zondag 6 december, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. P. Riemens uit Arnemuiden

Ouderling van dienst: mw. F. van den Hoek-Houmes

Diaken: mw. J.W. Bil-Joolink

Organist: dhr. H. Biesma

Aanvangslied: 

Schriftlezing:

Uitgangscollecte: Kerkbeheer
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: 2e Advent

Aanmelden is verplicht! Dit kan op
4 december 2020 tussen 19:00 - 21:00 uur bij
mw. K. van de Panne-den Boer tel. 06-36563908

Crèche voor kinderen tot 4 jaar is aanwezig.
(Marja)

Taxidienst: 6 december, 10:00 uur.

Fam. J.J. van der Have, tel. 415872

Kindernevendienst: 6 december, 10:00 uur.

Dit is een moment voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Steef van der Wekken
2e Advent