zondag 8 december, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. J. Verbruggen, Tholen

Aanvangslied: Evangelische liedbundel 342

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 t/m 11

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. C. Pronk

Bijzonder: 2e advent

Ouderling van dienst: dhr. S.L. van der Wekken

Afkondigingen: mw. M.J. Huisman

Taxidienst: 8 december, 10:00 uur.

Dhr. A.C. Berrevoets, tel. 06-21991058

Kindernevendienst: 8 december, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Micha 2:6-13, Het volk van de HEER

Rianne en Rob