zondag 17 november, 10:00 uur.

Voorganger: ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kerkbeheer

Organist:dhr. A. Kesteloo

Bijzonder:

Ouderling van dienst: mw. K. van de Panne-den Boer

Afkondigingen: mw. H.M. van der Sluis-Meerdink

Taxidienst: 17 november, 10:00 uur.

Fam. J. Stouten, tel. 414720

Kindernevendienst: 17 november, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 14, Jonatan vertrouwt op de HEER

Nicole