zondag 26 mei, 10:00 uur.

Voorganger: dominee P. de Graaf, Kruiningen

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. C. Pronk

Bijzonder:

Ouderling van dienst: dhr. A. Sandee

Afkondigingen: mw. F. van den Hoek-Houmes

Taxidienst: 26 mei, 10:00 uur.

fam. P.M. Vader, tel. 414763

Kindernevendienst: 26 mei, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte Johannes 14:15-31, Een andere Trooster dan Jezus

Eric/Renée