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Het is een kerkbode voor 3 weken, alle komende voorgangers zijn oude bekenden. Te beginnen met dominee Bijman, weer voor het eerst in 2015, daarna een ‘oude’ buurman uit Zierikzee, dominee de Boo en de week daarna een ‘nieuwe’ buurvrouw uit Zierikzee, mevrouw Riedijk.

Ten slotte:
Om alvast in de agenda te noteren: 6 september hebben we weer een hagenpreek aan de Bootsweg 1, te Moriaanshoofd!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

15 juli 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Vacant
Consulent: ds. B. Boersma, Scharendijke

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 5 juli 2015
10.00 uur: de heer W. Verwijs uit Bruinisse
Schriftlezing: Lucas 5: 1 – 11
Orgel: de heer C. Pronk
Uitgangscollecte: Jeugdcatechese

Zondag 12 juli 2015
10.00 uur: mevrouw dominee J.W. Meeuwissen uit Sint Maartensdijk, Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Matteüs 14:22-33
Orgel: de heer A. Kesteloo
Uitgangscollecte: Diaconie: hulp aan Nepal na aardbeving

Terugblik op de kerkdiensten:
Op 21 juni luisterden we naar de heer J. Verbruggen en we hoorden naar aanleiding van 1 Korintiërs 13 (het Hooglied van de liefde) dat Paulus ons oproept om je naaste lief te hebben. Al heb je alle gaven, maar geen liefde, dan heb je niets. Hoe is die liefde bij ons? Is er liefde tot God, dan straal je dat uit. Waar liefde woont wil de Heer zijn zegen geven. Het woord van God is een woord voor onderweg, een reisgids. De liefde is de aangewezen weg, bij Jezus begint de liefde. We worden gedreven door de liefde van Christus, Hij is voor ons gestorven, zodat we voor Hem zouden leven.

De week daarna was een goed gevulde dienst. We lazen weer een brief van Paulus, maar nu uit de Kolossenzen 1 de verzen 9 tot en met 23. Waar zijn we op de kaart van de belevingswereld? Hoe blijf je overeind in de ‘plaats’ waar je bent? Onderweg naar de grote school, de gezinswijk, de seniorenwijk, de wijk van de kerk. Wat zie je om je heen? Waar ga je naar toe, waar zou je willen zitten? Wat gezonder, wereldvrede, een goed gevulde kerk? Welke wegen moet je bewandelen naar je bestemming? Wat is de juiste weg? Wat is de zin van mijn leven? Met de brief van Paulus zet hij een rode stip op hun belevingswereld kaart, “U bevindt zich hier”. Hij staat niet op de plaats waar je de stip verwacht, maar in het Rijk van zijn geliefde Zoon, gekenmerkt door liefde vrede en gerechtigheid. Je bevindt je nu, vandaag al in het Koninkrijk. Het gaat makkelijker als je de rode stip gevonden hebt. We hebben onze bestemming (al) bereikt.
Na de preek werden de zusjes Marylène Jacqueline Anna-May en Rosalène Léonie Mariëtte Mol gedoopt. Daarna namen we afscheid van drie meiden van groep 8 van de kindernevendienst, die volgend jaar naar catechisatie mogen komen Alies, Amy en Indy. Ze hadden alle drie een mooi lied uitgekozen ze kregen ook een evangelische liedbundel / orgelboek ter nagedachtenis.

Meeleven:
Mevrouw M.J. Hendrikse-Hagestein is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. benauwdheid. Wilt u haar meenemen in uw gebed?

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Aanstaande zondag hebben we weer een vertrouwde voorganger op de preekstoel, de heer Verwijs uit Bru. Heel fijn om hem weer te mogen ontmoeten. De week daarna hoopt mevrouw dominee Meeuwissen uit Sint Maartensdijk voor te gaan, inmiddels ook een bekende, weet u elke zondag welkom!

Ten slotte:
We hebben afgelopen zondag al koffie gedronken met elkaar, dus aanstaande zondag is het geen koffie drinken.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

01 juli 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Vacant
Consulent: ds. B. Boersma, Scharendijke

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 21 juni 2015, uitzending via radio Schouwen-Duiveland
10.00 uur: de heer J. Verbruggen, Tholen
Schriftlezing: 1 Kor. 13
Orgel: de heer S. Bienefelt
Uitgangscollecte: kerkbeheer

Zondag 28 juni 2015, dopen en afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst
10.00 uur: mw. Ds. C. A. van Eck, Wolphaartsdijk
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: onderhoud van de gebouwen

Terugblik op de kerkdiensten:
We hadden bekende voorgangers op de preekstoel, om te beginnen de heer P. Riemens. We hoorden dat Mozes wilde dat God direct zijn Geest legden op het hele volk. Mozes was boos op het volk dat ze iedere dag manna moeten eten. En uiteindelijk is Mozes boos op God. De Here God begrijpt Mozes en reageert liefdevol. Ook wij mogen onze problemen bij Hem neer leggen. God geeft 70 mannen de Geest en ze beginnen alle 70 te profeteren. Ook 2 mannen die niet in de tent waren, begonnen te profeteren. De Geest is overal. Pinksteren is zoveel groter als wat toen in de woestijn gebeurde. Waar merken wij aan dat we de Heilige Geest hebben ontvangen? De liefde / blijdschap / vrede is de vrucht van de Geest. Geef deze goede dingen door, profeteer!
De week daarna stond mevrouw dominee H.M. de Jong op de preekstoel. De rode draad was psalm 92. De ceder staat centraal in deze psalm. Het cederhout is van goede kwaliteit, Salomo liet het al komen voor het bouwen van de tempel. De rechtvaardige zal groeien als een ceder. Wat wordt hier in de bijbel mee bedoeld? Iemand die zich aan de wet houdt, niet iemand van het vingertje, maar iemand die vreugde beleeft aan deze wet / regels. De rechtvaardige vind zijn vreugde in de woorden van God ook als je het leven helemaal niet begrijpt. De wortels van de cederboom zitten in stevig in de kerk, in de bijbel, in het gebed. Hoe blijven wij overeind? Zitten onze wortels op de goede plek? Zoek de bron, lees je bijbel, bid elke dag!

Meeleven:
We danken voor diegenen die geslaagd zijn voor hun diploma. In onze gemeente zijn dat voor zover we weten: Laura Bolle, Adriënne Brouwer, Marije Brouwer en Meeuwis van den Hoek. We bidden voor hen die het niet gehaald hebben of een herexamen moeten doen. Wilt U bij hen zijn Heer.
We bidden voor herstel voor Jolanda den Boer die na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis is.

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Aanstaande zondag hebben we de heer J. Verbruggen op de preekstoel, komt allen! Op 28 juni hopen we te luisteren naar mevrouw dominee C.A. van Eck. In deze dienst nemen we afscheid van 3 kinderen van de kindernevendienst en zal in deze dienst de Heilige Doop worden bediend aan Marylène en Rosalène Mol, Turelureweg 8.

Ten slotte:
Nog een doopgedichtje.

Wanneer je het water voelt,
weet dan dat God jou bedoeld.
Druppels op je hoofd,
God heeft je wat beloofd.

Water tekent een geheim,
dat je kind van God mag zijn.
Water levert het bewijs:
God gaat met je mee op reis.

Want wanneer je bent gedoopt,
weet je dat God naast je loopt
en dat Hij je altijd helpt.
Wat Hij zegt, dat is Hij zelf.


Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

18 juni 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Vacant
Consulent: ds. B. Boersma, Scharendijke

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 7 juni 2015
10.00 uur: dhr. P. Riemens, Arnemuiden
Schriftlezing: Numeri 11:10-17 en 24-29, Handelingen 2:37-47 en Galaten 5:22-25
Orgel: dhr. H. van Heemst
Uitgangscollecte: kerkbeheer

Zondag 14 juni 2015
10.00 uur: ds. mw. H.M. de Jong, Rotterdam
Schriftlezing: Psalm 92
Orgel: dhr. P. den Eerzamen
Uitgangscollecte: onderhoud orgel

Terugblik op de kerkdiensten:
Op 24 mei vierden we het Pinksterfeest met onze dominee de Rooij. Het was zijn laatste dienst in verbondenheid met onze gemeente. Het was een mooie dienst met muzikale medewerking van gemeenteleden. We hoorden naar aanleiding van Handelingen 2 hoe we het vuurtje in ons hart aan kunnen houden. Hoe we de Geest niet moeten doven! We kunnen niet zonder de samenkomst, je hebt elkaar nodig. De Geest wordt gevoed door het woord.
Op 31 mei, Trinitatis hoorden we naar aan leiding van Handelingen 2 weer over de Heilige Geest. Hij wordt hier vergelijken met een grote stortbui. De tijd waar wij vandaag in leven is ontzettend bevoorrecht, God heeft zijn Geest al over ons uitgestort! De Geest helpt je, maar je moet hem ook wel uitnodigen. Wanneer we het van Hem verwachten bouwt Hij ook aan onze gemeente, volg je gevoel, geef je gevoel door. Profeteer: net als water dat opwelt uit de grond, het houdt nooit op.

Van de predikant
We kijken terug op een mooi Pinksterfeest en een fijne afscheidsdienst die we met elkaar beleefden. Graag willen we iedereen heel hartelijk danken voor de bijzondere wijze waarop werd meegewerkt aan de Pinksterdienst.
We hebben er een heel dankbaar, fijn gevoel aan over gehouden. De muziek, de bijdrage van de kinderen, de zang, de betrokkenheid in de dienst, de toespraak, het cadeau, de hartelijkheid, de goede verzorging en de lekkernijen na afloop in ‘t Kerkerf.... het was allemaal goed. Beter kun je het niet wensen! Het afscheid was eenvoudig, zonder overdreven ‘toeters en bellen’, zonder ‘hoogwaardigheidsbekleders’ en daardoor uniek. Onvergetelijk!
We zijn nu even enkele weken buiten beeld. We wensen ieder een goede tijd toe, wijsheid, geloof, hoop en liefde, onder de zegen van Hem die ons zo rijk begenadigd heeft.
Hartelijke groeten, Irene en CorBert de Rooij

Crèche:
Misschien heeft u het gemerkt, maar we willen het toch nog even ‘officieel’ meedelen: de kinderen van de crèche komen onder de collecte terug in de kerk, zodat zij ook de zegen mee kunnen krijgen.

Nacht zonder dak:
Voor de groepen 7 en 8 en de eerste klas van het voortgezet was er van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei een geslaagde actie voor Tear. Om 17:00 uur werden er frietjes gegeten, daarna werden met spijkers de pellets aan elkaar getimmerd. Daarna ‘behangen’ met karton, vloerbedekking gelegd (isolatie plaatjes) en tenslotte werd het geheel waterdicht gemaakt met een stuk plastic. Toen iedereen zijn hutje had ‘ingericht’ werd er een presentatie gehouden over het doel waarvoor de kinderen zich hadden laten sponsoren: in India is het verschil tussen arm en rijk groot en de kerk heeft onder andere in Mumbai een project waar kinderen van hun leeftijd geholpen worden (http://www.nachtzonderdak.nl/wat-is-nzd/onze-projecten/india/). Er werd gestreefd naar een bedrag van € 1500, maar er werd ruim € 2600 opgehaald! Super gedaan bikkels! En het was ook nog eens gezellig. Er kan nog steeds gesponsord worden!

Activiteitenagenda:
Vrijdag 5 juni
- 17.30: Slotavond Kerkuiltjes & kindernevendienst

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Komende zondag komt de heer Riemens ons weer les geven, een week later ontvangen we iemand uit de grote stad Rotterdam mw. H.M. de Jong. Komt allen om de Geest ‘aan te houden’!

Ten slotte(1):
Mw. ds. B. Boersma uit Scharendijke is onze consulent. Zij zal ons begeleiden in de procedure m.b.t. het vinden van een opvolger voor ds. de Rooij.
Verder kunt u in de komende tijd voor al uw pastorale vragen contact kunnen opnemen met onze ouderling Hubrina de Vlieger, tel. 0111- 414726. Bij geen gehoor Jan van Vossen, tel. 0111-414283.

Ten slotte(2):
Er staan wat foto’s op de website van het afscheid van ds. de Rooij, daar kunt u een indruk opdoen van de dienst: http://www.pkn-kerkwerve.nl//fotoalbum/album.php?album_id=75

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

05 juni 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Vacant

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 24 mei 2015 Pinksteren
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij, Kerkwerve afscheidsdienst ds. C.L. de Rooij (koffiedrinken na de dienst)
Orgel: dhr. A. Kesteloo
Uitgangscollecte: Pinksterzending

Zondag 31 mei 2015
10.00 uur: de heer P.J. Boot, ‘s Gravenhage
Schriftlezing: Handelingen 2:14-47
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten:
Op 3 mei hoorden we van de heer Verwijs over Jezus die op zoek gaat naar de afgedwaalden. We lazen uit Lucas 19; 1-10 over Zacheüs. We mogen ondanks onze zonden toch een kind van Jezus zijn.

Een week later luisterden we naar ds. C.M. Baggerman-van Popering uit Yerseke. Zij verkondigde het Woord vanuit Johannes 20 en Jesaja. Jezus blies de zegen over zijn leerlingen en gaf hun, en ons ook daarmee, de opdracht mee om als zendelingen de vrede te verkondigen in de wereld.

Op Hemelvaartsdag ging onze eigen predikant voor. We lazen uit Genesis 28 en Handelingen 1. De overdenking ging over Jacob de zondaar die in zijn droom door God wordt toegesproken. God staat ook naast ons onder een open hemel en wij mogen zijn liefde en vrede ontvangen.

De zondag daaropvolgend werd de dienst geleid door ds. A. Slingerland uit Klundert, hij las uit Hooglied 2 en 5. We zoeken vaak maar vinden niet. Het is belangrijk om te blijven zoeken, ook al merk je soms niets van Zijn aanwezigheid. Zijn liefde (voor ons) is altijd aanwezig!

Wij gedenken
Cornelis Hendrikus Kesteloo. Op 30 april 2015 kwam er een einde aan het leven van ons oudste gemeentelid, overleden in De Wieken te Zierikzee en geboren te Kerkwerve op 12 oktober 1915. ‘Smidje’ werd hij door oud en jong genoemd naar het ambacht dat hij zolang met grote liefde en vakmanschap heeft uitgeoefend. In de eeuw waarin hij mocht leven, heeft hij tenminste eenmaal alle inwoners van het dorp begraven en heeft hij een heel dorp zien komen. Bijna honderd maal maakte hij alle seizoenen mee en hij kende het leven door en door met alle mooie en moeilijke kanten. De veranderingen die hij heeft zien plaatsvinden waren gigantisch. Toen we aan hem vroegen wat, terugkijkend en vooruitziend, het thema van de afscheidsdienst moest zijn, schreef hij op: “God is liefde!”. Deze woorden zeggen alles over de Schepper die iedere dag weer nieuw leven en kracht gaf. En ze zeggen alles over de Verlosser die onze schuld op zich nam en ons telkens een nieuw begin schenkt door genade alleen. Smidje was een vrolijk man, een levensgenieter, een grappenmaker, een spotter soms. Lachen deed hij graag, maar oppervlakkig was hij niet. Hij wist goed dat hij een zondaar was die van genade mag leven, een klein mens die het moet hebben van ‘God is liefde’. Gaandeweg werd de betekenis van Woord en sacrament voor hem steeds belangrijker. En als ‘mensen-mens’ was hij graag deel van de gemeente en haar samenkomsten. Kees Kesteloo is maar kort bedlegerig geweest. In vrede mocht hij heengaan als een gezegend mens. Zijn lichaam hebben we op een zeer natte voorjaarsdag na een fijne dienst in de kerk gezaaid in de aarde van Kerkwerve. We leven mee met zijn kinderen en kleinkinderen en andere familieleden en vrienden, die hem zullen missen. We danken de Here voor deze markante vriend. God is liefde! C.L.d.R.

Afscheid
Op Pinksteren zal ik DV afscheid nemen als predikant van onze gemeente. Elders in deze Kerkbode vindt u in dit verband een interview met mevrouw Willemien Lemkes. In de ochtenddienst van Pinksteren zullen we God en elkaar danken voor alle zegeningen die we van Hem en elkaar mochten ontvangen in de afgelopen drie jaar. Bovendien hoop ik nog wat te schrijven in het ‘Kerkgeluid’ van eind juni. In dit stukje van vandaag wil ik iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren heeft gesteund. Veel dank voor de hartelijke ontvangst en het vertrouwen, dat U me gaf. Het was een mooie tijd én soms een moeilijke tijd. Er gebeurde fijne dingen en er zijn dingen gebeurd waar ik spijt van heb en waar we vergeving voor nodig hebben. Er is er Eén die oordeelt. We geven het in Zijn hand, met een bede om ontferming én bovenal met een loflied van dankbaarheid! C.L.d.R.

Meeleven:
Mevr. A.M.W. Eger-van Dijk, Dulve31 uit Zierikzee heeft afgelopen maandag wederom een heupoperatie ondergaan in het ADRZ te Goes. Als het goed is komt of is ze nu nog een week in het Buurtzorgpension te Zierikzee. We wensen haar Gods zegen en een spoedig herstel.

Activiteitenagenda:
Vrijdag 29 mei
- 17.00: nacht zonder dak (http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/kerkwerve-29-05-2015/)

Examens:
De examens zijn inmiddels gemaakt en nu is het afwachten op de uitslag. Als je deze hebt hoort de kerkenraad graag of je geslaagd bent. Je mag dit doen bij onze scriba, Hubrina Landman (). Bedankt!

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Op 7 en 14 juni staan er 2 bekende voorgangers op onze preekstoel, nl. de heer P. Riemens uit Arnemuiden en mevr. ds. H.M. de Jong uit Rotterdam. Hopelijk mogen we vele mensen ontmoeten in deze komende kerkdiensten

Ten slotte:
U bent allen van harte welkom op het afscheid van onze dominee de Rooij, aanstaande zondag!
Na een mooie meivakantie van 3 weken, zijn de diensten weer via de website na te luisteren.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,
Hubrina Landman en Jan Francke

 

01 mei 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 19 april 2015
10.00 uur: ds. G. Sinke, Burgh-Haamstede
Schriftlezing: Jesaja 26: 1 t/m 4 en Johannes 20: 19 t/m 31
Orgel: dhr. A. Kesteloo
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel

Zondag 26 april 2015
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Schriftlezing: 1 Samuel 8: 1-22, Psalm 72 en Marcus 10: 42-45
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: Verwarming Kerkelijke gebouwen

Terugblik:
Op 29 maart hoorden van dominee de Rooij een les naar aanleiding van Johannes 6, de vraag aan de apostelen: willen jullie ook weggaan? En het antwoord van Petrus: Naar wie zouden we anders moeten gaan Heer? Eigenlijk is dat de kern boodschap, we kunnen niet zonder Hem! We zijn hier omdat Jezus zichzelf aan ons wil geven. Waar moet je naar toe met je problemen, alleen God kan je helpen doordat Hij met zijn Zoon voor mij heeft betaald. Met Goede Vrijdag en Pasen hebben we enkele “gave” diensten beleefd. Bijzonder fijn! De dienst van Goede Vrijdag was ernstig en intens en eindigde met de bediening van het Heilig Avondmaal. We hoorden dat Jezus in het midden was en is van alle mensen. Op het kruis hing een bordje, Jezus van Nazareth, Koning van de Joden in 3 talen. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof, ja elk ter vorste zal zich buigen en valle voor U neer. Ook al zijn we allemaal eenlingen, rondom het kruis worden aan elkaar toevertrouwd, zijn we familie van elkaar. Zijn doel / de overkant is bereikt, de wereld is gered door zijn dood. Op de Paasmorgen hadden de kinderen traditiegetrouw een gezamenlijk ontbijt en kwamen vervolgens met hun ouders naar de kerkdienst. De dienst was door iedereen te volgen, o.a. door het gebruik van de beamer, de keuze van de liederen, de schriftlezingen door catechisanten, de fijne liederen, begeleid door orgel en trompet en de korte meditaties die voor jong en oud begrijpelijk waren. We begonnen bij de begrafenis van Jezus en leefden samen toe naar het hoogtepunt van de opstanding, waarbij de Paaskaars werd ontstoken door Catrien van den Hoek. De boodschap was: op Pasen mogen we even ‘trugkieke’, maar vooruitkijken is beter, ja, geboden! ‘Hij is hier niet, Hij is opgestaan, Hij gaat jullie voor..... en later: Ga, op weg .. Ik ben met jullie, alle dagen.” Het is opvallend, dat Jezus na de opstanding niet terugkomt op alles wat mensen Hem hebben aangedaan. Hij kijkt vooruit. De Here God heeft alles ten goede gekeerd en het Kruis is overwinningsteken en teken van verzoening geworden. Jezus heeft de last van het verleden op zich genomen en de weg naar de toekomst geopend!
De zondag na Pasen 12 april hoorden we van ds. J. Kievit het verhaal van Maria uit Magdala bij het lege graf van Jezus. Overmant door verdriet herkent ze Jezus niet als ze hem ziet. Totdat Hij haar bij haar voornaam noemt! In deze wereld van wachtwoorden en codes roept God je gewoon bij je naam. Zo wil Hij laten weten dat hij ons kent en ons het eeuwige leven geven.

Meeleven(1):
Mevr. Brouwer-v.d. Hoek, De Wittestraat 7, 4301 MW Zierikzee is gevallen met haar fiets, ze is gelukkig weer thuis. We bidden voor snel verder herstel. Verder kennen we allemaal mensen in de omgeving die hulp kunnen gebruiken. Neem hem mee in uw gebed.

Meeleven(2):
We wensen ds. M. Diepenbroek uit Burgh, waar hij op 12 april afscheid heeft genomen, een goede gezegende tijd toe in Woerden, waar hij voorganger wordt van de Lutherse gemeente. We bidden ook voor onze broeders en zusters in Burgh, dat er weer snel een nieuwe Herder gevonden mag worden.

Activiteitenagenda:
Vrijdag 17 april
- 19.00: Kerkuiltjes
Maandag 20 april
- 19.30: Kerkenraad
Dinsdag 21 april
- 19.30: Gemeenteavond

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Komende 19 april mogen we weer luisteren naar dominee Sinke, we kennen hem allemaal, komt en geniet van zijn verhaal. Een week later 26 april staat onze eigen predikant weer op de preekstoel. Weet u welkom!

Ten slotte:
Door (mei)vakantie zal er enige vertraging ontstaan in de diensten die u terug kunt luisteren op de website. Na 16 mei hopen we de zaak weer ‘recht te trekken’. Onze excuses voor het ongemak.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

15 april 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
Tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 29 maart 2015 (zomertijd!)
10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij
schriftlezing: Johannes 6: 1-13 en Johannes 6: 48-69
Orgel: dhr. S. Bienefelt
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel

Goede vrijdag 3 april 2015
19.30 uur: Ds. C.L. de Rooij, met de viering van het Heilig Avondmaal
schriftlezing: Johannes 19: 17-30
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: stichting Godanaw-Holland, hulp voor ouderen in Ethiopië (http://www.godanaw-holland.nl/)

Zondag 5 april 2015, Pasen
10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij
schriftlezing: Mattheus 27: 57-61, Mattheus 28: 1-4, Mattheus 28: 5 - 10 en Mattheus 28: 16-20
Orgel: dhr. Y. van Dijken
Trompet: dhr. S. Berrevoets
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 12 april 2015
10.00 uur: Ds. J.F. Kievit, Dordrecht
schriftlezing: Johannes 20 : 11-18
Orgel: dhr. P. den Eerzamen
Uitgangscollecte: Jeugd en jongerenwerk

Terugblik op de kerkdiensten:
Zondag 8 maart hadden we onze buurman ds. de Reuver uit Serooskerke op de preekstoel. Hij vroeg zich af waar God was op de laatste dag van Jezus. Wij denken ook vaak waar is God? Na lang zwijgen zegt Jezus: “Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”. Wat we er ook van vinden, door de genade zien we Jezus staan voor ons, Heer uw bent mijn Heiland. Ik heb U lief. U bent voor mij gestorven, mijn Koning!
Op 15 maart vierden we biddag en kregen we de goede boodschap van onze eigen predikant en het koor VZOS uit Oosterland. Soms krijg je een cadeau waar je niet om gevraagd hebt, waar je niet vrolijk van wordt. Je bid tot God en krijgt iets heel anders dan je verwacht, we kregen Gods zoon Jezus! De trouw van God gaat door, voor alle mensen. Vanuit zijn liefde die tot het uiterste gaat. Met schone voeten, een nieuw begin mogen we verder gaan. We begrijpen het nu nog niet, maar later wel. We bidden of we open staan voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Het geschenk is er al we hoeven het alleen maar uit te pakken. We zullen gelukkig zijn als we het niet alleen begrijpen, maar er ook naar handelen. Door zijn toedoen zijn we Koningskinderen, is het dan zo moeilijk om te leven uit zijn liefde?
Op zondag 22 maart liet ds. van Beek ons zien dat de hoogste plaats aan de voeten van Jezus is. Het is van belang dat je tijd neemt voor Jezus. We hebben het allemaal druk, maar het belangrijkste is dat we onder het woord leven, wekelijks onze batterij opladen in de kerk, tijd nemen voor God.

Meeleven:
We danken met familie de Kok dat ingrepen goed hebben uitgepakt. Nu is het nog een kwestie van tijd om verder te herstellen. We denken aan mevrouw C.J. v. d. Roest die een geliefd familielid moet missen. We weten dat er zieken zijn op het dorp, neem hen mee in uw gebed.

Activiteitenagenda:
Zondag 30 maart
- uiterste inleverdatum copy kerkgeluid
Zondag 5 april
- 8.30: Paasontbijt met de kindernevendienst, opgeven bij Femke Bos of Ryanne Jasperse
Zaterdag 11 april
- 18.00: Youth Alpha voor 17-20 jarigen, uitnodiging volgt.
Vrijdag 17 april
- 19.00: Kerkuiltjes
Dinsdag 21 april
- 19.30: Gemeenteavond

“Oudere” Jeugd:
Op zaterdag 11 april is er een Youth Alpha avond voor jongeren tussen 17 en 20 jaar. Deze avond wordt gehouden in het gebouw “het Kerkplein” aan de Zevengetijstraat te Zierikzee. De avonden beginnen om 18.00 u met een maaltijd. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende kerken vanuit Schouwen-Duiveland. De betreffende jongeren uit onze gemeente krijgen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

PASEN
De eerste Paasdag begint in Kerkwerve al jaren met het Paasontbijt voor de kinderen. In de dienst die daarna volgt om 10.00 uur zijn daardoor altijd veel gezinnen aanwezig. Daar willen we dit jaar op inspelen door die ochtend een gezinsdienst te houden. Samen met kinderen, jongeren en de hele gemeente volgen we het Evangelie van Jezus’ begrafenis tot en met de eerste verschijningen na Zijn opstanding. We doen dit in een afwisselingen van korte lezingen, bekende liederen, dia’s via de beamer en enkele korte meditaties. Sjaak Berrevoets bespeelt de trompet en Youri van Dijke het orgel. Misschien zullen er ook nog andere muzikanten zijn.. We nodigen iedereen uit om dit Paasfeest 2015 mee te vieren!

Afsluiting winteractiviteiten:
Op 10 maart hielden we voor de laatste maal dit seizoen een Bijbelochtend. Dit jaar zijn we bezig geweest met het thema ‘Ouder worden in Gods licht’. Het waren mooie opbouwende bijeenkomsten waar we met vreugde en dankbaarheid op terug mogen zien.

