zondag 16 augustus, 10:00 uur.

Voorganger: ds. M. van der Veer, Zierikzee

Ouderling van dienst: dhr. A. Sandee

Diaken: mw. J.W. Bil-Joolink

Organist: Adriaan Kesteloo

Uitgangscollecte:PKN en Kerk In Actie, t.b.v. Beiroet

https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-voor-getroffenen-explosie-libanon
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Aanvangslied: Ps. 138: 1+2

Schriftlezing: Jes. 56:1-8; Matt. 19:10-15

Bijzonder: Aanmelden is verplicht! Dit kan op
14 augustus 2020 tussen 19:00 - 21:00 uur bij
mw. K. van de Panne-den Boer 06-36563908

Taxidienst: 16 augustus, 10:00 uur.

Fam. J Stouten, tel 414720

Kindernevendienst: 16 augustus, 10:00 uur.

Tijdens de preek een moment voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Rianne de Geus