zondag 11 december, 10:00 uur.

Voorganger: dominee H. Schipper, Dordrecht

Aanvangslied: Psalm 65 : 5

Schriftlezing: Ruth 1 : 19-22 en Mattheus 1 : 1-5a

Collecte: Diaconie

Organist: dhr. S. Bienefelt

Bijzonder: 3e advent en viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Afkondigingen: dhr. S.L. van der Wekken

Taxidienst: 11 december, 10:00 uur.

fam. J.J. van der Have

tel: 415872

Kindernevendienst: 11 december, 10:00 uur.
Heleen en Ryanne