Afsluiting catechisaties:
Op maandag 23 maart hebben voor het laatst dit seizoen catechisatie gehouden. Er waren dit jaar wat minder deelnemers dan de vorige jaren, maar de vaste kern is heel trouw geweest en we hebben met elkaar veel goede en leerzame avonden beleefd. De avonden werden geleid door Ds. de Rooij samen met Nicole Bil en Wil Broere, een team dat in de loop van drie seisoenen goed op elkaar ingespeeld is geraakt. We wensen de jongeren veel succes op school in de komende maanden en veel vreugde bij hun andere activiteiten. Bedankt voor jullie meedoen en inzet. We hopen jullie regelmatig in de kerk te blijven zien. En… tot het volgende seizoen!

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Op zondag 29 maart (Palmzondag), Goede vrijdag en 1e Paasdag mogen we luisteren naar onze eigen dominee. Waarbij we op Goede vrijdag aan de tafel genodigd worden. We mogen brood en wijn nemen ter nagedachtenis aan de kruisiging van onze Heer. Wat goed is het om te weten dat Hij is opgestaan om voor ons een plaats voor te bereiden. De week daarna begroeten we een ‘oude’ bekende ds. J. Kievit. Komt allen!

Ten slotte:
Binnenkort verschijnt er weer een ‘Kerkgeluid’, het kwartaalblad van onze gemeente. Als u daar iets in wil (laten) zetten, kunt u het, voor 31 maart e-mailen aan of in de brievenbus deponeren aan ’t Kerkerf.

Een hartelijk groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

26 maart 2015
KERKBODEBERICHTEN
voor vrijdag 6 maart 2015
PROTESTANTSE GEMEENTE TE KERKWERVE

KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 8 maart 2015
10.00 uur: ds. A de Reuver, Serooskerke
Schriftlezing: Psalm 69: 8-10 en Joh. 18: 28 - 19:7
Orgel: dhr. Y. van Dijken
Uitgangscollecte: verwarming van de kerkelijke gebouwen

Zondag 15 maart 2015, viering biddag met medewerking van het koor VZOS uit Oosterland
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
schriftlezing: Johannes 13: 1-17
Orgel: dhr. A. Kesteloo
Uitgangscollecte: kerkbeheer

Zondag 22 maart 2015
10.00 uur: ds. G.J. van Beek, Ridderkerk
Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 en Johannes 12: 1-11
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerken in Actie, de veertigdagentijd collecte

Terugblik op de kerkdiensten:
Mevrouw ds. J.W. Meeuwissen uit Sint Maartensdijk vertelde uit Johannes 5 vers 1-18. Het verhaal van het genezende water uit Bethesda (Betzata). De kreupele man had geen mens die hem op tijd in het water hielp. Van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad, dan bewoog het water. Wie er dan het eerst in kwam werd gezond, ongeacht welke ziekte hij had. Jezus zei: “Sta op, pak uw mat op en loop”. Hier zien we Jezus betrokkenheid bij de mensheid. Jezus laat ons steeds een glinstering zien van de nieuwe wereld. Laten wij ook proberen om net als Jezus zelf een zegen te zijn voor deze wereld, met oog voor de andere mens.

Afgelopen zondag, 1 maart, had onze eigen voorganger een mooie preek uit Johannes 11: 28,29. Velen hebben het kunnen horen want het werd ‘wereldwijd’ uitgezonden over Radio Schouwen-Duiveland. Vandaar de enigszins aangepaste liturgie, jammer genoeg ‘viel de zegen er af’, maar weet u gezien door de Heer, Hij zegent u!
De opstanding van Lazarus heeft een belangrijke les in zich. De zusters Marta en Maria, vroegen allebei aan Jezus, waarom duurde het zolang voor je hier was. Dan had onze broer Lazarus niet gestorven. Toen Marta haar zus Maria ging halen gingen ze eerst langs Jezus en daarna naar het graf. Dit moeten we allemaal doen, eerst langs Jezus en dan ‘de rest’!

Meeleven:
We leven meer met Jan en Riet van Vossen nu hun tante is overleden op een zeer acceptabele leeftijd. Afscheid nemen doet pijn, maar te weten dat ze in Gods handen is geeft rust.
Er zijn (vele) zieken op het dorp en in de gemeente, Heer wilt u bij hen zijn en geef, indien mogelijk, herstel.

Nieuwe leden:
De vandaag (6 maart) getrouwde John Gijzel verwelkomen we als blijkgever in onze gemeente. Verder zijn op het dorp komen wonen de heer H. Dragt (Beatrixstraat 8) en de familie de Geus (Kerkweg 20), van harte welkom! Onze ouderling Steef van der Wekken komt binnenkort langs of is al langs geweest om kennis te maken.

Activiteitenagenda:
Maandag 9 maart
- 19.00 uur: catechese
Dinsdag 10 maart
- 09.30: bijbelmorgen
- 19.00: consistorie overleg
Woensdag 18 maart
- 14.00: Creamiddag Kerk en school
Vrijdag 20 maart
- 19.00: Kerkuiltjes
Maandag 23 maart
- 19.00 uur: catechese
Dinsdag 24 maart
- 19.00 uur: groothuisbezoek

Kerk en school:
Op D.V. 18 maart organiseren we een creamiddag voor de groepen 1 t/m 6. Voor groep 7 & 8 komt er een leuke activiteit eind mei. Deze groep hoort hier later nog meer over. Op 18 maart 2015 houden we een gezellige creamiddag voor de jeugd. Alle kinderen zijn van harte welkom in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Kerkwerve. De middag start om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Een uitnodiging voor deze middag ontvangen de kinderen nog.

Sparen:
Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Zondag 8 maart mag ‘buurman’ dominee de Reuver uit Serooskerke ons de goede boodschap verkondigen en een week later 15 maart vieren we biddag met onze eigen dominee. Op 22 maart zien we dominee van Beek uit Ridderkerk de preekstoel beklimmen. Iedereen is welkom.

Tenslotte:
Ik heb genoten van een volle kerk zondag, ik hoop dat degenen die er waren ook dat gevoel hadden. De deur staat elke zondag open!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

05 maart 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 22 februari 2015
10.00 uur: mw. ds. J.W. Meeuwissen, Sint Maartensdijk
Schriftlezing:Johannes 5: 1-18
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: kerkbeheer

Zondag 1 maart 2015
Uitzending via radio Schouwen-Duiveland, koffie drinken na de dienst.
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij, Kerkwerve
Schriftlezing:Johannes 11: 1-27 en Johannes 11: 28-44
Orgel: dhr. P. den Eerzamen
Uitgangscollecte: voorjaarszending

Terugblik op de kerkdiensten:
Vrijdagavond 6 februari vierden we een praisedienst, met aanstekelijke liederen. Hieronder het verslag van de praisecommissie:
Het thema was (ver)wonderlijk! Wat een gezegende dienst en de kerk was ook bijna helemaal vol! De muzikale begeleiding werd uitstekend verzorgd door de Muziekgroep van de Christengemeente Zierikzee. Hartelijk dank dat wij mochten genieten van jullie muzikale talenten! Ook jongeren en volwassenen van onze kerk hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze dienst in woord, gebed, uitvoering van diverse taken en het maken van een film. Krijna van de Panne en Steven Verkerk hebben een mooie overdenking gehouden over een verwondering uit hun leven. Krijna vertelde over de huisjes van barmhartigheid die de Enige Grote Barmhartige God ons geeft in het dagelijkse leven. Steven vertelde een aangrijpend verhaal over zijn strijd om in leven te blijven, het verliezen van dierbaren en het gepest worden. Hoe het gebruiken van je talenten deel uitmaken van het (be)leven van het geloof. Indrukwekkend! We hebben veel mogen zingen en een mooi man/vrouw canon van de opwekking ‘U bent heilig’ gezongen. Tijdens de collecte (€ 141,54) voor St. Esther helpt Sri Lanka was er een mooie film te zien over de wonderen van God. Cekyra verdiende het applaus voor het in beeld brengen van alle (ver)wonderlijke dingen in ons dagelijks leven. Het applaus was ook voor God omdat Hij deze mooie (ver)wonderlijke dingen maakt! Na de viering was er tijd en plaats om elkaar te ontmoeten, hier kwamen fijne gesprekken op gang en werd er vooral nagenoten. Op de site is een geluidsversie van de dienst geplaatst. Zo krijgt u een kleine impressie van hoe de viering is geweest. Natuurlijk is het beter om zo’n viering mee te maken, komt u een eventuele volgende keer ook (weer)? Net als iedere zondag bent u en jij ook dan weer van harte welkom.
Hartelijke groet, de Praisecommissie
Op 8 februari vierden we het Heilig Avondmaal met dominee de Rooij. Het ging over ‘de naam’. God gaf ons woorden om naar te leven. Gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Het gaat iets verder dan dat je niet moet vloeken. Je naam zegt iets over je, zegt iets over je leven. JHWH betekent “ik zal zijn die ik zijn zal”, soms vertaald met Heer. Hij is overal vroeger, nu en in de toekomst. Het is een houvast. Hij Jezus betekent “God is de redder”. Leef uit deze naam! We mochten aan de tafel gaan met wetenschap dat we door de naam bij de hand worden gevat, sta op en loop, kom tot Hem!
Zondag 15 februari ontvingen we dominee de Boo uit Zeist. De onreine melaatse man vroeg aan Jezus, als U wilt kunt U mij genezen. Jezus raakte hem aan hij zei ik wil het. De liefde is de vervulling van de wet. De man werd rein, maar mocht het niet verder vertellen. Maar het bleef natuurlijk niet geheim, en Jezus verbleef op stille plaatsen, hij had een onreine aangeraakt en was nu zelf onrein. Het is een voorbode van Pasen, de bevrijding van de mensen uit de duisternis!

Kerkbalans:
Tot op heden is er voor 2015 € 23683.33 toegezegd. Heel hartelijk dank voor uw toezeggingen. Dit geld is nodig, zodat we elke zondag bijeen kunnen komen om het evangelie te horen. Heel hartelijk bedankt!

Meeleven:
Er zijn zieken op het dorp waaraan we denken. We bidden voor onderzoeken en behandelingen, die ondergaan moeten worden, dat ze goede resultaten mogen geven. Voor anderen weten we dat het nieuws niet goed is, we bidden voor Uw nabijheid. We denken aan Jo van der Have, nu ze haar pols gebroken heeft, wilt u herstel schenken Heer. We zijn dankbaar met de heer Kesteloo, die weer terug is op zijn stekje.

Vreugde:
Op 6 maart trouwen John Gijzel en Nicole Bil, we bidden voor een mooie dag en een huwelijk met Gods nabijheid.

Van de predikant:
Huwelijk
Het is enkele jaren geleden dat we in Kerkwerve een huwelijksdienst hebben gehad, maar binnenkort is er één! Daar zijn we allemaal blij mee. Op vrijdag 6 maart a.s. hopen John Gijzel en Nicole Bil te gaan trouwen. Na de huwelijksvoltrekking op het stadhuis van Zierikzee, komen zij om 14.30 uur naar de Protestantse kerk te Kerkwerve om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Samen met hen verheugen we ons daarop. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. We wensen Nicole en John én hun familie een onvergetelijke dag toe én een rijk gezegende toekomst!

Lijdenstijd
Wanneer u deze Kerkbode ontvangt is de Lijdenstijd aangebroken. Zeven weken lang staan we stil bij het bijzondere werk van Jezus, dat Hij door zijn lijden heeft volbracht. In de diensten volgen we zoveel mogelijk het rooster van de kindernevendienst. Zo gaan we samen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
Het ziet er als volgt uit:
15 februari : God wint, dat kun je voelen (Genezing Bethesda)
22 februari : God wint, dat kun je zien (Genezing blindgeborene)
1 maart : God wint, dat kun je horen (Lazarus opgewekt)
8 maart : God wint, dat kun je ruiken (Zalving door Maria)
15 maart : God wint, Jezus laat het voelen (Voetwassing)
22 maart : God wint, Jezus laat het zien (Jezus gevangengenomen)
29 maart : God wint, Jezus laat het horen (Kruiswoorden)

Verdiepingsavond
Dit jaar hebben we geen Bijbelavonden gehad. Voor allen die normaal deze avonden zouden bezoeken, maar ook voor alle andere gemeenteleden houden we eenmalig een zogenaamde ‘verdiepingsavond’. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in ’t Kerkerf. Het onderwerp is ‘Bidden kun je leren’. Het gebed is een van de belangrijkste gaven van God. Iedereen weet wat het is en bijna iedereen doet het regelmatig of af en toe… Toch vinden heel veel mensen het niet gemakkelijk. Niet voor niets vroegen de discipelen destijds al ‘Heer, leer ons bidden’. We weten soms niet hoe we moeten bidden…. We proberen met elkaar op 3 maart a.s. wat verder te komen op de weg van het gebed. Kom jij ook?

Activiteitenagenda:
Maandag 23 februari
- 19.00 uur: catechese
Dinsdag 3 maart
- 19.30: verdiepingsavond
Maandag 9 maart
- 19.00: catechese
Dinsdag 10 maart
- 09:30 bijbelochtend
Maandag 16 maart
- 19:30 kerkenraadsvergadering

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!!

Vooruitblik:
Zondag 8 maart mag ‘buurman’ dominee de Reuver uit Serooskerke ons de goede boodschap verkondigen en een week later 15 maart vieren we biddag met onze eigen dominee.

Tenslotte:
Om alvast in de agenda te noteren: op 18 maart zal er voor de (basisschool)jeugd een creamiddag worden georganiseerd samen met de Pniëlkerk en de Samuelschool. Meer informatie volgt in de volgende kerkbode.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

19 februari 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Mw. H.D. de Vlieger-Landman
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
Tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 8 februari 2015
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij, met viering van het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Exodus 3: 1-14 en Exodus 20: 7 en Handelingen 3: 1-16.
Orgel: dhr. H. Biesma
Avondmaals- / Uitgangscollecte: Ons spaardoel van dit jaar: de stichting Esther helpt Sri Lanka
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7 en Markus 1: 40-45
Zondag 15 februari 2015
10.00 uur: ds. N. de Boo, Zeist
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7 en Markus 1: 40-45
Orgel: dhr. A. Kesteloo
Uitgangscollecte: Onderhoud van de gebouwen

Terugblik op de kerkdiensten:
Op zondag 25 januari hoorden we ds. G. Sinke. Hij las Johannes 4: de verzen 1 t/m 30 en 39 tot 42. Het is het bekende verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. De Samaritanen hielpen de Grieken en zij mochten daarom een tempel bouwen in het noorden van het land. Normaal gesproken praatten Joden en Samaritanen niet met elkaar. Jezus ging het gesprek wel aan. Hij ziet een mens, een naaste. De vrouw wilde ook graag van het Levende water drinken, zodat ze nooit meer dorst zou hebben. Jezus was de zevende man in haar leven, het volmaakte getal. Op haar vraag van waar moeten we God aanbidden, was het antwoord: het maakt niet uit als je maar oprecht bent. Zij werd in het nieuwe testament de eerste vrouwelijke evangeliste, ze werd zelf een bron van levend water. Durven wij ook over onze kerkelijke grenzen te stappen, Jezus deed het ons voor.
Zondag 1 februari hadden we onze eigen dominee, hij las ons voor uit Jesaja 40 de verzen 18-26 en Johannes 1 de verzen 1 t/m 18. Het ging over de eerste twee geboden en met name over het (gesneden) beeld. We moeten daar niet voor knielen en soms hebben mensen een beeld van een laatste ontmoeting in hun hoofd. Daar moeten we niet aan vast blijven houden. De Joden dragen een keppeltje wat laat zien dat er maar één de baas is en dat is God. Dit gebod is niet iets benauwends, we hoeven alleen maar hieraan vast te houden. Dat is alles wat we nodig hebben!

Meeleven:
In de dienst van afgelopen zondag baden we voor de families Griffioen en Stoutjesdijk. Heer wilt U hen nabij zijn in deze moeilijke tijd. Wilt U ook bij Ineke Tichem zijn nu haar zus is overleden, geef haar troost.

Activiteitenagenda:
Vrijdag 6 februari
- 19:30 uur: Praise dienst
Maandag 9 februari
- 19:00: Catechese
Dinsdag 10 februari
- 09:30: Bijbelmorgen (voor iedereen toegankelijk!)
- 19:00: Consistorievergadering
Vrijdag 13 februari
- 19.00: Kerkuiltjes

Praiseviering:
Op vrijdag 6 februari vindt er in onze kerk een praiseviering plaats. Hij begint om 19:30 uur, wees welkom. Het beloofd een mooie bijeenkomst te worden. We horen verhalen van mensen die iets wonderlijks hebben meegemaakt op het gebied van hun geloof. Verder veel muziek om naar te luisteren en mee te zingen. Verzorgt door de Christen gemeente uit Zierikzee.

Van de predikant:
Catechisatie
Het catecheseseizoen is al ver gevorderd. Na de kerstvakantie maakten we een excursie naar de International Christian Fellowship in Rotterdam en kwamen we eenmaal bijeen in ‘t Kerkerf rond een thema van Follow Me. Tussen nu en Pasen hebben we nog slechts viermaal catechisatie op maandagavond van 19 tot 20 uur. De data zijn: 9 en 23 februari en 9 en 23 maart. Ik zou het geweldig vinden om jullie allemaal nog een paar keer te ontmoeten. Dus ook degenen die de laatste keren afwezig waren, nodig ik van harte uit om de komende weken te komen!

Belijdeniscatechisatie
Helaas gaat de belijdeniscatechisatie dit jaar niet door. Dat is des te meer jammer, omdat er zich twee serieuze deelnemers hebben gemeld. We konden helaas niet tot een afspraak komen op een uur dat iedereen erbij kon zijn.

Bijbelochtend
De volgende bijbelochtend is op dinsdag 10 februari om 9.30 uur in ‘t Kerkerf. We gaan verder met het onderwerp 'Ouder worden in Gods licht' Iedereen is welkom!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Op zondag 22 februari begroeten we mw. ds. J.W. Meeuwisse uit Sint Maartensdijk en 1 maart mag onze eigen dominee weer voorgaan, waarna we met elkaar na kunnen praten in ’t Kerkerf.

Ten slotte:
Als er bekend is welke schriftlezingen er zijn in de aankomende diensten, gaan we proberen ze op de website te zetten. Ze zullen dan staan bij: De dienst/Rondom de dienst.

Voor u allen een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

04 februari 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
mw. H.D. de Vlieger
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-414726
e-mail:

Zondag 25 januari 2015
10.00 uur: ds. G. Sinke, Burg-Haamstede
Orgel: dhr. C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 1 februari 2015
10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij
Schriftlezing: Jesaja 40: 18-25 en Johannes 1: 1-18
Orgel: dhr. M.C. Pronk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Terugblik op de kerkdiensten:
Zondag 11 januari ging mevrouw Kooman uit Brouwershaven bij ons voor. Mevrouw Kooman had een kerk van lego bij zich, alles was aanwezig, de banken, het orgel, de preekstoel, maar was misten we? De mensen! Waarom gaan we naar de kerk? Om hoop te houden, hoop op het leven na de dood. Hebben we ook thuis gedenkstenen om het gesprek opgang te houden? De kerk is een grote ‘gedenksteen’! Via de weg van Jezus door het water, door de woestijn. Via die weg is er hoop. Dopen dat is hopen, geloven dat wat je ook zal ondergaan, je niet zult òndergaan. Weet dat je gedoopt bent! De dienst was precies ‘op tijd’ klaar, (een aantal gezinnen met) 12+ jeugd kon gelijk in de auto stappen om naar Rotterdam te gaan, naar de internationale dienst van het icf, geleid door Coen Legemate. Deze dienst begon om 12:30 en was klaar om 14:00 uur. Het was (voor ons) een speciale dienst, met koffie en een gesprek na.
De week erna stond mevrouw Riedijk uit Zierikzee op de preekstoel. Haar preek sloot goed aan op die van haar voorgangster. Waar begin je? Jezus is begonnen in Kapernaum aan het meer van Galilea in de noorden van Israel, ver weg van Jeruzalem. Hij zoekt de moeilijke weg, als je er tegenop ziet om ergens naar toe te gaan, weet dan dat Jezus er al geweest is. Hij ging ons voor, de wegwijzer, volg hem!

Meeleven:
We hebben de bloemen aan Bram Bevelander geschonken, ter bemoediging en we hopen op verder herstel. We bidden ook voor de familie Griffioen en iedereen die kampt met (gezondheids)problemen.

Agenda:
In deze week heeft u de brief van de kerkbalans ontvangen, volgende week hopen we het antwoordenvelopje weer op te halen. Wilt u het a.u.b. klaarleggen? Bedankt!
23-01 (19.00): Kerkuiltjes
26-01 (19:00): Catechese
06-02 (19.30): Praiseviering

Praiseviering:
Vrijdagavond 6 februari om 19:30 uur is er in onze kerk een bijzondere dienst, een praisedienst. Met medewerking van de Christen gemeente uit Zierikzee. Het beloofd een mooie viering te worden. Na de viering is er de mogelijkheid om in ’t Kerkerf na te praten onder het genot van een kopje koffie. Komt allen!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik:
Zondag 25 januari hopen we een voor ons vertrouwd gezicht op de preekstoel te zien, ds. G. Sinke. Een week later hoopt onze eigen voorganger ons weer te onderwijzen. Ik hoop u daar te ontmoeten.

Tenslotte:
Wellicht hebt u het al vernomen, maar onze voorganger heeft in overleg met de kerkenraad besloten om zijn vaste dienstverband te beëindigen. Natuurlijk vinden we dat jammer, maar we begrijpen zijn beslissing.

Een hartelijke groet voor u allen, ook namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

22 januari 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Waarnemend scriba:
mw. H.D. de Vlieger
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 11 januari 2015
10.00 uur: Mw. J. Kooman, Brouwershaven
Orgel: dhr. Y. van Dijken
Uitgangscollecte: verwarming kerkelijke gebouwen

Zondag 18 januari 2015
10.00 uur: Mw. M. Riedijk, Zierikzee
Orgel: dhr. A. Kesteloo
Uitgangscollecte: Kindernevendienst

Voorgegaan:
Net nadat de kopij voor de vorige kerkbode weggestuurd was kwam het droeve bericht van de heer C.J. den Boer. Chris is na een auto-ongeluk om het leven gekomen. Op 22 december 2014 is hij begraven na een mooie afscheidsdienst in onze kerk. We denken aan Ina, de kinderen en de kleinkinderen. Zoals het al op de rouwkaart vermeld staat: hoe kunnen het leven met de dood verweven zijn!

Terugblik op de kerkdiensten:
Sinds de laatste kerkbode van 2014 zijn er veel diensten voorbijgegaan. Om precies te zijn 7 diensten. We beginnen met 21 december. De heer P. Riemens ging ons voor in de 4e adventsdienst. Voor deze dienst waren we een moment stil, om Chris den Boer te gedenken. We zongen uit de Evangelische liedbundel lied 396: “Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is uit liefde voor Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.”
De heer Riemens vertelde ons van het hoge bezoek dat ons te wachten staat.
Diezelfde dag vierden we om 18:30 uur het kinderkerstfeest. We hoorden een mooi verhaal afgewisseld door liederen. Na afloop kregen alle kinderen een mooi boekje en dronken we gezamenlijk koffie, thee, warme chocomelk of fris.
Woensdagavond 24 december om 22:00 was de kerstnachtviering, waarbij we genoten van de zang van Waisisi onder leiding van Mar van der Veer. Dominee de Rooij vertelde ons dat we niet hoeven te vrezen, we hoeven niet bang te zijn als God verschijnt. Hij geeft rust in de storm!
Op de kerstmorgen mochten we luisteren naar de heer W. Verwijs uit Bru. We hebben lekker veel gezongen en hoorden dat Jezus kwam om ons te redden, niet om te oordelen.
Zondag 28 december kwam onze ‘oud herder’ ds. Schipper. Hij was een beetje te laat, want hij kon de straat niet uitkomen vanwege de gevallen sneeuw. Wat moet je met zo’n zondag na kerst? Hij vertelde ons over Simeon en Hanna. Hanna de begenadigde, die God heeft gezien, de gelukkige. Over wie gaat het eigenlijk echt? Over Jezus: over jou!
Op Oudejaarsavond luisterden we tussen de knallen door naar ds. de Rooij. Naar aanleiding van Mattheus 1 en 2: Laten we doen als Jozef, als God zeg sta op, sta dan ook op. Door Jezus zitten we niet meer gevangen.
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar mochten we elkaar weer ontmoeten. In deze dienst werden Vera van den Hoek en Steef van de Wekken bevestigd in het ambt van ouderling. Tevens werden Hubrina de Vlieger en Jan van Vossen herbevestigd. Henk Kesteloo nam afscheid van de kerkenraad. Henk bedankt voor al je werk! Dominee de Rooij sprak over Jozua die als opvolger van Mozes de nieuwe ambtsdrager werd. De Here gebood hem om vastberaden en standvastig te zijn, zich door niemand of niets te weerhouden of te ontmoedigen, want weet dat de HEER, je God, je bijstaat.

Meeleven:
In de Victoria kliniek wordt mevrouw de Wit verzorgd, nadat ze opgenomen was geweest in het ziekenhuis. We bidden voor verder herstel en dat ze weer snel terug kan naar haar huis aan de Ring.

Oliebollenactie:
Met man en macht hebben we 5000 oliebollen en 400 bollen zonder krenten/rozijnen gebakken. De activiteitencommissie heel hartelijk bedankt voor het organiseren en uitvoeren! Het geheel bracht ook nog eens het mooie bedrag van € 3000 op. Iedereen die op een of andere manier mee geholpen heeft: Bedankt!

Agenda:
11-01 (11.30): In plaats van Catechese 12/01/2015, bezoeken de 12+ jeugd internationale kerkdienst in Rotterdam, zie verder op in dit stukje.
12-01 (20.45): Vergadering moderamen
13-01 (09.30): Bijbelmorgen
16-01 (19.00): Kerkuiltjes
06-02 (19.30): Praiseviering

11/01/2015:
Komende zondag 11 januari 2015 willen wij met de 12+ jongeren (en hun gezin) van onze gemeente een bezoek brengen aan ICF (International Christian Fellowship) in Rotterdam. Dit is een Internationale kerkviering waar ca. 40 nationaliteiten samenkomen. Deze samenkomst vervangt de catechese van maandag 12 januari. Wil je mee of chauffeur zijn en je hebt nog niets laten weten of jij/jullie meegaan, neem dan snel contact op met Krijna, Nicole of dominee De Rooij. We vertrekken zondag om 11:30 uur vanaf het Kerkerf en hopen rond 16:00 uur weer terug te zijn.

Bijbelochtend:
Op dinsdagmorgen 13 januari wordt de eerste bijbelochtend van 2015 gehouden. We beginnen om 9.30 uur in 't Kerkerf. Iedereen is welkom. We spreken met elkaar over een bijbelgedeelte. Thema: 'Ouder worden in Gods licht'. We zouden het geweldig vinden om ook u/jou als nieuwe deelnemer te begroeten!

Afscheid:
Op zondag 28 december namen we op bescheiden wijze afscheid van onze ‘beheerdster der gebouwen’ Gré Kesteloo. Na 30 jaar geef ze het stokje door. Was het toeval of zo gepland, Erik Schipper was te laat en had daardoor Gré van te voren niet gezien. Dat was een mooie reden om na de kindernevendienst Gré even naar voren te halen. Namens de kerkenraad en de hele gemeente werd haar een map aangeboden waarin iedereen een persoonlijke boodschap voor haar had geschreven. Ook kreeg ze nog een mooi beeldje van de voetwassing van Jezus, gemaakt van olijvenhout uit Israel. Gré nogmaals hartelijk bedankt!
Haar werkzaamheden in de kerk worden overgenomen door Krijn en Martha Stouten. ’t Kerkerf zal worden beheerd door Xandra Francke en Joke den Boer.

