zondag 25 februari, 10:00 uur.

Voorganger: dominee J. Smink, Zierikzee

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: onderhoud gebouwen

Organist: dhr. H. Biesma

Bijzonder: orde van dienst aanwezig

Ouderling van dienst: mw. H.D. de Vlieger

Afkondigingen: dhr. J. Francke

Taxidienst: 25 februari, 10:00 uur.

fam. J. Bolle

tel: 720618

Kindernevendienst: 25 februari, 10:00 uur.
Heleen en Petra