zondag 22 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: dominee T. Meijer, Puttershoek

Aanvangslied: Psalm 138: 1

Schriftlezing: Gen. 3: 1- 9a en Lukas 19: 1 – 10

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. P. den Eerzamen

Bijzonder:

Ouderling van dienst: dhr. S.L. van der Wekken

Afkondigingen: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Geen evenementen
Kindernevendienst: 22 oktober, 10:00 uur.
Nicole en Petra