Praiseviering:
Op vrijdagavond 6 februari hebben we een praiseviering in de kerk, met medewerking van de Christen Gemeente uit Zierikzee.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!!

Vooruitblik:
Volgende zondagen twee vrouwelijke voorgangers, komt allen en ontvangt de goede boodschap!

Tenslotte:
Tot zover mijn eerste schrijven, ik heb niet zo’n talent als Henk, maar ik hoop dat het ‘leesbaar’ is.

Een hartelijke groet ook mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

 

07 januari 2015
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 21 december 2014 Vierde Advent
10.00 uur: de heer P. Riemens, Arnemuiden
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkinactie – luisterend dienen

Zondag 21 december 2014
18.30 uur: Kinderkerstfeest.
Chocomel, koffie, thee na de viering

Woensdag 24 december 2014 Kerstnachtdienst
22.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Zendingswerk Jasper Maas in Ghana
Muzikale medewerking: Waisisi o.l.v. Mar van der Veer

Donderdag 25 december 2014 Eerste Kerstdag
10.00 uur: de heer W. Verwijs, Bruinisse
Orgel: Youri van Dijken
Trompet: Sjaak Berrevoets
Uitgangscollecte: Kerkinactie – Kinderen in de knel

Zondag 28 december 2014
10.00: ds. H. Schipper, Dordrecht
Orgel: Hans Biesma
Uitgangscollecte: Verwarming kerkelijke gebouwen

Woensdag 31 december 2014 Jaarwisselingsdienst
19.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Sem Bienefelt
Uitgangscollecte: Oudejaarscollecte

Zondag 4 januari 2015
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Philip den Eerzamen
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
(Her)bevestiging ambtsdragers

Terugblik op de kerkdiensten: Op de eerste zondag van december stak Jesse de kaars aan en declameerde hij luid en duidelijk een adventsgedicht. Dominee Bijman hield een indringende predikatie over de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. De gemeente is de bruid en we zijn samen op weg naar het Bruiloftsfeest. De vraag is of we olie genoeg hebben voor onze lampen. Leven we uit en met Jezus? Doen we dat niet dan is de kans groot dat we het Feest straks missen! Nu leven we nog in genadetijd, we wachten op de Bruidegom want dat Hij zal komen is zeker! Laten we ons goed voorbereiden en vragen om Zijn Geest!
We zien dankbaar terug op de dienst waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd, wat een verrassende opkomst! David Pors mocht de derde kaars ontsteken en droeg een gedichtje voor. Dominee De Rooij preekte over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, twee vrouwen die op een wonderlijke manier werden ingezet in het plan van onze God. God wil ook ons gebruiken in Zijn dienst!

Meeleven: Deze keer noemen we geen namen maar in ons dorp is ziekte en zijn er zorgen. Weet u ervan? Leef dan mee en bid voor degenen die het onder ons moeilijk hebben. Het is een christelijke opdracht!

Oogstcollecte: De kerkrentmeesters en kerkenraad zijn dankbaar voor het feit dat de oogstcollecte maar liefst bijna 30% meer heeft opgebracht dan vorig jaar! Heel veel dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Ambtdragersverkiezing: Op zondag 7 december is door de gemeente gekozen, door God geroepen en door de kerkenraad benoemd als ouderling, broeder S.L. van der Wekken, Verseputseweg 34. We danken de stemcommissie, ditmaal bestaande uit zuster J. van Klinken-Viergever en broeder M.R. Dicou. En we danken alle gemeenteleden die de moeite hebben genomen om te stemmen!

Voltallige kerkenraad! Broeder S.L. van der Wekken heeft kort na zijn benoeming laten weten dat hij ouderling wil worden in onze gemeente! Dankbaar mochten we u hiervan in kennis stellen afgelopen zondag! Dat betekent dat op D.V. zondag 4 januari 2015 aanstaande de kerkenraad met tien personen compleet is! Best bijzonder in deze tijd! Soli Deo Gloria!

Cadeau: Alle gemeenteleden hebben, als het goed is, een cadeau gekregen tussen sinterklaas en Kerst. De 65-plussers krijgen al jaar en dag de blokkalender, of, op verzoek, een dagboekje. Ditmaal kregen diegenen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt (eenmalig) een scheurkalender met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal, dit om Gods Woord op een andere manier onder de aandacht te brengen. Dank aan de diaconie!!

Kerstmarkt: Wat was het afgelopen zaterdag een mooie, gezellige, sfeervolle markt. Houten kerstdecoraties, geweldige bloemstukken en tafeldecoraties waren er gemaakt, welke goed werden verkocht. De kinderen hebben het lichtje mee naar huis genomen dat ze gemaakt hebben bij de ‘kinderknutsel’. Vanuit de keuken schonk ‘tante Gré’ ons voor de laatste keer koffie en met de lunch lieten we ons de heerlijke erwtensoep goed smaken. De geur van de oliebollen hing over de gehele Ring, er werden er veel verkocht.. Deze dag mochten we om half 2 afsluiten met een zeer mooie opbrengst: € 1550,-- netto! Allen hiervoor hartelijk dank! De boodschappenmand is gewonnen door één van onze organisten, Kees van Felius. Proficiat! Tenslotte danken we onze ijverige activiteitencommissie!!

Agenda:
21-12 (18.30): Kinderkerstfeest
31-12 (morgen): Oliebollenactie
05-01 (hele dag): Inleverdatum kopij Kerkgeluid
05-01 (19:30) organistenoverleg
12-01 (19.00): Catechese
12-01 (20.45): Vergadering moderamen
13-01 (09.30): Bijbelmorgen
16-01 (19.00): Kerkuiltjes
06-02 (19.30): Praiseviering

Oliebollenactie: In de nacht van 30 op 31 december gaan duizenden oliebollen in het vet. Wilt u er van meegenieten? Bel dan: familie van Klinken (06-12510897), familie Post (41703) of familie Vader (414763).
Ze kosten € 3,-- voor vijf stuks. De appelbeignets kosten € 5,-- per vijf stuks. De bestelling kan afgehaald worden tussen 9 – 11 uur bij de familie Hendrikse, Zandweg 2a maar thuisbezorgen op ons hele mooie eiland is ook mogelijk! De ‘jaarwisselingslekkernijen’ kunnen besteld worden tot uiterlijk dinsdag 30 december, 18 uur! We wensen onze activiteitencommissie en haar tientallen vrijwilligers veel sterkte en plezier toe!

Scheurkalenders: Hierboven hebt u kunnen lezen dat vele gemeenteleden zijn verblijd met de scheurkalender met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. Er zijn nog kalenders over. Ze zijn te koop voor
€ 6,50. Wie belangstelling heeft kan dit laten weten aan diaken Leonie Berrevoets (telefoon 417191).

Kerkgeluid: Bijna tijd voor een nieuw kwartaalblad. Wilt u iets schrijven? U weet de (mail)adressen. Graag voor of op maandag 5 januari 2015. U mag ook altijd iets schenken, u weet het rekeningnummer. Dank!

Praiseviering: Op D.V. vrijdagavond 6 februari zal er een Praiseviering worden gehouden in ons kerk. De muziekgroep van de Christen gemeente te Zierikzee zorgt voor de muzikale medewerking. De dienst, waarin veel zal worden gezongen, vangt aan om half 8. Na de viering is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in ’t Kerkerf.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!!

Afscheid: Op Oudejaarsdag zal onze 80-jarige zuster G. Kesteloo-Berrevoets voor het laatst dienst doen. Het zal vreemd voor haar zijn om na 30 jaar dienen als kosteres (beheerder van de bijgebouwen was ze al veel langer) nu niet meer steeds naar de kerk en ‘het zaaltje’ te hoeven. Vooral de laatste jaren was het erg druk in de kerkelijke gebouwen. Alles klaarzetten, vele potten koffie zetten, opruimen, schoonmaken en op zondag de kerk en ‘t Kerkerf prima in orde….niets was haar teveel! We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar grote trouw en inzet! We wensen de vier gemeenteleden die het werk gaan overnemen per 1 januari veel vreugde en sterkte toe!

Vooruitblik: We hopen van harte u in alle komende diensten te mogen begroeten. De kinderen zullen het leuk vinden om u op het Kinderkerstfeest te zien, op de avond van Vierde Advent.
Let u op de aanvangstijd van de Kerstnachtdienst, dit jaar weer eens om 22 uur!
In tegenstelling tot wat in Kerkgeluid en op de Kerst EB staat gaat in de dienst op Kerstmorgen de heer W. Verwijs voor. We zullen heerlijk veel zingen en diverse gemeenteleden zullen meewerken. Laat het maar vol worden!
En dan de eerste zondag in 2015. Een heel bijzondere dienst waarin Fennechina van den Hoek-Houmes en Stoffel Leendert van der Wekken voor de eerste maal bevestigd worden als ouderling. Herbevestigd zullen worden ouderlinge Hubrina Dina de Vlieger-Landman en ouderling-kerkrentmeester Jan Huibregt van Vossen. Zullen we met velen om hen heen gaan staan en voor hen en de andere kerkenraadsleden en onze predikant bidden om een goede en zegenrijke periode?

Tenslotte: Een gedicht van Wim Plomp:

Knielen

Blijf niet bij de kribbe staan.
Blijf niet staan als stomme dieren.
Wie oprecht Kerstfeest wil vieren,
moet nu door de knieën gaan.

En mag alles zeggen gaan,
want een Kind is ons geboren,
om te zoeken wat verloren
is en hulpeloos blijft staan.

Kerstfeest, Kerstfeest, ’t leert verstaaan:
God zendt ons Zijn Zoon op aarde.
Door Hem herkrijgt ’t leven waarde.
God zal met ons verder gaan!


Voor de laatste maal schrijf ik in de kerkbode, op zondag 4 januari doe ik, na acht jaar met vreugde scriba te zijn geweest, een stapje terug. Veel dank aan diverse lezers buiten onze gemeente voor de leuke reacties in de afgelopen jaren!

Wij wensen u: hoop op de warmte en het leven van Immanuël, vrede op de weg die Hij u leidt, vreugde in het besef dat een nieuwe dag is aangebroken en liefde die alleen de Redder geven kan. Gezegende Kersttijd toegewenst!

Hartelijke groeten voor ieder die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

18 december 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 7 december 2014 Tweede Advent
10.00 uur: ds. C. Bijman, Arnemuiden
Orgel: Philip den Eerzamen
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Na de dienst verkiezing ambtsdrager

Zondag 14 december 2014 Derde Avent
Viering Heilig Avondmaal
10.00: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Avondmaals- en uitgangscollecte: Diaconie

Terugblik op de kerkdiensten: Een stijlvolle gedachtenisdienst mochten we vieren op 23 november. We hebben Elizabeth Johanna Pieternella van den Hoek-Beije (91) en haar zoon Abraham Adriaan Kornelis van den Hoek (69) herdacht. Kaarsen zijn ontstoken en rozen in de vaas gezet. We zongen prachtige liederen en luisterden naar een boeiende preek van onze predikant ds. De Rooij. Wat komt er na dit leven? En hoe komen we er terecht? Jezus vertelt het ons zelf (Johannes 14). In het Vaderhuis heeft Hij plaats gemaakt voor iedereen die dat wil. Maar dan moeten we in dit aardse leven wel met Jezus willen wandelen. En daarna gewoon met Hem meegaan naar Huis.
Voor de laatste maal maakte zuster Kesteloo in alle vroegte de zaal gereed voor het koffiedrinken na de dienst. Fijn om elkaar na de dienst in zo’n vol Kerkerf te mogen ontmoeten. We danken de kosteres en haar helpsters!
Afgelopen zondag is de eerste adventskaars ontstoken door Rowan Verhage. De door ons oudste gemeentelid gemaakte smeedijzeren kandelaar was ook dit jaar keurig versierd door mevrouw D. Hanse-Verton, waarvoor dank!!
Ds. De Boo ging leidde de laatste dienst in november en vanuit Lucas 20 sprak hij over de Adventsperiode waarin wij verkeren. We zijn immers in blijde verwachting van de Wederkomst van onze Heer? Wat gebeurt er wanneer we hier ons hoofd neerleggen en ontslapen? We mogen geloven dat onze namen zijn opgetekend in de hand van Vader. Willen we nu met onze Heer leven dan hoeven we ons niet ongerust te maken over de toekomst. Vera van den Hoek vertelde ons na de preek over het adventsproject.

Meeleven: Een groot verdriet kwam er bij Marjolein en Richard Verhage-de Bree en hun kinderen Rowan en Mats nu in Zonnemaire hun lieve moeder en oma is heengegaan. We wensen hen en hun familie veel sterkte en troost van Boven toe!
We denken aan hen die door ouderdom of ziekte niet in de kerk kunnen komen. Vergeten we hen niet? U kent vast mensen in gemeente of dorp die wat extra aandacht nodig hebben in deze donkere decemberdagen…. Meeleven met elkaar is van groot belang! We wensen iedereen die het moeilijk heeft Gods liefdevolle nabijheid toe!

Kerkuiltjes: Afgelopen vrijdagavond waren 25 kerkuiltjes bijeen voor een smaakvolle avond. De kinderen mochten zelf allerlei lekkere hapjes maken; gevuld eitje, mini hamburger, mini pizza etc. Nadat alle lekkernijen gereed waren is er één lange tafel gemaakt en toen was het aanvallen en smikkelen! Wederom een heel gezellige avond voor kinderen en leiding! De volgende clubavond is op 16 januari 2015.

Pubers: Op dezelfde vrijdagavond zijn Nicole en Krijna met de oudere jeugd op pad geweest. Glowgolfen stond op het programma; in het half donker met fluoriserend licht een midgetgolf baan afleggen. Fijn dat er zoveel jongeren meegingen, drie auto's waren helemaal vol! Met nadien nog een kleine hap en slok was de avond voor iedereen zeer geslaagd! Graag tot de volgende keer allemaal!

Uitje: Bijna alle kerkenraadsleden en de kosters beleefden afgelopen zaterdag een zonnig uitje met onze herder dominee de Rooij en zijn echtgenote. ’s Morgens werden we rondgeleid in de schitterende Sint Jan van Gouda. Na de lunch genoten we van een tocht met de waterbus naar de Erasmusbrug. Goed en gezellig om elkaar op een ontspannen wijze te ontmoeten!

Agenda:
07-12 (11.15): Ambtsdragerverkiezing
08-12 (19.00): Catechese
08-12 (20.45): Vergadering moderamen
09-12 (09.30): Bijbelmorgen
10-12 (mo/mi/av): Kerststukjes maken in ‘t Kerkerf
11-12 (mo/mi/av): Kerststukjes maken in ‘t Kerkerf
13-12 (09.30): Kerstmarkt
15-12 (19.30): Kerkenraadsvergadering
21-12 (18.30): Kinderkerstfeest

Ambtdragersverkiezing: Komende zondag wordt direct na de morgendienst de verkiezing voor een nieuwe ouderling gehouden. Op het dubbeltal staan de broeders P.L. Bij de Vaate en S.L. van der Wekken. Onlangs las ik een mooie en toepasselijke tekst: God roept geen mensen die geschikt zijn voor het ambt, maar Hij roept mensen om ze geschikt te maken.

Voorbeiding kerstmarkt: Op 10 en 11 december zullen kerststukjes worden gemaakt van 9 – 12 uur, van 13 – 15 uur en van 19 – 21 uur. Welkom!
Iedereen die actief wil zijn op de kerstmarkt kan het strookje inleveren voor 6 december. We wensen de activiteitencommissie sterkte toe in deze weken en we hopen met hen op een prima opbrengst! De activiteitencommissie zoekt overigens nog naar boeken en kerstspullen. Mocht u iets hebben dan kunt u het brengen bij de familie Post (telefoon 416703). Volgend jaar zal een boekenmarkt worden gehouden dus boeken blijven welkom!

Kerstmarkt: Op zaterdag 13 december zal een kerstmarkt worden gehouden in ’t Kerkerf, van half 10 tot half 2. Er is van alles te koop: kerststukjes, kerstspullen, kaarten, baksels. U kunt genieten van koffie met een oliebol of een lekker kopje soep. Welkom iedereen!!

Kinderkerstfeest: Zondagavond 21 december wordt het kinderkerstfeest gehouden om half zeven. We hopen dat u rondom de kinderen zult zijn en het Feest van Jezus’ geboorte met hen mee wilt vieren. De komende zondagen staat achterin de kerk, bij de bloemenbus, een bus voor uw gift om het feest te kunnen bekostigen.
Gemeenteleden die niet in de kerk komen kunnen hun gift aan een kerkganger meegeven misschien? Alvast dank aan alle gevers!

Kerkbalans 2014: De kerkrentmeesters vragen u vriendelijk of u uw toegezegde bijdrage voor kerkbalans zo spoedig mogelijk wilt overmaken. Bij voorbaat veel dank!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!!

Vooruitblik: De komende drie zondagen zullen Jesse Kooman, David Pors en Isa Berrevoets de adventskaars aansteken. Met elkaar zullen we aan het begin van de Adventsdiensten een prachtig lied zingen: Advent is kijken naar wat komt! Mooie diensten staan de komende weken op het programma. Ds. Bijman weet keer op keer zijn luisteraars te boeien, zo ook onze eigen predikant die een week later hoopt voor te gaan in de avondmaalsdienst. We mogen voor het eerst of opnieuw bij de Heer aan tafel. Dat kun je toch niet laten schieten..? Komen we trouw op naar Gods huis? Een goede voorbereiding om straks een gezegend Kerstfeest te kunnen vieren.

Tenslotte: Een bemoedigend gedicht over ouder worden door Nel Benschop:

Ik denk terug aan de voorbije jaren:
mijn haren werden grijs, mijn kracht nam af;
maar zoveel warmte heb ik kunnen sparen
omdat de Heer mij zoveel vreugde gaf.
Er is nog zoveel, dat ik door kan geven:
zoveel aan hoop, aan liefde, aan gebed,
zoveel dat ’t leven waard maakt om te leven;
door God wordt niemand aan de kant gezet.
En nu de herfst van ’t leven is gekomen
– de lente en de zomer zijn voorbij –
voel ik mij in Gods hoede opgenomen:
ook in de winter is Hij mij nabij.
Voor Hem is ieders leven zó van waarde
dat Hij het redden wil, zelfs uit de dood.
Ook in de strengste winter draagt de aarde
een nieuwe, groene lente in haar schoot.


Een vriendelijke groet voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

06 december 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 23 november 2014 Eeuwigheidszondag, gedachtenisdienst
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Clemens Pronk
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Ontmoeting in ’t Kerkerf met koffie

Zondag 28 november 2014 Eerste Advent
10.00: ds, N. de Boo, Zeist
Orgel: Kerkbeheer
Uitgangscollecte: Sem Bienefelt

Terugblik op de kerkdiensten: Onze eigen predikant leidde de dankdienst voor gewas, arbeid en visserij in een volle kerk waarin het gospelkoor Together uit Nieuwerkerk voor en met ons zong! Het was een fijne kennismaking, ze mogen terugkomen!! De preek ging over de talenten uit een gelijkenis waarover we lezen in Mattheüs 25. Wat doen wij met onze talenten? In de afgelopen weken hebben we opnieuw ervaren dat het aardse leven zomaar afgelopen kan zijn. Laten we verbonden blijven met onze Schepper nu het nog kan!
Afgelopen zondag ging onze vorige herder en leraar voor in de dienst. Hij legde het verhaal van de bloedvloeiende vrouw (Marcus 5) duidelijk uit. We mogen van haar leren dat al wie zijn of haar hart voor Jezus uitstort erop mag vertrouwen dat hij (of zij) gezegend wordt, woorden die we ook in Psalm 62 terugvinden. Jezus heeft ons geluk op het oog! Daarom is het goed om elke dag contact met Hem te hebben.
We zijn met dankbaarheid vervuld om de mooie diensten die we mochten vieren. Wat missen de thuisblijvers toch veel….

Meeleven: Mevrouw J.C. van der Kaaden-van Drimmelen meldde op de dag dat de vorige kerkbode uitkwam dat ze terug was in haar woning. We zijn er, met haar, dankbaar voor! Melanie van Alphen heeft het niet gemakkelijk. Vergeten we haar niet? De heer N.M. van der Have moesten we afgelopen zondag missen in de kerk. Hij was de vrijdag ervoor met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Terneuzen. Na behandeling gaat het nu gelukkig weer beter met hem en wellicht is hij, wanneer u dit leest, thuis. Dank aan God!
We wensen al onze zieken, alle ouderen, allen die aan huis gebonden zijn, alle treurenden en iedereen die tobt met zorgen, waarvan misschien niemand weet, Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe!

Voorgegaan: Vrijdag 14 november kregen we het ontstellende bericht dat Mariet Mulder-Brouwers, echtgenote van ds. E.P. Mulder, onverwacht is Thuisgehaald door de Here. In de vorige kerkbode meldden we over hun verhuizing naar een nieuw appartement. Ze heeft er slechts enkele dagen doorgebracht. Vorige week donderdag onderging ze een zware operatie en kort daarna is ze heengegaan, nog maar 71 jaar oud. Een zware slag voor onze gewaardeerde oud-predikant. Wat was Mariet hem tot steun in de afgelopen jaren! En wat leefde zij, met haar man, trouw mee met mensen die eens op hun weg kwamen. Ook in onze gemeente waren er tot op de dag van vandaag goede contacten. Op donderdag 20 november is haar lichaam gezaaid in Gods akker te Woudrichem na een dankdienst in de Hervormde kerk aldaar. Bidden we voor dominee Mulder en leven we daadwerkelijk met hem mee?

Sirkelslag kids: Op vrijdag 7 november hebben de oudste kinderen van de Kerkuiltjes meegedaan aan Sirkelslag. Sirkelslag is een landelijk spel met veel uitdagende-, creatieve- en kennisopdrachten. Dit jaar hadden 222 jeugdclubs zich opgegeven om het spel te spelen. Vanaf half 8 schoten door heel Nederland waterraketten de lucht in, werden van afval nieuwe creatieve dingen ontworpen en leerden de kinderen wat geloven en zorg voor de schepping met elkaar te maken hebben. Na de puntentelling bleek dat we op de 49-ste plaats zijn geëindigd, een hele goede prestatie! Bedankt Amy, Indy, Nienke, Jamie en Alies voor jullie teamwork en inzet !

Kerk en school: Dit jaar was de dankdag een ‘gewone’ schooldag op de Samuëschool. Er is op die dag een dankdagviering gehouden in ons kerkgebouw. Andere jaren organiseerde de commissie Kerk & School op de bid- en dankdagen een jeugdmiddag voor kinderen en jonge tieners. Dat leek de commissie ditmaal niet zinvol. Er wordt nu nagedacht over de toekomst want de samenwerking met de Samuëlschool en de Pniëlgemeente wordt als zeer waardevol ervaren! Mocht u ideeën hierover hebben dan kunt u ze doorgeven aan Vera van den Hoek of Hubrina de Vlieger.

Dank: Een stille werker op de achtergrond is Jan Stouten. We bedanken hem van harte voor het schilderen van de luchtkoker van de nieuwe verwarming in de kerk. Het ziet er keurig uit! Bouw Post assisteert regelmatig de kosteres met het vervangen van nieuwe lampjes in de kroonluchters. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dank!

Ambtdragersverkiezing: Afgelopen maandag heeft de kerkenraad een nieuw dubbeltal opgesteld in verband met de komende vacature voor ouderling. Komende zondag hoort u daar meer van! De verkiezing zal waarschijnlijk plaatshebben op zondag 7 december, direct na de morgendienst.

Agenda:
24-11 (19.00): Catechese
25-11 (19.30): Crea-avond in ’t Kerkerf
28-11 (19.00): Kerkuiltjes
02-12 (19.30): Crea-avond in ’t Kerkerf
08-12 (19.00): Catechese
08-12 (20.45): Vergadering moderamen

Kerstmarkt: Op zaterdag 13 december zal een kerstmarkt worden gehouden in ’t Kerkerf. De activiteiten-commissie zoekt naar boeken en kerstspullen. Mocht u iets hebben dan kunt u het brengen bij de familie Post, Kerkweg 18.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of mij ondergetekende. Regelmatig hangt er een volle tas aan de deur. Dank voor alles!

Vooruitblik: Komende zondag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. We denken dan aan hen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Dit jaar een heel bijzondere dienst wanneer we moeder en zoon Van den Hoek gedenken. Maar iedereen is welkom met zijn of haar verdriet om een of meerdere geliefden die korte of langere tijd geleden zijn gestorven. Voor hen allen zal een derde kaars worden ontstoken. We hopen dat u zondag komt om rondom de familie Van den Hoek te zijn en om Gods goede woorden te horen. Na de dienst mogen we elkaar ontmoeten in ’t Kerkerf.
Een week later begint een nieuw kerkelijk jaar en zal de eerste kaars worden ontstoken door één van de kinderen uit de gemeente. Weet u meer dan welkom!!

Tenslotte: Een bemoedigend gedicht van ds. André Troost:

Weest stil mijn ziel, de Heer zal voor u strijden,
Hij is uw rust, de stem die stormen stilt.
Wees stil, mijn ziel, de Heer zal u bevrijden,
Hij is uw God, Hijzelf heeft u gewild.
Wees stil, mijn ziel, nu en te allen tijde
is Hij uw hulp, uw schuilplaats en uw schild.

Weest stil mijn ziel, de Heer staat u terzijde,
hoe ziek, hoe zwak, bij Hem is alle macht.
Wees stil, mijn ziel, de Herder zal u weiden,
wees maar niet bang, al is het middernacht.
Weest stil, mijn ziel, de Heer zal u verblijden,
al dreigt verdriet, zijn vreugde geeft u kracht.

Weest stil, mijn ziel, de Heer is uw geleide,
een wolk, een vuur, een weg in zand en steen.
Wees stil, mijn ziel, Hij zal u plaats bereiden,
Hij laat zijn volk niet eindeloos alleen.
Wees stil, mijn ziel, niets zal u van Hem scheiden,
sterk als een muur staat liefde om u heen.


Hartelijke groeten voor u die dit leest!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

20 november 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 9 november 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Dankdienst voor gewas, arbeid en visserij
Medewerking door ‘Together’ uit Nieuwerkerk onder leiding van Marianne van Dijke


Zondag 16 november 2014
10.00: de heer P. Riemens, Arnemuiden
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerk-in-actie- Luisterend dienen

Terugblik op de kerkdiensten: Met het oog op de Nationale Bijbelzondag en de komende Hervormingsdag preekte onze bijna 65-jarige predikant over het Woord. In Jesaja 55 lezen we dat het Woord van God vergeleken wordt met regen. Hemelse regen verkwikt de aarde en maakt haar vruchtbaar, de regen valt nooit voor niets. Zo zal het Woord van God ook zijn werk doen in mensen. Daarom is het belangrijk dat het Woord lezen en het onderzoeken. Het brengt ons dichter bij de Bron!
Afgelopen zondag werd de dienst geleid door dominee Sinke. Hij sprak naar aanleiding van het verhaal in Mattheüs 22: 15 – 22. Van Jezus mochten we leren dat we de keizer moeten geven wat van de keizer is en dat we aan God moeten geven wat Hem toebehoort. In de kerkdienst op zondag krijgen we de theorie te horen, de dagen erna mogen we deze in de praktijk brengen. Hoe gaan we om met ons geld en hoe gedragen we ons in het verkeer en hoe gaan we om met elkaar? Als het goed is, is het altijd te zien dat we bij God willen horen en naar Zijn stem willen luisteren. Dank aan kosteres en helpsters voor de koffie na de dienst!

