zondag 20 augustus, 10:00 uur.

Voorganger: dominee F. van Vliet, Zaamslag

Aanvangslied:Psalm 108: 1 en 2

Schriftlezing:Numeri 21: 4-9 en Johannes 3: 14-21

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. C. van Felius

Bijzonder:

Ouderling van dienst: mw. F. van de Hoek-Houmes

Afkondigingen: dhr. E.C.D. Pors

Taxidienst: 20 augustus, 10:00 uur.

fam. J. Stouten

tel: 414720

Kindernevendienst: 20 augustus, 10:00 uur.
Vera