zondag 29 april, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. G.A. Slabbekoorn, Goes

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: verwarming kerkelijke gebouwen

Organist: mw. R. Hoekman

Bijzonder:

Ouderling van dienst: dhr. J. Francke

Afkondigingen: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Taxidienst: 29 april, 10:00 uur.

Fam. B. Post

tel. 852278

Kindernevendienst: 29 april, 10:00 uur.
Renée en Petra