Verhuizing: We kregen bericht van het echtpaar ds. E.P. Mulder-Brouwers dat ze in de afgelopen week zijn verhuisd. We wensen Eise Piet en Mariet een goede tijd toe in hun nieuwe woonomgeving, onder Gods zegen!

Ambtdragersverkiezing: Op de laatste zondag van oktober zijn door God geroepen, door gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling: zuster F. van den Hoek-Houmes en broeder B. Post. We danken alle lidmaten die gestemd hebben (het waren er velen) en de stemcommissie, ditmaal bestaande uit zr. A.M. Berrevoets-Kloet en br. E.C.D. Pors.
Dankbaar en verheugd zijn we nu Vera van den Hoek-Houmes meedeelde graag ouderling van onze gemeente te willen worden! Bouw Post meldde dat hij op dit moment de benoeming tot ouderling niet kan aanvaarden. We respecteren zijn besluit en wensen hem en de zijnen alle goeds en Gods zegen toe!

Tweede verkiezingsronde: De lidmaten van de gemeente worden opgeroepen om opnieuw namen te noemen van gemeenteleden die zij geschikt achten om het ambt van ouderling te vervullen in de komende vacature van H.A. Kesteloo. Tot zondag 16 november kunt u uw voordracht (per lidmaat één naam) deponeren in de brievenbus van ’t Kerkerf. U mag ook een mailtje sturen naar scriba Kesteloo. We vragen u verder te willen bidden voor de komende verkiezing.

Ouderenmiddag: Vorige week woensdagmiddag beleefden we een geanimeerde ouderenmiddag in het Kerkerf. Senioren uit gemeente en dorp waren samengekomen en na de koffie met heerlijkheden opende dominee de Rooij de samenkomst. Hij vertelde over vissers in de Bijbel, we zongen het lied ‘Scheepke onder Jezus’ hoede en er werd gebeden. Ons gemeentelid Gerrie van den Hoek vertelde over zijn werk als visser en ondertussen liet hij prachtige foto’s en een film zien. Niemand had er een idee van hoeveel tijd en werk er vast zit aan dit beroep. Hierna werden de aanwezigen getrakteerd op broodjes paling en heerlijke drankjes. We danken onze diakenen Leonie en Jeannette voor de organisatie van deze gezellige middag!

Bijbelquiz: Vorige week donderdag deden Jan Bolle, Riet van der Have, Gré en Henk Kesteloo namens onze gemeente mee aan de eilandelijke Bijbelquiz in de Gasthuiskerk. Ze eindigden in de middenmoot en hebben genoten van een gezellige avond met fijne ontmoetingen met andere zusters en broeders uit de regio.

Kerkuiltjes: Afgelopen vrijdagavond de tweede clubavond van de Kerkuiltjes. Enkele tientallen kinderen speelden Minute-to-win-it spelletjes. Dit zijn allemaal korte spelletjes, onder andere ringen gooien en bekertjes stapelen. Een leuke avond, met gezelligheid en een goede sfeer!!

Agenda:
07-11 (19.00): Sirkelslag kids voor groep 7 & 8
08-11 (09.00): Voedselinzameling Dorcas in onze kerk
09-11 (10.00): Dankdienst voor gewas, arbeid en visserij!
10-11 (19.00): Catechese
10-11 (20.45): Vergadering moderamen
11-11 (09.30): Open Bijbelmorgen
17-11 (19.30): Kerkenraadsvergadering
18-11 (19.30): Verdiepingsavond

Sirkelslag kids: Vrijdagavond aanstaande is het Sirkelslag kids, een landelijk spel voor jeugdclubs. Ook dit jaar gaan we weer meedoen, de kinderen van de oudste groepen hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. We wensen ons jeugd en leiding een heel gezellige avond toe!

Voedselinzameling Dorcas: Zaterdag 8 november wordt de jaarlijkse voedselinzameling voor Dorcas gehouden. De deuren van de dorpskerk staan op tussen 9 en 12 uur en onze diakenen ontvangen graag uw boodschappen of gift. We danken bij voorbaat allen die iets gaan brengen. Wij hebben het goed, laten we delen van onze rijkdom.

Gelukwens: Op woensdag 12 november is de verjaardag van mevrouw A.P. de Wit-van Westenbrugge, ze hoopt 91 jaar te worden. Een goede gedenkdag toegewenst en alle goeds in het nieuwe levensjaar, onder Gods zegen! Sturen we een hartelijke felicitatie?

Oogstcollecte: Deze week hebt u de brief ontvangen in verband met de komende dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Volgende week hopen de kerkenraadsleden uw gift op te halen. Het ‘Visje’ van vorige week luidde: Geld maakt wèl gelukkig, als je het weggeeft. Ik zou zeggen: probeer het eens!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat dank!

Van de predikant – Hartverwarmend: Afgelopen vrijdag 31 oktober was ik jarig. Van heel wat Kerkwervenaren én van kerkbodelezers uit andere plaatsen op het eiland, heb ik een hele stapel felicitaties ontvangen. Ook kwamen er gelukwensen binnen via de mail, facebook en whatsapp. Het heeft me goed gedaan. Ik ben een heel dankbaar mens, dat ik in goede gezondheid mijn 65e mocht bereiken en dat ik het voorrecht heb om nog actief te mogen zijn in de kerk, in het bijzonder in Kerkwerve. Uw medeleven was werkelijk hartverwarmend! Hartelijk dank! Met goede moed gaan we verder.

Verjaardag kosteres: Op maandag 10 november hoopt onze kosteres, Gré Kesteloo-Berrevoets, de bijzondere leeftijd van 80 jaar te bereiken. Graag wil ik haar mede namens u allen via de Kerkbode feliciteren met deze mijlpaal in haar leven. Ik heb bijzonder veel waardering voor de wijze waarop zij door de jaren heen met grote toewijding het kosterschap gestalte heeft gegeven. Zij verzorgt het kerkgebouw met liefde voor God en de mensen als een ´heilige plaats´, het huis waar de Here God laat zien dat Hij onder ons woont. Een moderne versie van Psalm 84 zingt ´Wat houd ik van Uw huis!´ Het zou het lied van Gré kunnen zijn. We danken haar van harte en wensen haar een fijne verjaardag toe en bovenal Gods zegen voor de toekomst!

Bijbelmorgen: De eerstvolgende bijbelmorgen is op de dinsdagochtend 11 november van 9.30 – 11.30 uur in ´t Kerkerf. We luisteren naar de Bijbel en elkaar aan de hand van het boekje ´Ouder worden in Gods licht´. De eerste bijeenkomst hebben we in oktober gehad, heel leerzaam en prettig. We hopen de komende dinsdag nog meer deelnemers te mogen begroeten. Ook u bent welkom!

Verdiepingsavond ‘Bidden kun je leren’: In plaats van de maandelijkse Bijbelavond, willen we dit seizoen tweemaal een ‘Verdiepingsavond’ houden over een onderwerp dat ons bezighoudt. De eerste maal is op dinsdagavond 18 november om 19.30 uur in ‘t Kerkerf. Het onderwerp is: ‘Bidden kun je leren’. Bidden doen we allemaal, rond de maaltijd, in de kerk, voor het slapengaan en soms tussendoor in allerlei situaties. Tijdens bezoeken heb ik het afgelopen jaar regelmatig vragen gekregen over het gebed. Wat mag je van het gebed verwachten? Bid ik eigenlijk wel goed? Menigeen heeft een stuk verlegenheid rond het gebed. Graag wil ik daar samen met u / jullie dieper op ingaan. We zullen luisteren en kijken naar een presentatie over het gebed, met daarbij tal van praktische voorbeelden. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid tot gedachtewisseling met elkaar. Iedere belangstellende is van harte welkom!

Belijdeniscatechese: Na een aantal reacties ontvangen te hebben van mensen die hebben nagedacht over deelname aan de belijdeniscatechisatie, wil ik eerst de tijd nemen om met diverse mensen een persoonlijk gesprek te hebben. Daarvoor is een aantal weken nodig. Als we ieder hebben gesproken zal het inmiddels december zijn. Daarom hoop ik met alle belangstellenden, evenals vorig jaar, pas in januari met de groepsbijeenkomsten te beginnen.
C.L. de Rooij

Vooruitblik: Komende zondag mogen we een feestelijke dankdienst vieren. We zijn blij dat ‘Together’ uit Nieuwerkerk voor het eerst in ons midden wil zijn om voor en met ons te zingen. Komt u meezingen en danken voor al het goede dat we uit Gods hand mogen ontvangen, elke dag…?!
Een week later hopen we onze vorige herder en leraar Peter Riemens in ons midden te verwelkomen. Hij, uw zusters en broeders, maar vooral Vader, zal het fijn vinden wanneer u present bent!

Tenslotte: Het gedicht ‘Alleen’, ter bemoediging van W. van der Zande. Het laatste couplet mag ons dankbaar stemmen. Op weg naar de dankdienst!

Veel mensen leven zo hun eigen leven,
zij voelen zich vaak eenzaam en alleen.
Het lukt hun niet om goed contact te vinden,
Er is niet veel begrip van mensen om hen heen.

Zij lopen dagelijks in de mensenmassa
en – onopvallend – komen zij weer thuis.
Hun woorden kunnen zij met niemand delen,
want het is stil en leeg in huis.

Toch is er Eén die wel naar ons wil luisteren,
de Here is naast ons, voor ons, om ons heen.
Hij is het die ons elke dag weer kracht geeft.
Hij is getrouw en laat ons nooit alleen!


Een vriendelijke groet voor alle lezers!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

07 november 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 26 oktober 2014 – Let op het ingaan van de wintertijd!
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Youri van Dijken
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Verkiezing ambtsdragers na de dienst

Zondag 2 november 2014
10.00: ds. G. Sinke, Haamstede
Orgel: Aart-Jan Bil
Uitgangscollecte: Najaarszendingcollecte
Koffiedrinken na de dienst

Terugblik op de kerkdiensten: Bij het binnenkomen van de kerk, op zondag 12 oktober, klonk er een spontaan verjaardagsapplaus voor ons oudste gemeentelid die zijn honderdste levensjaar is ingegaan. Prachtig voor hem dat vier geslachten bijeen waren op deze dag!
Het was het begin van een mooie dienst die geleid werd door dominee van Beek. Hij preekte over David en Goliath. Goliath staat voor de kwade machten in deze wereld. David had niet veel wapens nodig om de vijand te verslaan. Hij wist dat de God van Israël achter hem stond. God zal ook in onze tijd achter ons staan wanneer we strijden tegen het kwaad van deze tijd. Gruwelijke verhalen in het Oude Testament, toch mogen we geloven dat de ‘vorst der duisternis’ voorgoed verslagen is door Koning Jezus. God gaat door met Zijn heilsplan! Fijn dat de kerk zo goed gevuld was!
Afgelopen zondag ging dominee Bijman voor in de dienst. Wie kan bewijzen dat God (niet) bestaat? Wanneer we om ons heen kijken, naar de zon, maan en sterren, naar de oogst op het land, naar de dieren en naar de baby in de wieg, dan kunnen we er niet omheen. Iemand moet al dit moois toch hebben ontworpen en geschapen? In Hebreeën 11 lezen we de prachtige tekst: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond’. Gelovig mogen we onze weg vervolgen! Wat is zou ons leven koud en leeg zijn zonder geloof….

Meeleven: We misten Adriaan Kesteloo aan het orgel, hij is geveld door de ziekte van Pfeiffer. We hebben voor hem gebeden dat hij spoedig mag herstellen.
We denken aan hen die het onder ons moeilijk hebben door ziekte, verdriet of door zorgen in de familiekring. Ook willen we denken aan onze gemeenteleden in Borrendamme, Cornelia en De Wieken. Laat u hen merken dat ze niet worden vergeten?

Eilandelijk: De gemeenten van Dreischor en Noordgouwe hebben we veertien dagen geleden reeds geluk-gewenst met de nieuwe predikant die we afgelopen zondag vor het eerst mochten horen.
Ditmaal feliciteren we alle leden van de Gereformeerde kerk te Bruinisse die op 12 oktober jongstleden ds. M.E.G. de Zeeuw in hun midden hebben verwelkomd. Heb het goed met elkaar, onder Gods zegen!

Gelukwens: Op Hervormingsdag, vrijdag 31 oktober hoopt, D.V. onze gewaardeerde predikant dominee C.L. de Rooij de leeftijd van 65 jaar te bereiken. Wanneer we hem zo bezig zien en horen is hij nog lang niet aan pensioen toe, hij is zeer actief op vele fronten. We zijn er dankbaar voor! We willen hem, zijn echtgenote en zijn gezin van harte gelukwensen met de verjaardag èn Gods zegen voor de toekomst! Sturen we allemaal een kaart naar de familie C.L. de Rooij, Beverwaardseweg 189, 3077 GL Rotterdam?!

Agenda:
26-10 (11.30): Verkiezing ambtsdragers
27-10 (19.00): Catechese
29-10 (14.00): Ouderenmiddag
31-10 (19.00): Kerkuiltjes
02-11 (11.15): Koffiedrinken na de dienst
09-11 (10.00): Dankdienst voor gewas, arbeid en visserij!

Ambtdragersverkiezing: Dank aan alle lidmaten die namen hebben genoemd in verband met het zoeken naar twee nieuwe ouderlingen. De kerkenraad heeft de volgende dubbeltallen opgesteld: Voor de bestaande vacature van ouderling: mevrouw F. van den Hoek-Houmes en mevrouw J. van Klinken-Viergever.
Voor de komende vacature van ouderling: de heer D.A. van den Hoek en de heer B. Post.
Op zondag 26 oktober zal, direct na de dienst, de verkiezing plaatsvinden in de kerk. Wilt u in uw gebeden denken aan deze verkiezing?

Ouderenmiddag: Alle 65-plussers in de gemeente en Kerkwerve kregen van onze diakenen een persoonlijke uitnodiging voor de ouderenmiddag op woensdag 29 oktober aanstaande. Om twee uur staan de deuren van ’t Kerkerf wijd open! Dominee de Rooij zal de middag openen, ons gemeentelid Gerrie van den Hoek zal vertellen over de visserij. Natuurlijk wordt gezorgd voor koffie met iets lekkers, een hapje en een drankje. Om vijf uur zal de bijeenkomst worden afgesloten. We hopen dat het voor iedereen een gezellige middag wordt! De toegang is gratis, er staat wel een collectebus voor Esther helpt Sri Lanka, het spaardoel voor het komende seizoen.

Bijbelquiz: Vier gemeenteleden hebben zich aangemeld om mee te doen met de eilandelijke Bijbelquiz op donderavond 30 oktober in de Gasthuiskerk te Zierikzee. Succes en een plezante avond gewenst!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat dank!

Vooruitblik: De dominees de Rooij en Sinke hopen de komende weken de diensten te leiden. Denken we komende zondag aan het ingaan van de wintertijd? U mag een uurtje langer slapen. Na deze dienst vindt de verkiezing van ambtsdragers plaats.
Op de eerste zondag van november mogen we elkaar in ’t Kerkerf ontmoeten na de dienst. We hopen dat u er allemaal zult zijn! Waar kun je op zondag beter zijn dan in Gods huis?

Tenslotte een gebed van Dietrich Bonhoeffer:

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis,
bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,
maar Gij kent mijn weg.


Hartelijke groeten voor u die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

23 oktober 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 12 oktober 2014
10.00 uur: ds. G.J. van Beek, Ridderkerk
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat Kerk in Actie

Zondag 19 oktober 2014
10.00: ds. C. Bijman, Arnemuiden
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Dankbaar zien we terug op de startdienst van het winterwerk in een volle kerk met kerkgangers van 4 – bijna 99 jaar. Fijn dat u er was! Prachtig om alle kinderen en (oudere) jongeren te zien en te horen musiceren op blokfluit, koper- en houtinstrumenten, slagwerk, orgel en met de stem. Heel veel dank aan alle muzikanten! We noemen speciaal de naam van Jolanda den Boer-van der Maas die alles in goede banen heeft geleid. U hebt er geen idee van hoeveel uren ze hieraan heeft besteed. Complimenten van ons allen Jolanda!!
We zijn onze predikant dankbaar voor de wijze waarop hij de dienst heeft geleid. Wat een wijze les zit er in de zonnebloem! Laten we proberen hierop te lijken in het komende seizoen….zoeken naar het Licht en het daarna doorgeven aan allen die we op onze levensweg tegenkomen. Èn: ja zeggen + ja doen!
Onze immer actieve kosteres was om half acht al present en we danken haar en haar helpsters voor alle voorbereidingen zodat we na de dienst elkaar konden ontmoeten in een vol Kerkerf mèt koffie, thee of fris. Als gezegende mensen mogen we het nieuwe seizoen ingaan!
Afgelopen zondag beleefden we een fijne dienst met onze buurman, dominee de Graaf. We moeten maar niet met stenen gooien. Wanneer we in de spiegel kijken zijn we zelf ook niet zo braaf…. Wie zijn wij dat we zouden oordelen over een ander? Laten we proberen in vrede met elkaar te leven, elkaar vergevend en lettend op de richtingaanwijzers die God zelf ons gaf.

Meeleven: Onze bejaarde zuster J.C. van der Kaaden-van Drimmelen lag opnieuw in het Goese ziekenhuis, ze onderging een heupoperatie nadat ze in haar woning is gevallen. Eind vorige week is ze verhuisd naar verpleeghuis ‘Cornelia’ om daar te revalideren. Dat is niet gemakkelijk voor haar. We wensen haar Gods nabijheid toe. Bemoedigt u haar met een kaart of bezoekje?

Verdriet: In de startdienst hebben we gebeden voor onze vroegere herder en leraar ds. H. Schipper en zijn familie omdat vader, ds. Karel Schipper, op 25 september op 92-jarige leeftijd is Thuisgehaald. Toen Erik nog geen predikant was kregen we regelmatig hulp van vader Schipper bij doop- en belijdenisdiensten. Ook op deze plaats wensen we de familie Schipper kracht van Boven toe bij het verwerken van dit verlies.

Gelukwens: Komende zondag, 12 oktober, hoopt ons oudste gemeentelid, broeder C.H. Kesteloo de zeer hoge leeftijd van 99 jaar te bereiken. Hij is, zo mogelijk, elke zondag in de kerk! Hij is hier verwonderd over en dankbaar voor. We willen hem van harte gelukwensen en hem een goede verjaardag toewensen. We hopen dat hij mag ervaren dat God elke dag zorgt. Leven we mee met ‘smidje’ door bijvoorbeeld een kaart te zenden?!

Kosters: Onze kosteres G. Kesteloo-Berrevoets zal voor het laatst dienst doen op 31-12-2014. De kerkrentmeesters hebben met ingang van 01-01-2015 enkele gemeenteleden bereid gevonden om het omvangrijke werk over te nemen. Het echtpaar K. Stouten-Voshol zullen we in de kerk aan het werk zien, op zondag en doordeweeks. Mevrouw A.E. Francke-Ackema gaat zich ontfermen over het beheer van het Kerkerf terwijl mevrouw J.C. den Boer-Hanse ervoor gaat zorgen dat het interieur schoon blijft.

Gezamenlijk spaardoel: Tijdens de startdienst kon diaken Berrevoets-van Loo, met hulp van enkele kinderen, de heer B. Schot van Thuredriht een cheque overhandigen van € 1.688,59. Het komende jaar gaan we met z’n allen sparen voor de Stichting Eshter helpt Sri Lanka. In Kerkgeluid en achterin de kerk kunt u binnenkort nadere informatie verwachten.

Groothuisbezoek: Vorige week dinsdag vond het eerste groothuisbezoek in het nieuwe seizoen plaats ten huize van de familie De Vlieger in ’t Laantje. Een fijne avond is het geworden en we danken Mario en Hubrina voor de gastvrijheid!

Kerkgeluid: Het vermenigvuldigen van Kerkgeluid verloopt tegenwoordig gesmeerd! Dank aan allen die hebben geschreven en het blad hebben bezorgd!

Kerkuiltjes: De eerste clubavond zit erop, meer dan dertig kinderen genoten afgelopen vrijdag van een gezellig filmavond. Een prima start van het nieuwe seizoen! We wensen de leiding veel succes!

Kinderoppas: In Kerkgeluid hebt u kunnen lezen dat er altijd de mogelijkheid is voor kinderoppas. Meldt u dit bij het ingaan van de kerk aan het kerkenraadslid dat u welkom heet. U mag ook van tevoren even bellen naar diaken Bil.

Agenda:
13-10 (19.00): Catechese
14-10 (09.30): Bijbelmorgen
21-10 (19.30): Crea-avond
26-10 (11.30): Verkiezing ambtsdragers
27-10 (19.00): Catechese
29-10 (14.00): Ouderenmiddag
31-10 (19.00): Kerkuiltjes

Ambtdragersverkiezing: Aan het eind van het jaar zijn drie ambtsdragers aftredend. Ouderling H.D. de Vlieger-Landman en ouderling-kerkrentmeester J.H. van Vossen stellen zich herkiesbaar. Worden er geen namen van tegenkandidaten ingediend dan worden ze automatisch als herkozen verklaard.
Ouderling-scriba H.A. Kesteloo is niet herkiesbaar en zal voor het laatst dienst doen op 31-12-2014. Er is nog een ouderlingvacature. De gemeente heeft dus twee nieuwe ouderlingen nodig. Tot en met zaterdag 11 oktober kunnen alle lidmaten twee namen noemen via de brievenbus van ’t Kerkerf of per mail naar de scriba (). In tegenstelling tot eerdere berichten zal op zondag 26 oktober de verkiezing plaatshebben, direct na de dienst in de kerk. Mag deze een plaats hebben in uw gebeden?

Bijbelmorgen: Op dinsdag 14 oktober vindt de eerste Bijbelmorgen plaats. Neemt u de tijd om daarheen te gaan? Onze predikant weet er een boeiende samenkomst van te maken!

Laat ons de rustdag wijden. Een mooie opname is gemaakt voor het radioprogramma ‘Laat ons de rustdag wijden’. Er is heerlijk gezongen en dominee de Rooij mediteerde over het thema ‘Oud worden en jong blijven’. U kunt de dienst beluisteren op zaterdag 18 oktober aanstaande, NPO Radio 5 om 21.02 uur.

Eilandelijk: Hier alvast een hartelijk welkom voor ds. J.C. van de Putte die op D.V. zondag 19 oktober door onze predikant verbonden zal worden aan de Hervormde gemeenten te Dreischor en Noordgouwe. We feliciteren de gemeenteleden van harte en wensen hen een goede tijd toe, onder Gods zegen! Enkele kerkenraadsleden zullen de dienst, die om 14.30 uur in de kerk te Dreischor aanvangt, bijwonen maar vanzelfsprekend is iedereen welkom!

Ouderenmiddag: Woensdag 29 oktober organiseren onze diakenen een ouderenmiddag voor alle 65-plussers uit de gemeente en van Kerkwerve. De koffie staat om twee uur gereed en Gerrie van den Hoek zal vertellen over de visserij en over het bedrijf. Aan het eind van de middag is er een drankje en een hapje. Volgende week worden persoonlijke uitnodigingen bezorgd. Leuk initiatief van onze diakenen! Sterkte bij de voorbereidingen gewenst!

Bijbelquiz: Op donderdag 30 oktober wordt de eilandelijke Bijbelquiz gehouden in de Gasthuiskerk te Zierikzee. Evenals vorig jaar willen we graag meedoen. Wie meldt zich aan bij de scriba? Graag voor 19 oktober aanstaande.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat dank!

Vooruitblik: Wat een vreugde dat elke week de kerkdeuren openstaan en dat we in alle vrijheid kunnen opgaan om elkaar te ontmoeten, samen te zingen voor onze God, te luisteren naar zijn goede woorden en door Hem gegroet en gezegend te worden. Laten we proberen er een gewoonte van te maken: op zondagmorgen gaan we naar de kerk! De komende zondagen bekende predikers op de 314 jaar oude kansel. Laat deze kansen niet voorbij gaan…. Welkom!

Tenslotte een gedicht van M. Koffeman-Zijl uit haar bundel ‘Gevulde kruiken’:

Ik ben verlegen….

Ik ben verlegen, met zoveel zegen,
die Gij steeds opnieuw weer geeft.
Want alle dagen, wilt Gij me dragen
ik weet, dat dit geen einde heeft.

Ik ben verlegen, met zoveel zegen,
al is er soms ook wel verdriet.
Maar nu al zorgen, wat komt er morgen?
Daarover tob ik toch nog niet?

Ik ben verlegen, met zoveel zegen
en deze wereld staat in brand.
In tegenspoeden, blijft Gij behoeden
en draagt mijn leven in Uw hand.

Ik ben verlegen, met zoveel zegen,
maar struikel ik, Gij steunt mij weer.
Met deze Herder, kan ik dan verder.
Dank U, voor zoveel zegen Heer!


Een vriendelijke groet voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

10 oktober 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 28 september 2014 – Startdienst winterwerk
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel
Koffie na de dienst

Zondag 5 oktober 2014
10.00: ds. P. de Graaf, Zierikzee
Orgel: Aart-Jan Bil
Uitgangscollecte: Kerk en Israël

Wat kan er veel gebeuren binnen enkele weken. Soms wonderlijke dingen, tekenen die erop wijzen dat er een God is die leeft en die roept! Ditmaal de kerkbodeberichten in volgorde…

Belijdenis van het geloof: In de kring van vrouw en kinderen heeft Abraham Adriaan Kornelis van den Hoek, geboren op 20 augustus 1945, zijn geloof beleden op dinsdag 9 september jongsleden. Een bijzondere en ontroerende gebeurtenis voor Bram en Catrien en hun gezin, maar ook voor ons als gemeente. Juist na de zondag waarin gesproken werd over ‘het roepen van God’ voelde de ernstig zieke Bram zich geroepen om zich helemaal over te geven aan zijn Heer en Heiland. In de korte huisdienst is onder andere de tekst gelezen die op zijn belijdeniskaart staat: Hebreeën 11: 8 “ Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.” Bram was dankbaar dat hij dit mocht meemaken en met hem zijn gezin!

Terugblik op de kerkdienst van 14 september: We beleefden een stijlvolle avondmaalsviering die door onze eigen predikant werd geleid. Hij preekte vanuit Matteüs 18: 22 waarin we als christenen worden opgeroepen om vergevingsgezind te zijn. De dienaar die door koning werd vergeven (zijn schuld was immens groot) ging direct daarna de Sorry in omdat hij een andere dienaar niet kon vergeven. Jezus heeft al onze schuld gedragen, hoe handelen wij? We bidden toch dagelijks ”Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren”? Om over na te denken…..
’s Middags werd de avondmaalsviering voortgezet ten huize van de familie van den Hoek-Ooms. Mooi om te zien hoe dankbaar onze nieuwe lidmaat was na het ontvangen van brood en wijn. We namen afscheid van een glunderende Bram, twee duimen in de lucht en zijn laatste woorden voor ons “Mooi é?!” We konden het alleen beamen…..

