zondag 21 juli, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. J. Verbruggen

Aanvangslied: Evangelische liedbundel 218: 1, 2, 3

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 - 17

Collecte: Jeugdwerk Kerkuiltjes

Organist: dhr. A. de Jonge

Bijzonder: koffie na de dienst

Ouderling van dienst: dhr. J. Francke

Afkondigingen: mw. K. van de Panne-den Boer

Taxidienst: 21 juli, 10:00 uur.

fam. P.M. Vader, tel: 414763

Kindernevendienst: 21 juli, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Lucas 10:38-42, Jezus bij Marta en Maria

Rianne