zondag 23 mei, 10:00 uur.

Voorganger: ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland   PINKSTEREN

Ouderling van dienst: mw. M. Bolle-van der Have

Diaken: mw. J. Bil-Joolink

Organist: Kees van Felius

Intochtslied: Ps. 79: 1

Schriftlezing: Zacharias 4: 1-14 en Openbaringen 11: 1-14


Onze uitgangscollecte: Pinkstercollecte zending Egypte 
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: 

AANMELDEN IS VERPLCHT!
Opgeven op vrijdagavond 21 mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij:
mw. J. Bil-Joolink tel. 06-14147318

Er is oppas voor kinderen tot 4jr.
Oppas: Rianne Hartman

Taxidienst: 23 mei, 10:00 uur.

Dhr. H.A Kesteloo tel. 692138

Kindernevendienst: 23 mei, 10:00 uur.

Kindermoment tijdens de preek voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Conjo Kristalijn
Pinksteren