zondag 17 december, 10:00 uur.

Voorganger: ds. C. van Eck

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: onderhoud orgel

Organist: dhr. M. Mijnders

Bijzonder: 3e advent

Ouderling van dienst: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Afkondigingen: dhr. S.L. van der Wekken

Taxidienst: 17 december, 10:00 uur.

fam. P.M. Vader

tel: 414763

Kindernevendienst: 17 december, 10:00 uur.
Gerda en Petra