Voorgegaan: Precies een dag later, maandag 15 september 2014, is ons voorgegaan naar het Vaderhuis met de vele woningen, onze broeder in het geloof Abraham Adriaan Kornelis van den Hoek te Moriaanshoofd, in de leeftijd van 69 jaar. Zijn strijd op aarde is ten einde, het laatste jaar was moeilijk. Hij overleed vier maanden na zijn moeder Betsy. Wat heeft Bram genoten van de natuur en van het vissen. Velen kenden hem als ‘Bram de palingboer’. Wie zijn palingbroodjes wel eens heeft gegeten wil echt geen andere…. Vorige week vrijdag waren we in een overvolle kerk bijeen en hebben we Bram tijdens een dankdienst uit handen gegeven maar in Handen van zijn Hemelse Vader. We beleefden een ontroerende dienst, geleid door dominee de Rooij. Daarna is zijn lichaam gezaaid in Gods akker te Kerkwerve waar het mag rusten totdat Jezus weer komt. Wat een troost wanneer we dat kunnen geloven! We denken aan zijn echtgenote Catrien met wie hij 47 jaren lief en leed heeft gedeeld en die tot het laatst toe voor hem heeft mogen en kunnen zorgen en aan de kinderen en kleinkinderen. Wat zullen ze Bram missen maar wat een bijzondere laatste dagen hebben ze met elkaar mogen beleven. De dankbaarheid daar om is groot! Laten we aan de familie C.E. van den Hoek-Ooms denken, voor hen bidden en daadwerkelijk meeleven!

Terugblik op de kerkdienst van 20 september: Een mooie, goedbezochte dienst mochten we afgelopen zondag vieren, geleid door Pieter-Jan Boot die enkele jaren geleden catechese gaf aan de jongeren van de gemeente. De vreugde om het weerzien was wederzijds. De preek ging over Ezechiël 37 waar God hem een dal vol beenderen toont. God zelf zorgt ervoor dat alles tot leven komt, Hij heeft zijn Geest geschonken. Dat doet Hij nog, ook in 2014! We hebben de Geest dagelijks nodig om lief te hebben en te kunnen vergeven, om het goede te zoeken voor allen die we op onze weg ontmoeten. Dankbaar mochten we de nieuwe week ingaan, zingend en biddend om de Geest.

Meeleven: We noemen ditmaal geen namen. U kent zelf vast zieken, ouderen en mensen met verdriet die u blij kunt maken met een bezoekje of een kaart….

Gelukwens: Op dinsdag 30 september aanstaande hoopt onze zuster A. Stuik-Dijke de hoge leeftijd van 91 jaar te bereiken. We wensen haar alvast een goede verjaardag toe en Gods zegen voor de komende tijd en in die wens betrekken we natuurlijk ook haar nakroost! Stuurt u haar een gelukwens als teken dat u haar niet vergeet?!

Open Monumentendag: Tientallen belangstellenden bezochten ons kerkje op de 13e september. Nogmaals dank aan allen die hen gastvrij hebben ontvangen en aan hen die de bezoekers verblijdden met orgelmuziek. Volgend jaar weer?

Agenda:
27-09 (19.00): Repetitie muzikanten startdienst
28-09 (08.30): Repetitie muzikanten startdienst
28-09 (10.00): Startdienst winterwerk
29-09 (19.00): Catechese
01-10 (19.30): Laat ons de rustdag wijden (Bruinisse)
03-10 (19.00): Kerkuiltjes
06-10 (19.30): Bezinningsavond kerkenraad

Startdienst: Komende zondag rekenen we op uw aller komst. De dominee heeft een prima preek gemaakt met als thema “Ja en/of Nee”. Jolanda den Boer-van der Maas heeft veel gerepeteerd met blokfluiters, koperblazers, slagwerker en zangers. Onze huisorganist Adriaan hoopt de samenzang te begeleiden. Laat u verrassen! Er is gelegenheid om na de dienst na te praten in het Kerkerf, er is koffie, thee en fris! Welkom!

Start winterwerk: Zoals u ziet raakt de agenda wat voller. De catechese gaat volgende week van start. We wensen onze predikant en de mentoren goede en vreugdevolle avonden met de jeugd, onder Gods zegen. Ook de leiding van de Kerkuiltjes wensen we fijne clubavonden toe met de jeugd der kerk en natuurlijk hopen we dat alle jongens en meisjes het uitstekend naar hun zin zullen hebben in het komende seizoen!

Belijdeniscatechese: Er zijn heel wat brieven gestuurd naar doopleden van de gemeente de de kerkdiensten trouw of regelmatig bezoeken. Doen we zo spoedig mogelijk even een bericht naar de predikant of we mee willen doen met de belijdeniscatechese? Er zijn al diverse aanmeldingen, je/u hoeft het niet alleen te doen. Wat zou het mooi zijn wanneer velen de stap maken en hun ‘Ja-woord’ willen uitspreken. Erkennen dat we het leven niet alleen aankunnen maar de hulp nodig hebben van Vader, Zoon en Geest. Hij is het waard!!

Ambtdragersverkiezing: Komende zondag ontvangt u informatie over de ambtsdragerverkiezing die over enkele weken zal worden gehouden.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat dank!

Vooruitblik: Komende zondag willen we met elkaar een zegen vragen over het seizoen dat voor ons ligt, zonder kunnen we niet. Een week later hopen we een goede buur op de preekstoel te ontmoeten, ds. De Graaf uit Zierikzee. De kerkenraad hoopt van harte dat u, net als wij, van harte uitziet naar deze diensten. U bent meer dan welkom!

Tenslotte een gebed van Toon Hermans:

Heer,
uit het donker van de nacht
roept U het licht op
en het licht komt….
en opent de dag
de dagen zijn van U
wij mogen ze hebben en er iets mee doen.
Heer,
laat mij de dingen die ik vandaag doe
doen in de zegening van Uw licht
dan zal alles beter gaan dan buiten U om.
Uw licht is warmte
Uw licht is liefde
laat ons Uw liefde voelen
in elke dag
die U ons schenkt.


Hartelijke groeten voor u die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

25 september 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 14 september 2014 – Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Clemens Pronk
Avondmaals- en uitgangscollecte: EO Metterdaad, Noodhulp voor christenen in Irak

Zondag 21 september 2014
10.00: de heer Pieter-Jan Boot, ‘s Gravenhage
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van augustus was dominee Haasnoot onze voorganger. Hij preekte over een onbekend gedeelte uit 2 Koningen 1. Geweld lost niets op, we zien het om ons heen. We kunnen leren van de bevelhebber van koning Achazja die knielde voor de profeet Elia. Wij mogen knielen voor onze Hemelse Vader en met Hem onze plannen en zorgen bespreken. Mede dankzij de komst van zo’n twintig familieleden van de voorganger was het gezellig druk in de kerk.
Een mooie dienst beleefden we op de eerste zondag van september, geleid door onze eigen predikant. Prachtige geloofsliederen werden gezongen en we hoorden over de roeping van Abraham. Hij werd door God geroepen en hij wist niet waar hij terecht zou komen. Zo is het met ons ook. We zijn samen op weg naar het Koninkrijk van God. God roept ons ook… Misschien wel om binnenkort het geloof te belijden of om komende zondag het avondmaal mee te vieren. In deze dagen maar eens goed luisteren…..
Na de dienst mochten we elkaar ontmoeten in ’t Kerkerf en we danken zuster Kesteloo en Emmelie hartelijk voor de voorbereidingen, het schenken en rond delen van de cake en de nazorg.

Meeleven: We noemen ditmaal de naam van Abraham van den Hoek en zijn gezin en de buren van de kerk, de familie Griffioen-Deurloo. Bidt u voor hen en laat u (bijvoorbeeld door een kaartje) merken dat u aan het denkt? Doen hoor!! En natuurlijk kent u zelf anderen die onze aandacht op dit moment nodig hebben.

Van de predikant
Er is een tijd om te leren
– Alles heeft zijn tijd. Voor de boeren is het al wekenlang ‘tijd om te oogsten’ Maar op de scholen wordt het juist nu ‘tijd om te zaaien’. Levenslang moeten we leren en wordt er ‘kennis en wijsheid gezaaid’ in het leven van jong en oud. Daarom is de jeugd alweer enkele weken naar school geweest. In de kerk is het niet altijd duidelijk waar we precies mee bezig zijn. De een zaait en de ander maait en de zaaier en de maaier gaan gelijk op. Maar hoe het ook zij, de wintertijd is in de kerk ‘tijd om te leren’. Dat doen we in de zondagse diensten, maar ook op andere momenten.

Catechese - Alle jongeren van 12 tot ± 18 jaar worden vanaf 29 september iedere twee weken op maandagavond van 19.00-20.00 uur verwacht in ’t Kerkerf. Jullie krijgen allemaal nog een persoonlijke uitnodiging, maar we geven de data nu alvast door, opdat jullie ze in je eigen agenda en op de kalender bij jullie thuis in de keuken kunt schrijven: 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december. Zoals je ziet zijn het maar zes avonden tot Kerst. Ik hoop dat iedereen erbij kan zijn!

Belijdeniscatechese - Afgelopen week kregen veel doopleden in onze gemeente een persoonlijke uitnodiging om te overwegen mee te gaan doen aan de belijdenisgroep. Terwijl ik dit schrijf heeft zich al één gemeentelid aangemeld. Eigenlijk hoop ik dat iedereen reageert op de uitnodiging. Uiteraard zal niet iedereen de belijdeniscatechese gaan volgen, maar ik hoop wel dat jullie allemaal gebruik zullen maken van mijn aanbod om er een keertje met elkaar over te praten. Met spanning zie ik uit naar de mailtjes en telefoontjes!

Bijbelmorgen - Een bijbelmorgen zijn we van plan te gaan houden op de dinsdagochtenden 14 oktober, 11 november en 9 december, steeds van 9.30 – 11.30 uur. Nadere bijzonderheden volgen nog, maar schrijf het alvast op de kalender!
Ds. C.L. de Rooij

Agenda:
13-09 (10.00): Open Monumentendag
15-09 (20.45): Vergadering moderamen
22-09 (19.30): Kerkenraadsvergadering
22-09 (hele dag): Inleveren kopij Kerkgeluid
28-09 (10.00): Startdienst winterwerk
29-09 (19.00): Catechese
01-10 (19.30): Laat ons de rustdag wijden (Bruinisse)

Open Monumentendag: Op zaterdag 13 september, van 10 – 17 uur, zullen de kerkdeuren openstaan voor belangstellenden. Steeds zijn er gemeenteleden die fungeren als gastheer/gastvrouw. Diverse organisten bespelen het orgel. De laatste twee uren kunt u onze eigen predikant horen spelen. We danken allen die meewerken aan deze dag bij voorbaat!

Viering Heilig Avondmaal: Komende zondag mogen we, op uitnodiging van Gastheer Jezus, aan tafel zitten om brood en wijn met elkaar te delen. Nogmaals, de mensen die aangaan zijn niet beter dan anderen maar ze beseffen dat ze niet zonder Jezus kunnen.
Uit dankbaarheid dat de Goede Herder ons voorgaat door het leven en dat Hij Zijn leven voor ons gaf, mogen we ditmaal offeren voor de christenen in Irak die het zo ontzettend zwaar hebben. De opbrengst zal worden overgemaakt naar EO-Metterdaad. Mocht u er zondag niet zijn dan kunt een natuurlijk altijd een gift overmaken naar de diaconie of rechtstreeks naar het goede doel.

Kerkgeluid: Kopij voor het nieuwe Kerkgeluid kunt u insturen tot uiterlijk maandag 22 september.

Startdienst: Ons enthousiaste gemeentelid Jolanda den Boer-van der Maas is inmiddels druk aan het oefenen met een kleine twintig muzikanten. Tijdens de startdienst op 28 september kunnen we genieten van een blokfluitgroep, een kopergroep en enkele zangers (m/v). Prachtig om op die manier enkele muzikale talenten te kunnen laten horen. In deze dienst zal de heer Bart Schot een cheque in ontvangst nemen voor de Stichting Thuredrith waar we een jaar lang voor gespaard hebben. Komt u kijken en luisteren naar het Woord en naar de muziek?

Laat ons de rustdag wijden: Op D.V. woensdag 1 oktober hoopt onze predikant, samen met ds. F. den Oudsten, mee te werken aan het radioprogramma ‘Laat ons de rustdag wijden’, van de Evangelische Omroep. De opname is in de Hervormde kerk van Bru, aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Er wordt prima gespaard! Veel dank voor alles dat in de afgelopen tijd is ingeleverd!

Vooruitblik: Wat zou het mooi zijn wanneer de kerk komende zondag stampvol zit. We worden aan tafel genodigd door onze Heer en Heiland. Onze eigen predikant gaat voor.
Een week later mogen we Pieter-Jan Boot in ons midden begroeten. Zijn we present? Het zou leuk zijn wanneer zijn oud-catechisanten dan ook aanwezig zijn. Welkom allemaal!!

Tenslotte: Ter bemoediging enkele strofen uit het gedicht ‘Bouw op de rots’ van Enny IJskes-Kooger:

Bouw niet op zand m’n kind, je hebt geen flauw vermoeden
hoe snel je huis een puinhoop wezen zal.
Wanneer de regen valt, wanneer de stormen woeden
komt ’t grootste, ja het hechtst gebouw ten val.

De wereld zal met spot je overladen
als jij je leven op de rotssteen grondt,
als jij niet loopt hun platgetreden paden
omdat jij leeft uit God en Zijn verbond.

Bouw op de Rots. Dit moet je nooit vergeten:
dat Christus zelf zich alles heeft ontzegd
om voor Zijn kinderen Rots des Heils te heten,
Zijn leven zelfs voor ons heeft afgelegd.


Een vriendelijke groet voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

11 september 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 31 augustus 2014
10.00 uur: ds. C. Haasnoot, Noordwijkerhout
Orgel: Hans Biesma
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 7 september 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Jeugd en jongerenwerk
Koffie na de dienst!

Terugblik op de kerkdiensten: Op de tweede zondag van augustus leidde ds. De Jong de dienst. In deze verwarrende tijd waarin zoveel aan de hand is in diverse landen een boeiende preek over het bekende verhaal van Filippus en de Ethiopiër uit Handelingen 8. Deze man was een vreemdeling en eunuch en daardoor werd hij gehinderd om bij God te komen, de tempel in Jeruzalem was voor hem verboden terrein. Maar God breekt daar doorheen, bij hem is iedereen welkom! Daarom was Filippus op de goede tijd op de juiste plaats om de blijde boodschap van Jezus te brengen. Daar wil God ons ook voor gebruiken! Laten we onze weg door het leven, net als de Ethiopiër, met vreugde vervolgen!
Op 17 augustus waren we te gast op “Sola Fide”, de hoeve van Martin en Jolanda den Boer-van der Maas aan de Tellersweg. Wegens de weersomstandigheden was één van de schuren als kerk ingericht en daar pasten we allemaal in. Vele gemeenteleden en gasten (tot uit Amerika!) genoten daar van een prachtige dienst. Onder de gasten was ook Guus, de hond van de familie Pors. Dominee de Rooij mediteerde over het bekende verhaal uit Mattheüs waarin de Kanaänitische vrouw smeekt om hulp van Jezus. Als buitenlandse hoorde ze er eigenlijk niet bij. Het brood is voor de kinderen van God, het Joodse volk, niet voor de heidenen die aangeduid werden als honden. Maar de vrouw hield aan en was tevreden met de kruimels die op de grond vielen. Jezus prees haar hierna om haar grote geloof. We kunnen ervan leren! Dank aan de organisatie, aan Martin & Jolanda, aan Aart-Jan die vrolijk op zijn eigen orgel speelde, bijgestaan door Mieke en Sjaak. Dank aan Nick voor het geluid, de baksters, aan allen die een taak hadden voor, in en na de dienst en aan onze predikant voor de prima en inspirerende leiding van de dienst. Bovenal dank aan God die ons deze fijne ontmoeting met Hem en met elkaar gaf!
Afgelopen zondag ging pastor Lemsom voor de laatste maal voor in ons midden. Hij verduidelijkte het verhaal van de verlamde man uit Handelingen 3. Deze man mocht, toen Petrus op gezag van Jezus sprak, opstaan, voor hem werd het Pasen en Pinksteren op één dag. Jubelend ging hij de tempel binnen. Wij, christenen en/of kerkmensen, mogen de handen en voeten van Jezus zijn in deze tijd. Wie bemoedigen wij vandaag? We beleefden met elkaar een goede dienst!

Meeleven: De heer J.J. Hage mocht thuiskomen. Op 17 augustus kon hij, na maanden, de dienst met ons meevieren. We zijn er met jullie dankbaar voor!
Mevrouw J.C. van der Kaaden-van Drimmelen verbleef enkele dagen in het ADRZ te Goes maar is gelukkig weer thuis.
Christiaan van den Hoek raakte gewond bij een zwemavontuur. Hij is thuis herstellende.
We denken voortdurend aan Bram van den Hoek en zijn gezin. We bidden dat God hen alles geeft wat nodig is in deze moeilijke periode in hun leven.
Alle zieken, ook hen die niet zijn genoemd, wensen we Gods nabijheid toe!
Ditmaal ook aandacht voor onze negentigers. Enerzijds is het mooi om zo oud te worden, aan de andere kant brengt het moeite mee. Geliefden vallen weg en de gezondheid kan minder worden. Laat eens merken dat we hen niet vergeten: de zusters Hendrikse, van der Kaaden, Stuik en De Wit en de broeders Van Damme en Kesteloo. We hopen dat ze kunnen instemmen met de woorden van Psalm 71: “U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U”.

Verwarming: Zoals u afgelopen zondag hebt kunnen zien is alles, na de komst van de nieuwe kachels in de kerk, keurig afgewerkt. We danken onze gemeenteleden Kloet, Kouwenberg en Stouten en onze kerkrentmeesters dat dit project in zo’n rap tempo is gerealiseerd!

Agenda:
13-09 (10.00): Open Monumentendag
22-09 (hele dag): Inleveren kopij Kerkgeluid
28-09 (10.00): Startdienst winterwerk

Monumentendag: Op zaterdag 13 september, van 10 – 17 uur, zullen de kerkdeuren openstaan voor belangstellenden. Kerkrentmeester J.H. van Vossen is nog op zoek naar gemeenteleden die een uurtje in de kerk willen zijn om belangstellenden te woord te staan. We wensen de vrijwilligers, die eventuele gasten zullen ontvangen, en organisten alvast goede en gezellige ontmoetingen!

Kerkgeluid: Uren, dagen, maanden……ze vliegen heen. Aan het eind van het derde kwartaal willen we een nieuw Kerkgeluid uitbrengen. Kopij kunt u insturen tot uiterlijk maandag 22 september.

Startdienst: Op D.V. zondag 28 september vindt de startdienst plaats. Ons muzikale gemeentelid Jolanda den Boer-van der Maas wil aan de dienst meewerken met een jeugdorkest Alle jeugdigen tot 25 jaar kunnen meedoen. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 7 september aanmelden bij Jolanda (telefoon 691710, mail: )

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat veel dank!!

Koffiedrinken: In het julinummer van Kerkgeluid is niet vermeld dat we op zondag 7 september, de eerste zondag van de oneven maand, koffiedrinken na de dienst. We hopen u in het Kerkerf te ontmoeten!

Bezorging kerkbode: De abonnees van de kerkbode in Kerkwerve-dorp zijn erg verwend. De krantjes worden op donderdag bezorgd door zuster Kesteloo, meestal direct nadat ze zijn afgeleverd. Omdat de kerkbode tegenwoordig later gedrukt wordt zullen ze, vanzelfsprekend, later worden rondgebracht. Het lijkt ons goed om dit even door te geven.

Vooruitblik: Bekende voorgangers komen het Woord brengen. Het is het geestelijk voedsel dat we nodig hebben in ons leven. Komt u luisteren en meedoen met zingen en bidden? Bovendien wil de Schepper van ons leven ons groeten en zegenen. Wie kan zonder?

Tenslotte: De vakanties zijn voor de meesten van ons voorbij, we gaan verder op weg naar de Lichtstad met de paarlen poorten. Ter bemoediging een gedicht van Co ’t Hart:

Onderweg naar duizend dingen….

Onderweg naar duizend dingen,
-zo noodzakelijk in mijn oog-
jachtende van nu naar morgen,
plotseling Uw regenboog.

Onderweg naar duizend dingen,
gaat het vlammend door mij heen;
spreekt God in een zee van kleuren:
“Trouw als Ik is er niet één.”

Onderweg naar duizend dingen,
heb ik heel lang stilgestaan,
om dit teken van Uw liefde
als een kind te ondergaan.

Onderweg van nu naar morgen,
nooit verliest U mij uit het oog.
Met voorbijzien aan mijn ontrouw
spant U, Heer, Uw regenboog.


Een hartelijke groet voor u die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

28 augustus 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 10 augustus 2014
10.00 uur: ds. P.L. de Jong, Rotterdam
Orgel: Youri van Dijken
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 17 augustus 2014, Buitendienst!
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Aart-Jan Bil
Uitgangscollecte: Zomerzending Kerk in Actie
Medewerking van koperblazers
Koffiedrinken na de dienst


Zondag 24 augustus 2014
10.00 uur: pastor I. Lemsom, Renesse
Orgel: Matthijs Mijnders
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Op 20 juli vierden we een mooie dienst met onze eigen predikant. Na de vliegtuigramp boven Oekraïne bepaalde hij ons vanuit Romeinen 8 bij het lijden van deze tijd. Goddank mogen we weten dat de Geest ons helpt in onze zwakheid. We hebben de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Wat een troost dat we met al onze zorgen en al ons lijden kunnen vluchten naar Hem. God heeft ècht het beste met ons voor!
De zondag erop sloot de verkondiging hierop aan. Onze vroegere herder en leraar Erik Schipper sprak over de duif, de vogel Gods. In het verhaal van Noach symboliseert de duif een nieuw begin. In de geschiedenis van de doop van Jezus is de duif het teken van Gods Geest. Ook nu werd verwezen naar de vliegramp, onze voorganger (in zijn wijk vielen twee slachtoffers) zei zeker te weten dat de duif boven Oekraïne was tijdens het afschuwelijke gebeuren. Mensen kunnen nooit zo diep vallen of ze vallen in Gods trouwe Vaderhanden. Een troostvolle dienst en een fijne ontmoeting met de Dordse voorganger!
Afgelopen zondag een prachtige dienst met onze eigen dominee De Rooij. Hij preekte over Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem. In deze weken worden we niet vrolijk wanneer we naar het journaal kijken, de wereld staat in brand…. En misschien gaat het in ons eigen leven ook niet zoals we zouden willen, maar… aan alles komt een eind. God maakt een nieuw begin! Een nieuw Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel, bij God vandaan. Dan is het gedaan met onrecht en kwaad, met ziekte en dood. Wat een troost, deze belofte! Maar ze doet ook een appèl op ons! Wij mogen, elke dag, het goede zoeken voor allen die op ons pad komen.
Wat fijn dat de kerkdiensten, mede dankzij de komst van vele gasten, zo goed bezocht worden in deze zomerperiode!

Meeleven: De heer J.J. Hage werd vorige week dinsdag, voor de vierde keer binnen een jaar, opgenomen in het ADRZ te Goes. Afgelopen dinsdag mocht Koos thuiskomen. We wensen Koos en Matty goede moed en kracht van Boven.
Hetzelfde wensen we Bram en Catrien van den Hoek. Laten we niet ophouden om voor hen te bidden en met hen mee te leven.
Over kerkmuren heen denken we aan Anne Griffioen-Deurloo en haar gezin, afgelopen zondag deden we dat met een bloemengroet.
Dankbaar zijn we met de dochter van ons oudste gemeentelid, de moeder van onze diaken, Corrie Berrevoets-Kesteloo die goede berichten kreeg na een periode van kuren.
We noemen enkele namen, we kennen allemaal wel mensen die onze aandacht nodig hebben. Laat regelmatig weten dat er aan hen die zorgen hebben gedacht wordt!

Verdriet: Verschillende gemeenteleden hebben in de afgelopen dagen het lichaam van een geliefde moeten zaaien. We denken met name aan Mieke en Peter Vader en hun kinderen die afscheid moesten nemen van oma Osté (94) in Ritthem en aan Jan en Tiny Stouten-van der Goot nu zwager Jan van der Schelde – oud inwoner van Moriaanshoofd – op 80-jarige leeftijd is ontslapen te Burgh. Hen en allen die rouwen om een geliefde wensen we Gods troostende nabijheid toe!

Predikant: Dominee de Rooij en zijn echtgenote genieten op ‘ ‘t Wekken’. Mocht u in deze dagen met uw herder willen spreken dan kunt u dat laten weten, rechtstreeks of via één van de kerkenraadsleden.

Kindernevendienst: Ook in deze zomerperiode is er kindernevendienst tijdens de kerkdiensten. Ouders met kinderen kunnen gewoon naar de kerk komen….

Agenda:
17-08 (10.00): Buitendienst aan Tellersweg 2
19-08 (19.00): Vergadering moderamen
25-08 (19.30): Kerkenraadsvergadering

Buitendienst: Op D.V. zondag 17 augustus hopen we een buitendienst te houden op de boerderij van Martin en Jolanda den Boer-van der Maas, Tellersweg 2. Voor wie geen Tom Tom heeft: de Tellersweg is een zijweg van de Heuvelsweg, tussen Kerkwerve en Schutje. De dienst zal aanvangen om 10 uur en onze eigen predikant hoopt voor te gaan. Aart-Jan Bil bespeelt het orgel, Mieke Vader en Sjaak Berrevoets zullen het koper blazen. Het belooft een feestelijke dienst te worden die als thema heeft: ‘Laat mij maar een hond zijn…” Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. Iedereen die dit leest is hartelijk welkom!

Kerkenraad: Zoals u bij de ‘agenda’ kunt lezen zal de kerkenraad binnenkort vergaderen. Mocht u iets besproken willen zien dan kunt u contact opnemen met uw scriba. Gewoon doen!

Monumentendag: Ook dit jaar zal de deur van ons 114-jarige kerkgebouw op de open monumentendag, zaterdag 13 september, van 10 – 17 uur, openstaan voor belangstellenden. Gemeenteleden worden gevraagd één of enkele uren bezoekers te ontvangen. Ook (eilandelijke) organisten kunnen hun kans grijpen het Kerkwerfse orgel die dag te bespelen. Ze kunnen hierover via telefoon of mail met opnemen met ouderling-kerkrentmeester J.H. van Vossen (0111-414283 of ).

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat veel dank!!

Vooruitblik: We hopen u de komende diensten te mogen begroeten. Aanstaande zondag komt de bekende ds. De Jong uit Rotterdam die keer op keer weet te boeien. Een week later hopen we onder goede weersomstandigheden te vertoeven bij de familie den Boer aan de Tellersweg voor de buitendienst. Op 24 augustus zou ds. Van den Oever uit Yerseke voorgaan zoals u in Kerkgeluid hebt kunnen lezen. Wegens ziekte gaat dit helaas niet lukken en we zijn blij dat pastor Lemsom Kerkwerve aan zal doen. Laten we bidden om diensten vol zegen!

Vakantie: Wanneer de volgende kerkbode uitkomst zijn de scholen begonnen…. We hopen dat de vakantie voor iedereen brengt/gebracht heeft wat hij of zij ervan heeft verwacht. Iedereen die nog mag en kan werken wensen we kracht en alle goeds voor de komende periode!

Tenslotte: Nog denkend aan de dienst van afgelopen zondag een lied van Hanna Lam:

Ik weet van een stad die komen zal

Ik weet van een stad die komen zal,
een stad op een berg hoog boven het dal,
met muren en poorten en lichten
en mensen met blijde gezichten.
Ik weet van een stad die toekomst heeft,
Jeruzalem, dat wordt een feest.

Ik weet van een stad die het einde is,
een stad met een gouden geschiedenis
een stad van leven met woorden
zoals je ze nergens nog hoorde.
Ik weet van een stad, een nieuw begin,
Jeruzalem, dat ik bemin.

