zondag 2 juli, 10:00 uur.

Voorganger: mevrouw M. Pompert, Leidschendam

Aanvangslied: Gezang 289: 1,2 en 5

Schriftlezing: Jesaja 65: 1-9 en Lucas 8: 26-39

Collecte: Collecte t.b.v. jeugdcatechese

Organist: dhr. C. van Felius

Bijzonder:

Ouderling van dienst:

Afkondigingen:

 

Taxidienst: 2 juli, 10:00 uur.

fam. G. van der Sluis

tel: 413483

Kindernevendienst: 2 juli, 10:00 uur.
Nicole en Petra