zondag 24 maart, 10:00 uur.

Voorganger: dominee G.J. van Beek, Nieuw Lekkerland

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. M. Mijnders

Bijzonder:

Ouderling van dienst: dhr. A. Sandee

Afkondigingen: dhr. J. Francke

Taxidienst: 24 maart, 10:00 uur.

Fam. M.R. Dicou, tel. 421057

Kindernevendienst: 24 maart, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Lucas 22:54-62, Petrus wil Jezus niet meer kennen

Rianne en Rob