Ik weet van een stad op Sions top,
een stad van de vrede dicht bij God,
waar ander recht wordt gesproken,
het kwaad wordt gehaat en gebroken.
Ik weet van een stad waar je schuilen mag,
Jeruzalem, eens op een dag….


Vriendelijke groeten voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

07 augustus 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 20 juli 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer M. Mijnders
Uitgangscollecte: Nederlands Bijbel Genootschap

Zondag 27 juli 2014
10.00 uur: ds. H. Schipper, Dordrecht
Orgel: de heer J.M. Biesma
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 3 augustus 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Sem Bienefelt
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Het was fijn om op de eerste zondag van juli, in een goed bezochte dienst, onze vroegere herder en leraar Peter Riemens te mogen ontmoeten. Hij sprak over gebedsverhoring. Waarom werd Jakobus gedood en Petrus uit de gevangenis bevrijd? Er blijven vragen maar we mogen geloven dat God elk gebed hoort. Hij weet wat goed voor ons is. Het gebed om de Heilige Geest wordt altijd verhoord, Hij wil in ons wonen en werken. Laten we erop blijven vertrouwen dat God het beste met ons voorheeft!
Dankbaar mogen we terugzien op de mooie dienst van afgelopen zondag. In een volle kerk namen Marit Hendrikse, Robin van den Hoek, Sanne van den Hoek, Joëlle van Leeuwen en Quinten Poelman afscheid van de kindernevendienst. Ze hadden allemaal een belangrijke taak in de dienst en we zongen liederen die door hen waren uitgekozen! Nicole Bil sprak hen toe namens de leiding van de nevendienst en bood hen een liedboek aan. Staande zongen we onze jongeren een prachtig zegenlied toe. De leiding van de kindernevendienst willen we hierbij hartelijk bedanken voor hun inzet, het hele jaar door!
Een uitgeruste dominee de Rooij sprak over een bekend woord van Paulus. Hij doet wat hij niet wil! Een zeer actueel onderwerp, wat lijken we veel op Paulus. Met al die dingen, waarvan we weten dat ze niet goed zijn, mogen we naar Jezus toe! Dagelijks contact met Hem is zo belangrijk. Hij wil ons helpen en rust geven!
Na de dienst mochten gemeenteleden en gasten elkaar ontmoeten in een vol Kerkerf. De kosteres had alles opnieuw keurig voor elkaar en we danken haar voor alle voorbereidingen en nazorg!

Goud: In de dienst van afgelopen zondag mochten we danken met het gouden bruidspaar Van der Have-Berrevoets. Mooi dat hun drie dochters (ook Annette met zoon Yorick uit Canada) aanwezig waren. In die afgelopen vijftig jaren hebben Nico en Riet veel betekend voor onze gemeente, op allerlei terreinen waren en zijn ze actief! We willen hiervoor onze hartelijke dank uitspreken en hen, met allen die hen lief zijn, Gods zegen toewensen voor de toekomst!

Meeleven: Wat fijn dat Melanie van Alphen zondag in de kerk kon zijn! Ze voelt zich beter en daar zijn we, met haar, dankbaar voor!
We denken aan Bram van den Hoek en Koos Hage en hun gezinnen. Gods liefdevolle nabijheid toegewenst!
Leven we mee met onze gemeenteleden in de zorgcentra? Ditmaal noemen we de naam van Gerrit Kristalijn die Kerkwerve mist! Laten we hem merken dat we hem niet vergeten? Ook zijn echtgenote Agnes wensen we sterkte en goede moed!
Laten we proberen om regelmatig iemand te verrassen met een kaart of een bezoekje, zeker in de vakantietijd. Een kleine moeite en het doet zo goed…

Verwarming: Zondag hebt u kunnen zien hoe voortvarend onze kerkrentmeesters te werk gaan. De nieuwe kachels zijn al geplaatst! Deze week zal het karwei worden voltooid! Dank aan de harde werkers en aan u die het financieel mogelijk maakte!

Kerkgeluid: U hebt, als het goed is, het nieuwe Kerkgeluid in goede orde ontvangen, toch sneller dan gedacht! Direct daarna ontvingen we opnieuw diverse giften waarvoor heel hartelijk dank! Het geeft ons moed om door te gaan!

Predikant: Voor dominee de Rooij en zijn echtgenote zit de vakantie erop. Hoewel….ze vertoeven op de camping bij Bouw en Marja Post. Wilt u een gesprek met hem? Schroom niet, hij komt graag!

Kindernevendienst: Ook in deze zomerperiode is er gewoon kindernevendienst tijdens de kerkdiensten. De kerk kent geen vakantie!

Buitendienst: Op D.V. zondag 17 augustus hopen we een buitendienst te houden op de boerderij van Martin en Jolanda den Boer-van der Maas, Tellersweg 2. Iedereen die dit leest is welkom! De dienst zal aanvangen om 10 uur en onze eigen predikant hoopt voor te gaan. Nadere mededelingen volgen.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat veel dank!!

Vooruitblik: Een kerkbode voor drie weken, drie diensten staan hierboven vermeld. Zeer bekende voorgangers hopen ons voor te gaan. Ze vinden het fijn om u te ontmoeten. Maar….God zelf vindt het mooi wanneer u in Zijn huis komt om te zingen, te bidden en te luisteren naar zijn goede woorden.
De vakantiegangers wensen we nogmaals een goede periode toe! We zien jullie graag uitgerust en gezond terug. Blijft u thuis dan hopen we u ‘gewoon’ in de kerk te zien. Afgelopen zondag hebben we kunnen ervaren hoe fijn het is wanneer jong en oud massaal opkomen! We mogen het doen tot eer van onze Schepper die ons zoveel schenkt!

Tenslotte: Een bemoedigend gedicht van ds. André Troost:

Gij dak boven mijn hoofd

Gij dak boven mijn hoofd,
ik schuil onder uw zegen;
mijn vuur wordt niet gedoofd,
mij deert geen ruige regen.

Gij steunbalk in de rug,
Gij muur om op te leunen,
al val ik vaak terug –
Gij blijft mij ondersteunen.

Gij steen om op te staan,
geen dag zou ik begroeten
kon ik op U niet gaan,
o grond onder mijn voeten.

Gij handpalm om mij heen,
behoed mij, doe mij hopen,
Gij dak, Gij steun, Gij steen,
mijn toekomst doet Gij open!


Een hartelijke groet voor u die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

20 juli 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 6 juli 2014
10.00 uur: de heer P. Riemens, Arnemuiden
Orgel: Philip den Eerzamen
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 13 juli 2014 – Kinderdienst, afscheid van de oudste kinderen
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Catechese
Koffie na de dienst!

Terugblik op de kerkdiensten: Op de eerste dag van de zomer mochten we met Jezus aan Tafel in een dienst waarin mevrouw dominee Bouman voorging. Bijzonder dat op deze morgen de jongste (net 20) en de oudste lidmaat (bijna 99) van onze gemeente het avondmaal meevierden. Verdrietig dat we zoveel gemeenteleden misten in de kerk….. God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Jezus heeft de brug geslagen tussen Vader en ons. Hij heeft alles goedgemaakt, we zijn vrij!! Is dat niet iets om te vieren?! D.V. 14 september aanstaande staat de Tafel opnieuw aangericht. Misschien krijgen we nog een kans….
Op de laatste zondag in juni vierden we een bemoedigende dienst geleid door Wiekenpastor Verbruggen. Het werd een korte dienst omdat een opname werd gemaakt voor Radio Schouwen-Duiveland. Dank aan de gebroeders De Vlieger en aan alle vrijwilligers. Fijn dat eilandbewoners die niet (meer) naar de kerk kunnen op deze manier een kerkdienst uit de regio kunnen beluisteren!
De preek ging over de weduwe die om recht bleef vragen bij de rechter (Lucas 18). Uiteindelijk werd haar recht verschaft. Deze geschiedenis leert ons dat we dag en nacht tot God mogen bidden. Dat hoeft niet alleen in de kerk of thuis aan tafel, het kan ook onder het werk of op de fiets. Hoe dan ook…er is een God die hoort! Vergeten we niet te danken voor alle goede gaven?!

Meeleven: Koos Hage mocht thuiskomen aan Provincialeweg 12 voordat de vorige kerkbode uitkwam. In de kerk hebben we ervoor gedankt! We wensen Koos en Matty alle goeds voor de toekomst!
Ook afgelopen zondag hebben we gebeden voor Bram van den Hoek en zijn gezin. We wensen hen veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe!
Leven we mee met hen en met andere gemeenteleden en dorpsgenoten die het moeilijk hebben? Het is een christelijke opdracht!

Gelukwens: Op D.V. zondag 13 juli mag onze zuster in het geloof mevrouw J.C. van der Kaaden-van Drimmelen de hoge leeftijd van 90 jaar bereiken. Haar gezondheid is broos, we moeten haar helaas al vele jaren missen in de kerk. Via de cd leeft ze trouw met ons mee. Verdriet en zorgen zijn haar niet bespaard gebleven… We wensen haar een goede gedenkdag toe èn dat ze mag voelen dat haar hemelse Vader voor haar zorgt, elke dag. Sturen we een kaart aan onze (bijna) jarige?!

Nieuwe verwarming: Onze kerkrentmeesters zijn druk met de nieuwe verwarming van de kerk. Deze week zijn voorbereidende werkzaamheden verricht in de kerk en voordat het stookseizoen aanbreekt zal er, als het goed is, een nieuwe kachel staan. Allen die hierin een taak hebben wensen we sterkte!

Kerkgeluid: De techniek laat ons wel eens in de steek…. We doen onze uiterste best om zeer binnenkort een nieuw Kerkgeluid bij u te bezorgen.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (voor de volgende actiedag!). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat veel dank!!

Vooruitblik: Fijn om komende zondag onze vorige herder en leraar Peter Riemens te mogen ontmoeten in de kerk en op de kansel. Ook heten we een nieuwe organist, Philip den Eerzamen, welkom in ons midden. We zijn benieuwd!
Een week later hopen we een uitgeruste dominee de Rooij te kunnen begroeten. In die dienst zullen Marit Hendrikse, Robin van den Hoek, Sanne van den Hoek, Joëlle van Leeuwen en Quinten Poelman afscheid te nemen van de kindernevendienst. We hopen hen nog heel vaak in de kerk te mogen ontmoeten! Zullen we op deze zondag om hen heen staan? Komt u om te luisteren, te zingen, te bidden en om gezegend te worden? Wie wil (kan) dat missen? Na de kinderdienst, aan het begin van de zomervakantie, mogen we elkaar ontmoeten in het Kerkerf. Koffie, thee en fris zal vast gereed staan!

Tenslotte: Het is te merken dat de vakantie in aantocht is. Er is niet zoveel te melden. We wensen iedereen die er binnenkort even op uit gaat een mooie tijd toe en graag gezond weer terug!
Alle basisschoolleerlingen en leerkrachten wensen we een fijne afsluiting van het schooljaar toe en daarna een heerlijke vakantie!
We sluiten ditmaal af met een gedicht van Enny IJskes Kooger:

Leer ons danken

Heer, breek de deuren open van uw kerk.
Waai met uw Geest de stofboel van de banken.
Ontsteek uw vuur in ons, en leer ons danken.
Verjaag de rust, en zet ons aan het werk.

Geef aan de jeugd der kerk een blijde lach,
een vrolijk hart en tintelende ogen
van louter vreugd, omdat zij leven mogen
in uw verbond en onder Christus’ vlag.

Vervul ons zó met dankbaarheid o Heer
over uw goedheid en uw zegeningen
dat wij de sterren van de hemel zingen.
Een psalm, een lied, een lofzang tot uw eer.


Vriendelijke groeten voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

05 juli 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 22 juni 2014 – Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: mevrouw ds. E. Bouman, Nieuw en Sint Joosland
Orgel: de heer G. Bin
Avondmaals- en uitgangscollecte: Help2help

Zondag 29 juni 2014
10.00 uur: Wiekenpastor J. Verbruggen, Tholen
Orgel: Youri van Dijken
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Terugblik op de kerkdiensten: Net zoals op het eerste Pinksterfeest waren we op de verjaardag van de Kerk met 120 personen bijeen. Wat hebben we heerlijk gezongen, mede dankzij de vrolijke klanken op het orgel van onze dorpsgenoot Aart-Jan. Tussen de liederen door vertelde dominee De Rooij over kracht, wind, vuur en talen. Dankbaar mochten en konden we, als gezegende mensen, het leven weer in!
Afgelopen zondag vierden we een mooie dienst met dominee Van Eck. Ze sprak over de reis van Paulus naar Rome (Handelingen 27). Als gevangene had hij het niet gemakkelijk aan boord maar na een droom kon hij alle opvarenden meedelen dat ze zouden worden gered. Na de veertiende nacht (!) raadde Paulus iedereen aan om iets te eten, na lange tijd. Het zou bijdragen tot hun redding. Zo mogen we komende zondag brood en wijn tot ons nemen. Het mag ons moed geven op onze levensweg. We zijn niet zomaar op aarde, God heeft ons gewild en hij heeft een doel met ons leven!

Gasten: We mogen in de kerkdiensten regelmatig gasten ontmoeten, het lijkt of het er ieder jaar meer worden. Mooi om te zien! Laten we hen gastvrij ontvangen, maak eens een praatje….

Verdriet: Vlak voor Pinksteren werden twee families uit onze dorpsgemeenschap in rouw gedompeld. In de kerk hebben we voorbede gedaan voor Anna Bij de Vaate-Boot en haar nakroost die zo onverwacht hun Stoffel moesten afstaan op 3 juni en voor haar zus Maatje van der Sluis-Boot en haar kinderen en kleinkinderen omdat op 4 juni haar jongste zoon Joop is ontslapen na een korte, ernstige ziekte. We bidden dat God alle bedroefden zal steunen en troosten in deze moeilijke tijd. Ongetwijfeld hebt u meegeleefd met deze families in rouw….

Meeleven: Melanie van Alphen onderging opnieuw een operatie en we hopen zo voor haar dat deze haar heeft geholpen!
Bram van den Hoek kreeg de zoveelste chemokuur toegediend en we wensen hem en zijn gezin kracht toe om het allemaal te kunnen dragen.
Koos Hage onderging vorige week woensdag een geslaagde operatie. Op het moment van schrijven heeft hij het niet gemakkelijk in het Goese ziekenhuis. We bidden voor hem en Matty!
Enkele namen….volledig zijn we nooit. Denken we aan onze ouderen, thuis of in een zorgcentrum? Laten we voor hen bidden en met hen meeleven.

Actiedag: Op de zaterdag voor Pinksteren vierden we de tweejaarlijkse actiedag maar u zult begrijpen dat er een schaduw overheen lag door het grote verdriet in ons dorp.
Met meer dan honderd gemeenteleden en enkele tientallen dorpsgenoten waren we, onder gezegende weersomstandigheden, actief op deze achttiende actiedag. Onze gewaardeerde kosteres zette om 4.15 uur de eerste pot koffie en dat ging twaalf uren door. Maar goed dat de Arbo niet kwam inspecteren…. De eerste ploeg medewerkers was blij met ‘een bakje koffie’ na het opzetten van de kramen en na het vervoer van 23 bandenwagens vol spullen naar de Ring. Om 9 uur opende dominee De Rooij de dag en daarna verliep alles soepel. Zeker weten dat het in Kerkwerve drukker was dan op de Paardenmarkt! Het resultaat mocht er dan ook zijn, netto is € 11.500,-- binnengekomen. Tien procent gaat naar de Stichting Thuredriht. We danken nogmaals onze immer actieve activiteitencommissie die tekende voor de uitstekende organisatie. Er is geen wanklank gehoord! En natuurlijk dank aan allen die hun steentje hebben bijdragen door te helpen en/of door euro’s op de Ring achter te laten. Bovenal danken we God!

Ballonnenwedstijd: Direct na het Pinksterweekend kwamen de eerste vijf ballonkaartjes binnen vanuit het noorden des lands. Zeer spoedig zullen we weten wie de prijswinnaar wordt!

Schoon: Direct na de Pinksterdagen zijn onze kosteres met haar steun en toeverlaat ‘Joke van Spildoorn’ aan de slag gegaan om het Kerkerf van onder tot boven te kuisen. Binnen en buiten ziet alles er weer fris uit. Dank dames!!

Afscheid: Op de Eerste Pinksterdag nam dominee van der Ploeg afscheid van de Hervormde gemeente te Oosterland. In de afgelopen ruim dertig jaar ging hij regelmatig voor in ons midden. We wensen het echtpaar van der Ploeg alle goeds en Gods zegen toe voor de toekomst. Voor de gemeente van Oosterland hopen we dat spoedig een nieuwe herder wordt gevonden.

Geslaagd: Afgelopen zondag lag er een presentje klaar voor de geslaagde gemeenteleden Nick Dicou, Remy en Petra Vader en Ian van der Wekken. Van harte gelukgewenst, geniet van de rust in de komende weken en veel succes voor de toekomst, onder Gods zegen! Femke Bos slaagde voor een vervolgopleiding en natuurlijk ook voor haar een hartelijke felicitatie!

Agenda:
23-06 (ganse dag): Inleverdatum kopij Kerkgeluid
01-07 (19.30): Workshop bij de familie Post

Kerkbeheer: Hebt u eraan gedacht uw bijdrage te voldoen voor het Solidariteitsfonds en de kerkbode? Dank u wel!

Kerkgeluid: We vragen u vriendelijk om de kopij voor het komende Kerkgeluid uiterlijk op maandag 23 juni in te leveren. Dat mag tot ’s nachts 12 uur op de bekende adressen.

Workshop: Op de actiedag zijn prachtig versierde pallets verkocht. Daar was veel vraag naar! De mogelijkheid bestaat om zelf een pallet ‘aan te kleden’. Dit kan op dinsdag 1 juli bij de familie Post, Kerkweg 18, aanvang 19.30 uur. De kosten zijn € 12,50. Graag opgeven voor 26 juni bij Marja Post (telefoon 416703).

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (voor de volgende actiedag!). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden. Bij voorbaat veel dank!!

Vooruitblik: Komende zondag mogen we aanzitten aan de Tafel van de Heer. Niet als mensen die alles zo goed doen…we belijden dat we alles van Jezus verwachten. De opbrengst van de avondmaalscollecte gaat naar Help2help waarvan Willeke (van Nieuwenhuize) Huigens de initiatiefneemster is. Informatie ontvangt u van de diakenen maar u kunt natuurlijk altijd even googelen. U kunt ook postzegels bestellen, een deel ervan is voor het goede doel! Van harte aanbevolen!

Tenslotte: Geniet u ook zo van alles wat bloeit in de tuin en groeit op het land? Wat zijn we rijk! We zeggen Toon Hermans na:

Als ik Uw schepping zie,
zo mooi, zo onvolprezen.
Als ik de namen zie,
op al Uw werk te lezen.
Hoe groot zijt Gij,
en zie, Gij wilt mijn Vader wezen!


Een hartelijke groet voor u die dit leest!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

18 juni 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail:

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail:

Zondag 8 juni 2014 - Pinksteren
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer A.J.J. Bil
Uitgangscollecte: Pinksterzending

Zondag 15 juni 2014
10.00 uur: mevrouw ds. C.A. van Eck, Wolphaartsdijk
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel

Terugblik op de kerkdiensten: Wat een mooie dienst vierden we op 18 mei! Dominee Sinke vertelde over Simon Petrus die opnieuw in dienst werd genomen door Jezus. Zonder verwijt werden hem drie vragen gesteld. Het verhaal leert ons dat we nooit moeten oordelen. We maken zelf ook Sorry en. Geweldig dat we een God hebben die van ons houdt. We mogen altijd opnieuw beginnen. Dank aan de kosteres en stagiaire Emmelie Bolle die ervoor zorgden dat er koffie en thee was na de dienst!
Op de laatste zondag van mei was mevrouw dominee de Jong in ons midden en bediende het Woord vanuit de brief aan de Filippenzen, over de belijdenis ‘Jezus Christus is Heer!’. Is Hij de Heer van ons leven? En zien wij dat elke dag genoeg heeft aan….Gods goedheid?
Een prachtige dienst met een verrassende opkomst beleefden we op Hemelvaartsdag! We zongen schitterende liederen met de jeugdige Sem Bienefelt aan het orgel (complimenten Sem!!) en dominee de Rooij wees ons er vanuit de brief aan de Kolossenzen op dat we ons moeten richten op wat Boven is. De kerk (allen die in Jezus geloven en Hem liefhebben) is het lichaam van Jezus Christus. Dat lichaam is op aarde, het Hoofd is in de hemel. We mogen als gelovigen een lijntje hebben naar Boven en van Hem onze hulp verwachten, in alle dingen die ons in het leven overkomen.
Afgelopen zondag sprak dominee Haasnoot over de macht van Jezus. Soms lijkt het alsof er geen God is. Veel christenen en mensen buiten de kerk hebben veel moeite met het lijden in de wereld. Het is niet eerlijk om God overal de schuld van te geven…. Toch mogen we geloven dat ons Hoofd in de hemel alle macht heeft en dat zijn tegenstander is verslagen. Wanneer wij geloven dat we kinderen van de God zijn, zijn we allemaal prinsen en prinsessen. Onze namen staan opgetekend in de hemel. Bemoedigend! Laten we datgene wat we in de kerk horen in praktijk brengen in het leven van alledag. Een mooie opdracht!

Voorgegaan: Zondagmorgen 18 mei hebben we aan het eind van de dienst nog voor haar gebeden, enkele uren later mocht ze ontslapen, onze zuster in het geloof Elizabeth Johanna Pieternella van den Hoek-Beije. Ze heeft in haar lange leven, ze is 91 jaar oud geworden, veel meegemaakt. Al in 1965 overleed, onverwacht, op 46-jarige leeftijd, haar echtgenoot Gerrit van den Hoek en ruim twaalf jaar geleden moest afscheid genomen worden van dochter Nella, zij werd 50 jaar. De laatste jaren in “De Wieken” waren niet altijd gemakkelijk en zeker de laatste tijd verlangde ze naar ‘het einde’. In het geloof mogen we zeggen: een nieuw begin! Op vrijdag 23 mei was de afscheidsdienst, geleid door dominee de Rooij, in de kerk. Gods goede woorden klonken door Psalm 23: “Ik keer terug in het huis van de HERE.” Daarna werd haar lichaam gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. We wensen zoon Bram en Catrien van den Hoek en hun nakroost en kleinzoon Michel Visser en allen die bedroefd zijn om het heengaan van Betsy van den Hoek, veel sterkte en kracht van Boven toe bij het verwerken van dit verlies!

Meeleven: De heer J.P. van Leenen verbleef in het ziekenhuis, gelukkig gaat het nu een stuk beter met hem. Daar zijn we dankbaar voor. We groeten hem en zijn vrouw hartelijk en wensen hen alles wat nodig is!
De heer J.J. Hage wacht een nieuwe operatie die staat gepland voor woensdag 11 juni. Denken we aan Koos en Matty, in ons gebed en daadwerkelijk meerleven?
We denken aan de zieken thuis en aan onze ouderen thuis en in de zorgcentra. Laten we voor allen die het moeilijk hebben bidden en met hen meeleven door een bezoekje of een kaart.

Geraniumactie: Het weertje was niet erg aanlokkelijk maar toch werden op de dag voor Moederdag vele planten en bloemen verkocht. Het leverde zo’n vierhonderd euro op voor de kerk. Dank aan de activiteitencommissie en allen die bij de actie hebben geholpen!

Slotavond Kerkuiltjes: Vrijdag 16 mei vierden de Kerkuiltjes de afsluiting van het seizoen. In totaal genoten 55 personen van heerlijke frietjes en een bezoek aan bos en strand. De leiding kan nu even uitrusten maar heeft al weer zin om na de zomer de draad op te pakken. Heel veel dank voor alle inspanningen in het afgelopen jaar, jullie hebben veel kinderen blij gemaakt! Wat zou het geweldig zijn als die tientallen Kerkuiltjes met hun ouders ook op zondagmorgen acte de presence zouden geven….

Jetty Stouten: Jarenlang steunden we de Brouwse Jetty Stouten die ruim 30 jaar van haar leven gaf aan het zendingswerk in Burkina Faso in Afrika. Op zondag 18 mei is ze voorgoed naar Nederland teruggekeerd en verblijft momenteel op ons eiland. Dat zal flink wennen zijn…. We danken haar en wensen haar Gods nabijheid toe voor de toekomst!

Gemeenteavond: Vorige week maandag waren we in het Kerkerf om door te nemen wat er in het afgelopen jaar gepasseerd is in de gemeente, ook op financieel gebied. Dank aan de gemeenteleden die de moeite hebben genomen om te komen, het was een goede, samenbindende avond die veel moed geeft voor de toekomst! Die moed mogen we houden want: de kerk is van God!

Buren: We willen onze buren, de Protestantse gemeente te Brouwershaven, van harte gelukwensen nu binnen afzienbare tijd (om precies te zijn op 22 juni) een nieuwe ouderling-kerkelijk werker in hun midden wordt bevestigd in de persoon van pastor Joëlle Kooman. Een goede tijd gewenst met elkaar, onder Gods zegen!

Predikant: Inmiddels is het twee jaar geleden dat dominee de Rooij in ons midden werd bevestigd. In die periode zijn er diverse initiatieven ontplooid, zijn talrijke bezoeken gebracht, is er hard gewerkt onder de jeugd, en onder de ouderen en hebben we tientallen zegenrijke diensten beleefd! We mogen dominee de Rooij heel hartelijk danken voor zijn grote inzet in onze gemeente. Hierin betrekken we ook zijn echtgenote die haar man zo trouw bijstaat en die we steeds mogen ontmoeten in de diensten waarin haar man voorgaat.
Na de Pinksterdienst hoopt het echtpaar de Rooij de rest van de maand te genieten van een welverdiende vakantie. We wensen hen een mooie periode toe waarin ze mogen genieten van de rust en van Gods goede schepping.

Pastoraat: Het zou zomaar kunnen dat u in de komende periode behoefte hebt aan een gesprek met een predikant. Omdat onze dominee afwezig is kunt u tot juli contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Jan van Vossen (telefoon 414283) of met de scriba, Henk Kesteloo (telefoon 692138). Schroom niet, maar bel als het nodig is!

Agenda:
07-06 (09.00): Actiedag rondom de kerk
10-06 (18.45): Vergadering moderamen
16-06 (19.30): Kerkenraadsvergadering
23-06 (ganse dag): Inleverdatum kopij Kerkgeluid

Alpe d’HuZes: Ons gemeentelid Nelly Kesteloo-Mol is met een Schouws team deze week actief in Frankrijk om geld bijeen te brengen voor een goed doel, de strijd tegen kanker waar, helaas, iedereen wel mee te maken krijgt in familie- of kennissenkring. We hopen haar komend weekend gezond weer op ons dorp te zien, misschien wel in een kraam op de actiedag…. Mooi dat zoveel mensen zich inzetten voor allerlei goede doelen!

Actiedag: Komende zaterdag is het zover, de tweejaarlijkse actiedag rondom de 114 jaar oude dorpskerk! Om negen uur precies zal, onder klokgelui, de markt worden geopend en kan iedereen zijn/haar slag slaan. Er is van alles te koop en tussendoor hoeft u niet naar huis want in het Kerkerf en buiten wordt gezorgd voor de maag! 10% van de opbrengst is bestemd voor het spaardoel van dit jaar: Thuredriht. In één van de kramen meer informatie hierover. In de kerk kunt u genieten van prachtige foto’s gemaakt door Anja de Glopper en Marian Schellekens van ‘Ja Mar Natuurlijk’. Om half 4 wordt er grote uitverkoop gehouden. We hopen met elkaar op een goede dag en wensen onze activiteitencommissie met haar tientallen vrijwilligers veel sterkte maar nog meer plezier toe!

