zondag 31 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: ds. J. van Belzen uit Maassluis

Ouderling van dienst: mw. K. van de Panne-den Boer

Organist: Sem Bienefelt

Intochtslied: 

Schriftlezing:


Onze uitgangscollecte: Kerkbeheer
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder:

Er is oppas voor kinderen tot 4jr.
Oppas: Emmelie Bolle

Taxidienst: 31 oktober, 10:00 uur.

Fam. N.M. van der Have tel. 676030

Kindernevendienst: 31 oktober, 10:00 uur.

Moment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Zacharias 3: 1-10

"Visioen van de hogepriester."

Nicole Gijzel