zondag 22 januari, 10:00 uur.

Voorganger: dominee N. de Boo, Zeist

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kindernevendienst

Organist: dhr. A. Kesteloo

Bijzonder:

Ouderling van dienst: mw. F. van den Hoek-Houmes

Afkondigingen: dhr. J. Francke

Taxidienst: 22 januari, 10:00 uur.

fam. N.M. van der Have

tel: 676030

Kindernevendienst: 22 januari, 10:00 uur.
Corine en Petra