Kerkgeluid: Het wordt zachtjes aan tijd voor een nieuw kwartaalblad. Tot en met uiterlijk maandag 23 juni hebt u de tijd om uw pennenvruchten in te leveren op de bekende adressen.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten? De kosters, kerkenraadsleden of kerkgangers nemen ze graag in ontvangst waarna ondergetekende alles met liefde sorteert. Aanbevolen en veel dank voor alles wat binnenstroomt!!

Trouw: Bovenin dit stukje lazen we dat we Koningskinderen zijn. Dan verlangen we er toch naar om elke zondag in het Huis van de Koning te zijn en Hem te ontmoeten? Laten we dat toch doen, tot eer van God, tot versterking van ons geloof en ter bemoediging van onze broeders en zusters. Laten we dankbaar opgaan…ons wordt geen strobreed in de weg gelegd om ons geloof te vieren! Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan onze broeders en zusters in de verdrukking…. Laten we niet lauw maar trouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten! Welkom!

Vooruitblik: Komende zondag vieren we het Feest van de Geest. Onlangs zijn Eric en Renee Pors-Uittenbogaard en hun kinderen Roosmarijne en David naar onze gemeente overgekomen. In deze Pinksterdienst willen zij antwoorden op de derde belijdenisvraag. Een zegenrijke tijd wensen we hen nogmaals toe in onze gemeente! Onze eigen predikant hoopt voor te gaan en we hopen van harte dat u getuige wilt zijn van dit vreugdevolle gebeuren!
Een week later hopen we een graag gehoorde voorgangster, dominee Corine van Eck, in ons midden te hebben. Laat het opnieuw vol worden!

Tenslotte: Een gedicht van Wim Plomp:

Genodigd

Door de wereld trekt een stoet
van mensen, groot en klein,
die samen weten: -Het is goed, om onderweg te zijn-.
Om blij te volgen, hand in hand,
waarheen de Geest verplicht.
Hun reisdoel: -het Beloofde Land-
is duidelijk in zicht.
En als door heimwee aangeraakt,
gedreven door de Geest
ga ik op weg, dit reizen maakt
het gaan al tot een Feest.


Vriendelijke groeten voor alle lezers!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

30 mei 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 18 mei 2014
10.00 uur: ds. G. Sinke, Haamstede
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 25 mei 2014
10.00 uur: mevr. ds. H.M. de Jong, Rotterdam
Orgel: de heer M.C. Pronk
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Donderdag 29 mei 2014 – Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Sem Bienefelt
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 1 juni 2014
10.00 uur: ds. C. Haasnoot, Noordwijkerhout
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten:
Op zondag 4 mei werden we bepaald bij de vrijheid waarvan we in Nederland al 69 jaar mogen genieten. Ds. Westerneng nam Galaten 5:1 als uitgangspunt: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” Vrijheid is een groot geschenk van God, de ware vrijheid hebben we aan Christus te danken. Maar het wordt nooit iets vanzelfsprekends dat ons komt aanwaaien: vrijheid is voor ieder een opgave met keuzes die je dagelijks moet maken. Zondag 11 mei stormde het op ons eiland. In de kerk was het rustig. We luisterden naar een bijzonder woord: ‘Toen het al ochtend werd stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.’ We ervaren regelmatig weinig tot niets van de aanwezigheid van de Heer, maar, zonder dat we het zien, is Hij dichterbij dan wij denken.

Gedoopt: Op zondagmiddag 11 mei waren Henk Kesteloo, mijn vrouw en ik namens Kerkwerve aanwezig bij de doop van Jennifer, dochter van Michael en Sabina Siedlaczek uit de Brieskerkstraat 21. Jennifer is vier jaar en zit op de Samuëlschool. Haar vader behoort tot de Lutherse kerk en haar moeder komt uit Polen en is Rooms Katholiek. Toen Jennifer kleiner was, heeft het gezin een zeer ernstig auto-ongeluk gehad, waarvan de gevolgen nog steeds gevoeld worden, met name door moeder Sabina. Dat zij gespaard zijn ervaren zij als een groot wonder. Uit dankbaarheid aan God wilden zij Jennifer heel graag laten dopen. Zij klopten bij ons aan, maar om verschillende redenen was hun wens moeilijk inpasbaar in onze gemeente. Daarom hebben we contact gelegd met de RK parochie in Zierikzee. Daar zijn ze liefdevol opgevangen en voorbereid op de Doopbediening door pastoor Fons van Hees. Het was een ontroerend mooie gebeurtenis. We sluiten ons aan bij de woorden van de pastoor: ‘Bidden wij samen tot God, onze Vader: houd Uw hand over dit kind en bewaar het in vrede en vreugde in onze harde wereld. Geef dat wij Jennifer mogen voorgaan in alles wat goed en zuiver is. Laat Jennifer opgroeien als Uw kind, onbezorgd onder de hoede van Uw hand.”

Meeleven: Koos Hage bereidt zich voor op een operatie die hopelijk leidt tot verder herstel. Het is voor hem en Mattie een zeer lange tijd van (af)wachten geweest, terwijl door de ziekte het leven aan alle kanten beperkt werd. Met hen zijn we dankbaar voor het nieuwe perspectief en wensen hen Gods zege toe. We denken ook aan Bram van den Hoek en aan zijn moeder. De laatste maakt een moeilijke tijd door en heeft steeds meer verpleging nodig. Met de familie Berrevoets-Kesteloo zijn we dankbaar voor de tekenen van hoop bij Corrie. Alle zieken en hun familie wensen we de kracht toe van Hem die we soms niet zien, maar Die altijd dichtbij is!

Examens: Deze week beginnen de examens. We wensen alle jongeren wijsheid en succes toe en we hopen dat jullie allemaal je doel mogen bereiken. Bij het maken van examens en zeker bij de keuzes voor de toekomst mag je zeker zijn van Gods nabijheid en hulp.

Gemeenteavond: Op maandag 26 mei is de jaarlijkse gemeenteavond in het Kerkerf. Het programma is niet uitgebreid, dus u bent er geen lange avond aan kwijt. Maar het is wel belangrijk dat iedereen komt, want de kerk is van ons allemaal en gemeente zijn we met z’n allen. We zijn samen verantwoordelijk en het is goed om elkaar te bevragen over waar ieder mee bezig is. Als het goed is heeft iedereen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Welkom!

Agenda:
16-05 (17.30): Kerkuiltjes
19-05 (19.30): Kerkenraadsvergadering
26-05 (19.30): Gemeenteavond
07-06 (09.00): Actiedag
10-06 (18.45): Vergadering moderamen

Actiedag: Aan alles is te merken dat zaterdag 7 juni snel dichterbij komt. De activiteitencommissie en een aantal gemeenteleden zijn al een heel lang bezig. Maar als het zover is, dan wordt het een dag van de hele gemeente en van het hele dorp. Iedereen die kan, doet mee! We wensen de werkers vóór en achter de schermen heel veel succes.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten kaarten, postzegels, mobieltjes, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank u wel!

Vooruitblik: Komende zondag staat de deur van de kerk weer open en gaat Ds. G. Sinke voor, een geliefde voorganger. Na de dienst is er koffie en thee. Op de 25e mei hoopt Mw. Ds. de Jong uit Rotterdam voor te gaan. Een fijne predikante. Ik heb haar zo’n 20 jaar geleden leren kennen, toen was zij zendeling in Libanon, pastoraal werker in een ziekenhuis waar veel slachtoffers van de burgeroorlog werden verpleegd. Nu is zij verpleeghuis-predikante o.a. te Gouda. Ze was hier al eenmaal eerder. We wensen haar samen met de hele gemeente een mooie dienst toe. Dan wordt het Hemelvaart, een dag met een unieke boodschap, echt een feestdag! De kans is groot dat u nog nooit in de kerk bent geweest op die dag. Kom voor de verandering eens een keer, zou ik zeggen en laat je verrassen! Op 1 juni is het de zogenaamde ‘Weeszondag’. De vroegere predikant van Haamstede, Ds. Haasnoot leidt de dienst.

Tenslotte: Meestal worden deze berichten geschreven door Henk Kesteloo. Hij was, evenals zijn moeder, de afgelopen weken samen met een Zierikzeese groep o.l.v. Ds. de Graaf in Italië, met name in Rome. Ze zijn gelukkig weer veilig thuis. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop Henk altijd weer de goede woorden vindt om het gemeenteleven te begeleiden. Namens alle lezers wil ik hem graag bedanken en we zien uit naar de volgende kerkbode die weer berichten van zijn hand zal bevatten. Namens de kerkenraad een groet aan alle lezers. Ga met GOD!
Ds. CorBert de Rooij

 

16 mei 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 4 mei 2014
10.00 uur: ds. D. Westerneng, ‘s Gravenpolder
Orgel: de heer M. Mijnders
Uitgangscollecte: Missionair werk en kerkgroei

Vrijdag 11 mei 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Wat een prachtige en indrukwekkende dienst mochten we in een volle kerk vieren op Palmzondag. We hebben heerlijk gezongen en geluisterd naar de goede woorden van onze God over het nieuwe verbond (Lucas 22: 20). Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. We zijn vrij! Wat mooi dat op deze morgen een jong gemeentelid uitsprak dat ze haar levensweg voortaan met God wil gaan.
Op Goede Vrijdagavond beleefden we een stijlvolle avondmaalsviering met een overvolle tafel met gemeenteleden en gasten. ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’, woorden van Jezus aan het kruis. De Joodse kinderen gebruiken deze woorden uit Psalm 31 als avondgebed. Ook wij mogen ze op de lippen nemen, elke dag en aan het eind van ons leven. Aan het eind van de dienst werd de Paaskaars gedoofd en verlieten we in stilte de kerk.
Een groter contrast is bijna niet mogelijk, op Paaszondag een volle kerk, wat een feest!! Onze jongste lidmate ontstak de nieuwe Paaskaars. We hebben uit volle borst gezongen met dank aan organist Adriaan en de net 50-jarige Sjaak! Dank!! ‘Hij is hier niet, Hij is ons voorgegaan’, dat werd ons verkondigd. Het oude is voorbij, we mogen ons richten op de toekomst, alles wordt nieuw! Jezus gaat ons voor. Omdat Hij leeft hoeven wij niet bang te zijn voor morgen…. De kinderen van de nevendienst begonnen deze zondag al vroeg met een heerlijk ontbijt. Dank aan de kosteres die al eieren stond te koken toen iedereen nog sliep…. Aan het eind van de dienst kregen we van de kinderen nog iets tastbaars mee. Dank aan de leiding van de nevendienst! We zien terug op een prachtige zondag, vol zegen!
Afgelopen zondag mochten we opnieuw genieten van een inspirerende kerkdienst, geleid door Pieter-Jan Boot. Het was opnieuw Pasen in de kerk. Jezus die het leven van zijn discipelen, en van ons, opnieuw of voor het eerst binnenkomt. De woorden die de Heiland sprak: ‘Vrede zij u…’ We mogen Hem navolgen, allereerst door elkaar te vergeven. Moeilijk misschien maar een boeiende opdracht! Pieter-Jan heeft gevraagd om via de kerkbode de koorleden, die het prachtige Engelse lied hebben voorgezongen, hartelijk te bedanken, evenals organist/pianist Gerard Bin. Bij deze: hartelijk dank!
We zijn onze voorgangers dankbaar voor de wijze waarop ze de diensten hebben geleid! Bovenal dank aan God die ons zoveel zegen schenkt!

Nieuwe lidmaat: Op Palmpasen mochten vele getuigen, onder wie twee oma’s en een opa, luid en duidelijk het ‘Ja-woord’ van onze nieuwe lidmate Frederike Janna Gerdina Bos horen. En de gemeente heeft beloofd om Femke te omringen met meeleven en gebed en samen met haar te zoeken naar Gods wegen en te werken in de dienst van de Heer. We mogen elkaar daarbij Gods zegen toewensen!

Passie- en Paasviering: Een dag later opnieuw een bijzondere viering op initiatief van onze predikant. Bijna twintig catechisanten verzorgden aan het eind van de middag een sobere doch heerlijke broodmaaltijd voor de ouderen van de gemeente. Daarna was er een Passie- en Paasviering in de kerk. De jeugd zorgde voor de muziek, boven bij het orgel, anderen bedienden de beamer. Ds. de Rooij opende en sloot en de vier gemeenteleden van de catecheseteam verzorgden de stemmen bij de beelden over de lijdensweg van Jezus en zijn Opstanding. Er werd goed gezongen! Daarna was er een ontmoeting in het Kerkerf waar door iedereen gebruik van werd gemaakt. Voor herhaling vatbaar!

Voorgegaan: Eerder die dag werd vanuit de dorpskerk het lichaam van Jakomina den Boer-Boot gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. De laatste jaren bezocht ze de open bijbelmorgen en in haar goede jaren bezocht ze regelmatig de diensten. Vorig jaar vierde ze in het Kerkerf op feestelijke wijze haar 90-ste verjaardag. We wensen haar nakroost, dat moeder zo trouw bijstond, Gods nabijheid toe om het verdriet om haar heengaan te kunnen verwerken.

Meeleven: We denken aan de familie D.H. Timmers-van den Bosse na de afschuwelijke brand op maandagavond 14 april. Dankbaarheid overheerst omdat alle gezinsleden gespaard bleven.
Mevrouw C.J. van der Roest moest afscheid nemen van een oudere zus. We wensen haar en de kinderen troost van Boven toe!
We denken aan Koos Hage, aan Bram van den Hoek en aan zijn hoogbejaarde moeder mevrouw E.J.P. van den Hoek-Beije, aan de heer C.H. Kesteloo en aan zijn dochter. Enkele namen…..kennen we iemand die ons gebed en meeleven nodig heeft? Laat alstublieft merken dat u aan haar om hem denkt! Het is veel waardevoller dan u misschien denkt….

Paaskaars: De gedoofde Paaskaars is na de viering op Goede Vrijdag ter bemoediging geschonken aan Klara en Jan Bevelander-de Bruine. Pasen vertelt ons dat de dood niet het laatste woord heeft. We hopen dat dit hen en allen die verdrietig zijn troost en moed mag geven voor de toekomst!

Agenda:
07-05 (19.00): Knutselavond actiedag
10-05 (09.00): Geraniumactie
26-05 (19.30): Gemeenteavond
07-06 (09.00): Actiedag rondom de kerk

Jaarrekening kerkbeheer: De jaarrekening van kerkbeheer is besproken in de kerkenraadsvergadering en ligt voor u ter inzage. Bent u er nieuwsgierig naar dan kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Marja Bolle.

Gebruik Kerkerf: Mocht u in de komende week gebruik willen maken van het Kerkerf dan kunt u, wegens afwezigheid van de beheerster, contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Marja Bolle.

Knutselavond actiedag: Om de ‘groenkraam’ op de actiedag van 7 juni te vullen met wat leuke zelfgemaakte dingen zijn een paar knutsels opgezocht om te maken. Daar is wel wat hulp bij nodig! Het is niet moeilijk, en voor al het materiaal wordt gezorgd. Jong en oud zijn van harte welkom om te komen helpen, dus moeders, jullie dochters kunnen ook helpen, en zijn er mannen in huis die mee willen komen, ook zeer welkom! Er wordt geknutseld in het Kerkerf op woensdagavond 7 mei, vanaf 19 uur. Een tangetje (om ijzerdraad te knippen), mes en schaar meebrengen alstublieft.

Geraniumactie: Op 10 mei wordt deze actie gehouden, een dag voor Moederdag. Naast de voorjaarstoppers zijn er ook andere, zelfgekweekte plantjes en zijn er leuke presentjes voor moederdag. Er is een koffiehoek met iets lekkers. We hopen op mooi weer! Planten worden op bestelling verkocht, maar de overige plantjes, en eigen gekweekte plantjes worden voor losse verkoop aangeboden. U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 10 mei in de schuur van de familie Post, Kerkweg 18 te Kerkwerve tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt de bestelling ook laten bezorgen. De opbrengst is bestemd voor het (groot) onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Gemeenteavond: Op maandag 26 mei zal een gemeenteavond worden gehouden in het Kerkerf. We hopen dat u de moeite wilt nemen om hierbij aanwezig te zijn. Over anderhalve week mag u een persoonlijke uitnodiging in de bus verwachten.

Succes gewenst: Het is voor de kinderen van de basisschool heerlijk om even vrij te zijn tijdens de meivakantie. Geniet ervan! De oudere jeugd zit momenteel misschien te blokken voor het komende examen.
Zet ‘m op, laat zien wat je kunt, je kunt niet meer doen dan je best! De kerkenraad leeft graag met jullie mee en hoort graag van de uitslag. Geef je die ter zijner tijd even door aan jeugdouderling Hubrina de Vlieger?

Buitendienst: Nadat we op 22 september 2013 zo’n fijne dienst hebben gehad op ‘Spildoorn’ worden nu voorbereidingen getroffen voor een buitendienst op D.V. 17 augustus 2014. Wie wil helpen bij de voorbereidingen? Jongeren en ouderen worden van harte uitgenodigd met ons mee te denken! Voelt u hier iets voor dan kunt u dit melden aan ouderling Hubrina de Vlieger.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten kaarten, postzegels, mobieltjes, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. In de afgelopen periode ontvingen we van alles en nog wat, ook vanuit de kerken te Brouwershaven, Serooskerke en Zonnemaire. Fijn hoor!! Allemaal blijven sparen, weggooien kan altijd nog….

Vooruitblik: De kerkenraad hoopt u in de komende kerkdiensten te mogen begroeten!

Tenslotte: Na Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag enkele strofen uit een lied, gemaakt door ds. A.F. Troost:

Een vorst om u te dienen,
een koning als een knecht-
geen kroon meer te verliezen,
geen troon waar Hij om vecht.
Hij schenkt zich uit als wijn,
Hij breekt als brood zijn leven,
heeft al zijn licht gegeven
om mens-met-ons te zijn.

Een vorst om u te dienen,
een heer die helper wordt;
voor vijanden en vrienden
een vorst in slavenschort.
Schitterend als de zon
is als een woord van leven
Hem op het lijf geschreven:
zo zal God met u zijn!


Een hartelijke groet voor u die dit leest!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

26 april 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 13 april 2014 Palmpasen - Belijdenisdienst
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer J. Biesma
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Koffie na de dienst

Vrijdag 18 april 2014 Goede Vrijdag – Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer C. van Felius
Avondmaals- en uitgangscollecte: Stichting Ondergrondse Kerk

Zondag 20 april 2014 – Pasen!
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Adriaan Kesteloo
Trompet: Sjaak Berrevoets
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel

Zondag 27 april 2014
10.00 uur: de heer P.J. Boot, Den Haag
Orgel: de heer G. Bin
Uitgangscollecte: Verwarming kerkelijke gebouwen

Terugblik op de kerkdiensten: Een fijne dienst mochten we vieren met ds. van den Oever. Hij sprak vanuit Marcus 14 over de verloochening door Petrus. Wij zijn geen haar beter…. Het blijft een groot geheim welke weg God met ons gaat. Hij leidt ons leven maar we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. Een goede muzikale kennismaking was er met Matthijs Mijnders achter ons orgel!
Een week later een mooie dienst onder leiding van ds. de Boo. Het ging over de belasting, de lijdenstijd… De belastingen moeten we gewoon betalen ook al zijn we het niet altijd eens met de regering (bidden we hiervoor?!) maar belangrijk is het om te geven wat van God is….ons leven. Wij hoeven niets te doen om het goed te maken tussen God en ons. Dat heeft Jezus eens en voorgoed gedaan, Goddank! Het is volbracht! We zijn Koningskinderen! Merken de mensen om ons heen hier iets van?
Afgelopen zondag was de kerk goed gevuld en werd de dienst geleid door ouderling Verwijs uit Bru. Hij preekte over de zalving van Jezus door Maria (Johannes 12). Ook wij mogen onze handen op het Offerlam leggen en de Heer volgen. En de vraag is: hoe groot is onze liefde voor Hem? We kunnen veel leren van Maria die alles voor haar Heer over had!

Kerkenraad: Afgelopen zondag misten twee zusters kerkenraadsleden in de kerk. Ouderling Hubrina de Vlieger deed dienst in verpleeghuis ‘Cornelia’ waar ds. de Rooij voor mocht gaan. Diaken Jeannette Bil was door een ongelukje aan huis gebonden. Beterschap gewenst!

Welkom: Al maandenlang zijn ze trouwe bezoekers van de dorpskerk, onlangs officieel vanuit de Chr. Gereformeerde kerk te Zierikzee naar onze gemeente overgekomen, het gezin E.C.D. Pors-Uittenbogaard. Welkom in ons midden! We hopen dat Eric, Renee, Roosmarijne en David een goede tijd zullen hebben in onze gemeente, onder Gods zegen! Zullen we hen daarbij helpen?

Meeleven: Er is veel ziekte en er zijn veel zorgen in gemeente en dorpsgemeenschap. Zullen we voor elkaar bidden en met elkaar meeleven?! Tjitske van de Weitgraven dichtte:

Je hoeft het niet alleen te dragen,
er is Iemand Die altijd voor je bidt en pleit.
Hij kent je zorgen en je tegenslagen,
je knagende verdriet, je eenzaamheid.
Zoals je bent, zo mag je komen,
met al je tranen, je problemen, al je pijn.
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen,
wil Hij de Helper en de Trooster zijn.


Kerkuiltjes: Onze jeugdige Kerkuiltjes hebben de ouderen en zieken in de gemeente op vrijdagavond 21 maart erg verrast met een zelf versierd bloempotje met vrolijke lentebloemen. Deze onverwachte groet werd zeer gewaardeerd! Dank aan de kinderen en de leiding!

Biddagcollecte: Heel dankbaar zijn de kerkrentmeesters (en met hen de ganse kerkenraad) dat de biddagcollecte ruim 15% meer heeft opgebracht dan vorig jaar. Veel dank daarvoor! Dat geeft moed voor de toekomst!

Groothuisbezoek: Op dinsdag 1 april heeft een groothuisbezoek plaatsgevonden ten huize van Gerrie en Vera van den Hoek. Hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Roosevelthuis: Leny Verton mocht een week in het Roosevelthuis te Doorn vertoeven. We hopen dat ze het er goed heeft gehad! Beter weer kon ze niet treffen….

Kerkvisitatie: In de vorige kerkbode ben ik helaas vergeten te vermelden dat op woensdag 2 april onze gemeente zou worden bezocht door twee kerkvisitatoren. Via de mededelingen in de kerk bent u op de hoogte gesteld. Inmiddels zijn ds. Boekestein en de heer Slappendel bij ons langs geweest. Er is gesproken met de predikant, de kerkenraad en kerkenraad en predikant samen. We mogen terugzien op goede en vruchtbare gesprekken, iets om dankbaar voor te zijn!

Catechese: Afgelopen maandag is het catecheseseizoen afgesloten. Mooi dat steeds zo’n twintig jongeren aanwezig waren. Dank voor jullie trouw! Dank aan onze predikant en de mentoren Nicole, Wil, Arjen en Mario voor de gesprekken met de jeugd der kerk!

Vrijwilligers: Zomaar een bedankje voor al die gemeenteleden die steeds trouw op hun post zijn: de kosters, de lopers voor het verjaardagsfonds, de leidsters van de kindernevendienst, kinderoppassers, de bloemenschiksters en bezorgers (m/v), de leden van de activiteitencommissie en de leiding van de Kerkuiltjes, de dominee en de organisten en iedereen die ik nu toch nog vergeet. Heel veel dank en de kerkenraad hoopt dat u veel vreugde beleeft aan het werken in de gemeente! Samen mogen we het doen, uit liefde voor de Heer der kerk!

Kerkgeluid: We hopen dat u het nieuwste kwartaalblad hebt ontvangen en dat er iets lezenswaardigs voor u in staat. Dank aan allen die iets hebben geschreven of die het blad hebben bezorgd bij de lezers.

Agenda:
12-04 (09.00): Ophaalmorgen spullen actiedag
13-04 (10.00): Belijdenisdienst
14-04 (17.00): Maaltijd met jongeren en ouderen
14-04 (19.00): Passie- en Paasviering voor iedereen!
15-04 (18.45): Vergadering moderamen
20-04 (08.30): Paasontbijt kinderen van de gemeente
23-04 (19.45): Kerkenraadsvergadering
25-04 (19.00): Kerkuiltjes

Ophalen spullen: Komende zaterdag, 12 april, worden, vanaf negen uur, spullen opgehaald voor de komende actiedag. U mag alles buiten zetten. Gulle gevers in het buitengebied van Kerkwerve kunnen contact opnemen met Piet Bij de Vaate, telefoon 0612992505. U mag ook zelf geschikte artikelen afleveren bij de familie Post, Kerkweg 18, telefoon 416703. Bij voorbaat dank!!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten kaarten, postzegels, mobieltjes, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank!

Belijdenis van het geloof: We zijn dankbaar en blij dat komende zondag, Palmpasen, een jeugdig gemeente-lid belijdenis van het geloof wil afleggen: Frederike Janna Gerdina Bos, geboren op 27 mei 1994. We kennen Femke als enthousiaste juf van de kindernevendienst. Staan we zondag met z’n allen om haar heen? We wensen Femke en haar familie een onvergetelijke dienst toe onder Gods zegen! Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren en mogen we elkaar ontmoeten in het Kerkerf.

Passie- en Paasviering: Op maandagmiddag 14 april zullen de catechisanten een eenvoudige maaltijd verzorgen voor de ouderen van onze gemeente. Een prachtig initiatief! Hebt u zich al opgegeven? ’s Avonds om 19 uur is iedereen welkom in de kerk. Ds. de Rooij zal ons met beeld en geluid meenemen naar Israël. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Maar…..het wordt ook Pasen! U bent van harte welkom en breng gerust dorpsgenoten mee! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Kerkerf.

Goede Vrijdag: Wat zou het mooi zijn wanneer de kerk op deze avond vol zit. De tafel staat aangericht, er is brood en wijn (uit Israël), tekenen van het lichaam en bloed van Jezus, verbroken en vergoten voor ons. Het avondmaal is niet voor goede mensen maar voor hen die het niet van zichzelf maar van de Heer van het Leven verwachten. Wat moeten we zonder Hem?
Dankbaar mogen we offeren voor de Stichting Ondergrondse Kerk. De diakenen zullen ons hierover nader informeren.

Pasen/Paasontbijt: Op Paasmorgen worden de kinderen van de basisschoolleeftijd al om half negen in het Kerkerf verwacht voor het paasontbijt. Daarna gaan we samen met de kerk. De ouders is gevraagd om tijdig in de kerk aanwezig te zijn, de kinderen mogen gewoon bij hen zitten tijdens de dienst. Onze eigen predikant gaat voor en Sjaak Berrevoets zal de gemeentezang, naast het orgel, ondersteunen met feestelijk trompetgeschal. Alvast bedankt Sjaak! Komt u om de Opstanding van Jezus te vieren? Een prachtig feest dat ons vertelt dat de dood niet het laatste woord heeft!

Zondag 27 april: Fijn dat op de verjaardag van onze aardse Koning Willem-Alexander de heer Pieter Jan Boot in ons midden wil zijn om ons een goede boodschap van de hemelse Koning te brengen. We zullen enkele coupletten van het Wilhelmus zingen. Onze voorganger heeft een prachtig Engels lied gevonden dat bij zijn preek past. Wellicht zijn er mensen (jong en ouder) die dit lied voor de gemeente ten gehore willen brengen. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende (E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U krijgt het lied dan toegestuurd en u kunt het ook beluisteren. De organist van deze zondag, Gerard Bin, wil ons begeleiden. Op Koningsdag een kleine repetitie en de volgende dag voor de kerkdienst nog even oefenen. In deze dienst verwachten we natuurlijk alle jongeren die een jaarlang door Pieter Jan zijn onderwezen…. We kunnen geen dienst missen, we hebben geestelijk voedsel nodig! Wees welkom!!

Tenslotte: Een gedicht van Joke Naerebout:

Goede Vrijdag

Jezus trekt ons scheve leven
recht voor onze God en Heer,
want Hij wilde Zichzelf geven:
geven, dienen, altijd weer!

Alle schuld van heel de wereld
droeg Hij weg op Golgotha.
Vrije toegang tot de Vader!
Het is volbracht: Halleluja!


Vriendelijke groeten voor alle lezers!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

07 april 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 23 maart 2014
10.00 uur: ds. S. van den Oever, Yerseke
Orgel: de heer M. Mijnders
Uitgangscollecte: Kerkinactie - veertigdagentijd

Zondag 30 maart 2014 – Zomertijd!!
10.00 uur: ds. N. de Boo, Zeist
Orgel: Youri van Dijken
Uitgangscollecte: Onderhoud orgel

Zondag 6 april 2014
10.00 uur: de heer W. Verwijs, Bruinisse
Orgel: de heer M.C. Pronk
Uitgangscollecte: Jeugd- en jongerenwerk

Terugblik op de kerkdiensten: Een mooie en goedbezochte dienst vierden we op 9 maart jongstleden, geleid door ds. Kievit. Op de eerste Lijdenszondag was het al een beetje Pasen. De preek ging over de jongen uit Naïn, de enige zoon van een weduwe die door Jezus teruggeroepen werd in het leven. De rouwstoet en de trouwstoet ontmoeten elkaar. De trouwstoet van Jezus heeft altijd voorrang! Nu is er nog veel verdriet, en voor diverse kerkgangers was het wellicht een emotionele prediking, maar we mogen getroost verder door de geweldige beloften van God! Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe Leven aan!
In een volle kerk met gemeenteleden, gasten en een inspirerend gospelkoor vierden de bidstond voor gewas, arbeid en visserij. Onze predikant sprak over het gebed van Jezus in Gethsemané (Mattheüs 26: 30). We kunnen van dit gebed leren dat we alles wat ons bezighoudt in Gods handen mogen leggen. En we hoorden dat Jezus de brug heeft geslagen tussen ons en de Vader. Wij hoeven wat dat betreft niets te doen dan het te geloven, want worden zoals Hij is onmogelijk….
Na de dienst ontmoetten we elkaar in ’t Kerkerf en ook nu danken we onze kosteres, ook voor alle voorbereidingen en nazorg.

Calamiteit: Afgelopen zondag werd één van onze gasten na de preek onwel. We willen allen die zo kordaat eerste hulp boden van harte bedanken!

Meeleven: Fijn dat Anneke en Co Eger na lange tijd in ons midden konden zijn afgelopen zondag. En we waren blij Peter Kloet en zijn vriendin weer in de kerk te zien. We danken God voor het herstel tot nu toe!
Het was even schrikken toen één van onze gasten, mevrouw Wessel, onwel werd. Ze is naar het Goese ziekenhuis gebracht maar inmiddels is ze thuis. We wensen het echtpaar kracht van Boven toe!
Nieuwe zorgen kwamen bij ons oudste gemeentelid C.H. Kesteloo in ‘De Wieken’ en zijn kleinzoon, diaken Arjen Berrevoets. Leven we mee met hen nu er zorg is om de gezondheid van dochter en moeder? We leggen de zorgen in de handen van onze Vader in de hemel. We mogen erop vertrouwen dat Hij geeft wat we nodig hebben.
Ditmaal verder geen namen maar u weet zelf wel wie in deze dagen extra aandacht nodig heeft. Laten we niet verslappen mee te leven met hen die het nodig hebben.

[Negentigers: Op donderdag 3 april is, zo God het geeft, de 91-ste verjaardag van onze zuster E.J.P. van den Hoek-Beije in ‘De Wieken’.
Op maandag 6 april hoopt onze broeder J. van Damme de hoge leeftijd van 92 jaar te bereiken.
Op donderdag 10 april aanstaande hoopt onze zuster M.J. Hendrikse-Hagesteijn in ‘De Wieken’ de mooie leeftijd van 90 jaar te bereiken.
We wensen alle komende jarigen en hun familie een goede gedenkdag toe en Gods liefdevolle nabijheid voor de komende tijd. Sturen we een gelukwens, het zal zeker op prijs worden gesteld!
Ik loop al een tijdje mee in de gemeente en kan me niet herinneren dat er ooit zoveel 90-ers in ons midden waren, het zijn er nu bijna zes! Overigens bijzonder en prachtig dat de oudste twee nog iedere week in de kerk zitten. Een voorbeeld van trouw!

Agenda:
24-03: Inleverdatum kopij Kerkgeluid
24-03 (19.00): Catechese
24-03 (20.15): Kerkenraadsvergadering
25-03 (19.30): Belijdeniscatechese
27-03 (14.00): Ontmoetingsmoment Kerkerf
01-04 (19.30): Belijdeniscatechese
02-04 (19.00): Spreek(half)uur kerkvisitatie
07-04 (19.00): Catechese
08-04 (09.30): Open Bijbelmorgen
08-04 (19.30): Belijdeniscatechese
12-04: Ophaalmorgen spullen actiedag
13-04 (10.00): Belijdenisdienst
14-04 (17.00): Maaltijd met jongeren en ouderen
14-04 (19.00): Passie- en Paasviering voor iedereen!

Kerkgeluid: Wilt u nog iets schrijven voor ons kwartaalblad dat over enkele weken uitkomt? Dat kan tot en met komende maandag, 24 maart.

Kerkvisitatie: Op woensdag 2 april hopen ds. Boekestein en ouderling Slappendel onze gemeente te bezoeken in het kader van de vierjaarlijkse kerkvisitatie. Tussen 19.00 en 19.30 uur worden gemeenteleden die iets te vragen of te melden hebben uitgenodigd in het Kerkerf.

Actiedag: Op de zaterdag voor Pinksteren, 7 juni, wordt de tweejaarlijkse actiedag gehouden. Rondom de kerk zullen zoals gebruikelijk allerlei spullen worden verkocht. U kunt alles wat u niet meer gebruikt maar nog wel in goede staat is zelf brengen bij de familie Post, Kerkweg 18 (telefoon 416703) of als ze opgehaald moeten worden (gratis) even bellen naar Piet Bij de Vaate (telefoon 0612992505).
Op zaterdag 12 april worden spullen in het dorp huis-aan-huis opgehaald, u krijgt hierover nog persoonlijk bericht. Voor hele grote spullen en ophalen buiten het dorp alstublieft van te voren bellen naar bovengenoemde broeder Piet. Onze ijverige activiteitencommissie dankt u bij voorbaat hartelijk!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten kaarten, postzegels, mobieltjes, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank!
Vorig jaar hebben de kaarten en postzegels in heel Nederland ruim € 23.000,-- voor het zendingswerk opgeleverd!

Vooruitblik: De komende zondagen graag gehoorde predikers op de kansel, D.V.
Aanstaande zondag mogen we een nieuwe organist in ons midden begroeten, Matthijs Mijnders uit Zierikzee. Welkom!
Let u erop dat de klok in de nacht van 29 op 30 maart een uur vooruit moet? Een korte nacht maar we hopen u wel in de kerk te mogen ontmoeten!
Op 6 april zou ds. van den Houten uit Dordrecht voorgaan maar hij moest door onvoorziene omstandigheden deze beurt teruggeven. We zijn blij dat de heer Verwijs uit Bru op deze zondag naar ons toe wil komen om een goede boodschap te brengen.
We hopen op mooie, door God gezegende en goedbezochte diensten!

Tenslotte: Een gedicht van Wim Plomp:

Een brug

Zoals een brug de oevers bindt,
samenvoegt wat is gescheiden,
zo zorgt U voor een zoekend kind,
zo komt U tussen beiden.

Zoals pijlers eindeloos schragen,
het wegdek naar het vaste land,
zo staat U klaar om ons te dragen,
te brengen naar de overkant.


Een hartelijke groet voor u die dit leest!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

16 maart 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 9 maart 2014
10.00 uur: ds. J.F. Kievit, Dordrecht
Orgel: de heer A.J.J. Bil
Uitgangscollecte: Voorjaarszending

Zondag 16 maart 2014 - Biddag voor gewas, arbeid en visserij
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Muzikale medewerking: Gospelkoor ‘Inspiration’, o.l.v. Moritz Benschop
Koffie na de dienst!

Terugblik op de kerkdiensten: Dat God doorgaat met Zijn werk mochten we ervaren op de laatste zondag van februari toen een catechisante van ds. Mulder (1986 – 1991), de dienst leidde. Mevrouw ds. Meeuwissen sprak over de genezing van een verlamde, het verhaal dat we in Handelingen 3 kunnen lezen. Ze trok lijnen door naar onze tijd. Ook wij kunnen verlamd zijn door dingen die ons in het leven zijn overkomen. De kans is groot dat er mensen op ons pad komen die ons willen helpen opstaan en misschien kunnen we zelf iets voor andere ‘verlamden’ betekenen.
Afgelopen zondag was de kerk goed bezet, mede dankzij vele gasten. Een indrukwekkende verkondiging door onze predikant over de tempelreiniging (Matteüs 21 : 13 – “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van!”). Wanneer Jezus in Jeruzalem arriveert als een Koning op een ezel is het eerste dat Hij doet de tempel leeg maken. Aan het begin van de lijdenstijd wordt aan ons gevraagd: maken wij genoeg tijd vrij voor God? Ons leven is zo druk en vol maar waar gaat het uiteindelijk om? En hoe staat het met onze gemeente? In de komende veertien weken, van nu tot en met Pinksteren, kan een mens werkelijk veranderen wanneer hij/zij daar open voor staat. Ieder die dit leest is een geliefd kind van God. Laten we dagelijks in gesprek gaan met onze Schepper, Hem danken en vragen om Zijn aanwezigheid in ons leven. Tijd nemen om de relatie met Hem te onderhouden.

Meeleven: We zijn dankbaar en blij met mevrouw A. Stuik-Dijke omdat ze eind vorige week terug mocht naar huis. Dank aan God!
We missen het echtpaar Eger al wekenlang in de kerk. Anneke Eger-van Dijk is in de maand februari verzorgd in het Buurtzorgpension aan de Koning Gustaafweg. Ze hoopt, wanneer u dit leest, thuis te ziijn.. Dat is een goed bericht!
We denken aan Koos Hage en Bram van den Hoek die thuis veel geduld moeten oefenen.
Er werd een bloemengroet gebracht bij Landy Gijzel, de zus van John, die na lange tijd terug is in Zierikzee. Ook bloemen voor één van onze gasten, Peter Kloet, die thuis in Zierikzee veel geduld moet oefenen na een wintersportongeval. We denken ook aan alle lieve mensen om hen heen en aan gemeenteleden die zorgen hebben om familieleden.
Laten we bidden voor hen die het moeilijk hebben en hartelijk met hen meeleven (kaart, bezoekje, telefoon….). We wensen allen die het moeilijk hebben Gods nabijheid toe.

Activiteiten voorganger: Afgelopen vrijdag mocht onze voorganger, voor het eerst als predikant in ons midden, voorgaan in ‘De Wieken’ te Zierikzee. Al onze gemeenteleden die daar verblijven waren aanwezig in deze inspirerende weeksluiting. Gesproken werd over Psalm 92: “Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn”. Dat kan wanneer we God dagelijks in ons leven toelaten.
Verder is onze voorganger in deze periode actief als consulent in de vakante gemeente Dreischor-Noordgouwe.

Agenda:
10-03 (19.00): Catechese
11-03 (09.30): Open Bijbelmorgen
11-03 (18.45): Vergadering moderamen
11-03 (19.30): Belijdeniscatechese
12-03 (14.30): Jeugdmiddag op de Biddag
16-03 (10.00): Biddagdienst
18-03 (19.30): Belijdeniscatechese
13-04 (10.00): Belijdenisdienst
14-04 (17.00): Maaltijd met jongeren en ouderen
14-04 (19.00): Passie- en Paasviering voor iedereen!

Voorjaars-zendingscollecte: Afgelopen zondag mocht u een folder in ontvangst nemen over de voorjaars-zendingsweek. Komende zondag wordt bij de uitgang gecollecteerd voor de vele eenzame ouderen in Moldavië. Dat heeft toch geen nadere toelichting nodig? Laten we royaal delen van onze overvloed….

Jeugdmiddag op biddag: Op woensdag 12 maart is de Kerkwerfse jeugd welkom van 14.30 – 16.30 uur. Alle kinderen op het dorp hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het thema is “De enige echte”. Zondag zullen de kinderen die de kindernevendienst bezoeken een gezinsdagboekje meekrijgen dat ze kunnen gebruiken als voorbereiding op deze middag. De middag wordt gehouden in het dorpshuis Zuudende voor groep 1-5 en in de zaal van de Chr. Gereformeerde Kerk voor groep 6 t/m 1e klas middelbare school. De Werkgroep Kerk & School, die we bedanken voor de organisatie, hoopt op veel belangstelling! We wensen de jeugd en leiding een fijne middag toe, onder Gods zegen.

Biddagcollecte: Na dit weekend ontvangt u een schrijven van uw kerkenraad betreffende de komende biddag voor gewas, arbeid en visserij. Een week later zullen de giften voor de biddagcollecte worden opgehaald.

Pubernevendienst: De Pubernevendienst van 14 maart gaat niet door. De opzet van de Pubernevendienst verandert in activiteitenmomenten voor de jeugd, verdeeld over het jaar. Zo zal er op D.V. maandag 14 april een maaltijd worden gehouden voor/door jongeren met ouderen. Hier zal binnenkort meer informatie over verschijnen via de diaconie. Telkens als er een activiteit georganiseerd wordt zullen alle jongeren hiervoor benaderd worden door de betreffende organiserende partij

Belijdeniscatechese: Iedere week wordt op dinsdagavond belijdeniscatechese gehouden. Het ziet er naar uit dat de belijdenisdienst gehouden wordt op Palmpasen, zondag 13 april aanstaande. Daar mogen we als gemeente heel dankbaar voor zijn!

Passie- en Paasviering: Op D.V. maandag 14 april zal om 19 uur een Passie- en Paasviering worden gehouden in de kerk. Alle gemeenteleden, dorpsbewoners en belangstellenden zijn hierbij welkom. Daarna mogen we elkaar ontmoeten in het Kerkerf.
Voorafgaand aan deze viering is er in het Kerkerf een maaltijd voor de ouderen van de gemeente die wordt verzorgd door de jongeren. De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig worden bezorgd, zet u de datum alvast maar op de kalender…. Welkom!

Actiedag: Op de zaterdag voor Pinksteren, 7 juni, wordt de tweejaarlijkse actiedag gehouden. Rondom de kerk zullen zoals gebruikelijk allerlei spullen worden verkocht. U kunt alles wat u niet meer gebruikt maar nog wel in goede staat is zelf brengen bij de familie Post, Kerkweg 18 (telefoon 416703) of als ze opgehaald moeten worden (gratis) even bellen naar Piet Bij de Vaate (telefoon 0612992505).
Op zaterdag 12 april worden spullen in het dorp huis-aan-huis opgehaald, u krijgt hierover nog persoonlijk bericht. Voor hele grote spullen en ophalen buiten het dorp alstublieft van te voren bellen naar bovengenoemde broeder Piet. Onze ijverige activiteitencommissie dankt u bij voorbaat hartelijk!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, kaarten, postzegels, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank!

Vooruitblik: Komende zondag mogen we ds. Kievit begroeten in ons kerkje aan de Ring. Een week later vieren we biddag en hoopt het koor Inspiration uit Middelburg voor en met ons te zingen, ds. de Rooij zal de dienst leiden. Na deze dienst mogen we elkaar ontmoeten in het Kerkerf, er staat koffie, thee en fris gereed. Hartelijk welkom allemaal!!

Tenslotte: Een bemoedigend gedicht van de bekende Corrie ten Boom:

Mijn leven is een weefsel, tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in, en ik door onverstand
vergeet: Hij ziet de boven-, en ik de onderkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten, en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen en verklaart Hij het waarom
hoe nodig donkere draden, zijn in des Wevers hand
naast goud- en zilverdraden. Zo komt Zijn plan tot stand.


Vriendelijke groeten voor alle lezers!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

06 maart 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 23 februari 2014
10.00 uur: mevrouw ds. J.W. Meeuwissen, Sint Maartensdijk
Orgel: de heer C. van Felius
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Zondag 2 maart 2014
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer J. Biesma
Uitgangscollecte: Verwarming kerkelijke gebouwen

Terugblik op de kerkdiensten: We beleefden een rijke avondmaalszondag. Onze voorganger vertelde over Henoch vanuit Genesis 5. Je zou denken daar een saai geslachtsregister vanaf Adam aan te treffen. Mensen worden geboren, krijgen kinderen, worden heel oud en sterven. Bij Henoch is het anders, hij wandelt met God en wandelt als het ware de hemel in. Ook wij mogen wandelen aan Gods hand, we mochten zelfs met Hem aan tafel. Wat een zegen!
Afgelopen zondag werden alle kerkgangers verrast door de Pubernevendienst, voor iedereen was er een heerlijk hart met daarbij de tekst ‘Jezus wil jouw Valentijn zijn’. Onze gastvoorganger ds. van Beek speelde er prachtig op in. God houdt van ons allemaal! Hij preekte over de oproep van Johannes de Doper om ons te bekeren. Dat is: God vertellen wie je werkelijk bent, je zorgen, twijfels en angsten neerleggen bij Hem. We mogen weten dat we verloste mensen zijn, Jezus heeft het goedgemaakt tussen Vader en ons. Dan kunnen we, God dagelijks dankend, verder! Als het goed is zien de mensen om ons heen daar iets van. Aan het eind van de preek een ernstige oproep: we zullen moeten kiezen…voor of tegen Hem.

Meeleven: Zonder ditmaal namen te noemen vragen we u mee te leven met gemeenteleden, dorpsgenoten, vrienden of familieleden die het moeilijk hebben door ziekte of andere zorgen. En lezers die een zorgvolle periode doormaken wensen we Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe!

Winnaars kleurplaten: De gebroeders Remco en Justin Dijkstra zijn de winnaars geworden van de ‘Kerkbalans kleurplaat wedstrijd’. Goed gedaan mannen! Van harte gefeliciteerd!!

Agenda:
21-02 (19.00): Kerkuiltjes
24-02 (19.00): Catechese
27-02 (14.00): Ontmoetingsmoment in ‘t Kerkerf
10-03 (19.00): Catechese
11-03 (09.30): Open Bijbelmorgen
11-03 (18.45): Vergadering moderamen

Gebruik kerkelijke gebouwen: Voor onze kosteres wordt het iets rustiger nu de gemeenteleden van de Pniëlkerk gebruik kunnen maken van een schitterend verbouwde kerkzaal. Komende zaterdag mag u het resultaat gaan bekijken tussen 16 – 17 uur. We feliciteren onze zustergemeente met de nieuwbouw! De samenwerking was prima!
Bovendien kan het Christelijk Gemengd Eilandenkoor, na ruim twee jaar, met ingang van 25 februari gaan repeteren in de opgeknapte Nieuwe Kerk te Zierikzee. Ook het koor zal worden gemist in kerk en Kerkerf! We wensen het koor toe dat het nog lang mag zingen tot eer van de Schepper! Op 10 april D.V. kunt u het horen in genoemde kerk.

Oproep: We herhalen de oproep om mee te denken over de komende vacature voor koster/interieurverzorger/beheerder Kerkerf en over de bestaande vacature van ouderling.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, kaarten, postzegels, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank!

Vooruitblik: Voor het eerst komende zondag op onze hoogbejaarde kansel mevrouw ds. Meeuwissen uit Sint-Maartensdijk. Ze heeft in haar jeugd catechese gehad in Herveld van onze oud-predikant ds. E.P. Mulder. Laat u verrassen!
De zondag erna wordt de dienst geleid door onze eigen herder en leraar ds. de Rooij. U bent meer dan welkom in de kerk! Uw kerkgang is een teken voor uw omgeving dat u God belangrijk vindt in uw leven en Hem daarom wil loven en prijzen.

Tenslotte: Afgelopen zondag ging het over ‘bekering’. Het zou kunnen zijn dat u het gevoel hebt op de verkeerde weg te zitten. Omkeren misschien? Wim Plomp schreef:

Richting

Er is een weg, een weg terug,
die ligt voor ieder open.
Verlang je om die weg te gaan,
dan moet je hem wel lopen!

De richting, ja daar gaat het om
wordt heel goed aangegeven.
God zelf wijst ons met woorden aan:
-Dit is de weg ten leven-.

Loop je niet goed, keer dan toch om,
neem biddend dat besluit,
dan ga je aan de Vaderhand,
de juiste richting uit
.

Hartelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo

 

19 februari 2014
KERKWERVE
Protestantse gemeente
Website: www.pkn-kerkwerve.nl

Predikant:
Ds. C.L. de Rooij
Beverwaardseweg 189
3077 GL Rotterdam
Tel. 010-4791993
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba:
Henk Kesteloo
p/a Weelweg 1
4321 AH Kerkwerve
tel. 0111-692138
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 9 februari 2014 Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. C.L. de Rooij
Orgel: de heer M.C.Pronk en Sem Bienefelt
Avondmaals- en uitgangscollecte: Roosevelthuis

Zondag 16 februari 2014
10.00 uur: ds. G.J. van Beek, Ridderkerk
Orgel: Adriaan Kesteloo
Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Terugblik op de kerkdiensten: Het was goed om onze vorige pastor P. Riemens in ons midden te hebben. Hij preekte over Hagar. God zag naar haar om nadat ze door Sara vernederd was en ze naar de woestijn was gevlucht. God zal ook ons nooit in de steek laten. Geloof dat maar!
Afgelopen zondag mochten we met velen een goede dienst beleven die geleid werd door onze eigen voorganger ds. de Rooij. Hij preekte over de bekende broers Kaïn en Abel die zo verschillend waren. We kunnen denken dat we al onze zaken voor elkaar hebben en we het zonder God kunnen stellen. Wanneer we eerlijk zijn weten we dat het anders is. We hebben Hem zo nodig! Wat een geluk dat komende zondag de Tafel staat aangericht, er is brood en wijn (uit Israël). Daar mogen we samenkomen en bemoedigd worden door de Heer zelf. We gaan niet naar het avondmaal omdat we zo goed zijn maar omdat we weten dat we het zonder onze Schepper niet redden. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben in ons leven. Komt dan, want alle dingen zijn gereed!

Meeleven: Onze 90-jarige zuster A. Stuik-Dijke werd onverwacht in het ADRZ te Goes opgenomen en verblijft op dit moment tijdelijk in ‘Cornelia’. We wensen haar geduld en herstel toe en hopen dat ze spoedig terug mag naar haar woning.
Mevrouw A.M.W. Eger-van Dijk heeft een operatie ondergaan. We hopen dat Anneke voorspoedig mag herstellen en terug mag naar haar Co.
Het herstel van de heer J.J. Hage gaat helaas niet zo snel als gehoopt. We wensen Koos en Matty veel geduld toe!
We blijven denken aan de heer A.A.K. van den Hoek die regelmatig een kuur krijgt. Daarnaast zijn er zorgen om Brams’ moeder, onze hoogbejaarde zuster E.J.P. van den Hoek-Beije. We wensen Bram, Catrien en hun nakroost al wat nodig is.
Laten we genoemden en niet genoemden merken dat we aan hen denken? Want zo hoort dat toch in een christelijke gemeente?!

Moderamen: In de eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar werd een nieuw moderamen gekozen. Het bestaat dit jaar uit de volgende kerkenraadsleden: vanuit de diaconie J.W. Bil-Joolink, vanuit het kerkbeheer J.H. van Vossen, namens de ouderlingen, scriba H.A. Kesteloo. Broeder van Vossen is gekozen als voorzitter van de kerkenraad. Mocht u vragen of tips hebben voor de kerkenraad, laat ze horen aan één van de leden van het moderamen of via een berichtje in de brievenbus aan het Kerkerf.

Kerkbalans: De kerkrentmeesters hebben de toezeggingen geteld en we naderen de € 25.000,--. Daar zijn we blij om! Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Organisten: Vorige week hebben de organisten die de gemeentezang regelmatig begeleiden gesproken met onze voorganger en enkele kerkenraadsleden. Het is een zinvol gesprek geworden! Het heeft ook enkele nieuwe organisten opgeleverd. Komende zondag hopen we de 13-jarige Sem Bienefelt uit Zierikzee in ons midden te begroeten, hij zit aan het orgel met Clemens Pronk. Welkom, we hopen van jullie te genieten!

Agenda:
10-02 (19.00): Catechese
11-02 (09.30): Open Bijbelmorgen
11-02 (18.45): Vergadering moderamen
14-02 (19.30): Pubernevendienst
19-02 (19.45): Kerkenraadsvergadering
21-02 (19.00): Kerkuiltjes
24-02 (19.00): Catechese

Avondmaalscollecte: Komende zondag mogen het avondmaal vieren. Dat is gratis! Uit dankbaarheid mogen we iets van onze rijkdom afzonderen voor de avondmaalscollecte die ditmaal bestemd wordt voor de nieuwbouw van het Roosevelthuis in Doorn. Ook gemeenteleden die er zondag niet kunnen zijn mogen meedoen! U kent het rekeningnummer van onze diaconie…. Van harte aanbevolen!

Vacature ouderling: We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe ouderling. Ideeën of tips kunt u kwijt bij één van de kerkenraadsleden. Het zou goed en mooi zijn wanneer de lege plaats zo spoedig mogelijk wordt gevuld. Bidt u er om?

Kerkvisitatie: Het duurt nog even maar nu al willen we u er op attenderen dat op D.V. woensdag 2 april kerkvisitatie zal plaatsvinden. Eens in de vier jaar wordt elke gemeente bezocht door een predikant en een ouderling en wordt er gesproken met voorganger en kerkenraad. Maar ook u kunt spreken met de visitatoren. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van het programma op die dag.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, kaarten, postzegels, merkpennen en actiepunten? U kunt een en ander inleveren in het halletje van de kerk, bij de kosters of bij één van de kerkenraadsleden. Dank!

Vooruitblik: Ouderling-kerkrentmeester J.H. van Vossen doet zijn uiterste best om voor elke zondag een voorganger te vinden. Hij is al bezig voor 2015! De komende zondagen wordt er ongetwijfeld een goede boodschap van Godswege verkondigd. Komt u luisteren en meezingen?! Welkom!

Tenslotte een bemoedigend gedicht van Jelly Verwaal:

Wees niet bevreesd, als zorgen je omringen.
Breng ze bij God, Hij zal erin voorzien.
Vraag maar gerust om heel gewone dingen.
Méér dan je vraagt ontvang je bovendien.

Wees niet bezorgd, Hij wéét van al je noden.
Breng Hem je dank voor alles wat Hij geeft.
Dan wordt de vrede en zegen aangeboden
en dan ervaar je, dat Hij in je leeft.

Wees niet bevreesd over de dag van morgen,
maar geef ook déze maar in Zijn hand.
En weet: je leven is in Hem geborgen.
Hij leidt je veilig naar ’t beloofde land.


Een vriendelijke groet voor u die dit leest!
Mede namens uw kerkenraad,

Henk Kesteloo